Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 8-lea

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 8-lea

Cântarea 1.

Irmos:

Pe Faraon cel ce se purta în căruţă l-a afundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel cel ce fugea, mergătorul cel pedestru, l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Izbăvirea blestemului celui de demult şi Izvorul Binecuvântării; Bucură-te, Maica Vieţii, Surparea iadului şi omorârea morţii; Bucură-te, Dezlegătoarea întristării şi Încăperea cea Desfătată a Bucuriei; Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, cea cu totul fără de prihană, Căruţa Cuvântului cea Cuvântătoare şi Însufleţită; Bucură-te, Căruţa cea davidicească cu multe nume numită, Căruţa lui Dumnezeu cea cu miile Înmulţită; Bucură-te, Ceea ce cu neasemănare covârşeşti pe Heruvimi şi mai presus te porţi decât Serafimii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, Mireasă a lui Dumnezeu, Ceea ce eşti mai Sfinţită decât Puterile cele gândite; Bucură-te, Ceea ce eşti mai Înaltă decât toată firea cea zidită; Bucură-te, Palat al lui Dumnezeu; Bucură-te, Scaun de foc; Bucură-te, Sfeşnic mult luminos; Bucură-te, Ceea ce eşti cu mii de nume numită, Stăpână.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Neîntinată, Ceea ce ai odrăslit Toiag din rădăcina lui Iesei; Bucură-te, Ceea ce prin odrăslirea toiagului lui Aaron, ai fost Închipuită mai înainte cu Taină şi cu adâncime; că precum acela nucile, aşa şi tu pe Hristos L-ai înflorit.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Cel Ce ai întărit Cerurile cu pricepere şi ai întemeiat pământul peste ape, întăreşte-mă pe piatra Bisericii, Hristoase, că nu este sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Stăpână, Arma cea Puternică a credincioşilor; Bucură-te, Părtinitoarea noastră cea Tare; Bucură-te, Sprijinire; Bucură-te, Ajutătoarea păcătoşilor; Bucură-te, Zidul celor ce te cheamă pe tine; Bucură-te, Bucuria lumii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Întemeiată Proptea a mântuirii oamenilor; Bucură-te, Chemarea lui Adam şi a Evei, prin care au luat iarăşi buna moştenire cea de demult; Bucură-te, Ceea ce iarăşi ne-ai deschis nouă Raiul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, Rugule Nears; Bucură-te, Căruţa Luminii; Bucură-te, Norul Soarelui; Bucură-te, Preavestită şi mult Propovăduită, Scaunul Împăratului; Bucură-te, Cetate Însufleţită a lui Hristos, Dumnezeului Celui Viu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Curată Stăpână, Maică Neispitită de nuntă; Bucură-te, Holdă Nearată şi Nelucrată, care ai lucrat pe Lucrătorul tuturor; Bucură-te, Pământule care ai Răsărit nouă Adevărul.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Tu eşti Tăria mea, Doamne, Tu şi Puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu Bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat Sânurile Părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat; pentru aceasta cu Proorocul Avacum strig către Tine: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Răsărit al Razei Părinteşti şi al Soarelui Care a Răsărit mai înainte de Luceafăr din Tatăl; Bucură-te, de Dumnezeu Născătoare, Norul cel Uşor şi Însufleţit; Bucură-te, Maică Fecioară; Bucură-te, Ceea ce eşti Binecuvântată; Bucură-te, cea Proslăvită şi cu totul fără de prihană.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână, tu eşti Cădelniţa de aur a Cărbunelui Celui Nesuferit şi Nematerialnic întru care s-a ars zapisul cel rupt al neascultării lui Adam; pentru aceasta strig ţie „Bucură-te!”, prin care s-a dat tuturor Bucuria şi Desfătarea şi Îndulcirea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu eşti Slava oamenilor şi Lauda şi Fala şi Cununa şi Coroana îngerilor; pentru aceasta pământul şi cerul o Biserică prea alcătuită şi prea tocmită alcătuind, strigăm ţie: Bucură-te, Stăpâna lumii; Bucură-te, Ajutorarea tuturor oamenilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti Aşternut Preacinstit, înconjurat de şaizeci de puternici, pe care Solomon mai înainte l-a închipuit; Bucură-te, Fecioară, Sicriul cel Aurit al Sfinţeniei Celei Gândite; Bucură-te, Cleştele cel Dumnezeiesc; Bucură-te, Rug de Foc Purtător; Bucură-te, Uşă şi Scară şi Pod.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel Ce eşti Lumină Neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul? Ci, mă întoarce şi la Lumina Poruncilor Tale îndreptează căile mele, rogu-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În vremea ieşirii mele dă-mi mie să trec fără de întristare stăpânirea cea gândită şi mulţimea cea tiranică din văzduh, ca să strig ţie, Stăpână, cu bucurie „Bucură-te!”; Bucură-te, Nădejdea cea Neruşinată a tuturor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Ceea ce ai zămislit Bucuria; Bucură-te, cea cu totul fără de prihană; Bucură-te, Preacurată; Bucură-te, Floarea Curăţiei cea Dulce Mirositoare, cu roşu vopsită; Bucură-te, Trandafirul Fecioriei cel cu roşeală roşu vopsit şi Grădina cea Bine Mirositoare a lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, Clondirul cel Tainic, care izvorăşte Mirul Cel Bine Mirositor; Bucură-te, Dumnezeiască Fântână care ai izvorât Apa Cea Vie; Bucură-te, Stăpână, Via cea Nelucrată care ai rodit Strugurul vieţii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Uşă Neumblată, prin care a trecut Însuşi Hristos Domnul; Bucură-te, Ceea ce ai deschis Uşile Raiului cu Naşterea ta; Bucură-te, prin care se bucură cerul şi pământul dănţuieşte, Ceea ce ai împreunat cele de sus cu cele de jos.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele şi mă ridică dintru adâncul răutăţilor, rogu-mă, căci către Tine am strigat şi mă auzi Dumnezeul mântuirii mele.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Stăpână, Locaş Însufleţit, care din sângiurile tale cele Preacurate, ai înroşit haina Împăratului tuturor, cea roşie în chipul porfirei; Bucură-te, Prealăudată, Ceea ce ai acoperit goliciunea lui Adam.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pâinea cea simţită întăreşte inimile oamenilor, Fecioară, fireşte, iar pe sufletele creştinilor le împuterniceşte Sfânt numele tău cel Lăudat; pentru aceasta toată limba cu bucurie îţi strigă ţie „Bucură-te!”.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, Sfeşnicul cel cu strălucire de aur; Bucu-ră-te, Sicriu de Dumnezeu Încăpător; Bucură-te, Cort; Bu-cură-te, Munte Sfânt; Bucură-te, Cetatea cea Însufleţită a Dumnezeului Celui Viu; Bucură-te, Palatul lui Hristos; Bucură-te, Dumnezeiască Biserică mult Luminoasă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Preacurată şi cu totul fără de prihană, Floarea cea Preaaleasă a firii; Bucură-te, Ceea ce eşti de obşte Iubirea de cinste a neamului omenesc şi Dar de Dumnezeu Dăruit; Bucură-te, Ceea ce ai cinstit cu Naşterea ta firea cea necinstită a oamenilor.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

De pogorârea lui Dumnezeu focul s-a ruşinat în Babilon oarecând; pentru aceasta tinerii în cuptor cu bucuros picior, ca într-o grădină verde săltând, au cântat: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Singură Neispitită de bărbat; Bucură-te, cea Singură Nestricată, Stăpână, Fecioară şi Maică, Născătoarea de Prunc şi cea Neispitită de nuntă; Bucură-te, Taina cea Străină şi Înfricoşată; Bucură-te, Desfătarea îngerilor; Bucură-te, Bucuria oamenilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sioane, Cetate Însufleţită a lui Hristos, Împăratul împăraţilor, pentru care lucruri preaslăvite s-au grăit; Bucură-te, Mireasă a lui Dumnezeu; Bucură-te, Scară prin care ne mutăm de pe pământ la Cer şi din stricăciune la Viaţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Rai de Dumnezeu Sădit, Grădină Bine Mirositoare de Dumnezeu Odrăslită, te-ai arătat, Fecioară, care ai înflorit Floarea nemuririi; pentru aceasta cu un glas „Bucură-te!”, strigăm ţie; Bucură-te, Dătătoarea Bucuriei; Bucură-te, Izvorule al Dulceţii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preacinstită Stăpână, izbăveşte-mă din necinstea patimilor, ca să-ţi strig ţie cu bucurie „Bucură-te!”; Bucu-ră-te, Izvorul Curăţiei; Bucură-te, Cămară a toată curăţia; Bucură-te, Lăcaşul lui Dumnezeu; Bucură-te, Încăperea lui Hristos.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: De şapte ori cuptorul...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Toiag care ai odrăslit din rădăcina lui Iesei; Bucură-te, Ceea ce neudat ai înflorit pe Hristos, Floarea Cea Preafrumoasă; Bucură-te, Munte Îmbelşugat; Bucură-te, Cortule Umbrit; Bucură-te, Muntele lui Dumnezeu întru care a binevoit a locui Cuvântul Cel mai înainte de toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu toiagul cel de fier al sprijinirii tale celei tari, ca pe nişte câini ce latră şi ca pe nişte fiare ce răcnesc, care înconjoară smeritul meu suflet, goneşte patimile care cumplit mă înconjoară, ca să strig ţie: Fecioară, Bucură-te.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Toată te-ai înfrumuseţat, născând pe Hristos Cel Preafrumos cu Frumuseţile mai mult decât fii oamenilor, Ceea ce eşti Frumoasă între femei; pentru aceasta, bucurându-ne, strigăm ţie „Bucură-te!”; Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Curată, cea cu dar Dăruită; Bucură-te, Ceea ce eşti mai Slăvită decât toată făptura.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, de Dumnezeu Născătoare, Muntele cel Netăiat pe care mai înainte l-a văzut Proorocul Daniel, din care s-a tăiat Piatra Cea din capul unghiului; Bucură-te, Cleşte de Dumnezeu Primitor şi de Cărbune Purtător; Bucură-te, Ceea ce eşti mai Sfântă decât îngerii cei fără de materie; Bucură-te, cea mai Cinstită decât toată zidirea.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori cuptorul, muncitorul haldeilor l-a ars nebuneşte cinstitorilor de Dumnezeu; iar văzându-i pe aceştia cu o Putere mai bună mântuiţi, Făcătorului şi Izbăvitorului a strigat: tineri bine-L cuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Spăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte şi pântecele tău s-a făcut mai Desfătat decât Cerurile; pentru aceasta, pe tine, de Dumnezeu Născătoare, începătoriile Cetelor îngereşti şi omeneşti te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată toate neamurile te fericesc pe tine, cea de-a pururea Fericită, precum mai înainte ai proorocit, de Dumnezeu Născătoare, din Duhul Cel Dumnezeiesc şi ţie, ca Ceea ce ai născut Bucuria, îţi strigăm „Bucură-te!”; Bucură-te, Vistieria Vieţii; Bucură-te, Fântână care izvorăşti Miere sufletească.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână Curată, tu ai îndreptat alunecarea strămoşului Adam şi întristarea strămoaşei Eva ai întors-o întru bucurie. Deci, ca Ceea ce eşti Pricina Bucuriei, strigăm ţie „Bucură-te!”; Bucură-te, Bucuria credincioşilor; Bucură-te, Veselia creştinilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vrednic lucru este a striga ţie „Bucură-te!”, că întru tine fiinţeşte Bucuria cea pururea Vecuitoare, Fecioară Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, S-a Sălăşluit; Bucură-te, Raiule al Desfătării; Bucură-te, Izvorul Nemuririi cel cu curgere de aur; Bucură-te, Ceea ce reverşi Frumuseţea Cea Adevărată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pătrunde inima mea cu săgeata cea dulce a dorului tău, Prealăudată şi mă sileşte să strig ţie „Bucură-te!”,astfel ca totdeauna să cânt: Bucură-te, Limanul cel Liniştit; Bucură-te, Marea cea Preadulce şi Neumblată, care a înecat pe faraonul cel gândit.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea.

Bucură-te, Scaunul lui Dumnezeu cel în chipul focului; Bucură-te, Fecioară, Ceea ce eşti Jilţ Împărătesc, Aşternut cu porfiră aşternut, Cămară cu porfiră aurită, Hlamidă cu roşu vopsită, Sălaşul cel Preacinstit, Căruţa cea Purtătoare de Fulgere, Sfeşnicul cel mult Luminos; Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Cetatea cea cu douăsprezece zidiri şi Uşa cea cu aur Ferecată şi Casa cea în chipul Luminii, Masa cea cu strălucire de aur, Locaşul cel Împodobit de Dumnezeu; Bucură-te, Mireasă Preaslăvită, cu picături de soare Împodobită; Bucură-te, Singura Buna Cuviinţă a sufletului meu.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Maica Domnului, sambata seara, glasul al 8-lea

Vizualizari: 383

Id: 25334

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Invitatie colaborare

Cei doritori sa participe la dezvoltarea acestui site sunt rugati ne contactaze prin formularul de contact sau la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.