Filocalia vol 05 - Petru Damaschin, Simeon Metafrastul

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Filocalia vol 05 - Petru Damaschin, Simeon Metafrastul

A. Învăţăturile duhovniceşti ale Sfîntului Petru Da- maschin 5 Introducere 7 Început despre tema cărţii 27 Arătare trebuincioasă şi prea frumoasă despre cele şapte fapte trupeşti 47 Cel ce voieşte să păzească poruncile trebuie să înceapă de la frica de Dumnezeu, ca să nu se rostogolească in haos 52 Despre porunca a doua şi despre naşterea plînsului din temere 53 Despre cele patru virtuţi ale sufletului 61 Despre cunoştinţa cu lucrul 63 Virtuţile trupeşti sînt unelte ale celor s u f l e t e s t i . . . . 6 5 Este cu neputinţă să se mîntuiască cineva fără atenţie amănun- ţită şi fără paza minţii 67 Cei ce vor să se vadă pe ei înşişi în ce stare se află, nu pot face aceasta altfel decît prin fuga de voile lor şi prin as- cultare şi liniştire, mai ales cei pătimaşi 68 Despre cele opt vederi mintale 71 Arătare trebuincioasă despre prima cunoştinţă şi despre cum trebuie să o începem 72 Despre a doua vedere 75 Despre vederea a treia 78 Despre a patra vedere 88 Despre a cincea cunoştinţă 101 Despre a şasea cunoştinţă 101 Despre a şaptea cunoştinţă 110 Despre a opta cunoştinţă 112 Nu este contrazicere în dumnezeieştile Scripturi 113 I. Cartea întâia 3 9 0 FILOCALIA Pag. Unirea rugăciunii cu toate cunoştinţele 115 Despre smerita cugetare 117 Despre nepătimire 117 Arătare lămurită despre cele şapte fapte t r u p e ş t i . . . . 121 Despre dreapta socoteală 123 Despre citirea cea după Dumnezeu 126 Despre adevărata deosebire (dreapta socoteală) . 130 Despre trebuinţa ca omul să nu deznădăjduiască, chiar dacă ar greşi mult 132 Calea cea mai scurtă spre dobîndirea virtuţilor şi depărtarea patimilor . . . . : 134 Cum se cîştigă credinţa adevărată 137 Liniştirea foloseşte mai mult celor pătimaşi 141 Mare bine este pocăinţa adevărată 144 Despre binefacerile generale şi particulare ale lui Dumnezeu 146 Toate le-a făcut Dumnezeu spre folosul nostru . 148 Cuvîntul lui Dumnezeu nu este vorbă multă 150 Fără smerită cugetare nu este cu putinţă să ne mîntuim 151 Despre zidirea sufletului prin virtuţi 157 Mare bine este dragostea şi sfatul cu smerenie 160 Pomenirea deasă a unor cuvinte din dumnezeiasca Scriptură nu Arătare despre cunoştinţa cu nume mincinos 168 Arătarea virtuţilor 182 Arătarea patimilor 184 Despre deosebirea între gînduri şi momeli (atacuri) 186 II. Cartea a doua Cuvîntul I : Despre înţelepciunea d u h o v n i c e a s c ă . . . . 191 Cuvîntul II: Despre credinţă 193 Cuvîntul III: Despre frică 197 Cuvîntul I V : Despre înfrînare 200 Cuvîntul V : Despre răbdare 204 Cuvîntul V I : Despre nădejde 208 Cuvîntul VII: Despre neîmpătimire 211 Cuvîntul VIII: Despre omorîrea patimilor 215 este vorbărie C U P R I N S 391 Pag Cuvîntul I X : Despre patimile lui Hristos, despre pomenirea morţii şi despre lacrimi 220 Cuvîntul X : Despre smerenia lui Hristos 225 Cuvîntul X I : Despre darul de a deosebi făpturile sensibile după fire 229 Cuvîntul XII: Despre experienţa contemplării celor sensibile 234 Cuvîntul XIII: Despre cunoştinţa celor inteligibile . 237 Cuvîntul X I V : Despre nepătimirea adevărată în general 239 Cuvîntul X V : Despre dragoste 240 Cuvîntul X V I : Cunoaşterea lui Dumnezeu 243 Cuvîntul XVII: Despre chibzuinţă 245 Cuvîntul XVIII: Despre neprihănire 246 Cuvîntul X I X : Despre bărbăţie 246 Cuvîntul X X : Despre dreptate 247 Cuvîntul X X I : Despre pacea desăvîrşită a gîndurilor 248 Cuvîntul XXII: Despre naşterea bucuriei din p a c e . . . . 250 Cuvîntul XXIII: Nu este nici o contrazicere în Scripturi 253 Cuvîntul XXIV: Despre simţirea inimii 259 B. Parafrază în 150 capete a Sfîntului Simeon Me- tafrastul la cele 50 de Cuvinte ale Sfîntului Ma- carie Egipteanul 275 I n t r o d u c e r e 2 7 7 Despre desăvîrşirea în duh (cap. 1—32) 293 Despre răbdare şi discernămînt (dreapta socoteală) (cap. 33—61) 313 Despre înălţarea minţii (cap. 62—83) 330 Despre dragoste (cap. 84—115) 344 Despre libertatea minţii (cap. 116—150) 364 C u p r i n s 3 8 8

Download: Click for download attached file: Filocalia vol 05 - Petru Damaschin, Simeon Metafrastul

Categoria: Carti ortodoxe

Cautare:

Filocalia vol 05 - Petru Damaschin, Simeon Metafrastul

Vizualizari: 572

Id: 27320

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.