Filocalia vol 09 - Ioan Scararul, Ava Dorotei

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Filocalia vol 09 - Ioan Scararul, Ava Dorotei

Title: Filocalia vol 09 - Ioan Scararul, Ava Dorotei

Introducere ........5 Inainte-privire a Sfintei «Scări» .....................31 Scara dumnezeiescului urcuş .......41 Cartea despre nevoinţe .........................................43 Cuvîntul I: Despre lepădarea de viaţa deşartă şi despre retragere....................................43 Cuvîntul 11: Despre despătimire ......60 Cuvîntul III: Despre înstrăinare ......66 Despre visurile care urmează pe începători ......75 Cuvîntul IV : Despre fericita şi pururea pomenita ascultare..............77 Despre tîlharul pocăit. Despre Isidor. Despre Laurentie. Despre econom. Despre Avachir. Despre arhidiaconul Macedonie. Despre cuviosul Acachie. Despre Ioan Savaitul sau Antioch Cuvîntul V ; Despre pocăinţa cea făcută cu grijă şi deplin arătată, în care se vorbeşte şi despre viaţa sfinţilor osîndiţi şi despre închisoare 135 Cuvîntul VI: Despre pomenirea morţii 156 Cuvîntul VII: Despre plînsul de-bucurie-făcător 164 Cuvîntul VIII: Despre nemîniere şi blîndeţe . 185 Cuvîntul IX : Despre ţinerea de minte a răului 195 Cuvîntul X : Despre clevetire 199 Cuvîntul XI: Despre multa vorbire şi despre tacere................................................204 Cuvîntul XII; Despre minciună .....................206 Cuvîntul XIII: Despre lenea sufletească 209 Cuvîntul XIV : Despre pîntecele atotlăudat şi tiran 212 Cuvîntul XV : Despre curăţia şi neprihănirea (castitatea) nestrică- cioasă, agonisită de cei stricăcioşi prin osteneli şi sudori..............................221 Cuvîntul XVI: Despre iubirea de arginţi şi despre neagonisire......................249 Cuvîntul XVII: Despre nesimţire, adică despre moartea sufletului înainte de moartea trupului 254 644 CUPRINSUL Cuvîntul XVIII: Despre somn şi despre rugăciune şi despre cîntarea în obşte 258 Cuvîntul XIX: Despre privegherea trupească şi cum trebuie făcută aceasta 260 Cuvîntul XX : Despre frica laşă sau nebărbătească 264 Cuvîntul XXI: Despre slava deşartă cea cu multe chipuri.....................................267 Cuvîntul XXII: Despre mîndria cea fără de minte (fără stăpînire)........................278 Cuvîntul XXIII: Despre gîndurile negrăite ale hulei..........................................286 Cuvîntul XXIV : Despre blîndeţea, simplitatea şi nerăutatea, ago- nisite prin sîrguinţă înţeleaptă şi nu naturale; şi despre viclenie ... 290 Cuvîntul XXV : Despre preaînalta smerită-cugetare, pierzătoarea pa- timilor, ce se naşte in simţirea nevăzută.....................................................296 Cuvîntul XXVI; Despre deosebirea gîndurilor, patimilor şi virtuţilor................317 Acelaşi Cuvînt. Partea a II-a. Despre dreapta socoteală bine deosebitoare .............................347 Acelaşi Cuvînt. Partea a III-,a. Cuprinsul pe scurt al tuturor celor mai înainte spuse.............................................................................369 Cuvîntul XXVII: Despre sfinţita liniştire a trupului şi a sufletului......378 Acelaşi Cuvînt. Despre felurile liniştirilor şi despre deosebirea lor................................................................................................ 385 Cuvîntul XXVIII: Despre fericita rugăciune, sfinţita maică a tuturor virtuţilor ţ şi despre înfăţişarea văzută şi gîndită în vremea rugăciunii............................................................................................... 403 Cuvîntul XXIX: Despre nepătimire sau cerul pămîntesc şi despre desăvîrşirea şi învierea sufletului înainte de învierea cea de obste. 418 Cuvîntul XXX: Despre legătura treimii virtuţilor, a dragostei, a nă- dejdii şi a credinţei..................................................................................424 Îndemnare scurtă şi la fel de puternică la cele spuse mai înainte pe larg.....................................................................................................432 Al cuviosului părinte Ioan Scărarul Cuvîntul XXXI Către Păstor 433 AVA DOROTEI Viaţa, opera şi răspîndirea ei . Ale cuviosului părintelui nostru Dorotei Diferite învăţături de suflet folositoare. Cuvîntul înainte al unui necunoscut . . 465 473 473 CUPRINSUL 645 Epistola către fratele care a cerut să i se trimită «Cuvintele» aliate ale părintelui nostru, Dorotei 474 Ale celui între sfinţi, părintele nostru Dorotei. Felurite învăţături lăsate ucenicilor săi cînd a părăsit mînăstirea Avei Serid şi a întemeiat cu ajutorul lui Dumnezeu mînăstirea sa, după moartea Avei Ioan, proorocul, şi după tăcerea desăvîrşită α Avei Varsanufie . . 478 I — Despre lepădare 478 II — Despre smerita cugetare 497 III — Despre conştiinţă 507 IV — Despre frica de Dumnezeu 512 V — Despre trebuinţa de a nu se încrede cineva în înţelepciu- nea sa 528 VI — Să nu judecăm pe aproapele 537 VII — Despre învinovăţirea de sine 549 VIII — Despre ţinerea de minte a răului 559 IX — Despre minciună 567 X — Despre trebuinţa de a călători pe calea lui Dumnezeu cu scop bun şi cu trezvie 575 XI — Despre trebuinţa de a ne sîrgui să tăiem repede patimile înainte de a ajunge sufletul la deprinderea cea rea.....................................585 XII — Despre frica de chinurile viitoare şi despre trebuinţa ca cel ce voieşte să se mîntuiască să nu uite niciodată de grija mîntuirii sale 596 XIII — Despre trebuinţa de a răbda încercările fără turburare şi cu mulţumire 609 XIV — Despre clădirea şi buna întocmire a virtuţilor sufletului............................ 618 Ale lui Ava Dorotei diferite epistole 633

Download: Click for download attached file: Filocalia vol 09 - Ioan Scararul, Ava Dorotei

Category: Carti ortodoxe

Added: Mar 26, 2018

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.