Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, luni seara, glasul 1

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, luni seara, glasul 1

Cântarea 1.

Irmos:

Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, Celui Ce a făcut minuni fără de seamă cu braţ înalt şi a mântuit pe Israel, că S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce Singură ai născut pe Dumnezeu, Cel fără de ani, Întrupat sub ani, Preasfântă Curată, vindecă toate patimile cele de mulţi ani ale mult ticălosului meu suflet.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rănile sufletului meu, Preacurată, înfocarea inimii şi schimbările minţii, pierde-le ca o Bună cu rugăciunile tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceea ce ai născut Lumina, pe Izbăvitorul meu, izbăveşte-mă de întuneric şi de chinurile cele veşnice de acolo, Preacurată, ca mântuindu-mă, să laud milostivirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cântare de umilinţă cu fierbinţeală să-i aducem Născătoarei de Dumnezeu, o, ticăloase suflete al meu, care rău te-ai întinat, ca să ne izbăvim de focul cel veşnic.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Să se întărească inima mea întru voia Ta, Hristoase Dumnezeule, Cel Ce ai întărit peste ape cerul al doilea şi ai întemeiat pământul, Atotputernice.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru tot Sfântă Născătoare de Dumnezeu, pierde toată nerodirea minţii mele celei sterpe şi arată roditor de fapte bune pe sufletul meu, Ceea ce eşti Ajutorul credincioşilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izbăveşte-mă de toată primejdia şi de cele multe sminteli ale şarpelui, de văpaia cea veşnică şi de întuneric, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană şi care ai născut nouă pe Lumina Cea Neînserată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De Divanul cel Înfricoşat, de focul cel nestins şi de hotărârea cea înfricoşată cu totul mă tem, Preacurată Fecioară; ci, sârguieşte-te, Ceea ce eşti Bună şi miluieş-te mai înainte de sfârşit pe robul tău.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu, cea Neispitită de nuntă, du rugăciunile noastre Făcătorului tău şi Dumnezeu, Celui Ce S-a născut din pântecele tău, ca să ne izbăvim desăvârşit de primejdiile cele cumplite.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Cu duhul mai înainte văzând Întruparea Cuvântului, Proorocule Avacum, ai propovăduit strigând: „Când se vor apropia anii, Te vei cunoaşte; când va veni vremea, Te vei arăta; Slavă Puterii Tale, Doamne”.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Cort Neîntinat, curăţeşte-mă acum pe mine cel întinat cu greşelile, cu Preacuratele picături ale milostivirii tale şi-mi dă mie mână de ajutor ca să strig: Slavă ţie, Curată, de Dumnezeu Preaslăvită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Te-ai arătat Biserică Sfinţită a lui Dumnezeu, Cel Ce S-a Sălăşluit întru tine, mai presus de minte, Fecioară. Pe Dânsul roagă-L să ne curăţească pe noi de întinăciunea păcatelor, ca să ne cunoaştem case şi lăcaşuri ale Duhului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ai născut pe Izvorul milei, miluieşte-mă şi-mi dezleagă boala cea cumplită a sufletului meu şi orbirea inimii, dându-mi mai înainte de sfârşit curgeri de lacrimi şi umilinţă şi izbăvire de cele cumplite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

S-au înspăimântat Oştile îngerilor văzând cum Cel Nevăzut S-a văzut în chipul nostru, din tine, Fecioară de Dumnezeu Născătoare; pe Care roagă-L să învrednicească mântuirii pe toţi cei ce cu credinţă te slăvesc pe tine.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Pacea Ta dă-ne-o nouă, Fiule al lui Dumnezeu, că afară de Tine pe alt dumnezeu nu cunoaştem şi numele Tău numim, că eşti Dumnezeu al celor vii şi al celor morţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mort m-a făcut pe mine oarecând, în Eden, gustarea cea rea; iar tu, Curată, Ceea ce ai născut Viaţa, pe Cel Ce a murit pe Lemn de demult, înviază-mă şi pace dăruieşte-mi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Miluieşte-mă Preacurată, de primejdiile cele cumplite şi ridică din gunoiul patimilor pe netrebnicul robul tău şi-l izbăveşte de robire şi de răutatea diavolilor celor răi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Deschide ochii sufletului meu, Curată, ca să văd luminat Dumnezeiasca Strălucire şi Slava ta, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, ca să dobândesc Milă şi Slava Cea Veşnică.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasă şi Fecioară, te propovăduieşte pe tine, cea Curată, David, Ceea ce eşti Neîntinată. Pentru aceea te rog: fă-mă pe mine moştenitor al Împărăţiei celei Cereşti, ca să te fericesc pe tine.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Proorocului Iona urmând, strig: slobozeşte viaţa mea din stricăciune, Bunule şi mântuieşte-mă, Mântuitorul lumii, pe mine cel ce strig: Slavă Ţie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe mine cel întinat la suflet cu multe păcate, te rog cu dinadinsul pe tine, Cortul Cel Neîntinat: spală-mă de tot felul de întinăciune cu mijlocirea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curată, Ocârmuitoare fii mie, celui ce înot în noianul cel cumplit al ispitelor vieţii şi îndreptează-mă pe calea mântuirii şi mă miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Marie, Ceea ce te-ai arătat Cort al Sfinţeniei, sfinţeşte sufletul meu cel întinat cu dulceţile şi fă-l părtaş Dumnezeieştii Slave.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe tine, Maica lui Dumnezeu şi cea Bună între femei, cu dinadinsul te rog: să nu mă treci cu vederea, Curată; ci, milostiveşte-te şi de toată vătămarea întreg păzeşte-mă.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

De tinerii Tăi cei din cuptor, Mântuitorule, focul nu s-a atins şi nici nu i-a vătămat. Atunci cei trei, ca dintr-o gură, cântau şi binecuvântau, grăind: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sufletul meu cel pângărit cu patimile sfinţeşte-l, Curată Stăpână, Ceea ce eşti cu totul Neîntinată, şi cumplitele robiri ale minţii, orbirea inimii şi năpădirile diavolilor, degrabă pierde-le.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mintea mea cea omorâtă de patimile trupului înviaz-o, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană şi întăreşte-mă să săvârşesc cele plăcute lui Dumnezeu, ca să te măresc pe tine şi să laud de-a pururea milostivirea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izbăveşte de gheenă pe robul tău, Stăpână Curată; izbăveşte-mă de osânda cea înfricoşată a Fiului tău; izbăveşte-mă de toată munca pe mine cel osândit, rugând pe Dumnezeul Cel Preabun.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Omoară-mi degrab, Stăpână Curată, patimile trupului meu şi spală-mi întinăciunea cea cumplită a sufletului meu, Fecioară şi izbăveşte-mă de pâra diavolilor celor răi şi mă miluieşte.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: De care se înfricoşează îngerii...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel fără de trup se Întrupează din tine cu Dumnezeiască cuviinţă; pe Care roagă-L, întru totul Curată, să omoare patimile trupului meu şi să-mi învieze sufletul cel omorât cu păcatele.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecat-ai zdrobirea lui Adam celui de ţărână, născând pe Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Ceea ce eşti cu totul Neîntinată; pe Care roagă-L să tămăduiască rănile sufletului meu, care nevindecat boleşte.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Scoală-mă pe mine cel ce zac întru adâncul răutăţilor, bate război cu vrăjmaşii cei ce se luptă cu mine, pe sufletul meu cel rănit cu dulceţi necuvioase să nu- treci cu vederea, Curată, ci îndură-te şi- miluieşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Vindecă patimile inimii mele, Preacurată, Ceea ce ai născut pe Doctorul tuturor şi mă arată părtaş părţii celor drepţi, Fecioară, rugându-L pe Hristos.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De Dânsul se înfricoşează îngerii şi toate Oştile, ca pe un Ziditor şi Domn, lăudaţi-L preoţi, slăviţi-L îngeri, bine-L cuvântaţi popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Pe Norul cel Purtător de Lumină, întru care Stăpânul tuturor, Cel fără de început, S-a pogorât din cer ca Ploaia peste Lână şi S-a Întrupat, pentru noi făcându-se Om, o mărim toţi, ca pe o Maică Preacurată a Dumnezeului nostru.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iubitor de păcate fiind, întru lenevire petrec şi de Divanul cel Nemitarnic mă cutremur; la care păzeşte-mă nevinovat şi neosândit, cu sfintele tale rugăciuni, ca să te fericesc de-a pururea pe tine, ca pe o Apărătoare tare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mă înfricoşez de Divanul şi de Ochiul cel Neamăgit al Fiului tău, Fecioară, căci am săvârşit fapte urâte pe pământ. Pentru aceasta strig ţie: Preamilostivă Stăpână, ajută-mă şi să mă scoţi din nevoia cea de atunci şi să mă mântuieşti, Curată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cât de înfricoşată va fi ziua cercetării, Fecioară! Cât de înfricoşată va fi hotărârea! Cât de cumplită va fi ruşinea! Cine va suferi acestea, Stăpână cu totul Neîntinată? Ci, miluieşte ticălosul meu suflet şi mai înainte de sfârşit dă-mi lăsare de greşeli, Curată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ai născut Lumina Cea Dumnezeiască, pe mine cel întunecat cu toate meşteşugirile vrăjmaşului şi care cu trândăvie vieţuiesc şi întărât pe Dumnezeu, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, luminează-mă şi povăţuieşte-mă către lucrările cele bune, ca Ceea ce eşti Pricina tuturor bunătăţilor.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1.

Judecătorul se apropie, lângă uşi este sfârşitul, priveghează suflete şi suspinând din adâncul inimii strigă către Maica Dumnezeului nostru: eliberează-mă de înfricoşatele munci şi în Locul odihnei rânduieşte-mă, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană, Stăpână.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, luni seara, glasul 1

Vizualizari: 566

Id: 25441

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.