www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, miercuri seara, glasul 1

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, miercuri seara, glasul 1

Cântarea 1.

Irmos:

Lui Dumnezeu, Cel Ce a ajutat în Egipt lui Moise şi printr-însul, pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru noianul relelor şi în viforul patimilor înviforându-mă, chem liniştea ta, Cinstită, Curată: miluieşte-mă, că eşti Adăpostirea credincioşilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curăţindu-ţi-se mai înainte sufletul cu Lumina Dumnezeiescului Duh, ai primit în pântece toată Raza Tatălui. Drept aceea, risipeşte întunericul păcatului meu, Fecioară Curată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe tine, Cortul cel Ceresc şi Chivotul cel Sfânt, întru care Hristos a zidit Casa Sa şi te-a arătat Curăţitoare, ca pe o Mântuire a noastră, te mărim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Prealăudată Născătoare de Dumnezeu, tu eşti Scăparea cea Tare a neamului omenesc, Zid şi Acoperământ, Liman şi Puternică Folositoare în răutăţile vieţii.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Să se întărească inima mea întru voia Ta, Hristoase Dumnezeule, Care peste ape ai întărit cerul al doilea şi ai întemeiat pământul peste ape, Atotputernice.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână, întru Lumina Fiului tău risipeşte negura greşelilor mele, cu rugăciunea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca ceea ce ai Adâncimea Minunilor şi Izvorul Tămăduirilor, Preacurată, spală toată întinăciunea cea de păcat a sufletul meu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Negrăitei Naşterii tale ne închinăm, Binecuvântată, chemându-te spre rugăciune; roagă-te să se izbăvească de toată nevoia cei ce te laudă pe tine, Preacurată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Împlinire a nădejdilor şi Dumnezeiesc Acoperământ, Folositoare şi Zi de mântuire, te-am câştigat pe tine, Maica Cuvântului; străluceşte-mi lumina pocăinţei.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Auzit-am, Doamne, auzul Tău şi m-am temut, înţeles-am lucrurile Tale, grăia Proorocul şi Te-am proslăvit, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curăţitoare neruşinată am câştigat noi credincioşii rugăciunea ta, Curată Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Dumnezeiescul Cuvânt zămislindu-L negrăit în pântecele tău, ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul neamului nostru.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Zid Nebiruit având Acoperământul tău, Fecioară, de nevăzuţii vrăjmaşi ne izbăvim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe cei căzuţi în păcate ridică-i, Fecioară Binecuvântată, că eşti Nădejdea credincioşilor.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Răsari nouă Luminată Lumina Cea pururea Fiitoare, celor ce alergăm către judecăţile Poruncilor Tale, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Hristoase, Dumnezeul nostru.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, pururea Fecioară, Ceea ce eşti Puternică Sprijinitoare în ispite, în necazuri şi în cumplite păcate, să te aflăm Ajutătoare la bună vreme.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Ceea ce ai născut mai presus de fire pe Ziditorul a toate şi ai rămas Fecioară, Oştile îngereşti te laudă pururea, Născătoare de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu izvorul tămăduirilor tale şi cu curgerile minunilor tale, spală-mi spurcăciunea care din păcate s-a lipit de mine, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Zămislind în pântece pe Curăţirea sufletelor noastre, Preacurată, ai născut Mântuirea celor ce cu dreaptă credinţă te slăvesc, Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Pe proorocul l-ai mântuit din chit, Iubitorule de oameni; şi pe mine mă scoate dintru adâncul păcatelor, rogu-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zdrobirile patimilor mele cele cu durere, tămăduieşte-le, Stăpână, cu legătura rugăciunii tale, şi-mi dăruieşte sănătate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tot fiind zămislit în multe necuvioşii şi cu mintea robit de multe păcate, la Acoperământul tău năzuiesc, miluieşte-mă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Toţi te rugăm cu neîndoită credinţă, Preacurată Fecioară, să ne dăruieşti dezlegare greşelilor, ca Ceea ce eşti Maica lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ca Ceea ce te-ai arătat Căruţă Soarelui Celui Înţelegător, cu totul fără de prihană, luminează-ne pe noi, cei ce dormim în noaptea necunoştinţei.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Cuptorul se răcorea, Mântuitorule, iar tinerii dănţuind cântau: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru ispite Ajutătoare, în primejdii Mântuire ştiindu-te, Stăpână, cu credinţă strigăm: Binecuvântat este Rodul pântecelui tău, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Ceea ce ai născut pe Dătătorul de viaţă, înviază-mă pe mine cel omorât de cumplite păcate, Născătoare de Dumnezeu, ca să strig: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dintru tine ieşind Dumnezeu, a izbăvit firea din blestem şi a tămăduit durerile tuturor; Binecuvântat este Rodul pântecelui tău, Preacurată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Bucuria credincioşilor şi Izbăvirea de întristare; Bucură-te, Curăţitoarea tuturor celor ce strigă cu credinţă: Binecuvântată eşti Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, Prealăudată.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel Ce a mântuit în cuptor...

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Îmblânzeşte pe Milostivul Dumnezeu şi Cuvântul, Născătoare de Dumnezeu, pentru cei ce cu credinţă strigă fără de tăcere: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curăţire având pe rugăciunea ta, Născătoare de Dumnezeu, noi cei cufundaţi în adâncul greşelilor strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Pe tine Scăpare întru primejdii, Oştitoare şi Folositoare toţi câştigându-te, strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Negura cumplitelor valuri mă tulbură, pentru aceasta năzuiesc către Limanul rugăciunii tale, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel Ce a mântuit în cuptor pe tinerii cei de cântare cuvântători şi cuptorul cel cu văpaia ca de tunet întru răcoreală l-a schimbat, pe Hristos Dumnezeu lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Pe tine, Rugul cel Nears, pe care te-a văzut Moise şi Scară Însufleţită, pe care te-a văzut Iacov şi Uşă Cerească, prin care a trecut Însuşi Hristos Dumnezeul nostru, cu cântări te mărim, Maică Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână, Ceea ce ai mulţime de milostiviri şi bogate îndurări, tămăduieşte-mi patimile, rănile şi durerile trupului, ca după datorie să te slăvesc.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Ceea ce ai zămislit în pântece pe Cuvântul Tatălui şi L-ai născut mai presus de fire şi Fecioară ai rămas, Preacurată, cu mulţumită te slăvesc, grăind: Bucură-te Ajutătoarea păcătoşilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu Singură eşti Povăţuitoare Nerătăcită a credincioşilor şi Cale de mântuire, care duce direct la Împărăţia cea cu adevărat Cerească, Curată, Nădejdea sufletelor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tu ne-ai lucrat nouă Spicul Cel Ceresc, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană şi te rogi de-a pururea şi izbăveşti din necazuri şi din primejdii şi dai curăţire păcatelor tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1.

Fecioară şi Hrănitoarea Unuia din Treime, Ceea ce eşti Rai Frumos şi Mântuirea pământenilor, miluieşte cu Acoperământul tău pe cei ce-ţi cântă ţie cu bună credinţă. Că tu ai născut pe Cel Ce a grăit prin Prooroci; tu ai purtat pe Cel Ce ţine toate, ca Ceea ce eşti Maică a lui Hristos Dumnezeu.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, miercuri seara, glasul 1

Vizualizari: 876

Id: 25439

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Calendar Republica Moldova:
Calendar ortodox stil vechi -
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.