Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, sambata seara, glasul 1

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, sambata seara, glasul 1

Cântarea 1.

Irmos:

Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă, cu Dumnezeiască cuviinţă s-a proslăvit întru tărie. Că aceasta, Nemuritorule, ca o Puternică a toate pe potrivnici a zdrobit, israelitenilor făcându-le cale nouă prin adânc.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Maică Fecioară, Curăţitoarea sufletelor, care ai născut Bucuria lumii; Bucură-te, Împărăteasă; Bucură-te, Biserica lui Hristos; Bucură-te, cea cu totul Preacinstită; Bucură-te, Apărătoarea şi Întărirea sufletelor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Pârga bunei vieţuiri; Bucură-te, Stăpână, Surparea blestemului; Bucură-te, Maică Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire; Bucură-te, Toiag Dumnezeiesc, care rupi noianurile patimilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, Aplecătoarea vieţii; Bucură-te, Dumnezeiască Mireasă, Maica Cuvântului; Bucură-te, Starea cunoştinţelor; Bucură-te, Slava şi Lauda îngerilor; Bucură-te, Maica lui Dumnezeu; Bucură-te, Făclie Luminătoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Ceea ce ai încăput pe Hristos; Bucură-te, Înălţarea căderii celei mai dinainte; Bucură-te, cea Nebiruită; Bucură-te, Apărătoarea lumii; Bucură-te, Preaneîntinată; Bucură-te, Sălăşluirea Împărăţiei lui Hristos Dumnezeu.

 

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Însuţi Cel Ce ştii neputinţa firii omeneşti şi cu milostivire Te-ai închipuit întru dânsa, încinge-mă cu Putere de sus, ca să strig Ţie: Sfântă este Biserica cea însufleţită a Slavei Tale Celei Preacurate, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Avuţia Nejefuită a credincioşilor; Bucură-te, Coroana lui Hristos; Bucură-te, Steaua Domnului cea Preastrălucită. Dăruieşte-mi atâta mulţime de dar, ca să strig ţie Stăpână: Bucură-te, Singură Împărăteasă, care eşti Cămara Împăratului a toate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Mireasă Preacurată a lui Dumnezeu; Bucură-te, de Dumnezeu Dăruită prin care noi oamenii ne-am îndumnezeit; Bucură-te, Rugul cel Nears; Bucură-te, Alinare; Bucură-te, pierderea blestemului; Bucură-te, Singură Prealăudată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, Limanul cel Mântuitor; Bucură-te, Livada cea cu bun miros; Bucură-te, Preacurată, Luminătoarea sufletelor; Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Ziditorul a toate; Bucură-te, cea pe care te-a lăudat adunarea Proorocilor, iar Arhanghelul Gavriil, „Bucură-te!” ţi-a adus ţie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Împărăteasa oamenilor; Bucură-te, Stăpâna îngerilor; Bucură-te, Ceea ce covârşeşti pe începătorii lor; Bucură-te, Cămara lui Hristos, Ceea ce eşti cea fără de prihană; Bucură-te, Uşă Neumblată; Bucură-te, Lână Însufleţită; Bucură-te, Ceea ce eşti Singură Nădejdea sufletelor noastre.

 

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Munte Umbrit cu Darul cel Dumnezeiesc, privindu-te pe tine Proorocul Avacum, cu ochii cei de departe văzători, a vestit mai înainte pe Sfântul lui Israel, ce vrea să iasă dintru tine, spre mântuirea şi înnoirea noastră.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Maică Fecioară Curată; Bucură-te, Stâlp de foc al Soarelui Luminii; Bucură-te, Preacinstită Porumbiţă; Bucură-te, Palat Preacinstit al Împăratului; Bucură-te, Ceea ce Singură ai micşorat căderea noastră.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Norul cel cu totul Luminos; Bucură-te, Preaneîntinată; Bucură-te, Biserică cinstită a lui Dumnezeu; Bucură-te, Cămara cea bine Încuviinţată; Bucură-te Rază Neapusă a Luceafărului Celui Gândit; Bucură-te, Făclie a Luminii, cea de-a pururi Luminoasă; Bucură-te, Preacurată Stăpână.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, Împărăteasă, Acoperământul cel Necuprins al oamenilor, Mijlocitoare Preacinstită a lumii; Bucură-te, Stea de-a pururi Luminoasă; Bucură-te, Alabastru Înfricoşător al Mirului Darului şi al Sadului Celui Gândit al lui Hristos, Cel Ce a odrăslit din Dumnezeu şi Tatăl; Bucură-te, Stăpână Preacurată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Împărăteasă, Cartea lui Hristos, cea cu multe flori Împodobită şi Împreunarea celor despărţite; Bucură-te, Râul Vieţii; Bucură-te, Pomul desfătării şi Locaş Preacurat; Bucură-te, Masă şi Năstrapă şi Pod.

 

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Cel Ce ai luminat cu Lumina venirii Tale, Hristoase şi ai strălucit cu Crucea Ta marginile lumii, luminează cu lumina cunoştinţei Dumnezeirii Tale inimile celor ce Te laudă cu dreaptă credinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Piatră, care ai născut pe Hristos, Piatra Cea din capul unghiului; Bucură-te, Turn, care întâmpini şi opreşti întărâtarea vrăjmaşilor; Bucură-te, cea fără de prihană, care ai primit întru tine Lumina Cea de-a pururi Vecuitoare a Dumnezeieştii Stăpâniri, Celei mai presus de stăpânire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, cea Neîntinată, Starea celor ce se mişcă din materie; Bucură-te, Raza care aduci Luminarea celor ce sunt în negură; Bucură-te, cea cu adevărat Stăpână; Bucură-te, Făclie; Bucură-te, Paloş care tai neputinţele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, Carte care ai primit pe Înţelepciunea lui Dumnezeu; Bucură-te, Tablă care ai scris prin Duhul pe Cuvântul; Bucură-te, Darul cel Dăruit de Dumnezeu oamenilor spre mântuire, Ceea ce eşti Preabinecuvântată, Prealăudată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Floare Curăţată cu adăpările Duhului; Bucură-te, Stea mai Strălucită decât toată curăţenia; Bucură-te, Pahar Nemoştenit al vieţuirii celei de-a pururea a credincioşilor, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel de dedesubt şi nu este izbăvitor; socotitu-ne-am ca oile de junghiere; mântuieşte pe poporul Tău, Dumnezeul nostru, că Tu eşti neputincioşilor Tărie şi Îndreptare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Candelă Luminoasă; Bucură-te, Lumină de-a pururi Strălucitoare; Bucură-te, Bogăţie Gândită; Bucură-te, Maica lui Dumnezeu cea fără de prihană; Bucură-te, Ceea ce Singură ai născut pe Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Temelie Neclătită; Bucură-te, Stare a fulgerului; Bucură-te, Mireasă a Tatălui; Bucură-te, Maica lui Hristos cea Prealăudată, Acoperământul lumii; Bucură-te, Nădejdea tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, Dezlegarea blestemului; Bucură-te, Păzitoarea binecredincioşilor; Bucură-te, Sabie asupra vrăjmaşilor; Bucură-te, Zidul pustnicilor, Ceea ce eşti Nestricată, Maică Nenuntită, a lui Dumnezeu Cuvântului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Scară Gândită de la pământ către cer; Bucură-te, Uşa Luminii; Bucură-te, Lauda credincioşilor, Ceea ce eşti cu totul Neîntinată, ca Ceea ce covârşeşti pe toate zidirile.

 

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Cuptor Gândit te înţelegem noi, credincioşii, că precum a mântuit pe cei trei tineri, Cel Preaînălţat şi pe mine, tot omul, în pântecele tău m-a înnoit, Dumnezeul părinţilor, Cel Lăudat şi Preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Liman Liniştit al sufletelor; Bucură-te, Cămară Aurită; Bucură-te, Așternut Împărătesc; Bucură-te, cea în chipul fulgerului; Bucură-te, Maică Fecioară, prin care ne-a Răsărit Luminarea nouă celor din întuneric, Hristos Cel Preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Luminată Tămăduire a bolnavilor celor ce aleargă la tine; Bucură-te, Acoperământul cel mult Lăudat; Bucură-te, Ceea ce eşti Preamilostivă; Bucură-te, Râu pururea Curgător, care pe curăţie o păzeşti şi pe izvoarele bolilor le usuci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, Pârgă a Vieţii şi Pod care treci pe popoare de pe pământ la Cer; Bucură-te, Lăcaş Preacurat şi Nestricăcios al lui Dumnezeu Cuvântul precum bine a voit; Bucură-te, Sfeşnic ce luminezi pe cei credincioşi cu darurile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Izvorul Apei celei de-a pururea Vii; Bucură-te, Raiule al Desfătării; Bucură-te, Zid al credincioşilor; Bucură-te, pururea Fecioară; Bucură-te, Singură Stăpână, prin care ne-a răsărit nouă Dumnezeul părinţilor, Cel Lăudat şi Preaproslăvit.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: În cuptor tinerii lui Israel…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Ceea ce ai adus în lume pe Hristos, Soarele Cel Luminos, Podoaba Împărăţiei lui Hristos; Bucură-te, Curată, Ceea ce ne eşti nouă Pricinuitoare de Bucurie, binecuvântăm toate lucrurile Naşterea ta cea fără de ani şi pe tine după datorie te cinstim neîncetat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Năstrapa cea cu totul de aur, care ai primit pe Dumnezeu ca pe o Mană; Bucură-te, Râul vieţuirii celei de-a pururi a oamenilor; Bucură-te, Preacinstită. Bucură-te, Maica lui Dumnezeu cea Nestricată! Bucură-te, Liman şi Sprijinire a dreptcredincioşilor; Bucură-te, Nădejdea cea Neruptă a sufletului meu.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Bucură-te, Toiagul cel Făcător de biruinţă, care ai zdrobit cu tărie, cu mijlocirea ta, înălţările tuturor împotrivă luptătorilor. Bucură-te, Preasfântă, Dumnezeiască Mireasă! Bucură-te, Păzitoarea şi Întărirea monahilor; Bucură-te, Scăparea şi Acoperământul sufletului meu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Adoarme-mi poftele cele pătimaşe şi idolii patimilor celor stricători de suflet, Curată şi şterge-le până în sfârşit, Maica lui Dumnezeu, ca să te slăvesc de-a pururea şi să te binecuvintez pe tine, Ceea ce eşti Singură Pricină a mântuirii tuturor.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

În cuptor, ca într-o topitoare, tinerii lui Israel cu podoaba bunei credinţe mai curat decât aurul au strălucit, grăind: Binecuvântaţi toate făpturile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Chipul Naşterii tale celei Preacurate l-a arătat rugul cel ce ardea nears; şi acum te rugăm ca să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră, ca să te mărim neîncetat pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu; Bucură-te, Ceea ce ai născut Înălţimea Înţelepciunii, adică pe Înţelepciunea şi Cuvântul Tatălui Cel Ipostatic; Bucură-te, Noianul cel Nemărginit al Cunoştinţei, care pe cei ce te cinstesc pe tine îi învredniceşti de bucurie nemoştenită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Rânduneaua cea Binevestită şi Porumbiţa care ai adus în lume Alinarea; Bucură-te, Neîntinată; Bucură-te, Floarea firii şi Munte Netăiat, Ceea ce eşti Împărăteasă a toate; Bucură-te, Maică Fecioară, Nădejdea cea Neruşinată a oamenilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucură-te, Crin cu adevărat Binevestit şi Trandafir de daruri mântuitor popoarelor; Bucură-te, Fulger, care ai adus în lume pe Mărgăritarul; Bucură-te, Ceea ce covârşeşti toată firea, Cămară Cerească; Bucură-te, Nădejdea mea cea Neruşinată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Ceea ce ai născut Viaţa tuturor; Bucură-te, Preacinstită, Muntele cel cu totul Umbrit; Bucură-te, Temei şi Stare şi Mişcare a mucenicilor şi a cuvioşilor şi Întărirea Apostolilor.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1.

Nor al Luminii Celei de-a pururea Vecuitoare, pe tine, Fecioară, te-a numit Proorocul. Că întru tine pogorându-se Cuvântul Tatălui, ca Ploaia pe Lână şi dintru tine răsărind, lumea a luminat şi înşelăciunea a pierdut, Hristos Dumnezeul nostru. Ţie ne rugăm, Preasfântă: nu înceta a-L ruga pe Acesta, cu deadinsul, pentru noi, cei ce te mărturisim pe tine Ceea ce eşti Adevărată Născătoare de Dumnezeu.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Canon de rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, sambata seara, glasul 1

Vizualizari: 636

Id: 25445

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.