Utrenia Sfantului Cuvios Onufrie de la Vorona

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Utrenia Sfantului Cuvios Onufrie de la Vorona

La Dumnezeu este Domnul …,

se cântă Troparul Naşterii Maicii Domnului (o dată) şi al Sfinţilor Părinţi (o dată).

Slavă…,

Troparul Cuviosului Onufrie, glasul al 8-lea:

Cu ostenelile sihăstriei, la viata cea fără prihană ai ajuns, fericite, şi ca un luceafăr în pământul Rusiei răsărind, întru singurătatea codrilor Moldovei te-ai sălăşluit. Monahilor ai fost învăţător, făcându-te pildă lor,prin aspra ta vieţuire, Cuvioase Părinte Onufrie. Roagă-te lui Hristos-Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Alt tropar, glasul al 4-lea:

Vieţuind în rugăciune şi tăcere, te-ai suit pe treptele sfinţeniei, Cuvioase Părinte Onufrie, chip al blândeţii te-ai arătat şi tuturor bun sfătuitor te-ai făcut prin pilda vieţii tale, căci iubind mai mult pe Dumnezeu, te-ai depărtat de cele lumeşti şi în liniştea pădurii te-ai sălăşluit. Roagă-te Domnului pentru sufletele noastre.

Şi acum…, troparul Praznicului Naşterii Maicii Domnului

După Catisma întâi, Sedealna I, glasul 1

Podobie: Mormântul Tău…

Vieţuind cu evlavie pe pământ, te-ai arătat locaş al Duhului Sfânt, povăţuind, fericite, pe cei care veneau la tine cu credinţă. Pentru aceasta, roagă pe Stăpânul Hristos să lumineze sufletele noastre, ale celor ce te cinstim, Cuvioase Onufrie, părintele nostru.

Slavă…, Şi acum, a Praznicului, glasul al 3-lea:

Fecioara şi Născătoarea de Dumnezeu Maria…

După Catisma a doua, Sedealna a-II-a, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

De cele lumeşti depărtându-te şi Crucea Domnului luând, înţelepte, Lui ai urmat, având gândul îndreptat către cele cereşti până la sfârşit. Cu smerenia, slava lumească ai alungat, cu înfrânarea şi ostenelile, patimile le-ai omorât, cu tăcerea şi neosândirea, pacea sufletului ai dobândit, şi în rugăciune stăruind, darul vindecării de boli şi al alungării duhurilor ai primit, purtătorule de Dumnezeu Onufrie. Roagă-te lui Hristos-Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc ci dragoste sfântă pomenirea ta.

Slavă…, Şi acum, a Praznicului, glasul al 4-lea:

Davide, Cel ce S-a jurat ţie…

Polieleu: Robii Domnului…

Mărimurile

Stih: Aşteptând, am aşteptat pe Domnul şi a căutat spre mine şi a auzit rugăciunea mea.

Fericimu-te pe tine, Cuvioase Părinte Onufrie, şi cinstim sfântă pomenirea ta, iubitorule al rugăciunii şi împreună-vorbitorule cu îngerii.

Veniţi toate cetele călugărilor să lăudăm pe Cuviosul Onufrie, zicând: pe podoaba călugărilor.

Stihuri:

Genunchii mei au slăbit de post şi trupul meu s-a istovit de lipsa untdelemnului.

Pentru cuvintele buzelor Tale, eu am păzit căi aspre.

Întors-ai plângerea mea în bucuri, luat-ai sacul de pe mine şi m-ai încins cu veselie.

Să ştiţi că Domnul Şi-a cunoscut pe sluga Sa cea credincioasă.

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui.

După Polieleu, Sedealna, glasul al 5-lea:

Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună…

Amăgirile vieţii pământeşti lepădând şi Crucea Domnului luând, ai biruit pe cel viclean. Cetăţean pustiului făcându-te, luminător monahilor şi rugător pentru lume te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule, Cuvioase Onufrie. Roagă-te Mântuitorului să miluiască sufletele noastre.

Slavă…, Şi acum…, a Praznicului, glasul al 8-lea:

Să se bucure cerul şi pământul…

Antifonul I al glasului al 4-lea:

Prochimen, glasul al 4-lea:

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui…

Stih: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie.

Toată suflarea…

Evanghelia de la Luca (VI, 17-23)

(Caută la Liturghia din 6 decembrie)

Psalmul 50

Slavă…, glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău Onufrie , Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stihira, glasul al 6-lea

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta…

Cuvioase Părinte, în tot pământul Moldovei a ieşit vestea faptelor tale. Pentru aceasta, în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale căci, cunoscând bine ispitele vrăjmaşului, ai biruit pe ispititorul şi, în cuvioşie vieţuind, în ceata cuvioşilor te-ai sălăşluit. Iar acum, dobândind îndrăzneală către Hristos-Dumnezeu, cere pace şi mântuire sufletelor noastre.

Luminânda

Odinioară, rodul unui pom a adus căderea lui Adam, dar prin mijlocirea ta, Cuvioase Părinte Onufrie, rodul mărului, în casa domnitorului Mihail, bucurie şi vindecare a adus fiicei sale de la Domnul. Roagă-te ca şi noi să dobândim binecuvântare de la Hristos şi mântuire sufletelor noastre.

Slavă..., a Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana,

Ceea ce a pierdut blestemul Evei...

Şi acum..., a Praznicului,

Întru naşterea ta Fecioară...

Laude

Stihirile pe 6, trei ale Praznicului Naşterii Maicii Domnului, glasul 1, şi trei ale Sfântului Cuvios Onufrie, glasul al 8-lea.

Trepte ale urcuşului ceresc sunt faptele tale cele pustniceşti, Cuvioase Părinte Onufrie. Cu liniştirea în pustie şi lupta cu poftele trupului, tăcerea şi rugăciunea neîncetată, cercetarea Scripturilor şi sfătuirile duhovniceşti, pe care cu postul le-ai întregit, la înălţime cerească te-ai suit. Deci, cu dinadinsul te rugăm: nu ne uita pe noi, cei care te lăudăm şi slăvim pe Mântuitorul Hristos.

Lăcaş sfinţit al faptelor bune te-ai arătat în viaţă, Cuvioase Părinte Onufrie, căci din tinereţe ai cinstit pe Dumnezeu, Sfinţitorul vieţii noastre. Dorind viaţa îngerească, în chipul îngeresc te-ai împodobit şi în pustie te-ai sălăşluit, ca să fii cu Domnul în veci.

Cuvioase Părinte Onufrie, lauda sihaştrilor, podoaba călugărilor, locuitorul pustiei, iubitorule de curăţie şi de pace sufletească, nu înceta a te ruga Domnului ca să vieţuim în pace şi în curăţie, slăvind neîncetat pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Slavă..., glasul al 5-lea

Cu haina cuvioşiei fiind împodobit şi cu lacrimile curăţindu-ţi sufletul, Cuvioase Părinte Onufrie, către Stăpânul Hristos gândul ţi-ai îndreptat, şi cugetând la ziua ieşirii din trup, cu pace ai adormit şi în ceruri te-ai sălăşluit în ceata cuvioşilor. Roagă-te acum lui Hristos Dumnezeu şi pentru sufletele noastre.

Şi acum...,

Astăzi, cea cu totul fără de prihană, Preacurata, a ieșit din cea stearpă, astăzi toate se veselesc, căci prin Cel ce Se va naște din ea, Adam din legături se dezleagă și Eva de blestem s-a dezlegat; cele cerești toate se bucură și pace oamenilor se dăruiește. Iar noi, dănțuind, strigăm: Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Doxologia mare

Ecteniile şi apolisul

Ceasul întâi

Liturghie

Fericirile din Canonul Praznicului, Cântarea 1, pe 4, din Canonul Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, Cântarea a 3-a, pe 2,

şi din Canonul Cuviosului Onufrie, Cântarea a 6-a, pe 2.

Prochimenul Praznicului şi al Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana.

Apostolul Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana din Epistola către Galateni (IV, 22-27) şi al Cuviosului Onufrie din Epistola către Galateni (V, 22-VII, 2).

Evanghelia Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, Luca VIII, 16-21

(vezi sâmbătă în săptămâna a XXIII-a după Rusalii),

şi a Cuviosului Onufrie, Matei (XI, 27-30).

Axionul Praznicului Naşterii Maicii Domnului.

Chinonicul Praznicului şi al Cuviosului Onufrie.

Categoria: Liturgica

Cautare:

Utrenia Sfantului Cuvios Onufrie de la Vorona

Vizualizari: 291

Id: 25195

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Invitatie colaborare

Cei doritori sa participe la dezvoltarea acestui site sunt rugati ne contactaze prin formularul de contact sau la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.