www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Cartea Intai a lui Ezdra

Cartea Intai a lui Ezdra

CARTEA INTAI A LUI EZDRA

CAPITOLUL 1
Cirus elibereaza pe Iudei din robie.

1. In anul intai al domniei lui Cirus, regele Persilor, ca sa se implineasca cuvantul Domnului, cel grait prin gura lui Ieremia, a desteptat Domnul duhul lui Cirus, regele Persilor si acesta a poruncit sa se faca stiut in tot regatul sau, prin grai si prin scris, acestea:
2. “Asa graieste Cirus, regele Persilor: Toate regatele pamantului mi le-a dat mie Domnul Dumnezeul cerului si mi-a poruncit sa-I fac locas la Ierusalim in Iuda.
3. Asadar, aceia dintre voi, din tot poporul Lui, care voiesc - fie cu ei Dumnezeul lor - sa se duca la Ierusalim in Iuda si sa zideasca templul Domnului Dumnezeului lui Israel, a Acelui Dumnezeu Care este in Ierusalim;
4. Si tot celui ramas in toate locurile, oriunde ar trai, sa-i ajute locuitorii locului aceluia cu argint si cu aur si cu alta avere si cu vite, cu daruri de buna voie pentru templul lui Dumnezeu care este la Ierusalim”.
5. Atunci s-au ridicat capeteniile semintiilor lui Iuda si ale lui Veniamin, si preotii si levitii si toti aceia carora Dumnezeu le desteptase duhul sa se duca sa inalte templul Domnului care este la Ierusalim.
6. Si toti vecinii lor i-au ajutat cu vase de argint, cu aur si cu alta avutie si cu vite si cu lucruri scumpe si cu tot felul de daruri de buna voie pentru templu.
7. Iar regele Cirus a scos vasele templului Domnului, pe care Nabucodonosor le luase din Ierusalim si le pusese in casa dumnezeului sau;
8. Pe acestea le-a scos Cirus, regele Persilor, prin mana lui Mitridat, vistiernicul, care le-a dat pe seama lui Sesbatar, capetenia lui Iuda.
9. Si numarul lor era: treizeci de vase de aur, o mie de vase de argint, douazeci si noua de cutite,
10. Treizeci de cupe de aur, patru sute zece cupe de argint de mana a doua, o mie alte felurite vase;
11. Iar de toate erau cinci mii patru sute de vase de argint si de aur. Toate acestea le-a luat cu el Sesbatar, cand au plecat robii cei ce voiau sa se intoarca din Babilon la Ierusalim.

CAPITOLUL 2
Numarul si catagrafia Israelitilor intorsi din robie. Dajdia lor.

1. Iata fiii tarii, dintre robii stramutati din Iuda, pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, i-a dus la Babilon, care s-au intors si au venit la Ierusalim si in Iuda, fiecare in orasul sau, cu Zorobabel,
2. Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Nahamani, Mardoheu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum si Baana. Numarul oamenilor poporului israelit care s-au intors a fost acesta:
3. Fiii lui Fares: doua mii o suta saptezeci si doi;
4. Fiii lui Sefatia: trei sute saptezeci si doi;
5. Fiii lui Arah: sapte sute saptezeci si cinci;
6. Fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua si Ioab: doua mii opt sute doisprezece;
7. Fiii lui Elam: o mie doua sute cincizeci si patru;
8. Fiii lui Zatu: noua sute patruzeci si cinci;
9. Fiii lui Zacai: sapte sute saizeci;
10. Fiii lui Bani: sase sute patruzeci si doi;
11. Fiii lui Bebai: sase sute douazeci si trei;
12. Fiii lui Azgad: o mie doua sute douazeci si doi;
13. Fiii lui Adonicam: sase sute saizeci si sase;
14. Fiii lui Bigvai: doua mii cincizeci si sase;
15. Fiii lui Adin: patru sute cincizeci si patru;
16. Fiii lui Ater, din casa lui Iezechia: nouazeci si opt;
17. Fiii lui Betai: trei sute douazeci si trei;
18. Fiii lui Iora: o suta doisprezece;
19. Fiii lui Hasum: doua sute douazeci si trei;
20. Fiii lui Ghibar: nouazeci si cinci;
21. Oamenii din Betleem: o suta douazeci si trei;
22. Oamenii din Netofa: cincizeci si sase;
23. Oamenii din Anatot: o suta douazeci si opt;
24. Oamenii din Betazmavet: patruzeci si doi;
25. Din Chiriat-Iearim, Chefira si Beerot: sapte sute patruzeci si trei;
26. Din Rama si Gheba: sase sute douazeci si unu;
27. Oamenii din Micmas: o suta douazeci si doi;
28. Oamenii din Betel si din Ai: doua sute douazeci si trei;
29. Oamenii din Nebo: cincizeci si doi;
30. Oamenii din Magbis: o suta cincizeci si sase;
31. Fiii celuilalt Elam: o mie doua sute cincizeci si patru;
32. Fiii lui Harim: trei sute douazeci;
33. Oamenii din Lod, Hadid si Ono: sapte sute douazeci si cinci;
34. Oamenii din Ierihon: trei sute patruzeci si cinci;
35. Fiii lui Senaa: trei mii sase sute treizeci;
36. Preoti: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua: noua sute saptezeci si trei;
37. Fiii lui Imer: o mie cincizeci si doi;
38. Fiii lui Pashur: o mie doua sute patruzeci si sapte;
39. Fiii lui Harim: o mie saptesprezece;
40. Leviti: fiii lui Iosua si Cadmiel, din fiii lui Hodavia: saptezeci si patru;
41. Cantareti: fiii lui Asaf: o suta douazeci si opt;
42. Fiii portarilor: fiii lui Salum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Sobai, cu totii la un loc: o suta treizeci si noua;
43. Cei incredintati templului: fiii lui Tiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
44. Fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Fadon;
45. Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub;
46. Fiii lui Hagab, fiii lui Samlai, fiii lui Hanan;
47. Fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia;
48. Fiii lui Retin, fiii lui Necoda;
49. Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah;
50. Fiii lui Besai, fiii lui Asna, fiii lui Meunim;
51. Fiii lui Nefisim, fiii lui Bacbuc;
52. Fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, fiii lui Batlut, fiii lui Mechida, fiii lui Harsa;
53. Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah;
54. Fiii lui Netiah, fiii lui Hatifa.
55. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda;
56. Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel;
57. Fiii lui Sefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hatebaim, fiii lui Ami.
58. Cei incredintati templului si fiii robilor lui Solomon erau cu totii trei sute nouazeci si doi;
59. Iar cei ce au iesit din Telmelah, din Telharsa si din Cherub-Adan-Imer, care n-au putut sa-si arate semintia si neamul lor, ca sa arate ca sunt din Israel, au fost:
60. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie si fiii lui Necoda: sase sute cincizeci si doi.
61. Iar din neamul preotilor: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacot si fiii lui Barzilai care si-a luat femeie din fiicele lui Barzilai Galaaditul al carui nume l-a adoptat.
62. Si-au cautat cartea spitei neamului lor si n-au gasit-o si de aceea au fost indepartati de la preotie.
63. Si Tirsata le-a zis sa nu manance din cele sfinte, pana nu se va ridica preot cu Urim si Tumim.
64. Deci toata adunarea la un loc se alcatuia din patruzeci si doua de mii trei sute saizeci de oameni,
65. Afara de robii lor si de roabele lor, care erau in numar de sapte mii trei sute treizeci si sapte; si mai erau cu ei doua sute de cantareti si cantarete;
66. Si aveau sapte sute treizeci si sase de cai,
67. Doua sute patruzeci si cinci de catari, patru sute treizeci si cinci de camile si sase mii sapte sute douazeci de asini.
68. Si ajungand unele din capeteniile semintiilor la templul Domnului care este la Ierusalim, au daruit de bunavoie pentru templul lui Dumnezeu, ca sa fie ridicat din nou pe temeliile lui.
69. Si acestia din prisosul lor au daruit in casa obsteasca pentru inceperea lucrarilor: saizeci si una de mii de drahme de aur, cinci mii de mine de argint si o suta de vesminte preotesti.
70. Si au inceput sa locuiasca preotii si levitii si poporul si cantaretii si portarii si cei incredintati templului in orasele lor si tot Israelul s-a asezat in cetatile sale.

CAPITOLUL 3
Jertfelnicul arderii de tot. Sarbatoarea corturilor. Punerea temeliei templului.

1. Iar cand a venit luna a saptea si cand fiii lui Israel erau prin orasele lor, s-a strans poporul ca un singur om la Ierusalim;
2. Si s-a sculat Iosua, fiul lui Iotadac, si fratii lui, preotii si Zorobabel, fiul lui Salatiel, si fratii lui si au facut jertfelnic Dumnezeului lui Israel, ca sa aduca pe el arderi de tot, cum se scrie in legea lui Moise, omul lui Dumnezeu.
3. Si au asezat jertfelnicul pe temeliile lui, desi se temeau de popoarele straine, si au inceput sa aduca pe el arderi de tot Domnului, arderi de tot dimineata si seara.
4. Si au savarsit sarbatoarea corturilor, dupa cum este scris, cu ardere de tot zilnica, dupa numarul hotarat si dupa randuiala fiecarei zile.
5. Dupa aceea au inceput sa savarseasca arderea de tot cea obisnuita, si cea de la luna noua, si cea de la sarbatorile inchinate Domnului, si jertfele pe care le aducea Domnului fiecare de buna voie.
6. Chiar din ziua intai a lunii a saptea au inceput sa aduca Domnului arderi de tot. Iar temelia templului Domnului nu se pusese inca.
7. Si au inceput a da argint pietrarilor si dulgherilor, iar Sidonienilor si Tirienilor bucate si bautura si untdelemn, ca sa aduca pe mare la Iafa lemn din Liban, dupa invoirea data lor de Cirus, regele Persilor.
8. Si in anul al doilea dupa sosirea lor la templul lui Dumnezeu din Ierusalim, in luna a doua, Zorobabel, fiul lui Salatiel, si Iosua, fiul lui Iotadac, si ceilalti frati ai lor, preotii si levitii, si toti cei ce venisera din robie la Ierusalim au facut inceput si au pus pe levitii de la douazeci de ani in sus sa supravegheze lucrarile templului Domnului.
9. Si asa Iosua cu fiii si fratii lui, si Cadmiel cu fiii lui, fiii lui Iuda, precum si fiii lui Henadad cu fiii lor si cu fratii lor, levitii, au stat sa supravegheze pe cei ce lucrau la templul lui Dumnezeu.
10. Si cand ziditorii puneau temelia templului Domnului, atunci preotii, imbracati in vesmintele lor si cu trambite, si levitii, fiii lui Asaf, cu chimvale, au fost pusi sa laude pe Domnul, dupa randuiala lui David, regele lui Israel.
11. Si au inceput ei sa cante pe rand “laudati” si “slaviti pe Domnul, ca este bun, ca in veac este mila Lui spre Israel”. Si tot poporul striga cu glas mare, slavind pe Domnul, pentru ca a ajutat sa se puna temeliile templului Domnului.
12. In vremea aceasta multi din preoti si din leviti si din capii de familie si din batranii care vazusera vechiul templu, vazand punerea temeliei acestui templu, plangeau cu hohote, multi insa cantau tare de bucurie;
13. Insa poporul nu putea osebi strigatele de bucurie de bocetele de plans ale multimii, pentru ca poporul striga tare si glasul se auzea departe.

CAPITOLUL 4
Vrajmasii lui Iuda impiedica zidirea templului.

1. Auzind vrajmasii lui Iuda si ai lui Veniamin ca cei ce s-au intors din robie zidesc templu Domnului Dumnezeului lui Israel,
2. Au venit la Zorobabel si au zis catre el: “Sa zidim si noi cu voi, pentru ca si noi, ca si voi, cautam pe Dumnezeul vostru si Lui Ii aducem jertfe inca din zilele lui Asarhadon, regele Asiriei, care ne-a adus aici”.
3. Iar Zorobabel, Iosua si celelalte capetenii ale semintiilor lui Israel le-au zis: “Nu se cuvine sa ziditi impreuna cu noi templu Dumnezeului nostru, ci numai noi singuri vom zidi templu Domnului Dumnezeului lui Israel, precum ne-a poruncit Cirus, regele Persilor”.
4. Atunci poporul jarii aceleia a inceput sa descurajeze poporul lui Iuda si sa-l impiedice de la zidire,
5. Cumparand contra lor pe sfetnicii regelui, ca sa zadarniceasca planul lor in toate zilele lui Cirus, regele Persilor, pana in zilele lui Darie, regale Persilor.
6. Si sub domnia lui Ahasveros, pe la inceputul domniei acestuia, au scris plangere impotriva locuitorilor lui Iuda si ai Ierusalimului.
7. Si in zilele lui Artaxerxe, Bislam, Mitridat, Tabeel si ceilalti tovarasi ai lor au scris lui Artaxerxe, regele Persilor. Si scrisoarea a fost scrisa cu slove aramaice si in limba aramaica.
8. Si sfetnicul Rehum cu scriitorul Simsai inca au scris catre regele Artaxerxe urmatoarea scrisoare impotriva Ierusalimului:
9. “Atunci Rehum, carmuitorul, si Simsai scriitorul si ceilalti tovarasi ai lor: Dineii si Arfarsateii, Tarpeleii, Afarseii, Erecii, Babilonienii, Suzienii, Dehaveii,
10. Elamitii si celelalte popoare, pe care stralucitul si marele Asurbanipal le-a stramutat si le-a asezat in cetatile Samariei si in celelalte cetati de peste rau, scriu catre regele Artaxerxe…”.
11. Iata copia de pe scrisoarea ce au trimis catre regele Artaxerxe: “Slugile tale, oamenii de dincolo de Eufrat…
12. Cunoscut sa fie regelui ca Iudeii care au plecat de la tine si au venit la noi la Ierusalim rezidesc cetatea cea rea si razvratita si fac ziduri, si temeliile le-au si ispravit.
13. Si sa mai stie regele ca, daca cetatea aceasta se va zidi si zidurile ei se vor face din nou, atunci Iudeii nu vor plati nici bir, nici dari, nici vama si pagube se vor face vistieriei regale.
14. Si fiindca noi mancam sare de la curtea regelui si nu putem suferi sa vedem pe rege pagubit, de aceea dam de stire regelui:
15. Sa se caute in cartea faptelor parintilor tai si in cartea faptelor vei gasi si vei afla ca cetatea aceasta este cetate razvratita si primejdioasa pentru regi si tinuturi si ca din vechime s-au petrecut in ea abateri, din care pricina a si fost pustiita cetatea aceasta.
16. De aceea noi instiintam pe rege ca, daca cetatea aceasta se va ispravi de zidit si zidurile ei se vor face, atunci nu vei mai avea stapanire peste rau”.
17. Iar regele a trimis raspunsul urmator lui Rehum carmuitorul si lui Simsai scriitorul si celorlalti tovarasi ai lor, care locuiesc in Samaria si in celelalte cetati de peste rau.
18. “Pace… Scrisoarea ce mi-ati trimis a fost citita cu luare-aminte inaintea noastra,
19. Si s-a dat din partea noastra porunca de s-a cercetat si s-a aflat ca cetatea aceea de mult s-a razvratit impotriva regilor ti ca s-a facut in ea tulburari si rascoale;
20. Si ca au fost in Ierusalim regi puternici care au stapanit toata latura cea de peste rau si carora li s-au platit bir si vama.
21. Asadar, porunca dati ca oamenii aceia sa inceteze de a mai lucra si ca cetatea aceea sa nu se mai zideasca, pana nu va veni porunca de la mine;
22. Si sa fiti cu luare-aminte, ca sa nu va scape ceva nebagat in seama in treburile acestea. De ce ingaduiti inmultirea lucrarilor vatamatoare in paguba regelui?”
23. Indata ce s-a citit scrisoarea aceasta a regelui Artaxerxe, inaintea lui Rehum si a lui Simsai scriitorul si a tovarasilor lor, acestia au trimis indata la Ierusalim si cu puterea armelor au oprit lucrarile Iudeilor.
24. Atunci s-au oprit lucrarile la templul lui Dumnezeu cel din Ierusalim, si oprirea aceasta a tinut pana in anul al doilea al domniei lui Darie, regele Persilor.

CAPITOLUL 5
Iarasi incepe zidirea templului.

1. Dar proorocul Agheu si proorocul Zaharia, fiul lui Ido, au grait Iudeilor celor din Ierusalim si din Iuda cuvinte proorocesti in numele Dumnezeului lui Israel.
2. Atunci s-au sculat Zorobabel, fiul lui Salatiel, si Iosua, fiul lui Iotadac, si au inceput a zidi templul lui Dumnezeu cel din Ierusalim, fiind cu ei proorocii lui Dumnezeu, care ii intareau.
3. In vremea aceea au venit la el Tatnai, carmuitorul tinuturilor de peste fluviu, si Setar-Boznai si tovarasii lor, si le-au grait asa: “Cine v-a dat voua invoire sa ziditi casa aceasta si sa ispraviti zidurile acestea?”
4. Atunci noi le-am spus numele acelor oameni care zideau casa aceasta.
5. Dar ochiul Dumnezeului lor era spre capeteniile iudaice, si aceia nu i-au mustrat pana nu au adus lucrurile la cunostinta lui Darie si pana n-a venit dezlegare in chestiunea aceasta.
6. Iata cuprinsul scrisorii pe care Tatnai, carmuitorul tinuturilor de peste Eufrat, si Setar-Boznai cu tovarasii lor, cu Arfarsateii cei de peste fluviu, au trimis-o regelui Darie,
7. Si iata ce era scris in instiintarea trimisa lui:
8. “Pace intru toate regelui Darie! Cunoscut fie regelui ca noi am fost in tinutul lui Iuda, la templul Dumnezeului celui mare, si am vazut ca el se zideste din pietre mari si se pune si lemn in zid si lucrarea aceasta merge repede si au spor la mana.
9. Atunci am intrebat noi pe capetenii si le-am zis asa: Cine v-a dat voua invoire sa ziditi casa aceasta si zidurile acestea sa le ispraviti?
10. Pe langa aceasta i-am mai intrebat si de numele acelora, ca sa-ti dam de veste si sa-ti seriem numele acelor oameni, care sunt mai insemnati la ei.
11. Si ei mi-au raspuns eu vorbele acestea: Noi suntem robii Dumnezeului cerului si al pamantului si zidim templul care a fost facut cu mult inainte de aceasta si pe care un mare rege al lui Israel l-a zidit si l-a ispravit.
12. Cand insa parintii nostri au maniat pe Dumnezeul cerului, Acesta i-a dat in mana lui Nabucodonosor, regele Babilonului, care a daramat templul acesta si pe popor l-a stramutat la Babilon.
13. Iar in anul intai al lui Cirus, regele Babilonului, regele Cirus a dat invoire sa se zideasca acest templu al lui Dumnezeu;
14. Chiar si vasele de aur si de argint ale templului lui Dumnezeu, pe care Nabucodonosor le luase din templul Ierusalimului si le dusese in capistea din Babilon, le-a scos regele Cirus din capistea Babilonului si le-a dat in seama lui Sesbatar, pe care l-a numit el carmuitor si i-a zis:
15. Ia vasele acestea, mergi si pune-le in templul din Ierusalim, si templul lui Dumnezeu sa se zideasca pe locul lui vechi.
16. Atunci Sesbatar acela a venit si a pus temelia templului lui Dumnezeu din Ierusalim, st de atunci si pana astazi se zideste el si nu s-a ispravit.
17. Deci, daca binevoieste regele, sa se caute in casa vistieriei regale de acolo din Babilon si sa se vada daca in adevar regele Cirus a dat invoire sa se zideasca acest templu al lui Dumnezeu in Ierusalim si sa ni se trimita stire care este vointa regelui in aceasta privinta”.

CAPITOLUL 6
Terminarea si sfintirea templului.

1. Atunci regele Darie a dat porunca sa se cerceteze la locul unde se pastrau actele si unde se tinea vistieria la Babilon.
2. Si s-a gasit in palatul din Ecbatana, care este in tinutul Mediei, un sul de pergament, in care era scrisa aceasta amintire:
3. “In anul intai al regelui Cirus, regele Cirus a dat aceasta porunca pentru templul lui Dumnezeu cel din Ierusalim: Sa se zideasca templul pe locul acela unde se aduc jertfele si sa i se puna temelii sanatoase! Inaltimea lui sa fie de saizeci de coti si largimea lui tot de saizeci de coti.
4. Sa se puna trei randuri de pietre si un rand de lemn, iar cheltuielile sa se dea din casa regelui.
5. Chiar si vasele de aur si de argint ale templului lui Dumnezeu, pe care Nabucodonosor le-a luat din templul din Ierusalim si le-a dus la Babilon sa se inapoieze si sa se duca in templul din Ierusalim si sa se puna fiecare la locul lui in templul lui Dumnezeu”.
6. “Deci, Tatnai, carmuitor al tinuturilor de peste fluviu, si Setar-Boznai cu tovarasii vostri, cu Arfarsateii cei de peste fluviu, departati-va de acolo si nu opriti lucrarile la acel templu al lui Dumnezeu;
7. Lasa pe carmuitorul iudeu si pe capeteniile iudaice sa zideasca acel templu al lui Dumnezeu pe locul lui.
8. Iar din partea mea se da porunca cu privire la cele cu care voi trebuie sa ajutati acelor capetenii iudaice la zidirea acelui templu al lui Dumnezeu: Luati numaidecat din birul tinuturilor de peste fluviu si dati oamenilor acelora, ca lucrul sa nu se opreasca; si ce trebuie pentru arderile de tot ale Dumnezeului ceresc:
9. Vitei, sau berbeci, sau miei, precum si grau, sare, vin si untdelemn, sa li se dea, cum vor zice preotii cei din Ierusalim,
10. Ca ei sa aduca jertfa placuta Dumnezeului ceresc si sa se roage pentru sanatatea regelui si a fiilor lui.
11. Tot de mine porunca se mai da ca daca vreun om va schimba aceasta hotarare, atunci se va scoate o barna din casa lui si va fi acela ridicat si pironit pe ea, iar casa lui se va preface pentru aceasta in daramatura.
12. Si Dumnezeu al Carui nume locuieste acolo sa doboare pe tot regele si poporul care si-ar intinde mana sa ca sa schimbe aceasta in paguba acestui templu al lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Darie, am dat porunca aceasta; sa fie intocmai adusa la indeplinire!”
13. Atunci Tatnai, carmuitorul tinuturilor de peste fluviu, si Setar-Boznai cu tovarasii lor au facut intocmai asa, cum poruncise regele Darie.
14. Si capeteniile Iudeilor au zidit si au sporit, dupa proorocia lui Agheu proorocul si a lui Zaharia, fiul lui Ido. Si cu voia Dumnezeului lui Israel si a lui Cirus si Darie si Artaxerxe, regii Persilor, l-au zidit si l-au ispravit.
15. Si s-a ispravit templul acesta in ziua a treia a lunii Adar, in al saselea an al domniei regelui Darie.
16. Si fiii lui Israel, preotii si ceilalti, care se intorsesera din robie, au savarsit cu bucurie sfintirea acestui templu al lui Dumnezeu.
17. La sfintirea acestui templu al lui Dumnezeu s-au adus: o suta de boi, doua sute de berbeci, patru sute de miei si doisprezece tapi, jertfa de iertarea pacatelor pentru tot Israelul, dupa numarul semintiilor lui Israel.
18. Si au fost pusi preotii cu randul si levitii tot cu randul sa slujeasca lui Dumnezeu in Ierusalim, cum era scris in cartea lui Moise.
19. Si cei ce se intorsesera din robie au savarsit Pastile in ziua a paisprezecea a lunii intai,
20. Pentru ca se curatisera preotii si levitii si cu totii pana la unul erau curati; si au junghiat mielul Pastilor pentru toti cei ce se intorsesera din robie, pentru fratii lor preoti si pentru ei insisi.
21. Si au mancat fiii lui Israel, cei ce se intorsesera din robie si cei ce se despartisera cu ei de necuratenia popoarelor tarii, ca sa caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel;
22. Si au praznuit sarbatoarea azimelor sapte zile cu bucurie, pentru ca ii inveselise Domnul si intorsese spre ei inima regelui Asiriei, ca sa le intareasca mainile la zidirea templului Domnului Dumnezeului lui Israel.

CAPITOLUL 7
Ezdra intocmeste slujba dumnezeiasca.

1. Dupa intamplarile acestea, sub domnia lui Artaxerxe, regele Persilor, Ezdra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia,
2. Fiul lui Salum, fiul lui Tadoc, fiul lui Ahitub,
3. Fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot,
4. Fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi,
5. Fiul lui Buchi, fiul lui Abisua, fiul lui Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron arhiereul,
6. Acest Ezdra a iesit din Babilon; si era el carturar iscusit si cunoscator al legii lui Moise, pe care o daduse Domnul Dumnezeul lui Israel. Iar regele i-a dat lui tot ce a dorit, pentru ca mana Dumnezeului sau era peste el.
7. Si impreuna cu el au plecat la Ierusalim si unii din fiii lui Israel si preoti si leviti si cantareti si portari si cei incredintati templului, in anul al saptelea al domniei lui Artaxerxe.
8. Si a venit el la Ierusalim tot in al saptelea an al regelui, in luna a cincea;
9. Caci in ziua intai a lunii intai a fost plecarea lui din Babilon, iar in ziua intai a lunii a cincea a ajuns la Ierusalim, pentru ca mana binefacatoare a lui Dumnezeu era peste el;
10. Caci Ezdra se hotarase cu toata inima sa invete legea Domnului si s-o implineasca si sa invete pe Israel legea si dreptatea.
11. Iata acum si cuprinsul scrisorii pe care Artaxerxe a dat-o lui Ezdra, preotul si carturarul, care propovaduise in Israel cuvintele poruncilor Domnului si ale legilor Lui:
12. “Artaxerxe, regele regilor, catre Ezdra, preotul, invatatorul legii Dumnezeului ceresc Celui desavarsit…
13. S-a dat de mine porunca, ca in regatul meu toti aceia din poporul lui Israel si din preotii lui si din levitii lui, care doresc sa se duca la Ierusalim, sa mearga cu tine.
14. Fiindca tu esti trimis de rege si de cei sapte sfetnici ai lui, ca sa cercetezi Iuda si Ierusalimul dupa legea Dumnezeului tau, pe care o ai in mana ta,
15. Si sa duci argintul si aurul pe care regele si sfetnicii lui l-au jertfit Dumnezeului lui Israel a Caruia locuinta este in Ierusalim
16. Si tot aurul si argintul pe care-l vei aduna tu din toata tara Babilonului, impreuna cu toate darurile de buna voie de la popor si preoti, pe care le vor jertfi ei pentru templul Dumnezeului lor, cel din Ierusalim.
17. De aceea cumpara numaidecat cu banii acestia, boi, berbeci, miei si daruri de paine cat trebuie, si turnari pentru ei si du-le la jertfelnicul templului Dumnezeului vostru cel din Ierusalim.
18. Si ce veti crede voi si fratii vostri ca este bine sa faceti cu celalalt argint si aur, aceea sa faceti dupa voia Dumnezeului vostru.
19. Si vasele ce ti s-au dat tie pentru slujbele templului Dumnezeului tau, pune-le inaintea Dumnezeului Ierusalimului.
20. Si alte lucruri de trebuinta pentru templul Dumnezeului tau, ce vei crede tu ca trebuie, da-le din casa vistieriilor regesti.
21. Din partea mea, a regelui Artaxerxe, se da tuturor pastratorilor vistieriilor de peste rau porunca aceasta: Tot ce va cere de la voi preotul Ezdra, invatatorul legii Dumnezeului ceresc, sa-i dati numaidecat;
22. Argint pana la o suta de talanti, grau pana la o suta de core, vin pana la o suta de baturi si tot pana la o suta de baturi de untdelemn; iar sare, fara masura.
23. Tot ce s-a poruncit de Dumnezeul ceresc trebuie sa se faca cu ingrijire pentru templul Dumnezeului celui ceresc. Bagati de seama sa nu-si intinda cineva mana asupra templului Dumnezeului celui ceresc, ca sa nu fie mania Lui asupra regatului, a regelui si a fiilor lui.
24. Si va dam stire ca nici asupra unuia din preoti, sau leviti, sau cantareti, sau portari, sau cei incredintati templului, sau slujitori ai acestui templu al lui Dumnezeu sa nu se puna nici bir, nici dare, nici vama.
25. Iar tu, Ezdra, dupa intelepciunea Dumnezeului tau, care este in mina ta, sa pui carmuitori si judecatori si sa judece aceia tot poporul cel de peste fluviu, pe toti cei ce stiu legea Dumnezeului tau, iar pe cei ce nu o stiu, sa-i invatati.
26. Si cine nu va implini legea Dumnezeului tau si legea regelui, asupra aceluia sa se faca indata judecata si sa se osandeasca sau la moarte, sau la izgonire, sau la amenda, sau la inchidere in temnita”.
27. “Binecuvantat este Domnul Dumnezeul parintilor nostri Care a pus in inima regelui gandul sa impodobeasca templul Domnului cel din Ierusalim si a atras asupra mea mila regelui si a sfetnicilor lui si a tuturor dregatorilor celor puternici ai regelui!
28. Atunci eu m-am intarit, caci mana Domnului Dumnezeului meu era peste mine, si am adunat pe capeteniile lui Israel, ca sa mearga cu mine”.

CAPITOLUL 8
Calatoria lui Eleazar la Ierusalim.

1. “Iata capii de familie si spita neamului acelora care au plecat cu mine din Babilon, in timpul domniei regelui Artaxerxe:
2. Ghersom din fiii lui Finees; Daniel din fiii lui Itamar; Hatus din fiii lui David;
3. Zaharia din fiii lui Secania, care se tragea din fiii lui Fares, si impreuna cu el o suta cincizeci de suflete, parte barbateasca, scrise in spita neamului;
4. Elioenai, fiul lui Zerahia, din neamul lui Pahat-Moab impreuna cu doua sute de suflete, parte barbateasca.
5. Secania, fiul lui Iahaziel, din urmasii lui Zatu, cu trei sute de suflete, parte barbateasca.
6. Ebed, fiul lui Ionatan, din urmasii lui Adin, cu cincizeci de suflete, parte barbateasca.
7. Isaia, fiul lui Atalia, din urmasii lui Elam, cu saptezeci de oameni.
8. Zebadia, fiul lui Mihail, din urmasii lui Sefatia, cu optzeci de oameni.
9. Obadia, fiul lui Iehiel, din urmasii lui Ioab, cu doua sute optsprezece oameni.
10. Selomit, fiul lui Iosifia, din urmasii lui Lani, cu o suta saizeci de oameni.
11. Zaharia, fiul lui Bebai, din urmasii lui Bebai, cu douazeci si opt de oameni.
12. Iohanan, fiul lui Hacatan, din urmasii lui Azgad, cu o suta zece oameni.
13. Si cei din urma din fiii lui Adonicam, ale caror nume erau: Ielifelet, Ieiel si Semaia cu saizeci de oameni.
14. Utai si Zabud, din fiii lui Bigvai, cu saptezeci de oameni.
15. Pe acestia i-am adunat eu la raul ce curge prin Ahava si am poposit acolo trei zile; iar cand am cercetat eu poporul si pe preoti, n-am gasit acolo pe nimeni din fiii lui Levi.
16. Si am trimis sa cheme pe Eleazar, Ariel, Semaia, Elnatan, Iariv, Elnatan, Natan, Zaharia si Mesulam, care erau capetenii, si pe Ioarib si Elnatan, care erau invatatori,
17. Si le-am dat acestora insarcinare catre Ido, care era capetenie in tinutul Casifia, si le-am pus in gura lor ce sa graiasca cu Ido si cu fratii lui, si cu cei incredintati templului din tinutul Casifia, ca sa ne aduca slujitori pentru templul Dumnezeului nostru.
18. Pentru ca mana binefacatoare a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus ei un om intelept din fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, anume pe Serevia, si pe fiii acestuia si pe fratii lui in numar de optsprezece;
19. Si ne-au mai adus pe Hasabia si pe Isaia din fiii lui Merari, impreuna cu fratii lor si cu fiii lor, douazeci de oameni;
20. Si dintre cei incredintati templului pe care i-a dat David si dregatorii lui in slujba levitilor, ne-a adus doua sute douazeci de insi; acestia toti erau numiti pe nume.
21. Si acolo, la raul Ahava, am randuit post, ca sa ne smerim inaintea fetei Dumnezeului nostru si sa cerem de la El calatorie buna pentru noi si pentru copiii nostri si pentru toata avutia noastra,
22. Caci imi fusese rusine sa cer de la rege ostire si calareti, ca sa ne pazeasca de vrajmasi in cale, ca noi, cand am grait cu regele, am zis: “Mana Dumnezeului nostru este binefacatoare pentru toti cei ce alearga la El, iar asupra tuturor celor ce-L parasesc este puterea Lui si mania Lui!”
23. Si asa am postit noi si am rugat pentru aceasta pe Dumnezeul nostru, si El ne-a auzit.
24. Si am luat din cei ce erau mai mari peste preoti doisprezece oameni: pe Serevia si pe Hasabia si impreuna cu ei pe cei zece frati ai lor.
25. Si le-am dat lor cu cantarul aurul si argintul si vasele si tot ce se daruise pentru templul Dumnezeului nostru, ce daruise regele si sfetnicii lui si dregatorii lui si toti Israelitii care se aflau acolo.
26. Acestea le-am dat in mana lor, cantarite: argint, sase sute cincizeci de talanti, vase de argint, ca la o suta de talanti, aur o suta de talanti,
27. Cupe de aur, douazeci, de o mie de drahme una, si doua vase de arama din cea mai buna, lucitoare, care se pretuieste ca si aurul.
28. Si le-am zis: “Voi sunteti sfintitii Domnului si vasele sunt sfintite, iar argintul si aurul sunt darurile cele de buna voie Domnului Dumnezeului parintilor vostri!
29. Vegheati si paziti acestea, pana le veti da cu cantarul mai-marilor preotilor, levitilor si capeteniilor semintiilor lui Israel la Ierusalim, in camerele templului Domnului”.
30. Si au primit preotii si levitii aurul si argintul si vasele cantarite ca sa le duca la Ierusalim, in templul Dumnezeului nostru.
31. Dupa aceea am plecat noi de la raul Ahava in ziua a douasprezecea a lunii intai, ca sa mergem la Ierusalim; si mana Dumnezeului nostru a fost cu noi si ne-a scapat din mana vrajmasului si de cei ce ne pandeau in cale.
32. Si am venit la Ierusalim si am ramas acolo trei zile,
33. Iar a patra zi am dat cu cantarul argintul si aurul si vasele la templul Dumnezeului nostru, in mana lui Meremot preotul, fiul lui Urie, impreuna si lui Eleazar, fiul lui Finees, precum si lui Iozabat, fiul lui Iosua, si lui Noadia, fiul lui Binui, levitii.
34. Toate le-am dat cantarit si numarat si toate cele cantarite s-au scris in acelasi timp.
35. Si cei veniti din robie au adus ardere de tot Dumnezeului lui Israel, doisprezece vitei pentru tot Israelul, douazeci si sase de berbeci, saptezeci si sapte de miei si doisprezece tapi, jertfa pentru pacat; toate acestea le-au adus ardere de tot Domnului.
36. Si am dat poruncile regelui satrapilor si guvernatorilor de peste rau, si acestia au aratat cinste poporului si templului lui Dumnezeu”.

CAPITOLUL 9
Pocainta si rugaciunea lui Ezdra.

1. “Dupa ispravirea acestora, au venit la mine capeteniile si au zis: “Poporul lui Israel si preotii si levitii nu s-au deosebit de popoarele cele de alt neam si de uraciunile lor, adica de Canaanei, Hetei, Ferezei, Iebusei, Amoniti, Moabiti, Egipteni si Amorei,
2. Pentru ca au luat pe fiicele acelora sotii pentru ei si pentru feciorii lor si s-a amestecat samanta cea sfanta cu popoarele cele de alt neam, ba inca mana celor mai insemnati si mai de frunte a fost cea dintai in aceasta nelegiuire”.
3. Auzind cuvantul acesta, mi-am rupt haina cea de deasupra si cea de dedesubt si mi-am smuls parul din capul meu si din barba mea si am cazut de mahnire.
4. Atunci s-au adunat la mine toti cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricina nelegiuirii celor veniti din robie, si eu am stat in intristare pana la jertfa cea de seara.
5. Iar la vremea jertfei de seara m-am sculat din locul tanguirii mele si cu hainele rupte de deasupra si de dedesubt am cazut in genunchi si mi-am intins mainile catre Domnul Dumnezeul meu si am zis:
6. “Dumnezeul meu, ma rusinez si ma tem sa-mi ridic fata catre Tine, Dumnezeul meu, pentru ca faradelegile noastre au trecut peste cap si vina noastra s-a marit pana la cer.
7. Din zilele parintilor nostri si pana astazi suntem in mare vinovatie, si pentru faradelegile noastre am fost dati noi, si regii nostri, si preotii nostri, in mainile regilor celor de alt neam, si in sabie si in robie, si prada si in rusine, cum suntem si astazi.
8. Si iata, dupa putina vreme, ni s-a dat indurare de la Domnul Dumnezeul nostru si El ne-a lasat pe cativa sa scapam si ne-a ajutat sa ne asezam in locul cel sfant al Lui si ne-a daruit sa ne invioram putin din robia noastra.
9. Noi robi suntem, dar nici in robie nu ne-a parasit pe noi Dumnezeul nostru si a indreptat El spre noi mila regilor Persilor ca sa ne lase sa inviem, sa zidim templu Dumnezeului nostru, sa-l scoatem din daramaturile lui si ne-a dat intarire in Iuda si in Ierusalim.
10. Dar acum, dupa toate acestea, ce vom zice noi, Dumnezeul nostru? Caci ne-am abatut de la poruncile Tale,
11. Pe care le-ai dat Tu prin prooroci, robii Tai, si ai zis: Pamantul in care va duceti voi ca sa-l stapaniti este pamant necurat, caci este spurcat de necuratenia popoarelor celor de alt neam si de uraciunile lor, cu care ele l-au umplut de la un capat la altul.
12. Deci pe fetele voastre sa nu le dati dupa feciorii lor si pe fetele lor sa nu le luati pentru feciorii vostri si pacea lor si bunurile lor sa nu le cautati in veci, ca sa va intariti si sa va hraniti cu bunatatile pamantului aceluia si sa-l lasati mostenire vesnica fiilor vostri.
13. Dupa toate cele ce ne-au ajuns pe noi pentru faptele noastre cele rele si pentru marea noastra vinovatie si pentru ca Tu, Dumnezeule, nu Te-ai purtat cu noi dupa masura nelegiuirilor noastre si ne-ai dat si izbavirea aceasta,
14. Au doara iarasi vom calca poruncile Tale si vom intra in legatura de rudenie cu aceste popoare ticaloase? Nu Te vei mania Tu oare atata, incat sa ne starpesti si sa nu mai ramana nici unul si sa nu mai fie nici o izbavire?
15. Doamne Dumnezeul lui Israel, drept esti Tu, pentru ca am scapat noi pana in ziua de astazi; si iata noi si astazi suntem in nelegiuirile noastre; deci astfel fiind, n-ar trebui sa stam inaintea fetei Tale”.

CAPITOLUL 10
Femeile straine sunt despartite de Israel.

l. Pe cand se ruga astfel Ezdra si se marturisea, plangand si ingenunchind inaintea templului lui Dumnezeu, s-a strans la el o mare multime de Israeliti, barbati si femei si copii, pentru ca si poporul a plans foarte mult.
2. Si a grait Secania, fiul lui Iehiel, care era din urmasii lui Elam, si a zis catre Ezdra: “Noi am facut nelegiuire inaintea Dumnezeului nostru, cand ne-am luat femei de alt neam din popoarele pamantului acestuia, dar mai este inca o nadejde pentru Israel in lucrul acesta;
3. Sa incheiem acum legamant cu Dumnezeul nostru ca, dupa sfatul stapanului meu si al celor ce cinstesc poruncile Dumnezeului nostru, sa dam drumul tuturor femeilor si copiilor nascuti cu ele, ca sa fim dupa lege.
4. Scoala deci, ca aceasta este treaba ta, imbarbateaza-te si lucreaza, ca noi suntem cu tine”.
5. Si s-a sculat Ezdra si a pus pe capeteniile preotilor si ale levitilor si pe tot Israelul sa faca juramant ca vor face asa. Si ei au facut juramant.
6. Si dupa ce s-a sculat, Ezdra s-a dus de la templul lui Dumnezeu la locuinta lui Iohanan, fiul lui Eliasib si, ajungand acolo, n-a mancat paine, nici, apa n-a baut, caci plangea pentru nelegiuirea celor din robie.
7. Si a facut cunoscut in Iuda si in Ierusalim tuturor celor ce fusesera in robie sa se adune la Ierusalim;
8. Si cel ce nu va veni pana in trei zile, pe averea aceluia, dupa sfatul capeteniilor si al batranilor, se va pune blestem, iar el insusi va fi indepartat din obstea celor ce fusesera in robie.
9. Si s-au adunat toii locuitorii Iudei si ai tinutului lui Veniamin la Ierusalim in trei zile. si aceasta era in luna a noua, in ziua a douazecea a lunii acesteia. Si s-a asezat tot poporul in piata de la templul lui Dumnezeu, tremurand atat pentru pacatul acesta, cat si din pricina ploilor.
10. Si s-a sculat Ezdra preotul si le-a zis: “Voi ati facut pacat, luandu-va femei de neam strain si cu aceasta ati marit vina lui Israel.
11. Asadar, pocaiti-va de pacatul acesta inaintea Domnului Dumnezeului parintilor vostri si faceti voia Lui si departati-va de popoarele pamantului acestuia si de femeile celor de alt neam”.
12. Si raspunzand toata adunarea, a zis cu glas tare: “Cum zici tu, asa vom face!
13. Insa poporul este mult la numar si acum este timp ploios si nu putem sta afara. Si apoi si treaba aceasta nu este de-o zi ori de doua, pentru ca multi din noi am savarsit acest pacat.
14. Deci sa ramana capeteniile noastre pentru intreaga obste si toti cei din orasele noastre care si-au luat femei straine sa vina aici la vremea hotarata si impreuna cu ei sa vina si capeteniile fiecarui oras si judecatorii lui, pana se va potoli de la noi mania cea arzatoare a Dumnezeului nostru, care s-a pornit pentru pacatul acesta”.
15. Atunci Ionatan, fiul lui Asael si Iahzeia, fiul lui Ticva, au fost pusi pentru lucrul acesta; iar levitii Mesulam si Sabetai erau ajutoarele lor.
16. Cei ce se intorsesera din robie au facut asa. Si Ezdra preotul a randuit la treaba aceasta si pe capeteniile semintiilor din fiecare semintie si i-a numit pe nume. Si au facut ei sfat in ziua intai a lunii a zecea, ca sa cerceteze lucrul acesta,
17. Si au ispravit cercetarea tuturor celor ce-si luasera femei de alt neam, in ziua intai a lunii intai.
18. Din fiii preotilor care-si luasera femei straine, s-au gasit: Maaseia, Eliezer, Iariv si Ghedalia, din fiii lui Iosua, al lui Iotadac si fratii lui;
19. Si acestia si-au dat mainile ca vor da drumul femeilor lor si ca vor aduce jertfa un berbec pentru vina lor.
20. Si s-au mai gasit: Hanani si Zebadia, din fiii lui Imer;
21. Maaseia, Ilie, Semaia, Iehiel si Uzia, din fiii lui Harim;
22. Elioenai, Maaseia, Ismael, Natanael, Iozabad si Eleasa, din fiii lui Pashur;
23. Iozabad, Simei, Chelaia, zis si Chelita, Petahia, Iuda si Eliezer, din leviti;
24. Eliasib, din cantareti; Salum, Telem si Uri, din portari.
25. Iar din Israeliti: Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia si Benaia, din fiii lui Fares;
26. Matania, Zaharia, Iehiel, Abdie, Iremot si Ilie, din fiii lui Elam;
27. Elioenai, Eliasib, Matania, Ieremot, Zabad si Aziza, din fiii lui Zatu;
28. Iohanan, Hanania, Zabai si Atlai, din fiii lui Bebai;
29. Mesulam, Maluc, Adaia, Iasub, Seal si Ieramot, din fiii lui Bani;
30. Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Binui, Manase si Betaleel, din fiii lui Pahat-Moab;
31. Eliezer, Isia, Malchia, Semaia,
32. Simeon, Veniamin, Maluc si Semaria, din fiii lui Harim;
33. Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase si Simei, din fiii lui Hasun;
34. Iar din fiii lui Bani: Maadai, Amram, Ioel,
35. Benaia, Bedia, Cheluhu,
36. Vania, Meremot, Eliasib,
37. Matania, Matnai, Iaasai,
38. Bani, Binui, Simei,
39. Selemia, Natan, Adaia,
40. Macnadbai, Sasai, Sarai,
41. Azariel, Selemiahu, Semaria,
42. Salum, Amaria si Iosif;
43. Si in sfarsit din fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel si Benaia.
44. Toti acestia isi luasera femei straine si unele din aceste femei le nascusera copii.

Categoria: Vechiul testament

Cautare:

Cartea Intai a lui Ezdra

Vizualizari: 1191

Id: 2863

Imagine:

Share:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.