www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

LUNA MAI :: Tipicul cel mare al Sfantului Sava cel Sfintit

LUNA MAI :: Tipicul cel mare al Sfantului Sava cel Sfintit

LUNA  MAI  ARE  TREIZECI  SI  UNA  DE  ZILE.  ZIUA  ARE  14 ORE SI NOAPTEA 10 ORE1) ZIUA INTAI POMENIREA SFANTULUI PROOROC IEREMIA

Seara  la  Vecernie,  dupa  Psalmul  de seara  cel  obisnuit  punem Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne strigat- am...  punem  trei  Stihiri  ale  Praznicului  si  trei  ale  Sfantului,  glas  8,  Podobia:  Doamne  de  ai  si   statut  inaintea divanului..., Slava... Si acum... a Praznicului.  La Stihoavna  punem Stihirile Penticostalului, Slava... Si acum...  a Praznicului.  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfantului  glas  2: Apostolului Tau, Ieremie, pomeneste Doamne praznuind..., Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al  Proorocului,  Si  acum...  al  Praznicului.  Dupa  obisnuitele  Catisme  punem  Sedelnele  Penticostalului, Invierea lui Hristos vazand...  si Psalmul 50. Punem   Canonul Praznicului  cu Irmosul, pe opt si al Proorocului cu Irmosul, pe patru, glas 8.  Dupa Cantarea a treia punem Condacul Proorocului glas 3, Podobia: Fecioara astazi...; Curatindu-ti  cu  duhul  inima  Ta  cea  stralucitoare  de  lumina...,  apoi  Sedealna glas  8,  Podobia:  Inviind  din mormant... Slava... alta  Sedealna  glas  1   Podobia:  Mormantul  Tau...;  Si  acum...  al Praznicului.  Dupa  Cantarea  a sasea punem Condacul si Icosul Praznicului. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda, apoi Laudele si Stihoavna, toate ale Penticostalului, Slava... Si acum...  a Praznicului. Ceasul 1 si celelalte dupa randuiala obisnuita.

La  Liturghie  punem Fericirile Praznicului,  Prochimenul  glas  4;  Tu  esti  Preot  in  veac  dupa  randuiala  lui Melchisedec...,cu  Stihul: Zis-a Domnul Domnului meu... Apostolul din Cartea cea catre Corinteni: Fratilor nu fiti prunci  cu mintea..., Aliluia   glas 5: Moise si Aaron intre preotii lui... Evanghelia de la Luca: In vremea aceea se mirau popoarele de cuvintele lui Hristos... Priceasna: Intru pomenire vesnica...

Tot  intru  aceasta  zi  si  Pomenirea  PreaCuviosului  Parinte  Pafnutie  Boroschi.  Slujba  lui  se  savarseste  in Manastirea lui si unde este Hramul lui.2) IN  ZIUA  A  DOUA  POMENIREA  CELUI  INTRU  SFINTI  PARINTELUI  NOSTRU  ATANASIE  CEL MARE PATRIARHUL ALEXANDRIEI

La  Vecernie  dupa  Psalmul  cel  de seara  obisnuit  punem Catisma  cea  de  rand.   La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului si trei ale Sfantului glas 4, Podobia: Cel  ce de sus esti chemat...; si alte Stihuri glas  5,  Podobia:  Cuvioase  Parinte..., Slava... glas  6:  Pe ierarhul  lui  Hristos  Atanasie sa-l  laudam...,  Slava...  Si acum... a Praznicului.  La Stihoavna punem Stihirile Penticostalului, Slava... a Sfantului glas 3: Iarasi  Nilul cel cu aur  curgator...,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  Apoi  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal nostru... punem Troparul Sfantului glas 3: Al dreptei credinte stalp ai fost cu dumnezeesti dogme intarind Biserica Ierarhe Atanasie..., Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al  Sfantului,  Si  acum...  al  Praznicului.  Dupa  obisnuitele  Catisme,  Sedelnele  Penticostalului  si  Citirea punem: Invierea lui Hristos vazand... si Psalmul 50.  Punem Canonul Praznicului,  cu Irmosul, pe sase si Canonul Sfantului  cu  Irmosul,  tot  pe  sase,  glas  8.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Condacul  si  Icosul  Praznicului,  apoi Sedeama Sfantului  glas  8,  Podobia:  Pe intelepciunea  si  cuvantul...,  punand-o (de doua  ori),  Slava...  Si  acum...  a Praznicului.    Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  Sfantului  glas  2:  Cu  curgerile  sangelui  tau,  invataturile dreptei credinte rasadindu-le, spinii relei credinte ai taiat..., apoi Icosul si Sinaxarul. Dupa Cantarea a noua punem in  Luminanda  Sfantului,  Slava...,  alta  Luminanda, Si  acum...  a  Praznicului.  La  Laude  prin  patru  Stihiri  ale Sfantului,  glas  4,  Podobia:  Ca  pe  un  viteaz...,  Slava...  glas  4:  Pe  trambita  cea  mare  a  Bisericii...,  Si  acum...  a Praznicului. La Stihoavna punem   Stihiile Praznicului,   Slava...  a Sfantului  Atanasie glas 3:  Pe lauda  cea mare a arhiereilor...,  Si  acum...  a  Praznicului.  Apoi  Bine  este  a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfantului,  Slava...  Si  acum...  al  Praznicului,  Ecteniile  si  Otpustul.  Ceasul  1  si celelalte dupa randuiala lor.

La Liturghie punem Fericirile Praznicului, de la Cantarea de rand, pe patru si din  Canonul Sfantului, de la Cantarea a treia, pe patru. Prochimenul glas 7: Scumpa este inaintea Domnului moartea Cuviosului Lui..., cu Stihul: Ce vom rasplati Domnului... Apostolul din Cartea cea catre Evrei: Fratilor un Arhiereu ca acesta se cuvenea sa  avem...,  Aliluia  glas  2:  Preotii  Tai  se  vor  imbraca  intru  dreptate...  Evanghelia  de  la  Matei:  Zis-a  Domnul ucenicilor Sai: voi sunteti lumina lumii... Priceasna: Intru pomenire vesnica...3) IN ZIUA A TREIA POMENIREA SFINTILOR MUCENICI TIMOTEI SI MAVRA

La  Vecernie  dupa  Psalmul  cel  de  seara  obisnuit  zicem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem  trei  Stihiri  ale  Praznicului  si  trei  ale  Sfintilor,  glas  4,  Podobia:  Ca  pe  un  viteaz...,  Slava...  Si  acum...  a Praznicului.  La  Stihoavna  punem  Stihirile Penticostarului,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  Acum  slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfintilor glas 4: Mucenicii Tai, Doamne..., Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... al Mucenicilor, Si acum... al Praznicului. Dupa obisnuitele Catisme punem Sedelnele Penticostalului, apoi Invierea lui Hristos vazand... si Psalmul 50. Se pune Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt si Canonul Sfintilor cu Irmosul, pe patru, glas 6. Dupa Cantarea a treia  punem Condacul Sfintilor glas 4, Podobia: Cel ce Te-ai inaltat pe cruce...; Rani de multe feluri rabdand si cununi de la Dumnezeu primind... si Sedealna glas 1, Podobia: Mormantul Tau...,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  si  Icosul  Praznicului.  Dupa Cantarea a noua punem Luminanda, Laude si Stihoavna, toate ale Penticostalului, Slava... Si acum... a Praznicului. Apoi Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule...   si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfintilor, Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia merg dupa randuiala obisnuita.
 
Tot   intru  aceasta  zi  pomenim  si   Adormirea  PreaCuviosului   Parintele  nostru  Teodosie  Egumenul Manastirii  Pecerskaia  si  incepatorul  vietii  de  obste  monarhicesti  in  pamantul  Rusiei.  Slujba  lui  se  savarseste  in Manastirea lui, acolo unde este Hramul lui si prin toate Bisericile Rusiei, pentru ca are si Polieleu.4) IN ZIUA A PATRA POMENIREA SFINTEI MUCENITE PELAGHIA

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma.  La:  Doamne  strigat-am...  punem  trei Stihiri ale Praznicului si trei ale Sfintei glas 2,   Podobia: Cand de pe lemn... , Slava... Si acum... a Praznicului. La Stihoavna   se   pun   Stihirile   Penticostalului,   Slava...   Si   acum...   a   Praznicului.   .Acum   slobozeste...,   Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfintei, glas 4: Mieluseaua Ta Hristoase Pelaghia..., Slava...
Si acum... a Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al  Sfintei,  Si  acum...  al  Praznicului.  Dupa  obisnuitele  Catisme  punem  Sedelnele  Penticostalului,  apoi Invierea lui Hristos vazand... si  Psalmul 50. Punem Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt si al Sfintei cu Irmosul, pe  patru,  glas  4.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem   Condacul  Sfintei  glas  3,  Podobia:  Fecioara  astazi...;  Urand  cele vremelnice si impartasindu-te bunatatilor celor ceresti..., apoi Sedealna glas 1, Podobia: Mormantul Tau..., Slava... Si  acum...  a  Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  si  Icosul  Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  noua punem Luminanda, Laudele si Stihoavna toate ale Penticostalului,  apoi Slava... Si acum... a Praznicului. Apoi Bine este  a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte Dumnezeule... si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul  Sfintei,  Slava...  Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia merg dupa randuiala obisnuita.5) IN ZIUA A CINCEA POMENIREA SFINTEI SI SLAVITEI MUCENICE IRINA

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului  si trei ale Sfintei glas 1, Podobia: Prea laudatilor Mucenici..., Slava... Si acum... a Praznicului.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Penticostalului,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  Acum  slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfintei glas 4: Mieluseaua Ta Hristoase..., Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul...  punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al  Sfintei,  Si  acum...  al  Praznicului.  Apoi  obisnuitele  Catisme  si  Sedelnele  Penticostalului,  Invierea  lui Hristos vazand... si Psalmul 50. Punem Canonul Praznicului  cu Irmosul, pe opt si Canonul Sfintei cu Irmosul, pe patru,  glas  4.  Dupa Cantarea  a  treia punem Condacul  Sfintei  glas 4,  Podobia:  Aratatu-te-ai  astazi...;  Impodobita fiind fecioara cu podoabele fecioriei... si Sedealna ei, glas 1, Podobia: Mormantul Tau..., Slava... alta Sedealna, glas 1, Si acum... a Praznicului.  Dupa Cantarea a sasea punem Condacul si  Icosul Praznicului.  Dupa Cantarea a  noua punem Luminanda, Laudele si Stihoavna, toate ale Penticostalului, Slava... Si acum... a Praznicului. Apoi Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfintei, Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia merg  dupa randuiala obisnuita.
 6) IN ZIUA A SASEA POMENIREA SFANTULUI SI DREPTULUI IOV MULT PATIMITORUL

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem  trei  Stihiri  ale  Praznicului  si  trei  ale  Sfantului  glas  4,  Podobia:  Dat-ai  semn...,  Slava...  glas  6:  Cu deamanuntul  pazesti  viata  ta...,  Si  acum...  a  Praznicului.   La  Stihoavna  punem  Stihirile  Praznicului,  Slava...  Si acum...  a  Praznicului.Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul  Sfantului glas  1:  Bogatia  bunatatilor  lui  Iov  vazand-o  vrajmasul  dreptilor...,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului,  Ecteniile  si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... al Sfantului, Si acum... al Praznicului. Apoi obisnuitele Catisme si Sedelnele Penticostalului, apoi Invierea lui Hristos vazand... si Psalm 50. Punem Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt si Canonul Sfantului cu Irmosul, pe patru, glas 4. Dupa Cantarea a treia punem Condacul Sfantului glas 8,   Podobia: Ca niste parga a firii...; Ca un adevarat  drept si binecredincios si  fara prihana..., apoi Sedealna  glas 3,   Podobia: De frumusetea fecioriei tale..., Slava... Si  acum...  a Praznicului.  Dupa Cantarea a sasea punem Condacul si Icosul  Praznicului. Dupa Cantarea  a noua punem Luminanda,   Laudele   si Stihoavna, toate ale Penticostalului,  Slava... Si acum... a Praznicului. Apoi Bine  este  a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfantului, Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La  Liturghie  punem Prochimenul  glas  7:  Scumpa  este  inaintea  Domnului  moartea  Cuviosului  Lui...,  cu Stihul:  Ce  vom  rasplati  Domnului...  Apostolul  din  Cartea  cea  catre  Galateni:  Fratilor  roada  Domnului  este dragostea...,  Aliluia  glas  6:  Fericit  barbatul...,  care  se  teme  de  Domnul...,  cu  Stihul:  Puternica  pe  pamant  va  fi samanta lui... Evanghelia  de la Matei:  Zis-a Domnul:  toate imi sunt  date Mie de la Tatal  Meu... Priceasna:  Intru pomenire vesnica...7) IN ZIUA A SAPTEA POMENIREA SEMNULUI CINSTITEI CRUCI CARE S-A ARATAT PE CER IN CETATEA  IERUSALIMULUI,   DE   LA  LOCUL   SFINTEI   GOLGOTE,   INTINS   CU  STELE,   PANA   LA SFANTUL    MUNTE  AL  ELEONULUI   IN  CEASUL  AL  TREILEA  DIN  ZI,   IN   ZILELE  IMPARATULUI CONSTANTIU, FIUL MARELUI CONSTANTIN SI  POMENIREA SFANTULUI MUCENIC ACACHIE

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de seara  cel  obisnuit  punem Catisma  cea  de  rand.   La:  Doamne  strigat-am... punem Stihirile Crucii, pe sase glas 4, Podobia: Cel ce de sus esti chemat..., Slava... glas 6: Vestit-au cerurile slava Ta  Doamne...,  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Penticostalului,  Slava...  Si  acum...  a Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule...  si dupa Tatal nostru... punem Troparul Crucii glas 8: Chipul Crucii Tale acum mai  mult decat Soarele stralucind..., Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul. Iar Slujba Sfantului Mucenic Acachie se canta la Pavecernita.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  Si  acum...  al  Crucii.  Dupa  obisnuitele  Catisme  si  Sedelnele  Penticostalului  punem  Invierea  lui  Hristos vazand... si Psalmul 50. Se pune Canonul Praznicului cu Irmosul, pe sase si Canonul Crucii cu Irmosul, pe sase glas 4 . Dupa Cantarea a treia punem Condacul si Icosul Praznicului, apoi Sedealna Crucii glas 4, Podobia: Cel ce Te-ai inaltat pe cruce...  (de doua ori),  Slava... Si acum... a Praznicului. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul  Crucii glas 8: O de trei ori fericita Cruce si preacinstita... si Icosul. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda Crucii (de doua ori), Slava... Si acum... a Praznicului. Urmeaza Laudele si Stihoavna, toate ale Praznicului. Apoi Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Crucii sau Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile merg dupa randuiala obisnuita.

La  Liturghie  punem Prochimenul  glas  7:  Inaltati  pe  Domnul,  Dumnezeul  vostru...,  cu Stihul:  Domnul  a imparatit...  Apostolul  din Cartea  cea  catre Corinteni:  Fratilor  cuvantul  Crucii...,  Aliluia glas  1:  Adu-ti  aminte  de adunarea Ta...,  cu Stihul: Iar Dumnezeu Imparatul nostru... Evanghelia  de la  Ioan: In vremea  aceea  au facut  sfat Arhiereii si batranii asupra lui Iisus... Priceasna: Insemna-tu-s-a peste noi lumina fetei Tale Doamne...8) IN   ZIUA   A   OPTA   POMENIREA   SFANTULUI   SLAVITULUI   SI   INTRU   TOT   LAUDATULUI APOSTOLUL SI EVANGHELIST IOAN CUVANTATORUL DE DUMNEZEU SI FECIORELNICUL, CEL CE STA  REZEMAT  DE  PIEPTUL  LUI  HRISTOS  SI  A  PREACUVIOSULUI  PARINTELUI  NOSTRU  ARSENIE CEL MARE

Seara  La  Vecernia  cea  mica  punem Stihirile  Apostolului,  pe patru,  glas  2,  Podobia:  Cand  de pe lemn..., Slava...  acelasi  glas,  insusi  glasul:  Pe  verhovnicul  Apostolilor...,  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Stihoavna  punem Stihirile Praznicului, Slava... a Apostolului, Si acum... a Praznicului.  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Apostolului  glas  2:  Apostole  al  lui  Hristos  iubite...,  Slava...  Si  acum...  al Praznicului, Ectenia cea mica si Otpustul.

La  Vecernie  cea  mare  dupa  Psalmul  cel  de  seara  cantam Fericit  barbatul...,  prima  Slava...   La:  Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului  si trei ale Apostolului, pe patru, repetand una glas 1, Podobia: Ceea ce esti bucuria cetelor ceresti... si trei ale Cuviosului glas 8 Podobia: O, preaslavita minune..., Slava... a Apostolului glas 2: Pe fiul tunetului..., Si acum... a Praznicului. Vohodul si Prochimenul zilei, dupa care se pun trei Citiri, care sunt scrise in ziua a 26-a a Lunii Septembrie. La Litie punem Stihira Hramului sau a Praznicului, apoi patru Stihiri Samoglasnice ale Apostolului glas 1 si Stihira Cuviosului glas 5,  Slava...  a Apostolului  glas 4: Rezemandu-te pe pieptul  Invatatorului  tau  Hristos...,  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Apostolului  glas  4, Podobia: Cel ce de sus esti chemat..., cu Stihurile ei, apoi Slava... glas 6: Apostole al lui Hristos si Evanghelistule Ioan..., Si acum... a Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule...   si dupa Tatal nostru... punem Troparul Apostolului (de doua ori), care este scris la Vecernia cea mica, si Troparul: Nascatoare de Dumnezeu Fecioara... (o data),  apoi  Binecuvantarea  painilor,  dupa  care  urmeaza:  Fie  numele  Domnului  binecuvantat...  (de  trei  ori)  si Psalmul 33, pana la cuvintele: Nu se vor lipsi de tot binele..., dupa care se face Citirea Apostolului.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (o data) si al Apostolului  (o  data),  Slava...  al  Cuviosului  glas  8:  Curgerile  lacrimilor  tale...  (este scris  in  ziua  a  treia  a  Lunii Septembrie), Si acum... al Praznicului,  si obisnuitele Catisme. Dupa prima Catisma punem Sedealna  Apostolului glas 8, Podobia: Pe intelepciunea si cuvantul..., Slava... alta Sedealna glas 1, Podobia: Mormantul Tau..., Si acum...  Praznicului  si  Citirea.  Dupa  a  doua  Catisma  punem  Sedealna  Apostolului  glas  5,  Podobia:  Cuvantul  cel impreuna...,  (de  doua  ori),  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului,  apoi Polieleul,  Psalmii  cei  alesi,  cu  Stihirile Marimurilor Sfantului. Dupa aceea se pune Sedealna Apostolului glas 4, Podobia: Degrab ne intampina..., (de doua ori), Slava... Si acum... a Praznicului si citim Cuvantul de Lauda al Apostolului. Punem Antifonul intai, glas 4 si Prochimenul glas 4:   In tot pamantul a iesit vestirea lor..., cu Stihul: Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu... Apoi Toata suflarea..., Evanghelia  de la Ioan: In vremea  aceea aratatu-s-a Iisus ucenicilor Sai..., apoi:  Invierea lui Hristos vazand... si Psalmul 50, cu Stihira Apostolului glas 2: De Dumnezeu cuvantatorule si feciorelnice... Se pune Canonul Praznicului cu Irmosul, pe patru,  Irmosul punandu-se de cate doua ori, apoi al Apostolului cu Irmosul, pe sase  si  al  Cuviosului  cu  Irmosul,  pe  patru.  Catavasiile  se  pun  ale  Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem Condacul  Cuviosului  glas  3,  Podobia:  Fecioara  astazi...;  De  la  Roma  ca  un  soare  mare  ai  stralucit...,  Icosul  si Sedealna Apostolului glas 8, Podobia: Pe intelepciunea si cuvantul..., Slava... a Cuviosului acelasi glas si Podobie, Si acum... a Praznicului.  Dupa Cantarea a sasea punem Condacul  Apostolului glas 2:  Maririle tale iubitorului de feciorie...  si  Icosul.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem  Luminanda  Apostolului,  Slava...  a  Cuviosului,  Si  acum...  a Praznicului.  La  Laude  punem  trei  Stihiri  ale  Praznicului   si  trei  ale  Apostolului  glas  8,  Podobia:  O,  preaslavita minune..., Slava... acelasi  glas: Evangheliste Ioane..., Si acum... a Praznicului.  Urmeaza  Doxologia cea  mare,  iar dupa Sfinte Dumnezeule... punem Troparul Apostolului, Slava... al Cuviosului, Si acum... al Praznicului, Ecteniile si  Otpustul,  dupa  care  se  face  miruirea  fratilor  cu  untdelemn  din  candela  Sfantului,  iar  noi  cantam  Stihira Samoglasnica a Sfantului, dupa cum s-a aratat in ziua a 26 a Lunii Septembrie. Urmeaza Ceasul 1, la care punem Troparul  Praznicului,  Slava...  al  Apostolului,  Si  acum...  a  Nascatoarei  Ceasurilor.  Dupa  Sfinte  Dumnezeule... punem Condacul Praznicului si celelalte, apoi Otpustul cel desavarsit. La Ceasuri punem Condacul Praznicului si al Apostolului schimbandu-le.

La Liturghie punem Fericirile Praznicului din Cantarea cea de rand, pe patru si din Canonul Apostolului, de la Cantarea a sasea, pe patru. Punem Prochimenul glas 8: In tot pamantul a iesit vestirea lor..., cu Stihul: Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu... Apostolul din Cartea Soborniceasca a Sfantului Ioan: Ceea ce am auzit din inceput, ceea ce am vazut cu ochii nostri..., Aliluia glas 1: Marturisi-vor cerurile minunile Tale Doamne... Evanghelia de la Ioan: In vremea aceea statea langa crucea lui Iisus... Priceasna: In tot pamantul...

INSEMNARE:   despre   Praznicului   Sfantului   si   intru   tot   laudatului   Apostol   si   Evanghelist   Ioan Cuvantatorul  de  Dumnezeu.  Se  incepe  Slujba  lui  din  Sambata  celei  de-a  doua  Saptamani,  dupa  Pasti  si  merge Slujba lui pana in Duminica a saptea, dupa Pasti, a Sfintilor Parinti.

Se cuvine sa stim: ca de se va intampla Pomenirea Sfantului Ioan Cuvantatorul de Dumnezeu in Duminica Mironositelor, in Duminica Slabanogului, in Duminica Samaninencei sau in Duminica Orbului, atunci:

Sambata seara La Vecernia cea mica, la: Doamne strigat-am... punem Stihirile Invierii, pe patru, Slava... a Apostolului,  Si  acum...  a  Nascatoarei.  La  Stihoavna  punem  Stihira  Invierii  si  Stihoavna  Apostolului,  cea  de  la Vecernia  cea  mare,  cu  Stihurile  ei,  Slava...  a  Apostolului,  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Acum  slobozeste...,  Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul  Invierii,  Slava...  al  Apostolului,  Si  acum...  al  Nascatoarei, Ectenia cea mica si Otpustul.
 
La Vecernia cea  mare   dupa Psalmul cel de seara  cantam: Fericit barbatul..., toata Catisma.  La: Doamne strigat-am...  punem trei  Stihiri  ale Invierii,  apoi  trei  ale  Praznicului  si  patru ale  Postului,  Slava...  a  Praznicului, (punem Samoglasnica Penticostalului), Si acum... a Nascatoarei glasului de rand. Apoi Vohodul, Prochimenul zilei si  trei  Citiri  ale Apostolului.  La  Litie punem  Stihira  Hramului  si  patru Samoglasnice  ale  Apostolului,  Slava...  a Apostolului,  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Invierii  si  apoi  ale  Pastelui,  Slava...  a Apostolului,  Si acum... a Penticostalului.  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule...  si dupa Tatal nostru... punem Troparul:   Nascatoare   de   Dumnezeu   Fecioara...   (de   doua   ori),   si   Troparul   Apostolului   (o   data).   Urmeaza Binecuvantarea painilor, dupa aceea Fie numele Domnului binecuvantat... (de trei ori), Slava... Si acum...  Psalmul 33, pana la: Nu se vor lipsi de tot  binele..., apoi Citire din Faptele Apostolilor.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, daca este Duminica Mironositelor, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Invierii: Cand Te-ai coborat la moarte... (o data) si Troparul: Iosif cel cu bun chip..., tot (o data), Slava... al Apostolului,  Si acum... Mironositele femei...   Iar daca este in alta Duminica punem Troparul  Invierii (de doua ori),   Slava...  al  Apostolului,  Si  acum...  a  Nascatoarei  Invierii,  pe  acelasi  glas.  Dupa  Catisme  punem Sedelnele Invierii, cu Stihira Nascatoarei lor si Citire din Talcuirea Evangheliei. Apoi Polieleul, Psalmii cei alesi,  cu Stihirile Marimurilor Apostolului, apoi amandoua Sedelnele Apostolului, Slava... Sedealna cea dupa Polieleu, Si acum... a Nascatoarei   si Citirea Apostolului. Punem Antifoanele si Prochimenul glasului, apoi Toata suflarea..., Evanghelia Invierii si Invierea lui Hristos vazand... (de trei ori), apoi Psalmul 50 si Stihira Invierii. Se pune Canonul Pastelui cu Irmosul, pe sase cu Stihira Nascatoarei  lui, apoi Canonul  Apostolului, pe patru si Canonul Penticostalului, pe patru. Canonul il cantam asa: la fiecare Cantare punem un Tropar al Invierii si unul al Duminicii, apoi Tricantarea si  al  Nascatoarei.  Catavasiile:  Ziua  Invierii... Dupa  Cantarea  a  treia  punem Condacul  si  Icosul  Apostolului,  apoi Sedealna lui  (de doua ori), Slava... Si acum... a Praznicului si Citirea Apostolului. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul si Icosul Praznicului. La Cantarea a noua nu cantam: Ceea ce esti  mai cinstita... ci dupa Cantare punem Luminanda Pastelui, Slava... a Apostolului,   Si acum... a Praznicului. La Laude punem patru Stihiri ale Invierii si patru ale Apostolului,  cu cea de la Slava..., cu Stihurile lor, Slava... a Praznicului, Si  acum...:  Preabinecuvantata esti... Apoi Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule... punem numai Troparul Invierii, Ecteniile, dupa care se citeste Invatatura Sfantului Teodor Studitul si Otpustul. Apoi se face obisnuita iesire in pridvor, la care se canta Slava... Si acum...  Stihira Evangheliei si se pune Ceasul 1, la care se pune Troparul Invierii, Slava... al Apostolului, Si acum... al Nascatoarei Ceasurilor. Dupa Tatal nostru... punem Condacele schimbandu-le.

La Liturghie punem Fericirile glasului, pe patru, apoi ale Penticostalului, de la Cantarea a treia, pe patru si ale Apostolului de la Cantarea a sasea, pe patru. Dupa Vohod punem Troparul Invierii si al Apostolului, Slava... Condacul Apostolului, Si acum... al Praznicului. Punem Prochimenul, Apostolul, Aliluia, Evanghelia si Priceasna, mai intai ale zilei si apoi ale Apostolului.

Iar Slujba Sfantului Arsenie se lasa si se canta cand va socoti cel mai mare.

INSEMNARE: se cuvine sa stim: ca de se va intampla Praznicul Sfantului Apostol Ioan  Cuvantatorul de Dumnezeu in Miercurea Injumatatirii Praznicului,  atunci:

Marti seara la Vecernia cea mica punem Stihirile Apostolului, pe patru, Slava... a Apostolului, Si acum... al Praznicului.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Apostolului,  ale  Vecerniei  celei  mari,  cu  Stihurile  ei,  Slava...  a Apostolului,  Si  acum...  a  Praznicului.  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul Apostolului, Slava... Si acum... al Praznicului, Ectenia cea mica si Otpustul. Iar daca nu va fi Priveghere, la Pavecernita punem Condacul Apostolului, Slava... Si acum... al Praznicului.

La Vecernie cea  mare,  dupa Psalmul  cel   de seara cantam: Fericit  barbatul..., prima Slava...  La: Doamne strigat-am... punem Stihirile Praznicului, pe patru si ale Apostolului, pe patru, Slava... a Apostolului, Si acum... a Praznicului.  Punem  Vohodul  si  Prochimenul  zilei,  apoi  Citirile  Praznicului  si  ale  Apostolului.  La  Litie  punem Stihira   Hramului  si  Samoglasnicile  Apostolului,  Slava...  a  Apostolului,  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Stihoavna punem Stihirile Praznicului,  cu Stihurile lor, Slava... a Apostolului, Si acum... a Praznicului.  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Praznicului (de doua ori), si al  Apostolului (o data). Urmeaza  Binecuvantarea  painilor,  iar  dupa  aceea:  Fie  numele  Domnului  binecuvantat...  (de  trei  ori),  Slava...  Si acum... Psalmul 33, pana la: Nu se vor lipsi de tot binele..., apoi Citirea Apostolului.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al  Apostolului,  Si  acum...  al  Praznicului.  Dupa  Catisme  punem  Sedelnele  Praznicului,  apoi  Citirea Praznicului  si  Polieleul,  Psalmii  cei  alesi,    cu  Stihirile  Marimurilor  Apostolului.  Se  pun  amandoua  Sedelnele Apostolului,  Slava...,  Sedealna  cea  dupa  Polieleul,  Si  acum...  a  Nascatoarei  ei,  apoi  Citirea  Apostolului.  Punem Antifonul  intai,  glas  4,  Prochimenul  Apostolului,  apoi  Toata  suflarea...  si  Evanghelia  Apostolului,  Invierea  lui Hristos vazand..., Psalmul 50 si Stihira Apostolului. Punem Canonul Praznicului glas 4, cu Irmosul, pe patru, apoi Canonul Apostolului pe sase si celalalt Canon al Praznicului glas 8, pe patru. Punem Catavasiile Praznicului, adica Irmoasele  celui  de-al  doilea  Canon al  Praznicului,  glas  8,  cantandu-se  de  doua  ori,  in  amindoua  stranele.  Dupa Cantarea a treia punem Condacul si Icosul Apostolului, apoi Sedealna Apostolului (de doua ori), Slava... Si acum...a Praznicului  si  Citirea Apostolului.  Dupa Cantarea  a sasea punem Condacul,  Icosul si Sinaxarul  Praznicului. La Cantarea a noua  nu cantam: Ceea ce esti mai cinstita..., ci punem Luminanda Praznicului, Slava... a Apostolului, Si acum...  a  Praznicului.   Apoi  la  Laude  punem  trei  Stihiri  ale  Praznicului  si  trei  ale  Apostolului,  Slava...  a Apostolului,  glas  8:  Evanghelistule Ioane...,  Si  acum...  a  Praznicului.  Apoi  Doxologia  cea  mare,  iar  dupa  Sfinte Dumnezeule...  si  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Apostolului,  Slava...  Si  acum...  al  Praznicului,  Ecteniile  si Otpustul. Urmeaza Invatatura Sfantului Teodor Studitul si apoi se face obisnuita iesire pentru Ceasul 1 in pridvor. La Ceasuri punem Troparul Praznicului, Slava...  al Apostolului, Si acum... al Nascatoarei Ceasurilor. Dupa  Tatal nostru... punem Condacele schimbandu-le.

La  Liturghie punem Fericirile Praznicului  din Canonul  glasului  4,  de la  Cantarea  a  treia,  pe patru si  ale Apostolului,  de  la  Cantarea  a  sasea,  pe  patru.  Dupa  Vohod punem  Troparul  Praznicului  si  apoi  al  Apostolului, Slava...  Condacul  Apostolului,  Si  acum...  al  Praznicului.  Punem  Prochimenul,  Apostolul,  Aliluia,  Evanghelia  si Priceasna, mai intai ale Praznicului, apoi ale Apostolului. Iar Slujba Sfantului Arsenie se canta in alta zi.

INSEMNARE:  Daca  se  va  intampa  Pomenirea  Sfantului  Apostol  Ioan  Cuvantatorul  de  Dumnezeu  in Duminica Samarinencei atunci: se lasa Slujba Injumatatirii si se canta Slujba Invierii, impreuna cu a Samarinencei si a Apostolului, dupa cum s-a aratat mai inainte Duminica.

INSEMNARE: De se va intampla Praznicul Sfantului Apostol Ioan Cuvantatorul de Dumnezeu   Miercuri, mai inainte de Inaltare, adica la  Odovania Pastelui, atunci:
 
Marti seara la Vecernia cea mica punem Stihirile Apostolului, pe patru, Slava... a Apostolului, Si acum... a zilei.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Apostolului,  de  la  Stihirile  Vecerniei  celei  mari,  cu  Stihurile  lor,  Slava...  a Apostolului,  Si  acum...  a  zilei.  Acum slobozeste...,  Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul Apostolului, Slava... Si acum... al Nascatoarei  Invierii: Toate tainele tale sunt  mai presus de minte..., Ectenia cea mica  si  Otpustul.  Iar  unde nu  este Priveghere,  la  Pavecernita  zicem Condacul  Apostolului,  Slava...  Si  acum...  al Pastelui: De Te-ai si coborat in mormant...

La  Vecernia  cea  mare  dupa  Psalmul  cel    de  seara  cantam:  Fericit  barbatul...,  Slava...  cea  dintai.  La: Doamne strigat-am... punem Stihirile cele pentru Duminica Orbului, pe sase si ale Apostolului, pe patru, Slava... a Apostolului,  Si  acum...  a  zilei,  glas  8:  Cine va  spune...  Apoi  Vohodul,  Prochimenul  zilei  si  trei  Citiri  ale Apostolului.  La  Litie punem Stihira  Hramului   si Samoglasnicile Apostolului,  Slava...  a Apostolului,  Si acum...: Iata  s-a  implinit...  La  Stihoavna  punem  Stihira  Invierii  (o  data):  Pe  Tine  cel  ce  Te-ai  intrupat...,  apoi  Stihirile Pastelui,  cu Stihurile  lor,  Slava...  a  Apostolului,  Si  acum...  a  Pastelui:  Ziua  Invierii...,  apoi  Hristos  a  inviat...  (o data). Urmeaza  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule...  si dupa Tatal  nostru... punem Troparul  Apostolului (de doua  ori) si  Troparul:  Nascatoare de Dumnezeu Fecioara...  (o data).  Urmeaza  Binecuvantarea  painilor,  apoi:  Fie numele Domnului binecuvantat... (de trei ori), Slava... Si acum... Psalmul 33 si Citirea Apostolului. Iar daca nu este Priveghere,  dupa  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Invierii  glasului, Slava... al Apostolului, Si acum... al Nascatoarei si Otpustul. Iar Miezonoptica o camtam ca de obicei. Dupa primul Sfinte Dumnezeule... in locul lui: Iata mirele vine..., zicem Troparul Invierii: Cuvantul cel impreuna fara de inceput cu  Tatal  si  cu  Duhul...,  Slava...    Si  acum...  al  Nascatoarei  lui.  Dupa  al  doilea  Sfinte  Dumnezeule...  in  locul Condacului:  Pomeneste  Doamne...  punem  Condacul  Pastelui:  De  Te-ai  si  pogorat  in  mormant...,  apoi  Doamne miluieste... (de 12 ori) si Otpustul. Iar Rugaciunea  pentru cei adormiti: Pomeneste Doamne..., nu o mai spunem.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Invierii (de doua ori), glas 5: Cuvantul cel dimpreuna fara de inceput  cu Tatal si cu Duhul..., Slava... al Apostolului, Si acum... al Nascatoarei: Toate tainele tale sunt mai presus de minte... Dupa prima Catisma punem Sedealna Invierii si Citirea. Dupa a doua Catisma  punem  Stihoavna  Octoihului  si  Citirea,  apoi  Polieleul,   Psalmii   cei  alesi,  cu  Stihirile  Marimurilor Apostolului si toate Sedelnele Apostolului punandu-se cate o data, Slava... Sedealna cea dupa Polieleu, Si acum... a Nascatoarei  ei  si  Citire.  Punem  Antifonul  intai, glas  4,  apoi  Prochimenul  Apostolului,  Toata  suflarea..., Evanghelia Apostolului, Invierea lui Hristos vazand..., Psalmul 50 si Stihira Apostolului. Se pune Canonul Pastelui, fara Stihira Nascatoarei lui, cu Irmosul, pe sase, apoi Canonul Apostolului cu Irmosul, pe patru si Canonul Orbului cu Irmosul, pe patru. Catavasii punem Irmoasele: Mantuitorului Dumnezeu...,   care se canta in amandoua stranele. Canonul Inaintepraznuirii nu se canta acum  ci  il cantam mai inainte Marti. Dupa Cantarea a treia punem Condacul si Icosul Apostolului, apoi Ipacoiul Pastelui: Venit-au mai inainte de dimineata..., Slava... Sedealna  Apostolului, Si acum... a Orbului si Citirea Apostolului. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul si Icosul Pastelui. La Cantarea a noua nu cantam: Ceea ce esti mai cinstita... ci punem Stihirile Marimurilor Praznicului, apoi Luminanda Pastelui, Slava...  a  Apostolului,  Si  acum...  a  Orbului. 

La  Laude  punem Stihirile  Apostolului,  pe patru,  apoi   Stihirile:  Sa invie Dumnezeu...  si Stihurile Pastelui  cu Stihirile lor,  Slava... a  Apostolului,  Si  acum...  a  Pastelui,  glas  5:  Ziua Invierii... Apoi: Hristos a inviat... (o data), dupa care urmeaza Doxologia cea mare. Dupa Sfinte Dumnezeule... si Tatal  nostru...  punem Troparul  Invierii,  Slava...  al  Apostolului,  Si  acum...:  Toate tainele  tale sunt  mai  presus  de minte..., Ecteniile si Otpustul, dupa care se face iesirea in pridvor pentru Ceasul 1 si se citeste Invatatura Sfantului Teodor Studitul. La Ceasuri punem Troparul Invierii, Slava... al Apostolului, Si acum... al Nascatoarei Ceasurilor. Dupa Tatal nostru... punem Condacul Pastelui si al Apostolului schimbandu-le.

La  Liturghie  punem  Fericirile  din  Canonul  Pastelui,  de  la  Cantarea  a  treia,  pe  patru  si  din  Canonul Apostolului,  de  la  Cantarea  a  sasea,  pe  patru.  Dupa  Vohod  punem  Troparul  Invierii  si  al  Apostolului,  Slava... Condacul Apostolului, Si acum... al Pastelui. Punem Prochimenul si Aliluia intai ale Pastelui, apoi ale Apostolului.
Se  pune  intai  Apostolul  si  Evanghelia  zilei  si  pe  urma  ale  Apostolului.  Priceasna:  Trupul  lui  Hristos...,  apoi Priceasna Apostolului: In tot pamantul...

Daca se va intampa Pomenirea Sfantului Ioan Cuvantatorul de Dumnezeu in Joia Inaltarii, atunci:

Seara  la  Vecernia  cea  mica  punem  Stihirile  Praznicului,  pe  patru,  Slava...  a  Apostolului,  Si  acum...  a Praznicului.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Apostolului,  cu  Stihurile  lor,  de  la  Vecernia  cea  mare,  Slava...  a Apostolului,  Si  acum...  a  Praznicului.  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul Apostolului, Slava... Si acum... al Praznicului, Ectenia cea mica si Otpustul. Iar daca nu se face Priveghere atunci, la Pavecernita punem Condacul Apostolului, Slava... Si acum... al Praznicului.

La  Vecernia  cea  mare  dupa  Psalmul  cel  de  seara  cantam:  Fericit    barbatul...,    Slava...  cea  dintii.  La: Doamne  strigat-am...  punem Stihirile Praznicului,  pe sase si  ale  Apostolului,  pe patru,  Slava...  a  Apostolului,  Si acum... a Praznicului. Punem Vohodul si Prochimenul zilei, apoi Citirea Praznicului si Citirile Apostolului. La Litie punem Stihirile Praznicului si ale Apostolului, Slava... a Apostolului, Si acum... a Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile  Praznicului,  cu Stihurile  lor,  Slava...  a  Apostolului,  Si  acum...  a  Praznicului.  Apoi  Acum  slobozeste..., Sfinte Dumnezeule...  si dupa Tatal nostru... punem Troparul Praznicului (de doua  ori) si Troparul  Apostolului  (o data). Urmeaza Binecuvantarea painilor, dupa  care: Fie numele Domnului binecuvantat...  (de trei  ori), Slava... Si acum... Psalmul 33 si Citirea Praznicului.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... al Apostolului,   Si acum... al Praznicului. Dupa Catisme punem Sedelnele Praznicului si Citirea. Urmeaza Polieleul,  Psalmii  cei  alesi,  ai  Praznicului  si  apoi  ai  Apostolului,  cu Stihirile  Marimurilor  lor.  Se pun Sedelnele Apostolului  toate  cate  o  data,  Slava...  Sedealna  cea  dupa  Polieleu,  Si  acum...  a  Praznicului.  Urmeaza  Antifonul intai,  glas  4,  Prochimenul  si  Evanghelia  Praznicului,  apoi  Invierea  lui  Hristos  vazand...,   Psalmul  50  si  Stihira Praznicului.  Punem Canonul  Praznicului  glas  5,  cu Irmosul,  pe sase,  apoi  al  Apostolului  cu Irmosul,  pe patru si celalalt  Canon al  Praznicului  cu Irmosul,  pe patru.  Catavasiile:  Cu Dumnezeescul  nor  acoperit  fiind gangavul..., care  se  canta  in  amandoua  stranele  impreuna.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Condacul,  Icosul  si  Sedealna Apostolului (de doua  ori),  Slava...  Si acum... a Praznicului  si Citirea  Apostolului.  Dupa Cantarea  a sasea  punem Condacul si Icosul Praznicului. La Cantarea a noua   nu cantam: Ceea  ce esti mai cinstita..., ci punem   Pripealele Praznicului.  Iar  la  Troparele  Canonului  Apostolului  zicem  Pripeala:  Sfinte  Apostole  si  Evangheliste  Ioane Cuvantatorule   de   Dumnezeu,   roaga-te  lui   Dumnezeu   pentru   noi.   Apoi   Luminanda   Praznicului,   Slava...   a Apostolului, Si acum... a Praznicului. La Laude punem Stihirile pe sase, trei ale Praznicului si trei ale Apostolului, Slava... a Apostolului, Si acum... a Praznicului. Apoi  Doxologia  cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule... si Tatal nostru... punem Troparul Apostolului, Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul, dupa care se miruiesc 
fratii  cu  untdelemn  din  candela  Sfantului  si  se  face  obisnuita  iesire  pentru  Ceasul  1  in  pridvor,  unde  se  zice Invatatura Sfantului Teodor Studitul. La Ceasuri punem Troparul Praznicului, Slava... al Apostolului, Si acum... al Nascatoarei Ceasurilor. Dupa Tatal nostru... punem Condacele Praznicului si ale Apostolului schimbandu-le.

La Liturghie punem Fericirile Praznicului, din Canonul  glasului 5, de la Cantarea a treia, pe patru si din Canonul Apostolului, de la Cantarea a sasea, pe patru. Vohodul si Stihul Praznicului cel dupa Vohod, apoi punem Troparul  Praznicului si al Apostolului,  Slava...  Condacul  Apostolului,  Si acum... al Praznicului. Punem mai  intai Prochimenul, Apostolul, Aliluia Evanghelia si Priceasna, ale Praznicului, apoi ale Apostolului. Iar Slujba Sfantului
Arsenie se lasa se canta cand va socoti cel mai mare.

INSEMNARE:  Tot  pentru  acelasi  Praznic  al  Sfantului  Ioan  Cuvantatorul  de  Dumnezeu,  daca  se  va intimpla in Duminica a saptea dupa  Pasti, a Sfintilor 318 Parinti. Atunci se lasa Slujba Inaltarii si se canta Slujba Invierii, impreuna cu a Apostolului si cu a Sfintilor Parinti.

Sambata seara la Vecernia cea mica punem Stihirile Invierii, pe patru, Slava... a Apostolului glas 2: Pe fiul tunetului..., Si acum... a Nascatoarei, de la Vecernia  cea mica. La Stihoavna punem Stihira Invierii (o data), apoi Stihirile  Apostolului,  de  la  Stihoavna  Vecerniei  celei  mari,  cu  Stihurile  ei,  Slava...  a  Apostolului,  Si  acum...  a Nascatoarei, pe glasul Slavei... Apostolului. Apoi, Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem  Troparul  Invierii  si  al  Parintilor,  Slava...  al  Apostolului,  Si  acum...  al  Praznicului,  Ectenia  cea  mica  si Otpustul.

La  Vecernia  cea  mare  dupa  Psalmul  cel  de seara  cantam:  Fericit  barbatul...,  toata Catisma.  La:  Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Invierii, patru ale Parintilor si trei ale Apostolului, Slava... a Parintilor, Si acum... a Nascatoarei Ceasului.  Apoi Vohod si Prochimenul zilei  si  punem Citirile Parintilor si ale Apostolului.  La Litie punem Stihira Parintilor glas 3   si patru Stihiri Samoglasnici  ale Apostolului, Slava... a Apostolului, Si acum... a Praznicului.   La   Stihoavna   punem   Stihirile   Invierii,   Slava...   a   Parintilor,   Si   acum...   a   Praznicului.   Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul: Nascatoare de Dumnezeu Fecioara... (de doua  ori)  si  Troparul   Apostolului  (o  data).   Urmeaza  Binecuvantarea  painilor,   apoi:  Fie  numele  Domnului binecuvantat... (de trei ori), Slava... Si acum...  Psalmul 33 si Citirea.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Invierii (o data) si Troparul Parintilor (o data), Slava... al Apostolului,  Si acum... al  Nascatoarei. Dupa Catisme punem Sedelnele Invierii, cu Stihira  Nascatoarei  lor  si  Citire  din  Talcuirea  Evangheliei.  Apoi  Polieleul,  Psalmii  cei  alesi, cu  Stihirile Marimurilor  Apostolului  si  toate  Sedelnele  Apostolului  punandu-se  cate  apoi  data,  Slava...  Sedealna  cea  dupa Polieleu,  Si  acum...  a  Nascatoarei  si  Citirea  Apostolului.  Apoi  Antifoanele  si  Prochimenul  glasului,  apoi  Toata suflarea..., Evanghelia Invierii, Invierea lui Hristos vazand..., Psalmul 50 si Stihira Invierii. Punem Canonul Invierii cu Irmosul, pe patru, apoi al Apostolului cu Irmosul, pe patru si al Parintilor cu Irmosul, pe sase. Catavasiile: Cu Dumnezeescul  nor  acoperit  fiind  gangavul...  Dupa  Cantarea  a  treia  punem Condacul  si  Icosul  Apostolului,  apoi Sedealna Parintilor, Slava... a Apostolului, Si acum... a Nascatoarei si Citirea Apostolului. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul si Icosul Parintilor, apoi Sinaxarul. La Cantarea a noua cantam: Ceea ce esti mai cinstita..., apoi Luminanda invierii si a Parintilor, Slava... a Apostolului, Si acum... a Nascatoarei. La Laude punem trei Stihiri ale Invierii,  doua  ale  Parintilor  si  trei  ale  Apostolului,  cu  cea  de  la  Slava...,  apoi  Slava...  a  Parintilor,  Si  acum...: Preabinecuvantata esti... Apoi Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule... punem numai Troparul Invierii, Ecteniile si Otpustul. Se face obisnuita iesire in pridvor, la care cantam Slava... Si acum...  Stihira Invierii. Urmeaza Ceasul  1,  care  se  face  in  pridvor.  La  Ceasuri  punem  Troparul  Invierii,  Slava...  al  Parintilor,  Si  acum...  al Nascatoarei  Ceasurilor.  Dupa  Tatal  nostru...  punem  Condacul  Invierii.  La  Ceasul  3  punem  Troparul  Invierii, Slava... al Apostolului. Dupa Tatal nostru... punem Condacul Apostolului si al Parintilor schimbandu-le.

La Liturghie punem Fericirile glasului, pe patru, apoi ale Parintilor, de la Cantarea a treia, pe patru si ale Apostolului,  de  la  Cantarea  a  sasea,  tot  pe  patru.  Dupa  Vohod  punem  Troparul  Invierii,  al  Parintilor  si  al Apostolului,  apoi  Condacul  Parintilor,  Slava...  al  Apostolului,  Si  acum...  al  Praznicului.  Punem  Prochimenul, Apostolul, Aliluia si Evanghelia Parintilor, apoi ale Apostolului. Priceasna: Laudati-L pe Domnul..., apoi Priceasna Apostolului: In tot pamantul...9) IN  ZIUA  A  NOUA  POMENIREA  SFANTULUI  PROOROC  ISAIA  SI  A  SFANTULUI  MUCENIC CRISTOFOR

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Proorocului glas 4, Podobia: Dat-ai semn... si trei ale Mucenicului, acelasi glas, Podobia: Ca pe un viteaz..., Slava... Si acum... a Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile Penticostalului, Slava... Si acum... a Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Proorocului glas 2: Al Proorocului Tau Isaia, pomenire Doamne..., Slava... al Mucenicului glas 4: Cu haine din sangiuirile tale impodobit fiind stai inaintea Domnului, Imparatului a toate..., Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La  Utrenie dupa  cei  sase Psalmi, la: Dumnezeu este  Domnul... punem Troparul Praznicului  (o  data) si a Proorocului (o data), Slava... al Mucenicului, Si acum... al Praznicului. Dupa obisnuitele Catisme punem Sedelnele Praznicului si Psalmul 50. Punem Canonul Praznicului cu Irmosul, pe sase, apoi al Proorocului, pe patru, glas 4 si al  Mucenicului,  acelasi  glas,  pe patru.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem Condacul  Proorocului   glas  2,  Podobia:  Pe Nascatoarea de Dumnezeu cea intru rugaciuni  neadormita...; Darul proorociei primind Proorocule Mucenice Isaie de  Dumnezeu  propavaduitorule...  si  Icosul,  apoi  Condacul  Mucenicului  glas  4,  Podobia:  Aratatu-te-ai  astazi...; Savarsindu-ti  nevointa  muceniciei...,  apoi  Sedealna  Proorocului  glas  3,  Podobia:  Pentru  marturisirea...,  Slava... Sedealna Mucenicului  glas 8, Podobia: Pe intelepciunea si cuvantul..., Si  acum...  a Praznicului. Dupa Cantarea  a sasea punem Condacul si Icosul Praznicului. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda, Laudele si Stihoavna, toate ale Praznicului.  Apoi Bine este a  ne marturisi Domnului..., (o data), Sfinte Dumnezeule... si  dupa Tatal  nostru... punem Troparul Proorocului, Slava... al Mucenicului, Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

Ceasurile si Liturghia le facem dupa randuiala obisnuita.

Intru  aceasta  zi  pomenim  si  aducerea  Cinstitelor  Moaste  ale  celui  intru  Sfinti  Parintelui  nostru  Nicolae Facatorul de minuni,  din Mira Lichiei, in cetatea Barului

Seara  la  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  cantam:  Fericit  barbatul...,  Slava...  cea  dintai.  La: Doamne strigat-am...  cantam trei  Stihiri ale Praznicului  si  cinci  ale Sfantului  glas 8, Podobia: La  cer  alergand..., Slava... glas 6: Cu cel  ce este podoaba arhiereilor..., Si acum... a Praznicului. Vohodul si Prochimenul zilei, dupa care punem trei Citiri ale Sfantului, cele Arhieresti. La Litie punem Stihira Hramului si Stihirile Ierarhului glas 2, cele  Samoglasnice,  Slava...  glas  6:  Sluga  buna  si  credincioasa...,  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Stihoavna  punem Stihirile glas 4, Podobia: Ca pe  un cuvant..., cu Stihurile ei, Slava... glas 6: Omule a lui Dumnezeu..., Si acum... a Praznicului.  Dupa  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfantului  glas  4: Sosit-a ziua Praznicului  celui luminat,  cetatea Barului se bucura...,  Slava...  Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al  Sfantului,  Si  acum...  al  Praznicului  si  obisnuitele  Catisme.  Dupa  prima  Catisma  punem  Sedealna Praznicului  (de  doua  ori) si  Citire pentru Aducerea  Moastelor Sfantului.  Dupa  a  doua  Catisma  punem Sedealna Sfantului  glas  4  (de  doua  ori),  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  Apoi  Polieleul,  Psalmii  cei  alesi,  cu  Stihirile Marimurilor Sfantului si Sedealna Sfantului glas 1, Podobia: Mormantul Tau..., (de doua ori), Slava... Si acum... a Praznicului. Apoi Antifonul intai glas 4, Prochimenul glas 4: Scumpa este inaintea Domnului moartea Cuviosului Lui..., cu Stihul: Ce vom rasplati Domnului... Apoi Toata suflarea..., Evanghelia de la Ioan, zisa de la jumatate: Zis-a Domnul cel ce nu intra pe usa... si Psalmul 50, cu Stihira glas 6: Mostenitorule a lui Dumnezeu... Punem Canonul Praznicului cu Irmosul, pe sase si doua Canoane ale Sfantului cu Irmoasele, pe opt, unul pe glas 8, altul pe glas 4. Catavasiile Praznicului. Dupa Cantarea a treia punem Condacul si Icosul Praznicului, apoi Sedealna Sfantului glas 1  (de  doua  ori),  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  Sfantului  glas  3, Podobia:  Fecioara  astazi...;  S-a  proorocit  ca  o  stea  de  la  rasarit,  la  apus...,  apoi  Icosul  si  citim Sinaxarul.  Dupa Cantarea  a  noua  punem  Luminanda  Sfantului  (de  doua  ori),  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Laude  punem Stihirile,  pe  patru  si  cantam  Stihirile  glas  1,  cele  Samoglasnice,  Slava...  glas  5:  Sa  trambitam  cu  trambite  de cantari...,  Si  acum...  a  Praznicului.  Apoi  Doxologia  cea  mare,  iar  dupa  Sfinte  Dumnezeule...  punem  Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul. Apoi se miruiesc fratii cu untdelemn din Candela Sfantului. Urmeaza Ceasul 1 si Otpustul cel final.

La Liturghie punem Fericirile din Canonul Praznicului, de la Cantarea de rand, pe patru si ale Sfantului, de la  Cantarea  a  treia,  pe  patru.  Prochimenul  glas  7:  Lauda-se-vor  Cuviosii  intru  slava  si  se  vor  bucura  intru asternuturile lor..., cu Stihul: Cantati Domnului  cantare noua,  ca  minunat  a  facut Domnul... Apostolul din Cartea cea catre Evrei: Fratilor aduceti-va   aminte de invatatorii vostri..., Aliluia   glas 2: Preotii Tai se vor imbraca intru dreptate... Evanghelia de la Luca: In vremea aceea statut-a Iisus la loc ses... Priceasna: Intru pomenire vesnica...10) IN ZIUA A ZECEA POMENIREA SFANTULUI APOSTOL SIMON ZILOTUL

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem  Stihirile  pe  sase,  trei  ale  Praznicului  si  trei  ale  Apostolului glas  4,  Podobia:  Dat-ai  semn...,  Slava...  a Apostolului glas 2: Cu nume de ravna numit chemandu-te..., Si acum... a Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile Apostolului glas 1, Podobia: Prea laudatilor Mucenici..., cu Stihurile ei, Slava... a Apostolului glas 6: Faptura ca un vultur  inalt  zburator  o ai  strabatut...,  Si  acum...  a  Praznicului.  Acum slobozeste...,  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul  Apostolului  glas  3:  Apostole  Sfinte  Simone  roaga-te  milostivului  Dumnezeu...,  Slava...  Si  acum...  al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... al Apostolului, Si acum... al Praznicului. Dupa obisnuitele Catisme si Sedelnele Apostolului, care se zic de cate doua ori, punem Slava... Si acum... a Praznicului si Psalmul 50. Punem Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt si  al  Apostolului  cu  Irmosul,  pe sase,  glas  8.  Catavasiile Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem Condacul  si Icosul  Praznicului,  apoi  Sedealna  Apostolului  (de  doua  ori),  glas  3,  Podobia:  Pentru  marturisirea...,  Slava...  Si acum... a Praznicului. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul Apostolului glas 2, Podobia: Pe propovaduitorii cei tari...;  Pe  cel  ce  cu  intemeierea  a  pus  dogmele  intelepciunii  in  suflete  celor  binecredinciosi...,  apoi  Icosul  si Sinaxarul. Dupa Cantarea a  noua punem Luminanda  Apostolului (de doua  ori),  Podobia: Cu duhul  in Biserica..., Slava... Si acum... a Praznicului. La Laude punem trei Stihiri ale Praznicului  si trei ale Apostolului glas 4, Podobia:Ca pe un viteaz..., Slava... a Apostolului glas 8: Ucenice al Mantuitorului si Apostole..., Si acum... al Praznicului. Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule... punem Troparul Apostolului, Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul. Ceasul 1 si celelalte le punem dupa randuiala obisnuita.

La Liturghie punem Fericirile pe opt, din Canonul Praznicului, de la Cantarea cea de rand, pe patru si ale Apostolului,  de la  Cantarea  a  sasea,  pe patru.  Prochimenul  glas  8:  In tot  pamantul...,  cu Stihul:  Cerurile  vestesc slava lui Dumnezeu...  Apostolul din Cartea cea catre Corinteni: Fratilor Dumnezeu pe noi Apostolii cei mai de pe urma...,  Aliluia   glas 1: Marturisi-vor cerurile minunile Tale Doamne... Evanghelia de la  Matei: In vremea aceea venit-a Iisus in patria sa..., Priceasna: In tot pamantul...11) ZIUA   A   UNSPREZECEA   INOIREA   CETATII   IMPARATESEI   SI   POMENIREA   SFANTULUI SFINTITULUI MUCENIC MOCHIE

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei  Stihiri  ale  Praznicului   si  trei  ale Sfantului,  glas  4,  Podobia:  Ca pe  un  viteaz..., Slava...  Si  acum...  a Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului, Slava... Si acum... a Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Mucenicilor  glas  4:  Si  partas  obiceiurilor...,  Slava...  Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al  Sfantului,  Si  acum...  al  Praznicului.  Apoi  obisnuitele  Catisme,  Sedelnele  Praznicului  si  Psalmul  50. Punem Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt si al Sfantului cu Irmosul, pe patru. Dupa Cantarea a treia punem Condacul  Sfantului  glas  2,  Podobia:  Pe  propovaduitorii  cei  tari...;  Cu  pavaza  credintei  intrarmandu-te  Sfinte Mucenice..., apoi Sedealna glas 4, Podobia: Degrab ne intampina..., Slava... alta Sedealna, Si acum... a Praznicului. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul si Icosul Praznicului. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda, Laudele si Stihoavna, toate ale Praznicului, Slava... Si acum... a Praznicului. Apoi Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfantului,  Slava...  Si  acum...  al  Praznicului,  Ecteniile  si Otpustul si Ceasurile dupa randuiala obisnuita.
 
La Liturghie punem Fericirile Praznicului.  Punem Prochimenul Sfantului  glas   7:  Veseli-se-va dreptul de Domnul...   ,  Stihul:  Auzi  Dumnezeule  rugaciunea  mea...,  Apostolul  din Cartea  cea  catre  Timotei:  Fiule Timotei intareste-te in darul... Evanghelia  de la Ioan: Zis-a Domnul:  Precum M-a trimis pe Mine Tatal...,  apoi Priceasna: Intru pomenire vesnica...12) IN   ZIUA  A  DOISPREZECEA  POMENIREA  CELOR  INTRU  SFINTI  A  PARINTILOR   NOSTRI EPIFANIE EPISCOPUL CIPRULUI  SI A LUI GHERMAN  PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Sfantului Epifanie, pe glas 5, Podobia:    Bucura-te, camara pustnicilor...,( care sunt scrise La Laude) si trei ale Sfantului Gherman glas 1, Podobia: Prea laudatilor Mucenici..., Slava... a Sfantului Epifanie, glas 2: Macar desi ai fost chemat legii lui Moise..., Si acum... a Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului, Slava...  a  Sfantului  Epifanie  glas  5:  Aratatu-te-ai  invatator  al  credintei  celei  drept  maritoare...,  Si  acum...  a Praznicului.  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfintilor    glas  4: Dumnezeul Parintilor nostri..., Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al  Sfintilor,  Si  acum...  al  Praznicului.  Apoi  obisnuitele  Catisme,  Sedelnele  Praznicului  si  Psalmul  50. Punem Canonul  Praznicului  cu Irmosul,  pe sase si  doua  Canoane ale Sfintilor  cu Irmoasele,  pe opt,  al  Sfantului Epitanie  si  al  Sfantului  Gherman,  amandoua  pe  glas  1.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Condacul  si  Icosul Praznicului,  apoi  Sedealna  Sfantului  Epifanie  glas  3,  Podobia:  Pentru  marturisirea...  Dumnezeestii  credinte..., Slava... Si acum... a Praznicului. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul Parintilor glas 4,   Podobia: Cel ce Te-ai inaltat  pe  cruce...;  Pe  minunata  iconomie  a  ierarhilor  dupa  datorie  sa  o  laudam  credinciosii...  si  Icosul.  Dupa Cantarea  a  noua  punem  Luminanda  Sfintilor,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Stihoavna  punem  Stihirile Praznicului, Slava... a Sfantului Gherman glas 4: Pe Ierarhul  lui Hristos si iscoditorul  noianului intelepciunii..., Si acum...  a  Praznicului.  Apoi  Bine  este  a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru... punem  Troparul  Sfintilor,  Slava...  Si  acum...  al  Praznicului,  Ecteniile  si  Otpustul.  Urmeaza  Ceasurile  dupa randuiala lor .

La  Liturghie  punem  Fericirile  Praznicului.  Punem  Prochimenul  Sfintilor  glas  1:  Gura  mea  va  grai intelepciune...,  cu  Stihul:  Auziti  acestea  toate  neamurile...  Apostolul  din  Cartea  cea  catre  Evrei:  Fratilor  un Arhiereu ca  acesta  se  cuvenea  sa  avem...,  Aliluia glas  2:  Gura  dreptului  va  grai  intelepciune..., cu Stihul:  Legea Dumnezeului lui intru inima lui... Evanghelia de la Matei: Zis-a Domnul ucenicilor Sai: voi sunteti lumina lumii..., Priceasna: Intru pomenire vesnica...
 


13) IN ZIUA A TREISPREZECEA  POMENIREA SFINTEI MUCENITE GLICHERIA

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem  trei  Stihiri  ale  Praznicului   si  trei  ale  Sfintei,  glas  4,  Podobia:   Ca  pe  un  viteaz...,  Slava...  Si  acum...  a Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului, Slava... Si acum... a Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfintei glas 4: Mieluseaua Ta Hristoase..., Slava... Si acum...al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... al Sfintei, Si acum... al Praznicului. Apoi obisnuitele Catisme, Sedelnele Praznicului si Psalmul 50. Punem Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt si Canonul Sfintei cu Irmosul, pe patru, glas 8. Dupa Cantarea treia punem Condacul Sfintei glas 3, Podobia: Fecioara astazi...; Pe Fecioara Maria si de Dumnezeu Nascatoarea  iubind-o ti-ai pazit fecioria neschimbata..., apoi Sedealna glas 4, Podobia: Cel ce Te-ai inaltat pe cruce..., Slava... alta Sedealna, aceeasi  Podobie,  Si  acum...  a  Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem Condacul  si  Icosul  Praznicului.  Dupa Cantarea a noua punem Luminanda, apoi Laudele si Stihoavna Praznicului, Slava... Si acum... a Praznicului. Apoi: Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfintei, Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.  Ceasurile si Liturghia merg dupa randuiala obisnuita.14) IN   ZIUA   A PAISPREZECEA POMENIREA   SFANTULUI   MUCENIC   ISIDOR CELUI   DIN OSTROVUL HIOSULUI

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem  trei  Stihiri  ale  Praznicului    si  trei  ale  Sfantului,  glas  4,    Podobia:  Dat-ai  semn...,  Slava...  Si  acum...  a Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului, Slava... Si acum... a Praznicului.  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... prin Troparul Sfintilor glas 4: Mucenicul  Tau, Doamne , Isidor..., Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al  Mucenicului,  Si  acum...  al  Praznicului.  Dupa  obisnuitele  Catisme  punem  Sedelnele  Praznicului  si Psalmul 50. Punem apoi Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt   si Canonul Sfintei cu Irmosul, pe patru, glas 8. Dupa Cantarea a treia punem Condacul Sfantului glas 4, Podobia: Aratatu-te-ai astazi...; Indreptator prea mare al luminii tu te-ai aratat Sfinte..., apoi Sedealna glas 3, Podobia: De frumusetea   fecioriei tale..., Slava... Si acum... a Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  si  Icosul  Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem Luminanda,  Laudele  si  Stihoavna  Praznicului,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  Apoi  Bine  este  a  ne  marturisi Domnului...,  Sfinte  Dumnezeule...   si  dupa  Tatal  nostru...   punem  Troparul  Sfantului,   Slava...   Si  acum...   al Praznicului, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia merg dupa randuiala obisnuita.

Tot  intru  aceasta  zi  Pomenirea  Sfantului  Isidor  celui  nebun  pentru  Hristos,  al  Rostovului,  Facatorul  de minuni.  Slujba Sfantului se savarseste la Manastirea Rostovului, dupa  socotinta Arhiereului celui de acolo.
 


15) IN   ZIUA   A   CINCISPREZECEA POMENIREA PREACUVIOSULUI   PARINTELUI   NOSTRU PAHOMIE CEL MARE

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem  trei  Stihiri  ale  Praznicului  si  trei  ale  Cuviosului  glas  6,   Podobia:  Toata  nadejdea  punandu-si...,  Slava... acelasi  glas,  insusi  glasul:  Pe Cel  dupa  chip  pazindu-l...,  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Stihoavna  punem Stihirile Praznicului,  Slava...  a  Sfantului,  glas  6:  Cuvioase  Parinte  in  tot  pamantul...,  Si  acum...  a  Praznicului.  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului glas 8: Cu curgerile lacrimilor tale..., Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... al Sfantului, Si acum... al Praznicului. Dupa obisnuitele Catisme punem Sedelnele Praznicului si Psalmul 50.  Punem Canonul  Praznicului  cu Irmosul,  pe sase  si  Canonul  Sfantului  cu  Irmosul,  tot  pe  sase,  glas  2.  Dupa Cantarea a treia punem Condacul si Icosul Praznicului, apoi Sedealna Sfantului glas 8, Podobia: Pe intelepciunea si cuvantul... (de doua ori), Slava... Si acum... a Praznicului. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul Sfantului glas 2, Podobia: Cele de sus cautand...; Cu luminatorul luminos te-ai aratat marginilor... si Icosul. Dupa Cantarea a noua punem  Luminanda  Sfantului  (de  doua  ori),  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Stihoavna  punem  Stihirile Praznicului,   Slava...  a  Sfantului  glas  8:  Multimile  monahilor...,  Si  acum...  a  Praznicului.  Apoi  Bine  este  a  ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului,  Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile merg dupa randuiala obisnuita.

La  Liturghie  punem  Fericirile  Praznicului,  de  la  Cantarea  cea  de  rand,  pe  patru  si  ale  Sfantului,  de  la Cantarea a treia, pe patru. Punem Prochimenul  glas 7: Scumpa este inaintea Domnului moartea Cuviosului Lui..., cu  Stihul:  Ce  vom  rasplati  Domnului...  Apostolul  din  Cartea  cea  catre  Corinteni:  Fratilor  Dumnezeu  care  a  zis dintru intuneric sa straluceasca lumina..., apoi Aliluia glas 6: Fericit barbatul care se teme de Domnul..., cu Stihul: Puternica pe pamant va fi samanta lui... Evanghelia de la Luca: In vremea aceea mergea dupa Iisus popor mult..., Priceasna: Intru pomenire vesnica... Tot intru aceasta zi si Pomenirea celui intru Sfinti a Parintelui nostru Isaia Episcopul Rostovului, Facatorul de minuni. Slujba lui se savarseste unde sunt Moastele sale si unde ii este Hramul.

Tot intru aceasta zi se pomeneste si Uciderea Sfantului Binecredinciosului   Fecior de neam bun, Dimitrie cel nou al Moscovei si a toata Rusia,  Facatorul de minuni.

 

16) IN  ZIUA  A  SAISPREZECEA  POMENIREA  PREACUVIOSULUI  PARINTELUI  NOSTRU  TEODOR SFINTITUL UCENIC AL  PREACUVIOSULUI PAHOMIE CEL MARE

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului   si trei  ale Sfantului, glas 6, Podobia: Toata nadejdea punandu-si..., Slava... a Sfantului, glas 2: Din tinerete iubind pe Doamnul cuvioase Parinte..., Si acum... a Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile  Praznicului,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal nostru...  punem  Troparul  Sfantului  glas  1:  Locuitor  pustiei...,  Slava...  Si  acum...  al  Praznicului,  Ecteniile  si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... al Sfantului, Si acum... al Praznicului. Dupa obisnuitele Catisme punem Sedelnele Praznicului si Psalmul 50.  Punem Canonul Praznicului  cu Irmosul,  pe opt  si  al Sfantului  cu Irmosul, pe patru,  glas 2.  Dupa Cantarea  a treia  punem  Condacul  Sfantului  glas  2,  Podobia:  Cele  de  sus  cautand...;  In  casa  lui  Dumnezeu  ca  un   finic  ai inflorit...,  apoi  Sedealna  glas  8,  Podobia:  Pe  intelepciunea  si  cuvantul...,  Slava...  alta  Sedealna  glas  3,  Podobia: Pentru marturisirea..., Si acum... a Praznicului. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul si Icosul Praznicului. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda, Laudele si Stihoavna, Slava... Si acum..., toate ale Praznicului. Apoi Bine este a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfantului,  Slava...  Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia merg dupa randuiala obisnuita.

Tot intru aceasta zi Pomenirea Prea Cuviosului Parintelui nostru Efrem al Pereconului Novogorodului Facatorul de minuni.17) IN  ZIUA  A  SAPTESPREZECEA  POMENIREA  SFANTULUI  APOSTOL  ANDRONIC  SI  A  CELOR IMPREUNA CU DANSUL

Intru aceasta zi  poate incepe Postul Sfintilor Apostoli in functie de data Pastelui

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem  trei  Stihiri  ale  Praznicului  si  trei  ale  Sfintilor,  glas  8:  O,  preaslavita minune...,  Slava...  Si  acum...  a Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului, Slava... Si acum... a Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfintilor  glas  3:  Sfintilor  Apostoli  rugati  pe  milostivul Dumnezeu..., Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... al Sfantului, Si acum... al Praznicului. Dupa obisnuitele Catisme punem Sedelnele Praznicului si Psalmul 50. Punem Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt si Canonul Sfintilor cu Irmosul, pe patru, glas 4. Dupa Cantarea a treia punem Condacul Sfintilor glas 2 , Podobia: Cele de sus cautand...;  Pe steaua cea luminoasa  care cu lumina Dumnezeestii cunostinte a luminat neamurile..., apoi Sedealna glas 4, Podobia: Degrab ne-ntampina..., Slava... Si acum...  a  Praznicului  sau  a  Nascatoarei.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  si  Icosul  Praznicului.  Dupa Cantarea a noua punem Luminanda, Laudele si Stihoavna, cu Slava... Si acum... toate ale Praznicului. Apoi Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Apostolului,   Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia se pun dupa randuiala obisnuita.
 


18) IN ZIUA A OPTSPREZECEA POMENIREA SFANTULUI MUCENIC TEODOR CELUI DIN ACHIRA SI A SFINTILOR MUCENICI PETRU, DIONISIE SI A CELOR IMPREUNA CU DANSII   SI A SFINTELOR TREI FECIOARE

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Sfantului Teodor glas 1, Podobia: Ceea ce esti bucuria cetelor ceresti... si trei ale Mucenicului glas 4, Podobia: Dat-ai semn..., Slava... Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului  sau  ale  Octoihului,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului  sau  a  Nascatoarei.    Acum  slobozeste...,  Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul  Mucenicilor  glas  4:  Mucenicii  Tai  Doamne...,   Slava...  Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al  Sfintilor,  Si  acum...  al  Praznicului.  Dupa  obisnuitele  Catisme  punem  Sedelnele  Praznicului  sau  ale Octoihului si Psalmul 50. Punem Canonul Praznicului  cu  Irmosul, pe sase, apoi al Sfantului Teodor cu Irmosul, pe patru,  pe  glas  4  si  al  Mucenicilor  cu  Irmosul,  pe  patru,  acelasi  glas.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Condacul Sfantului Teodor glas 2, Podobia: Cele de sus cautand...; Muceniceste bine te-ai nevoit impreuna cu patimitorii tai Teodore...,  apoi  Sedealna  Sfantului  Teodor  glas  4,  Slava...  a  Mucenicilor  glas  2,  Si  acum...  a  Praznicului  sau  a Nascatoarei.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  si  Icosul  Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem Luminanda, Laudele  si Stihoavna, cu Slava... Si acum... toate ale Praznicului sau ale Octoihului. Apoi Bine este a
ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa  Tatal nostru... punem Troparul Sfintilor, Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia merg dupa randuiala obisnuita.


19) IN ZIUA A NOUASPREZECEA   POMENIREA SFANTULUI SFINTITULUI  MUCENIC PATRICHIE EPISCOPUL PRUSIEI SI A CELOR IMPREUNA CU DANSUL

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului si trei ale Sfantului, pe glas 2,  Podobia: Cand de pe lemn..., Slava... Si acum... a Praznicului  sau a Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului  sau ale Octoihului, Slava... Si acum... a Praznicului  sau  a  Nascatoarei.  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul Sfantului glas 4: Si partas obiceiurilor...,  Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al  Sfantului,  Si  acum...  al  Praznicului  sau  al  Nascatoarei.  Dupa  obisnuitele  Catisme  punem  Sedelnele Praznicului  sau  ale  Octoihului  si  Psalmul  50.  Punem  Canonul  Praznicului  cu  Irmosul,  pe  opt  si  al  Sfintilor  cu Irmosul, pe patru, glas 8. Dupa Cantarea a treia punem Condacul Sfantului glas 4, Podobia: Aratatu-te-ai astazi...; Cu preotia ca si cu o podoaba de lumina stralucitoare si cu sangele muceniciei   impodobit fiind..., apoi Sedealna glas 8, Podobia: Pe intelepciunea si cuvantul..., Slava... Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul  si  Icosul Praznicului. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda, Laudele si Stihoavna, cu Slava...  Si  acum...  toate  ale  Praznicului  sau  ale  Octoihului.  Apoi  Bine  este  a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului, Slava... Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei,  
Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia merg dupa randuiala obisnuita.

Tot  intru  aceasta  zi Pomenirea  Prea  Cuviosului  Parintelui  nostru  Cornelie  Facatorul  de  minuni  al Comenscului.

 

20) IN ZIUA A DOUAZECEA POMENIREA SFANTULUI MUCENIC TALALEU

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei  Stihiri  ale  Praznicului  sau  ale Octoihului  si  trei  ale  Mucenicului  glas 4,  Podobia:  Ca pe  un  viteaz..., Slava... Si  acum...  a Praznicului  sau a  Nascatoarei.  La Stihoavna punem Stihirile Praznicului sau ale Octoihului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului glas 4: Mucenicul Tau Doamne Talaleu..., Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La  Utrenie  dupa  cei  sase Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem Troparul  Sfantului  (de  doua  ori), Slava...   Si  acum...  al  Nascatoarei.  Dupa  obisnuitele  Catisme punem Sedelnele  Praznicului  sau  ale Octoihului  si Psalmul 50. Apoi Canonul Praznicului sau al Octoihului cu Irmosul, pe opt sau al Sfantului cu Irmosul, pe patru, glas 8. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna Sfantului glas 4, Podobia: Cel ce Te-ai inaltat pe cruce..., Slava... Si acum...  a  Praznicului  sau  a  Nascatoarei.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  Sfantului  glas  3,  Podobia: Fecioara  astazi...;  Impreuna  cu  Mucenicii,  Te-ai  aratat  patimitor...,  apoi  Icosul.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem Luminanda, Laudele si Stihoavna, cu Slava... Si acum... toate ale Praznicului sau ale Octoihului. Apoi Bine este a ne marturisi Domnului...,  Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia merg dupa randuiala obisnuita.

Tot intru aceasta zi pomenim Aflarea Cinstitelor Moaste ale celui  intru Sfinti Parintelui  nostru, Alexie Mitropolitul  Kievului  si  a  toata  Rusia  Facatorul  de  minuni.  Se  savarseste  Slujba  lui  si  se  face  Priveghere  in Manastirea lui si in Biserica cea mare a Rusiei, iar Polieleu se pune pretutindenea.
21) IN ZIUA DOUAZECI SI UNA POMENIREA SFINTILOR  MARILOR SI INTOCMAI CU APOSTOLII, IMPARATII CONSTANTIN  SI ELENA

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Fericit  barbatul...  prima  Slava...  La:  Doamne strigat-am...  punem Stihirile pe  opt,  trei  ale Praznicului  si  cinci  ale Sfintilor,  pe glas  4,  Podobia:  Dat-ai  semn..., Slava... glas 2, Podobia: Darurile cele bogate si mai bune ai primit de la Dumnezeu..., Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. Apoi Vohodul si Prochimenul zilei si trei Citiri ale Sfintilor, prima de la III Regi: Statu-t-a Solomon inaintea fetei altarului Domnului..., a doua din Proorocia Isaiei: Sa se bucure sufletul meu de Domnul... si a treia tot din Proorocia Isaiei: Lumineaza-te,  Lumineaza-te Ierusalime... La Litie punem Stihirile Hramului si  ale Sfintilor, glas 1, Slava... glas 5: Astazi biserica impodobindu-se..., Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihirile Sfintilor,  glas 2,  Podobia: Cand de pe  lemn...,  cu Stihurile ei, primul: Inaltatu-l-am pe care  l-am ales  din  poporul  meu...,  Stihul  al  doilea:  Pentru  aceasta  Te-a  uns  pe  Tine  Dumnezeule  Dumnezeul  Tau  cu untdelemnul bucuriei..., Slava... glas 8: Lumina cea prea  luminoasa..., Si acum... a Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului glas 8: Chipul crucii tale pe cer vazandu-l..., Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al  Sfintilor,  Si  acum...  al  Praznicului.  Dupa  prima  Catisma  punem  Sedealna  Sfintilor,  glas  3,  Podobia: Pentru  marturisirea...,  (de  doua  ori),  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului  sau  a  Nascatoarei.  Dupa  a  doua  Catisma punem Sedealna Sfintilor glas 6, Podobia: Puterile ingeresti... (de doua ori), Slava... Si acum... a Praznicului. Apoi Polieleul,  Psalmii  cei alesi,  cu Stihirile Marimurilor Sfintilor si Sedealna  glas 4, Podobia: Degrab ne-ntampina..., (de doua ori), Slava... Si acum... a Praznicului. Apoi  Antifonul intai glas 4, Prochimenul glas 4: Inaltat-am pe Cel ales  din poporul  Meu..., cu Stihul: Pentru aceasta Te-a  uns pe Tine Dumnezeu,Dumnezeu Tau... Urmeaza  Toata suflarea...,  Evanghelia  de  la  Ioan: Zis-a  Domnul  Eu  sunt  usa...  Urmeaza  apoi  Psalmul  50,  Slava...  Pentru rugaciunile de Dumnezeu  incoronatilor Imparati..., Si acum... Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu..., apoi Miluieste-ma Dumnezeule... si Stihira glas 2: Pomenirea binecredinciosului Constantin... ( care este scrisa la Litie). Punem Canonul  Praznicului  cu Irmosul,  pe sase si  Canonul  Sfintilor  cu Irmosul,  pe  opt.  Catavasiile Praznicului sau: Deschide-voi gura mea... Dupa Cantarea a treia punem Condacul si Icosul Praznicului, apoi Sedealna Sfintilor glas  8,  Podobia:  Pe intelepciunea  si  cuvantul... (de  doua  ori),  Slava...  Si acum...  a  Praznicului.  Dupa  Cantarea  a sasea punem Condacul glas 3, Podobia: Fecioara astazi...; Constantin astazi cu maica sa Elena crucea o au aratat... si Icosul. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda Sfintilor, Slava... alta Luminanda, Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei.  La  Laude  punem  trei  Stihiri  ale  Praznicului    si  trei  ale  Sfintilor  glas  8,  Podobia:  O,  preaslavita minune...,  Slava...  glas  8:  Imparatul  imparatilor   si  Dumnezeu...,  Si  acum...  a  Praznicului.  Apoi  Doxologia  cea mare,  iar  dupa  Sfinte  Dumnezeule...  punem  Troparul  Sfintilor,  Slava...  Si  acum...  al  Praznicului,  Ecteniile  si Otpustul.  Ceasurile  merg  dupa  randuiala  lor,  la  care  zicem  Troparul  Praznicului,  daca  nu  este  Post,  Slava...  al Sfintilor,  Si  acum...  al  Nascatoarei  Ceasului.  Dupa  Tatal  nostru...  zicem  Condacul  Praznicului  si  al  Sfintilor schimbandu-le.

La  Liturghie  punem  Fericirile  Praznicului,  de  al  Cantarea  cea  de  rand,  pe  patru  si  ale  Sfintilor,  de  la Cantarea  a  sasea,  pe  patru.  Punem  Prochimenul  glas  8:  In  tot  pamantul...,  cu  Stihul:  Cerurile  vestesc  slava  lui Dumnezeu... Apostolul din Cartea cea catre Galateni. Iar daca va fi in perioada Penticostalului Apostolul se pune de la Fapte: In zilele acelea Agripa Imparatul..., apoi Aliluia glas 1: Inaltat-am pe Cel ales din poporul   Meu..., cu Stihul: Doamne intru puterea ta se va  veseli imparatul...  Evanghelia de la Ioan: Zis-a Domnul  cel  ce nu intra pe usa...  Priceasna: In tot pamantul...

INSEMNARE: Trebuie sa retinem,  ca de se va intampla Pomenirea Sfantului  Imparat Constantin in Joia Inaltarii  sau  in  Duminica  a  saptea  a  Sfintilor  Parinti,  atunci  Slujba  lui  se  canta  dupa  cum  s-a  spus  si  la  Slujba Sfantului Ioan Cuvantatorul de Dumnezeu, dupa Invatatura acelor Capitole de la Sfantului Ioan.

Tot  intru aceasta  zi  Praznuim,  acolo  unde  a avut  loc  intamplarea  facerii  de  minuni  a  Icoanei  Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu  a Vladimirului.

Tot  intru  aceasta  zi  si  Pomenirea  Sfantului  Binecredinciosului  viteaz  Constantin  si  a  fiilor  lui  Mihail  si Teodor al Muromului, Facatorul de minuni. Soborul lor se savarseste in localitatea  Murom.
 22) IN ZIUA A DOUAZECI SI DOUA POMENIREA SFANTULUI MUCENIC VASILISC

Aliluia sau Troparul.

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului sau ale Octoihului si trei ale Sfantului glas 4, Podobia: Ca pe un viteaz..., Slava... Si  acum...  a  Praznicului  sau  a  Nascatoarei.  Punem  Stihoavna  Praznicului  sau  a  Octoihului.  Acum  slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului  glas 4: Mucenicul Tau Doamne Vasilisc..., Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... al Sfantului, Si acum... al Praznicului. (daca este Post se pune al Sfantului (de doua ori), Slava... Si acum... al Nascatoarei). Dupa obisnuitele Catisme punem Sedelnele Praznicului sau ale Octoihului si Psalmul 50. Punem Canonul Praznicului sau al Octoihului cu Irmosul, pe opt si Canonul Sfantului cu Irmosul, pe patru, glas 8. Dupa Cantarea  a  treia  punem  Sedealna  glas  1,  Podobia:  Mormantul  Tau...,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului  sau  a Nascatoarei.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  Sfantului  glas  8,  Podobia:  Aparatoare  Doamna...  Dupa Cantarea a  noua  punem Luminanda,  apoi  Stihoavna,  Slava...  Si  acum...  toate ale Praznicului  sau ale Octoihului. Apoi  Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei. Ceasurile si Liturghia le punem dupa randuiala obisnuita.

 

23) IN  ZIUA  A  DOUAZECI  SI  TREIA  POMENIREA  PREACUVIOSULUI  PARINTELUI  NOSTRU  SI MARTURISITORULUI MIHAIL EPISCOPUL SINADEI

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului sau ale Octoihului si trei ale Sfantului, glas 8, Podobia: O, preaslavita  minune..., Slava...  Si  acum...  a  Praznicului  sau  a  Nascatoarei    sau  a    Crucii  Nascatoarei.  La  Stihoavna  punem    Stihirile Praznicului  sau  ale  Octoihului,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului  sau  a  Nascatoarei.  Acum  slobozeste...,  Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfantului  glas  4:  Indreptatorule  al  credintei...,  Slava...  Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie, dupa  cei  sase  Psalmi,  la  Dumnezeu  este  Domnul  punem  Troparul  Praznicului  (de  doua  ori),  Slava...  al Sfantului, Si acum... al Praznicului. (Iar daca se va intampla sa fie Post se pune Troparul Sfantului (de doua ori), Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei).  Dupa  obisnuitele  Catisme punem  Sedelnele  Praznicului  sau  ale Octoihului  si Psalmul 50. Punem Canonul Praznicului sau al Octoihului cu Irmosul, pe opt si Canonul Sfantului cu Irmosul, pe patru,  glas  2.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Sedealna  Sfantului,  glas  1,  Podobia:  Mormantul  Tau...,  Slava...  Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul Sfantului glas 8, Podobia: Ca niste parga  a  firii...;  Ca  un  Arhiereu  cinstit  si  pentru  buna  credinta  sfintit  patimitor...  Dupa  Cantarea  a  noua  punem Luminanda, apoi Stihoavna,  cu Slava... Si  acum...  toate ale Praznicului  sau ale Octoihului. Apoi   Bine este a  ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia  merg dupa randuiala obisnuita.

Tot  intru  aceasta  zi  pomenim  Aflarea  Cinstitelor  Moaste  ale  celui  intru  Sfinti,  Parintele  nostru  Leontie Episcopul Rostovului, Facatorul de minuni. Slujba lui se savarseste unde sunt Moastele lui si unde este Hramului lui.24) IN  ZIUA  A  DOUAZECI  SI  PATRA  POMENIREA  PREACUVIOSULUI  PARINTELUI  NOSTRU SIMION CEL DIN MUNTELE CEL MINUNAT

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem  Stihirile  zilei  de  rand,  pe  sase,  glas  8,  Podobia:  O,  preaslavita minune...,  Slava...  glas  6:  Cuvioase vrednicule de minune..., Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului sau ale zilei, Slava... a Sfantului,   glas 2: Dupa ce te-ai suit cu inchipuire in muntele cel minunat si inalt..., Si acum... a Praznicului  sau  a  Nascatoarei.  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul Sfantului  glas 1:  Locuitori  ai  pustiei si  inger in trup... (este scris in ziua a  douazeci si noua a Lunii Septembrie), Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... al Sfantului, Si acum... al Praznicului. ( Iar daca este Post se pune Troparul Sfantului (de doua ori), Slava... Si acum... al Nascatoarei). Dupa obisnuitele Catisme punem Sedelnele Praznicului sau ale Octoihului si  Psalmul 50. Punem amandoua Canoanele Octoihului, fara  de Mucenicine, iar daca este in perioada Penticostalului, atunci punem Canonul Praznicului cu Irmosul, pe sase si al Sfantului cu Irmosul, tot pe sase, glas 8. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna glas 8, Podobia: Pe intelepciunea si cuvantul...(de doua ori), Slava... Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul Sfantului glas 2, Podobia: Cele de sus cautand...; De cele de sus dorind, cele de jos le-ai lepadat... si Icosul. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda Sfantului, apoi Slava... Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului sau ale zilei, Slava... a Sfantului glas 6: Cuvioase parinte Simioane in tot pamantul a iesit..., Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. Apoi Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului,   Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile merg dupa randuiala obisnuita.

La Liturghie punem Fericirile Praznicului, de al Cantarea cea de rand sau din Cantarea Octoihului, pe patru si ale Sfantului, de la Cantarea a treia, pe patru. Punem Prochimenul glas 7: Veseli-se-va dreptul de Domnul..., cu Stihul: Auzi Dumnezeule, glasul meu... Apostolul din Cartea cea catre Coloseni: Fratilor imbracati-va ca alesi a lui Dumnezeu..., Aliluia glas 1: Fericit barbatul... Evanghelia de la Matei: Zis-a Domnul ucenicilor Sai: toate-Mi sunt date Mie... Priceasna: Intru pomenire vesnica...

Tot intru aceasta zi Pomenirea Prea Cuviosului Nichitie  Stalpnicul  al  Perioslavului Facatorul de minuni
 25) IN ZIUA A DOUAZECI SI CINCEA A TREIA AFLARE A CINSTITULUI CAP AL CINSTITULUI SI SLAVITULUI PROOROC INAINTEMERGATORULUI SI BOTEZATORULUI IOAN

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  cantam:  Fericit  barbatul...,  prima  Slava...  La:  Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului   si cinci ale Mergatorului Inainte. Iar daca este Post punem Stihirile Mergatorului Inainte, pe sase, glas 8, Podobia: O, preaslavita  minune..., Slava... glas 6: Comoara Dumnezeestilor daruri..., Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei: Cine nu te va ferici pe tine.... Apoi Vohodul, Prochimenul zilei si  trei  Citiri,  prima  din  Proorocia  Isaiei:  Asa  graieste  Domnul,  mangaiati,  mangaiati...,  a  doua  din Proorocia  lui Miheea:  Asa  graise Domnul  Atottiitorul...  si  a  treia  de la  Intelepciunea lui  Solomon:  Dreptul  de  va  ajunge...  La Stihoavna punem Stihirile glas 2, Podobia: Cand de pe lemn..., cu Stihurile ei, primul Stih: Acolo va rasari fruntea lui   David...,   Stihul   al   doilea:   Adu-ti   aminte   Doamne   de   David...,   Slava...   glas   2:   Preacinstitul   ceas   al Dumnezeestilor   ganduri...,   Si   acum...   a   Praznicului   sau   a   Nascatoarei.   Apoi   Acum   slobozeste...,   Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului glas 4: Ca pe o Dumnezeiasca vistierie ascunsa in pamant..., Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei: Taina cea din veac ascunsa..., Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul..., daca este perioada Penticostalului punem Troparul  Praznicului  (de doua  ori),  Slava...  al  Mergatorului  Inainte,  Si  acum...  al  Praznicului.  Iar  daca  este Post punem Troparul Mergatorului  Inainte (de doua  ori),  Slava... Si acum... al Nascatoarei.  Dupa  obisnuitele Catisme punem  Sedelnele  Praznicului.  Daca  se  va  intampla  sa  fie  Post,  atunci  dupa  prima  Catisma  punem  Sedealna Mergatorului  Inainte,  pe  glas  4,  Podobia:  Degrab  ne  intampina  pe  noi...  (de  doua  ori),  Slava...  Si  acum...  a Nascatoarei  si  Citire.  Dupa  a  doua  Catisma  punem  Sedealna  Sfantului  glas  4,  Podobia:  Cel  ce  Te-ai  inaltat  pe cruce..., (de doua ori), Slava... Si acum... a Nascatoarei. Apoi Polieleul, Psalmii cei alesi, cu Stihirile Marimurilor Mergatorului  Inainte,  apoi  Sedealna  glas  4,  Podobia:  Aratatu-te-ai  astazi...,  (de  doua  ori),  Slava...  Si  acum...  a Nascatoarei si Citirea. Punem Antifonul intai glas 4, Prochimenul  glas 4: Acolo va rasari fruntea lui  David..., cu Stihul: Gasit-am luminator Unsului  meu...  Apoi Toata  suflarea...,  Evanghelia de la Luca:  In vremea aceea iesit-a cuvantul  pentru  Iisus...,  Psalmul  50  si  Stihira  glas  2:  Preacinstitul  ceas  a  Dumnezeestilor  ganduri...  Daca  este perioada  Penticostalului  punem  Canonul  Praznicului  cu  Irmosul,  pe  sase,  iar  daca  este  Post  punem  Canonul Nascatoarei  de  Dumnezeu  cu  Irmosul,  pe  sase  si  al  Mergatorului  Inainte  cu  Irmosul,  pe  opt,  glas  8.  Punem Catavasiile  Praznicului,  iar  daca  este  Post  punem  Catavasiile:   Deschide-voi  gura  mea...  Dupa  Cantarea  a  treia punem Condacul si Icosul Praznicului,  iar daca  este Post punem Sedealna  Mergatorului Inainte, glas 4, Podobia: Aratatu-te-ai astazi..., (de doua ori), Slava... Si acum... a Nascatoarei. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul glas 6,  Podobia:  Implinind randuiala  cea  pentru  noi...;  Stalpul  cel  luminos  si  Dumnezeesc  care  s-a  aratat  in  lume..., Icosul  si  Sinaxarul.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem Luminanda  Mergatorului  Inainte,  Slava...  alta  Luminanda,  Si acum... a Praznicului, sau a Nascatoarei. La Laude punem Stihirile Mergatorului Inainte, pe patru, glas 5, Podobia: Bucura-te  camara  pusnicilor...,  Slava...  glas  6:  Preacinstitul  cap  al  Botezatorului  Tau  Doamne...,  Si  acum...  a Praznicului   sau  a  Nascatoarei.   Apoi  Doxologia   cea   mare,   iar   dupa  Sfinte  Dumnezeule...   punem  Troparul Mergatorului Inainte, Slava... Si acum...al Praznicului sau al Nascatoarei: Taina cea din veac ascunsa..., Ecteniile si Otpustul.  Urmeaza Ceasul 1 si Otpustul cel desavarsit. Celelalte Ceasuri merg dupa  dupa randuiala obisnuita.

La Liturghie punem Fericirile Praznicului, daca este perioada Penticostalului le punem de la Cantarea cea de rand, pe  patru si ale Mergatorului Inainte, pe patru, iar daca este Post le punem ale Mergatorului Inainte, pe opt, apoi de la Cantarea a treia, pe patru si de la Cantarea a sasea, tot pe patru. Prochimenul glas 7: Veseli-se-va dreptul de Domnul..., cu Stihul: Auzi Dumnezeule glas meu... Apostolul din Cartea cea catre Corinteni: Fratilor Dumnezeu care  a zis  sa  lumineze lumina  dintr-un intuneric...,  Aliluia  glas  5:  Lumina  a  rasarit  dreptului...  Evanghelia  de  la Matei: In vremea aceea auzind Ioan din inchisoare de lucrurile lui Hristos..., Priceasna: Intru pomenire vesnica....

INSEMNARE: trebuie sa se stie: ca de se va intampla Aflarea Cinstitului Cap al Sfantului Ioan Mergatorul inainte, in Duminica a saptea dupa Pasti, adica a Sfintilor Parintilor, atunci se lasa Slujba Inaltarii si se canta Slujba Invierii, cu Slujba Mergatorului Inainte si cu Slujba Sfintilor Parintilor, asa:

Sambata  seara  la  Vecernia  cea  mica  cantam  dupa  cum  s-a  aratat  in  Tipicul  cel  pentru  Sfantului  Ioan Cuvantatorul de Dumnezeu.

La  Vecernia  cea  mare  dupa  Psalmul  de seara  cel  obisnuit  cantam:  Fericit  barbatul...,  toata  Catisma.  La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Invierii, apoi trei ale Mergatorului Inainte si patru ale Sfintilor Parinti, Slava...  a  Parintilor,   Si  acum...  a  Nascatoarei  glasului  de  rand.  Apoi  Vohodul  si  Citirile  Parintilor  si  ale Mergatorului Inainte. La Litie punem Stihira Hramului si Stihirile Mergatorului Inainte, cele de la Laude, Slava... a Parintilor,  Si  acum...  a  Nascatoarei.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Invierii,  Slava...  a  Parintilor,  Si  acum...  a Nascatoarei.  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul:  Nascatoare  de Dumnezeu  Fecioara...,  (de  doua  ori),  si  Troparul  Parintilor  (o  data).  Apoi  Binecuvantarea  painilor,  dupa    care urmeaza: Fie numele Domnului binecuvantat... (de trei ori), Slava... Si acum... Psalmul 33 si se canta: Bogatii au saracit..., dupa care se face Citirea din   Faptele Apostolului.

La  Utrenie  dupa  cei  sase  Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem  Troparul  Invierii  si  al  Parintilor, Slava... al Mergatorului  Inainte, Si acum... al Nascatoarei. Dupa Catisme punem Sedelnele Invierii si  Citirea din Talcuirea  Evangheliei.  Apoi  Polieleul,  Psalmii  cei  alesi,  cu  Stihirile  Marimurilor  Mergatorului  Inainte.  Punem amandoua  Sedelne  ale  Mergatorului  Inainte,  cate  o  data,  fara  Stihira  Nascatoarei,  Slava...  Sedealna  cea  dupa Polieleul, Si acum... a Nascatoarei si Citirea Mergatorului Inainte. Iar cealalta randuiala a Slujbei, de la Utrenie, de la  Ceasuri  si  de  la  Liturghie  o  cantam dupa  cum s-a  aratat  in  Tipicul  cel  pentru Sfantului  Ioan Cuvintatorul  de Dumnezeu (in ziua a opta a Lunii Mai).

Se cuvine sa stim: ca de se intampla Pomenirea Aflarii Cinstitului   Cap in Sambata Penticostalului sau in Duminica  Penticostalului,   adica  a  Coborarii  Sfantului  Duh,   atunci   cantanam  Slujba  Sfantului  Ioan  in  Joia Saptamanii a saptea dupa Pasti.

De  se  va  intampla:  Aflarea  Cinstitului  Cap  al  Sfantului  Ioan  Mergatorul  Inainte  in  ziua  de  Luni  a Cincizecimii, atunci Slujba o cantam Marti, a doua zi, impreuna cu Slujba Hramului.

De se va intampla: Slujba Sfantului Ioan, Mergatorul Inainte, in Vinerea Saptaminii a saptea dupa Pasti, la Odovania Inaltarii Domnului Hristos sau in Sambata cea dinaintea Duminicii Tuturor Sfintilor, cand este Odovania Praznicului  Cincizecimii,  atunci  cantam  Slujba  Sfantului  la  rand,  in  ziua  de  Sambata,  impreuna  cu  Odovania Praznicului,asa:

Vineri seara la Vecernie, dupa Psalmul de seara cel obisnuit cantam: Fericit barbatul..., Slava... cea dintai. La:  Doamne  strigat-am...  punem  Stihirile  Praznicului,  pe  sase  si  ale  Sfantului  pe  patru,  Slava...  a  Sfantului,  Si acum... a Praznicului. Apoi se face Vohod si se pune Prochimenul zilei si trei Citiri ale Sfantului. La Litie punem Stihirile  Praznicului  si  ale  Sfantului,  cele  de  la  Stihoavna,  Slava...  a  Sfantului,  Si  acum...  a  Praznicului.  La Stihoavna  punem  Stihirile  Praznicului,  cu  Stihurile  lor,  Slava...  a  Sfantului,  Si  acum...  a  Praznicului.    Acum slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...   si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfantului,   Slava...  Si  acum...   al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al Sfantului,  Si  acum...  al Praznicului.  Dupa  obisnuitele Catisme punem Sedelnele Praznicului  si  Citirea Praznicului. Apoi Polieleul, Psalmii cei alesi, cu Stihirile Marimurilor Sfantului. Punem toate Sedelnele Sfantului, Slava... Sedealna  cea  dupa Polieleul  a Sfantului, Si acum... a Praznicului  si  Citirea Sfantului. Se pune Antifonul intai glas 4, Prochimenul, Toata suflarea..., Evanghelia Sfantului, Psalmul 50 si Citirea Sfantului. Punem Canonul Praznicului  cu  Irmosul,  pe  zece  si  al  Sfantului  cu  Irmosul,  pe  patru.  Catavasiile  se  pun  ale  Praznicului.  Dupa Cantarea a treia punem Condacul  si  Icosul Sfantului, apoi  Sedealna Sfantului  (de doua  ori), Slava... Si acum... a Praznicului si Citirea Sfantului. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul si Icosul Praznicului. La Cantarea a noua nu cantam: Ceea ce esti mai cinstita... ci punem Stihirile Marimurilor   Praznicului si apoi Luminanda Praznicului, Slava...  a  Sfantului,  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Laude  punem  trei  Stihiri  ale  Praznicului  si  trei  ale  Sfantului, Slava... a Sfantului, Si acum... a Praznicului. Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule... punem Troparul Sfantului,  Slava...  Si  acum...  al  Praznicului,  Ecteniile  si  Otpustul.  Urmeaza  Ceasul  1,  la  care  punem  Troparul Praznicului,  Slava...Si  acum...  al  Nascatoarei  Ceasului.  Dupa  Tatal  nostru...  punem  Condacul  Praznicului  si  al Sfantului schimbandu-le.

La Liturghie punem Fericirile Praznicului, de la Cantarea a noua, pe patru si ale Sfantului, de la Cantarea a treia, pe patru. Dupa Vohod punem Troparul Praznicului si al Sfantului, Slava... Condacul Sfantului, Si acum... al Praznicului. Punem Prochimenul,  Aliluia si Priceasna  Praznicului si ale Sfantului, iar Apostolul si Evanghelia le punem intai ale zilei si pe urma ale Sfantului.

INSEMNARE:  Daca  se  va  intampla  Praznicul  Aflarii  Cinstitulu  Cap  al  Sfantului  Botezatorului  Ioan  in Duminica Tuturor Sfintilor, atunci cantam toata Slujba lui Vineri.

INSEMNARE:  De  se  va  intampla  Pomenirea  oricarui  Sfant  Mare,  care  are  in  Tipic  Priveghere,  atunci cantam  Slujba  Sfantului  celui  Mare  in  Duminica  aceasta  de  fata,  adica  a  Sfintilor  Parinti,  precum  s-a  aratat  la Slujba Sfantului Ioan Cuvantatorul de Dumnezeu,  cum se pune Slujba acestuia in Duminica  a saptea  dupa  Pasti, adica in Duminica Sfintilor Parinti, in acelasi fel cantandu-se si Slujba oricarui Sfant Mare.

 

26) IN  ZIUA  A  DOUAZECI  SI  SASEA  POMENIREA  SFANTULUI  APOSTOLULUI  CARP  AL  UNUIA DIN CEI SAPTEZECI

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem  trei  Stihiri  ale  Praznicului  sau  ale  Octoihului  si  trei  ale  Apostolului  glas  1,  Podobia:  Prea  laudatilor Mucenici..., Slava... Si  acum...  a Praznicului sau a Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului sau ale Octoihului,  Slava...  Si acum... a Praznicului  sau a Nascatoarei.  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule...  si dupa Tatal nostru... punem Troparul Apostolului glas 3: Apostole Sfinte Carpe..., Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al  Apostolului,  Si  acum...  al  Praznicului.  (Iar  daca  este Post  punem Troparul  Apostolului  (de  doua  ori), Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei).  Dupa  obisnuitele  Catisme punem Sedelnele Praznicului  sau ale Octoihului  si Psalmul  50.  Punem  Canonul  Praznicului  cu  Irmosul,  pe  opt  sau  se  pun  amandoua  Canoanele  Octoihului  cu Irmoasele, pe opt si apoi Canonul Apostolului cu Irmosul, pe patru, glas 4. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna Apostolului  glas  3,  Podobia:  Pentru  marturisirea...,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului  sau  a  Nascatoarei.  Dupa Cantarea a sasea punem Condacul Apostolului glas 4, Podobia: Aratatu-te-ai astazi...; Ca pe o stea prea luminoasa Biserica castigandu-te pe tine... Dupa Cantarea a noua punem Luminanda, apoi Stihoavna, Slava... Si acum... toate ale Praznicului sau ale Octoihului.  Apoi Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Apostolului,   Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia le punem dupa randuiala obisnuita.

Tot intru aceasta zi Pomenirea Sfantului Marelui  Mucenic Gheorghe cel Nou,  care a patimit de la Selim imparatul turcesc cel fara de Dumnezeu. Soborul lui se savarseste unde sunt Moastele lui si unde este Hramului lui.27) IN   ZIUA   A   DOUAZECI   SI   SAPTEA   POMENIREA   SFANTULUI   SFINTITULUI   MUCENIC TERACONT

Aliluia sau Troparul.

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului sau ale Octoihului si trei ale Sfantului, glas 8,  Podobia: Mucenicii Tai Doamne..., Slava... Si  acum...  a Praznicului  sau a  Nascatoarei.  La Stihoavna punem Stihirile Praznicului sau ale Octoihului, Slava... Si acum... a Praznicului sau a Octoihului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem  Troparul  Sfantului  glas  4:  Si  partas  obiceiurilor...,  (care  se  gaseste  in  ziua  a  treia  a  Lunii  Septembrie), Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... al Sfantului, Si acum... al Praznicului. (Iar daca este Post atunci punem Troparul Sfantului (de doua ori), Slava... Si acum... al Nascatoarei). Apoi obisnuitele Catisme, Sedelnele Praznicului si ale Octoihului si Psalmul 50. Punem Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt sau se pun amandoua Canoanele Octoihului cu Irmoasele, tot pe opt si Canonul Sfantului cu Irmosul, pe patru, glas 6. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna Sfantului glas 1,  Podobia: Mormantul Tau.., Slava... Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul  si Icosul Praznicului sau al zilei. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda, apoi Stihoavna, Slava... Si acum... toate ale Praznicului sau ale Octoihului. Apoi: Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru...  punem  Troparul  Sfantului,  Slava...  Si  acum...  al  Praznicului  sau  al  Nascatoarei,  Ecteniile  si  Otpustul. Ceasurile si Liturghia merg dupa randuiala obisnuita.

Tot  intru  aceasta  zi  Pomenirea  Aflarii  Moastelor  Cuviosului  Parintelui  nostru  Nil  cel  de  la  Iezerul Seligerului, care este in ostrovul ce se numeste Stologna, noul Facator de minuni. Soborul lui se savarseste acolo unde sunt Moastele lui si unde este Hramului lui.28) IN   ZIUA  A  DOUAZECI  SI  OPTA  POMENIREA  PREA  CUVIOSULUI  PARINTELUI  NOSTRU NICHITA EPISCOPUL PALCHIDONULUI

Aliluia sau Troparul.

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului sau ale Octoihului si trei ale Sfantului, glas 4, Podobia: Ca pe un viteaz..., Slava... Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului sau ale Octoihului, Slava... Si acum...  a  Praznicului  sau a  Nascatoarei.  Acum slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul Sfantului glas 4: Indreptatorule al credintei...,  (este scris in ziua a douazecea a Lunii Septembrie), Slava...
Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... al Sfantului, Si acum... al Praznicului. (Iar daca este Post punem Troparul Sfantului (de doua ori), Slava... Si acum... al Nascatoarei). Dupa obisnuitele Catisme punem Sedelnele Praznicului sau ale Octoihului si  Psalmul 50. Punem Canonul Praznicului cu Irmosul,  pe opt sau punem amandoua Canoanele Octoihului   si  apoi Canonul Sfantului cu Irmosul, pe patru, glas 4. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna Sfantului glas 4, Podobia: Degrab ne- ntampina..., Slava... Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul Sfantului, glas  8,  Podobia:  Aparatoare  Doamna...;  Cu  lumina  lucrurilor  tale  stralucind  cuvioase...  Dupa  Cantarea  a  noua punem Luminanda, apoi Stihoavna Slava... Si acum... toate ale Praznicului sau ale Octoihului, daca se va intampla de  va  fi  Post.  Apoi  Bine  este  a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia merg dupa randuiala obisnuita.

Tot intru aceasta zi Pomenirea Sfantului Ignatie Episcopul Rostovului, Facatorul de minuni. Soborul lui se savarseste unde sunt Moastele lui.

 

29) IN  ZIUA A  DOUAZECI  SI  NOUA  POMENIREA  SFINTEI  CUVIOASE  MUCENICE  TEODOSIA FECIOARA

Aliluia sau Troparul.

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului  sau ale Octoihului si  trei ale Sfantei glas 8,  Podobia: O, preaslavita   minune..., Slava... Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihirile, Slava... Si acum... a Praznicului sau a  Octoihului,  daca  va  fi  Post.  Apoi  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul Sfintei glas 4: La fapta buna Mucenita cu osardie deprinzandu-te..., Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... al Sfantului, Si acum... al Praznicului. (Iar daca este Post punem Troparul Sfintei (de doua ori), Slava... Si acum... al Nascatoarei). Dupa obisnuitele Catisme punem Sedelnele Praznicului sau ale Octoihului si Psalmul 50. Punem Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt, sau daca  este Post punem amandoua Canoane Octoihului si apoi Canonul  Sfintei  cu Irmosul,  pe patru,  glas  4.  Dupa Cantarea  a treia punem Sedealna  Sfintei  glas  8,  Podobia:  Pe intelepciunea  si  cuvantul...,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului  sau  a  Nascatoarei.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem Condacul Sfintei, glas 2, Podobia: Cele de sus cautand...; Cu ostenelele viata cea fara de osteneala o ai castigat... Dupa  Cantarea  a  noua  punem  Luminanda,  apoi  Stihoavna,  Slava...  Si  acum...  toate  ale  Praznicului  sau  ale Octoihului. Apoi Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfintei, Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia  merg dupa randuiala obisnuita.

Tot  intru aceasta  zi  prazmuim Pomenirea  Sfantului  si  Fericitului  Ioan  al  Ustioganului,  cel  nebun  pentru Hristos si Facatorul de minuni. Soborul lui se savarseste in Ustiogan.

 

30) IN ZIUA A TREIZECEA POMENIREA SFANTULUI NOSTRU ISACHIE EGUMENUL MANASTIRII DALMATIEI

Aliluia sau Troparul.

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem  trei  Stihiri  ale  Praznicului  sau  ale  Octoihului  si  trei  ale  Sfantului,  glas  1,  Podobia:  Ceea  ce  esti  bucuria cetelor ceresti..., Slava... Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului sau ale  Octoihului,  Slava...  Si  acum...  asemenea.  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru... punem Troparul Sfantului, glas 8: Pentru tine Parinte cu osardies-a mantuit Cel dupa chip... Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... Si acum... al Praznicului. Iar daca este Post punem Troparul Sfantului (de doua ori), Slava... Si acum... al Nascatoarei.  Dupa  obisnuitele  Catisme  punem  Sedelnele  Praznicului  sau  ale  Octoihului  si  Psalmul  50.  Punem Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt sau amandoua Canoanele Octoihului si Canonul Sfantului cu Irmosul, pe patru,  glas  8.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Sedealna  Sfantului  glas  8,  Podobia:  Pe  intelepciunea  si  cuvantul..., Slava...  Si  acum...  a  Praznicului  sau  a  Nascatoarei.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  Sfantului  glas  8, Podobia:  Ca  niste  parga  a  firii...;  Ca  un  placut  al  lui  Dumnezeu  credincios...  Dupa  Cantarea  a  noua  punem Luminanda,  apoi  Stihoavna,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului  sau  a  Octoihului.  Apoi  Bine  este  a  ne  marturisi Domnului...,  Sfinte  Dumnezeule...   si  dupa  Tatal  nostru...   punem  Troparul  Sfantului,   Slava...   Si  acum...   al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia merg dupa randuiala obisnuita.31) IN ZIUA A TREIZECI SI UNA POMENIREA SFANTULUI APOSTOL IEREMIA SI  A SFANTULUI MUCENIC IEREMIA

Aliluia sau Troparul.

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului sau ale Octoihului si trei ale Mucenicului glas 1, Podobia: Ceea ce esti bucuria cetelor ceresti..., Slava... Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului sau ale Octoihului, Slava... Si acum... asemenea. Apoi Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem  Troparul  Sfantului  glas  4:  Mucenicul  Tau  Doamne  Ieremia...,  Slava...  Si  acum...  al  Praznicului  sau  al Nascatoarei.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava... al Sfantului, Si acum... al Nascatoarei. Iar daca este Post se pune Troparul Sfantului (de doua ori), Slava... Si acum... al Nascatoarei. Dupa obisnuitele Catisme punem Sedelnele Praznicului sau ale Octoihului si Psalmul 50. Punem Canonul Praznicului  cu Irmosul, pe opt sau se pun amandoua Canoanele Octoihului, tot  cu Irmoasele, pe opt  si  Canonul  Sfantului  cu  Irmosul,  pe  patru,  glas  8.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Sedealna  Sfantului  glas  4, Podobia: Aratatu-te-ai astazi..., Slava... alta Sedealna, Si acum... a Praznicului sau a Nascatoarei. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul  Sfantului  glas  6,  Podobia:  Implinind randuiala  cea  pentru noi...;  Chinuindu-te  cu  osardie pentru Hristos... Dupa Cantarea a noua punem Luminanda, apoi Stihoavna, Slava... Si acum... ale Praznicului sau ale  Octoihului.  Apoi  Bine  este  a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Praznicului sau al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul. Ceasurile si Liturghia merg  dupa randuiala obisnuita.

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.