Filocalia vol 06 - Simeon Noul Teolog, Nichita Stithatul

www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugaciuni, filme, carti, conferinte ortodoxe

Filocalia vol 06 - Simeon Noul Teolog, Nichita Stithatul

Title: Filocalia vol 06 - Simeon Noul Teolog, Nichita Stithatul

I n t r o d u c e r e Viaţa, opera şi învăţătura sfîntului Simeon Noul Teolog 7 Cele 225 de capete teologice şi practice Ale celui între sfinţi părintelui nostru Simeon Noul Teolog, egumenul Mînăstirii sfîntul Mamas din Xirokerkos, una sută capete făptuitoare şi de Dumnezeu cuvîntătoare (practice şi teologice) ........17 Ale aceluiaşi, 25 de alte capete ale cunoştinţei şi ale cuvîntării de Dumnezeu (gnostice şi teologice) ...............50 Ale aceluiaşi, una sută capete de Dumnezeu cuvîntătoare şi făp­ tuitoare (teologice şi practice).........................................................................................60 Capetele morale ale lui Simeon Evlaviosul ........97 Cap aparte ................................. 117 Cuvîntări morale Intîia cuvîntare morală a sfîntului Simeon Noul Teolog...........................................119 1. Puţină învăţătură despre fire, privind creaţia lumii şi zidirea lui Adam .....121 2. Despre căderea şi alungarea lui Adam din rai....................................................126 3. Despre întruparea Cuvîntului şi în ce chip s-a întrupat El pentru noi ......131 4. Cum va fi reînnoită toată zidirea şi cum se va face «ceruri noi şi pămînt nou», cum zice dumnezeiescul apostol...........................................136 5. Care va fi strălucirea de pe urmă a zidirii ?.........................................................139 6. Cum se unesc toţi sfinţii cu Hristos şi Dumnezeu.................................................144 7. Cum trebuie să se plinească lumea de sus şi ce este ea şi în ce fel se va plini .......150 390 FILOCAUA Pag. 8. Dacă nu se vor naşte toţi cei mai înainte rînduiţi din neam în neam pînă la ziua de apoi şi nu vor ajunge la plinire, nici lumea de sus nu se va plini ....151 9. La cuvintele Evangheliei: «Asemănatu-s-a Împărăţia ceruri­ lor» (Matei XXII, 1—14); şi care este nunta de taină a lui Dumnezeu ...153 10. Toţi sfinţii zămislesc în ei pe Cuvîntul lui Dumnezeu în chip apropiat cu Născătoarea de Dumnezeu şi îl nasc pe El şi El se naşte în ei şi ei se nasc din El. In ce fel sînt fii şi fraţi şi mame ale Lui ...156 11. La cuvîntul Evangheliei: «Şi a trimis pe slujitorii săi să cheme pe cei invitaţi la nuntă şi nu au voit să vină» (Matei XXII, 3—14) ...162 12. Nu trebuie ca cineva din cei nedeprinşi să cerceteze tainele ascunse ale Împărăţiei cerurilor, înainte de lucrarea porun­ cilor şi de înaintarea în virtuţi şi de desăvîrşire; şi că la a doua venire a Domnului toţi sfinţii se vor cunoaşte unii pe alţii ..164 — Credinţă şi fapte ..165 — închipuirile deşarte ale celor nedesăvîrşiţi ..169 — Cunoştinţa sfinţilor între ei ...173 — Pilda celui închis ...175 — îndemn ...180 A cincea cuvîntare morală — Despre cei ce socotesc că au în ei pe Sfîntul Duh în chip neştiut, fără să simtă deloc lucrarea Lui; şi despre cei ce zic că nu poate cineva dintre oameni să vadă în viaţa de aici slava Lui Î şi dovedire prin citate despre aceasta ...................................183 — Realitatea întrupării 184 — Prezenţa Duhului 186 — Condiţia vederii lui Dumnezeu 187 — Învăţătura şi pilda sfîntului apostol Pavel 188 — Cunoştinţa proorocilor şi a apostolilor 190 — Intîietatea vederii 191 — Înţeles şi înfăţişare 196 — Prezenţa Duhului 197 — Îndemn 199 CUPRINS 391 CUVIOSUL NICHITA STITHATUL I n t r o d u c e r e Viata cuviosului Nichita Stithatul 205 Scrierile cuviosului Nichita Stithatul 207 Cele 300 de capete despre făptuire, despre fire si despre cunoştinţă Suta întîi a capetelor despre făptuire 211 Suta a doua a capetelor naturale, despre curăţirea minţii.............................255 Suta a treia a capetelor despre cunoştinţă, despre iubire şi despre desăvîrşirea vieţii 303 Vederea duhovnicească a raiului 355 I. In câte feluri ni se arată raiul sensibil după o tilcuirea evlavioasă ? 359 II. In câte feluri se poate tîlcui în cuvinte ale înţelegerii duhovniceşti raiul cunoscut de minte (inteligibil) şl care sînt plantele din ele ? 364 III. Care sînt rodurile celor două feluri de pomi ai raiului cunoscut cu mintea (inteligibil)? 365 IV. Trecerea de la această explicare la o alta......................................... 368 V. Alt înţeles mai înalt al poruncii lui Dumnezeu către Adam...............369 VI. Alt înţeles preaînţelept şi înalt al raiului cunoscut cu mintea. Care e poarta prin care se intră în el şi care cea prin care se iese ? Şi care sînt pomii dumnezeieşti din el ? 371 VII. Care este lucrarea şi păzirea raiului cunoscut cu mintea şi ce bunătăţi aduce împărtăşirea de rodurile lui, celor ce lucrează în el în diferite teluri ? 373 VIII. In ce înţeles a amintit cuvîntul de două porţi şi nu de mai multe în acest rai; de două porti învârtindu-se ca nişte heruvimi, şi care e lucrarea deosebită a fiecăruia din ele? 381

Download: Click for download attached file: Filocalia vol 06 - Simeon Noul Teolog, Nichita Stithatul

Category: Carti ortodoxe

Added: Mar 26, 2018

Iisus-Hristos
Sfintii zilei
Cauta

cuvant:

Stiri ortodoxe
Contact

Ne pot contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).

Contact Us


Recomandari:
Resurse ortodoxe: www.resurse-ortodoxe.ro - Contine o bogata colectie de resurse ortodoxe audio/video/text: predici, rugaciuni, carti, conferinte, icoane, filme.
Agentia de stiri "Noutati ortodoxe": www.noutati-ortodoxe.ro - Ofera stiri si informatii din viata bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferinte, aparitii editoriale. Stirile pot fi preluate si de alte site-uri prin intermediul unui script.
Maica Domnului: www.maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.