www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

LUNA FEBRUARIE :: Tipicul cel mare al Sfantului Sava cel Sfintit

LUNA FEBRUARIE :: Tipicul cel mare al Sfantului Sava cel Sfintit

LUNA  FEBRUARIE  ARE  DOUAZECI  SI  OPT  DE  ZILE,  IAR DACA  ESTE  AN  BISECT  ATUNCI  ARE  DOUAZECI  SI  NOUA  DE ZILE. ZIUA ARE 11 ORE, IAR NOAPTEA 13 ORE

1)IN ZIUA INTAI INAINTEPRAZNUIREA INTAMPINARII DOMNULUI DUMNEZEU SI      MANTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS SI POMENIREA SFANTULUI MUCENIC TRIFON

La  Vecernie  dupa  Psalmul  cel  incepator si  dupa  obisnuita  Catisma,  la:  Doamne  strigat-am...  punem trei Stihiri ale Inaintepraznuirii, glas 4, Podobia: Ca pe un viteaz... si trei ale Sfantului, glas 1, Podobia: Prea laudatilor mucenici...,  Slava...  glas  2:  Defaimat-ai  pe  cele  pamantesti  de  aici  Preafericite  Trifone  Cinstite...,  Si  acum...  a Inaintepraznuirii acelasi glas: Astazi Simioan in brate primeste pe Domnul Slavei... Iar daca este Vineri seara se pune   Slava...   a   Inaintepraznuirii,   Si   acum...   Dogmatica   glasului   de   rand.   La   Stihoavna   punem   Stihirile Inaintepraznuirii glas 2, Podobia: Casa Efratului..., cu Stihurile ei, Slava... Si acum..., acelasi glas: Pe cel sfintit Sfintita  Fecioara...  apoi  Acum  slobozeste...  Sfinte  Dumnezeule...  si dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul Mucenicului  glas  4,  Mucenicul  Tau  Doamne  Trifon...,  Slava...  Si  acum  ...  al  Inaintepraznuirii  glas  1:  Ceata cereasca a cerestilor ingeri privind spre pamant..., apoi Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Inaintepraznuirii, (de doua ori)   Slava...   al   Sfantului,   Si   acum...   al   Inaintepraznuirii.   Dupa   obisnuitele   Catisme,   punem   Sedelnele Inaintepraznuirii, Citirea si Psalmul 50. Se pune Canonul Inaintepraznuirii cu Irmosul, pe opt, glas 4,   al Sfantului glas 8, cu Irmosul pe patru. Dupa Cantarea a treia punem Condacul Mucenicului glas 8, Podobia: Ca niste parga a firii...; Cu taria Treimii, multimea dumnezeilor o ai zdrobit..., apoi Icosul si Sedealna glas 4, Podobia: Degrab ne- ntampina..., Slava... Si acum..... a Inaintepraznuirii. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul Inaintepraznuirii glas 6:  Cuvantul  cel  ce  este impreuna  cu Tatal  nevazut  acum se  vede  cu trup...,  apoi  Icosul.  Dupa  Cantarea  a  noua punem   Luminanda   Mucenicului,   Slava...   Si   acum...   a   Inaintepraznuirii.   La   Stihoavna   punem   Stihirile Inaintepraznuirii glas 2, Podobia: Casa Efratului..., cu Stihurile ei, Slava... Si acum... acelasi glas: Ziditorul cerului si al pamantului...  Apoi Bine  este a  ne marturisi  Domnului... Sfinte Dumnezeule... si dupa  Tatal  nostru... zicem Troparul  Mucenicului, Slava... Si  acum... al Inaintepraznuirii, apoi  Ecteniile si Otpustul. Ceasul  1,  la care zicem Troparul Inaintepraznuirii,, Slava... al Sfantului, Si acum...  al Nascatoarei Ceasurilor. Dupa Sfinte Dumnezeule... punem Condacul Inaintepraznuirii si apoi Otpustul, asa facem si la celelalte Ceasuri.

La Liturghie punem Fericirile din Canonul Inaintepraznuirii de la Cantarea a treia, pe patru si din Canonul Mucenicului  de  la  Cantarea  a  sasea,  pe  patru.  Dupa  Vohod  punem  Troparul  Inaintepraznuirii  si  al  Sfantului  al caruia   este   Hramul   si   al   Mucenicului,   apoi   Condacul   Hramului,   Slava...   al   Mucenicului,   Si   acum...   al Inaintepraznuirii.  Prochimenul  glas  7:Veseli-se-va  dreptul  de  Domnul...,  cu  Stihul:  Auzi  Dumnezeule,  glasul meu...  Apostolul din Cartea cea catre Romani: Fratilor stim ca  celor ce iubesc pe Dumnezeu..., apoi Aliluia... glas 4: Dreptul ca finicul va inflori..., Evanghelia de la Luca: Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Iata dau voua stapanire... Priceasna: Intru pomenire vesnica va fi dreptul...

Daca se va intampla Inaintepraznuirii Intampinarii Domnului in vreo Duminica  mai  inainte de Duminica Vamesului si a Fariseului, atunci:

Sambata  seara  la  Vecernia  cea  mica  punem  Stihira  Invierii  si  Stihirile  Nascatoarei  de  Dumnezeu  din Octoih, apoi Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si   dupa Tatal nostru... punem Troparul Invierii, Slava... Si acum... al Nascatoarei.

La Vecernia cea mare dupa obisnuitul Psalm cantam: Fericit este barbatul care se teme de Domnul..., toata Catisma. La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Invierii, una a lui Anatolie, apoi trei ale Inaintepraznuirii si trei ale Mucenicului, Slava... a Mucenicului, Si acum... a Nascatoarei  Invierii glasului de rand. La Litie punem Stihirile Hramului, apoi Stihirile Inaintepraznuirii, ale Stihoavnei celei de la Vecernie, Slava... a Inaintepraznuirii glas  2:  Astazi  Simion...,  (care  este scrisa  la:  Doamne  strigat-am...  ),  apoi  Si  acum...  si  punem Stihira  care  este scrisa la Stihoavna Utreniei  cea de la Slava...:  Ziditorul cerului si al pamantului... La Stihoavna punem Stihirile Invierii,  Slava...  Si  acum...  a  Inaintepraznuirii.  Acum  slobozeste..., Sfinte Dumnezeule...  si   dupa  Tatal  nostru... punem  Troparul:  Nascatoare  de  Dumnezeu  Fecioara...  (de  doua  ori)  si  al  Inaintepraznuirii  (o  data).  Urmeaza Binecuvantarea painilor, dupa care: Fie numele Domnului binecuvantat... (de trei ori), Psalmul 33 si Citirea.

La  Utrenie  dupa  cei  sase  Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  se  pune  Troparul  Invierii  (de  doua  ori), Slava... al Sfantului, Si acum... al Inaintepraznuirii. Dupa obisnuitele Catisme punem Sedelnele Invierii, cu Stihira Nascatoarei lor si Citire din Talcuirea Evangheliei. Dupa aceea citim: Fericiti cei fara de prihana..., apoi Ipacoiul glasului si Citirea. Urmeaza Antifoanele si Prochimenul glasului, Toata suflarea..., Evanghelia Invierii, Invierea lui Hristos vazand..., Psalmul 50, Stihira Invierii. Punem Canonul Invierii, cu Irmosul pe patru, apoi al Nascatoarei de Dumnezeu cu Irmosul pe trei, al Inaintepraznuirii  cu Irmosul pe patru si al Mucenicului  tot  pe patru. Catavasiile Praznicului: Pamantul cel roditor de adancime... Dupa Cantarea a treia punem Condacul si Icosul Inaintepraznuirii, apoi Sedealna Sfantului, Slava... Si acum... al Inaintepraznuirii, dupa Cantarea a sasea punem Condacul si Icosul Invierii. La Cantarea a noua cantam: Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii..., apoi Luminanda Invierii, Slava... a Mucenicului, Si acum ... a Inaintepraznuirii. La Laude punem  patru Stihiri ale Invierii si una a lui Anatolie, ale Inaintepraznuirii,  de  la  Stihoavna  cea  de la  Utrenie,  cu Stihurile  lor,  Slava...  Stihira  Evangheliei,  Si  acum:  Prea Binecuvantata esti... Punem Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule... se pune Troparul Invierii, Ecteniile si Otpustul cel mare. Se face obisnuita iesire in pridvor si se citeste din nou Invatatura Sfantului Teodor Studitul si apoi  se  face  Ceasul  1,  la  care  zicem  Troparul  Invierii,  Slava...  al  Inaintepraznuirii,  Si  acum...  al  Nascatoarei Ceasurilor.  Dupa  Tatal  nostru...  punem  Condacul  Inaintepraznuirii  si  apoi  Otpustul  cel  desavarsit.  La  Ceasul  3 punem Troparul Invierii, Slava... al Mucenicului, Si acum... al Nascatoarei Ceasurilor. Dupa Tatal nostru... punem Condacul   Invierii.   Asemenea   facem   si   la   celelalte   Ceasuri,   zicem   mai   intai   Troparul   Invierii,   apoi   al Inaintepraznuirii si al Mucenicului schimbandu-le. La fel facem  si cu Condacele, intai punem Condacul Invierii si al Inaintepraznuirii, pe care le zicem schimbandu-le.

La Liturghie  punem Fericirile Octoihului pe patru, apoi al Inaintepraznuirii, de la Cantarea a treia, pe patru si ale Sfantului de la Cantarea a sasea, pe patru. Dupa Vohod punem Troparul Invierii si al Inaintepraznuirii, apoi al Sfantului al caruia este Hramul si apoi al Mucenicului, Condacul Invierii si al Hramului, Slava... al Mucenicului, Si  acum...  al  Inaintepraznuirii.  Prochimenul,  Apostolul,  Aliluia...  Evanghelia  si  Priceasna  le  punem  mai  intai  ale Duminicii, apoi ale Sfantului.

Se cuvine sa  stim ca  de se va  intampla  Inaintepraznuirea Intampinarii  Domnului  in Duminica  Fariseului sau a Fiului Risipitor sau a Lasatului sec de carne, atunci:

Sambata seara la Vecernia cea mica punem Stihirile Invierii si ale Nascatoarei  de Dumnezeu din Octoih, apoi Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Invierii, Slava... Si acum... al Nascatoarei. Ectenia cea mica si Otpustul.

La Vecernia cea mare punem trei  Stihiri ale Invierii, una a lui Anatolie, apoi trei  ale Triodului si trei ale Inaintepraznuirii.  Iar  daca  este  Duminica  Lasatului  sec  de  carne,  cantam  trei  Stihiri  ale  Invierii,  apoi  patru  ale Triodului si trei ale Inaintepraznuirii, Slava... a Triodului, Si acum a Nascatoarei glasului de rand. La Litie punem Stihira Hramului si apoi Stihirile Inaintepraznuirii, cele de la Stihoavna Vecerniei, Slava... a Triodului, Si acum... a Inaintepraznuirii,  cea  de  la  Stihoavna  Utreniei.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Invierii,  Slava...  a  Triodului,  Si acum... Inaintepraznuirii. Apoi Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule..., si dupa Tatal nostru... punem Troparul: Nascatoare de Dumnezeu Fecioara (de doua ori) si al Inaintepraznuirii o data si  urmeaza Binecuvantarea painilor, dupa care punem: Fie numele Domnului binecuvantat de acum si pana-n veac (de trei ori) si Citirea. Iar unde nu este Priveghere, dupa Acum slobozeste...,Sfinte Dumnezeule... si Tatal nostru... punem Troparul Invierii, Slava... Si acum... al Inaintepraznuirii si Otpustul.

La  Pavecernita  dupa  Cuvine-se  sa  te  fericim...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  Tatal  nostru...  punem  Condacul Inaintepraznuirii, Slava... Si acum... al Triodului.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... Troparul Invierii (de doua ori), Slava... Si acum...  al  Inaintepraznuirii.  Apoi  obisnuitele Catisme  si Sedelnele Invierii,  cu Stihira  Nascatoarei  lor si  Citirea. Punem apoi: Fericiti cei fara de prihana... si Troparele Invierii: Soborul ingeresc s-a mirat..., dupa care urmeaza Ipacoiul, Antifoanele si Prochimenul glasului. Toata suflarea..., Evanghelia Invierii, Invierea lui Hristos vazand..., Psalmul 50 si Stihira Invierii. Punem Canonul Invierii cu Irmosul pe patru si al Nascatoarei de Dumnezeu pe doi si al Inaintepraznuirii pe patru si al Triodului, pe patru. Se pun Catavasiile Praznicului.

Iar daca este Duminica Lasatului sec de carne punem Canonul Invierii pe patru, apoi al Inaintepraznuirii, pe  patru  si  al  Triodului,  pe  sase  si  Catavasiile  Triodului.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Condacul  si  Icosul Inaintepraznuirii, apoi  Sedealna Triodului (de  doua ori),  Slava...  Si acum...  a  Inaintepraznuirii.  Dupa Cantarea  a sasea punem Condacul si Icosul Triodului. La Cantarea a noua cantam: Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii..., apoi  Luminanda  Invierii,  Slava...  a  Triodului,  Si  acum...  a  Inaintepraznuirii.  La  Laude  punem  patru  Stihiri  ale Invierii, apoi una a lui Anatolie si trei ale Triodului cu Stihurile lor. Iar daca este Duminica Lasatului sec de carne punem  patru  Stihiri  ale  Invierii  si  patru  ale  Triodului  cu  Stihurile  lor,  Slava...  a  Triodului,  Si  acum...:  Prea Binecuvantata esti... Urmeaza Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule... punem numai Troparul Invierii, apoi Ecteniile si Otpustul cel mare, Slava... Si acum... Stihira Invierii, si urmeaza Ceasul 1, care se face in pridvor. La Ceasuri punem Troparul Invierii, Slava... al Inaintepraznuirii, Si acum... a Nascatoarei Ceasurilor. Dupa Sfinte Dumnezeule... punem Condacul Praznicului si al Triodului pe care le zicem schimbandu-le.
 
La Liturghie punem Fericirile glasului, pe patru,  apoi ale Triodului, de la Cantarea a treia pe patru si ale Inaintepraznuirii  de la   Cantarea a sasea, pe patru. Dupa  Vohod se pune Troparul  Invierii si  al  Inaintepraznuirii, Slava...  Condacul  Triodului,  Si  acum...  al  Inaintepraznuirii.  Prochimenul  glasului,  Apostolul,  Evanghelia  si Priceasna  le  punem  ale  zilei.  Iar  daca  este  Duminica  Lasatului  sec  de  carne  punem  Prochimenul  Triodului, Priceasna zilei si a Triodului, iar slujba Sfantului Trifon o cantam cand va socoti cel mai mare.

Daca se va intampla Inaintepraznuirea Intampinarii Domnului in Sambata, Lasatului sec de carne, atunci cantam  Slujba  Inaintepraznuirii  Intampinarii  Domnului,  cu  o  zi  mai  inainte,  adica  in  Vinerea  acelei  saptamani, impreuna cu Slujba Sfintilor Chir si Ioan, si a lui Trifon.

La Vecernie dupa Psalmul cel incepator si dupa Catisma cea de rand, la: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Inaintepraznuirii  si trei ale Sfintilor celor fara de arginti, Slava... a Sfintilor fara de arginti, Si acum ... a Inaintepraznuirii. La Stihoavna punem Stihirile Inaintepraznuirii, Slava...  a Sfintilor  fara  de arginti,  Si  acum...  a Inaintepraznuirii. Acum slobozeste... Sfinte Dumnezeule... si   dupa Tatal nostru... Troparul Sfintilor fara de arginti, Slava... a Sfantului Trifon, Si acum... a Inaintepraznuirii, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Inaintepraznuirii, (o data), apoi  a  Sfintilor  fara  de  arginti...  (o  data),  Slava...  a  Sfantului  Trifon,  Si  acum...,  a  Inaintepraznuirii.  Se  pun Catismele cele obisnuite, apoi Sedelnele Inaintepraznuirii si Psalmul 50. Canonul il punem al Inaintepraznuirii, pe sase, al Sfintilor fara de arginti, pe sase si a Sfantului Trifon, pe patru. Dupa Cantarea a treia punem Condacul si Icosul Sfintilor fara de arginti si al Sfantului Trifon,  Sedealna Sfintilor fara de arginti, Slava... a Sfantului Trifon Si acum...a  Inaintepraznuirii.  Dupa  Cantarea  a  sasea punem Condacul  si  Icosul  Inaintepraznuirii.  Dupa  Cantarea  a noua  punem  Luminanda  Sfintilor  fara  de  arginti,  Slava...  a  Sfantului  Trifon,  Si  acum...  a  Inaintepraznuirii.  La Laude punem Stihirile Sfantului Trifon, pe patru, Slava... tot a Sfantului Trifon, Si acum... a Inaintepraznuirii. La Stihoavna   punem   Stihirile   Inaintepraznuirii,   Slava...   Si   acum...asemenea.   Apoi:   Bine   este   a   ne   marturisi Domnului...,  Sfinte  Dumnezeule...  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfintilor  fara  de  arginti,  Slava...  al  Sfantului Trifon,  Si  acum...  a  Inaintepraznuirii,  Ecteniile  si  Otpustul,  Ceasul  1,  la  care  zicem Troparul  Inaintepraznuirii, Slava...  al  Sfintilor  fara  de  arginti,  Si  acum...  al  Nascatoarei  Ceasurilor.  Dupa  Tatal  nostru...  punem  Condacul Inaintepraznuirii.  La  Ceasul  3  se  pune  Troparul  Inaintepraznuirii,  Slava...  al  Sfantului  Trifon,  Si  acum...  a Nascatoarei Ceasului. La fel zicem si la celelalte Ceasuri, Troparele Sfintilor schimbandu-le, iar Condacul numai al Inaintepraznuirii.

Daca se va intampla Inaintepraznuirea Intampinarii Domnului Luni sau Marti sau Joi in saptamana branzei, atunci:
 
La  Vecernie  dupa  Psalmul  cel  de  seara  si  dupa  obisnuita  Catisma,  la:  Doamne  strigat-am...  punem trei Stihiri ale Inaintepraznuirii  si trei ale Sfantului de rand, Slava... a Sfantului daca are, Si acum... a Inaintepraznuirii. La   Stihoavna   punem   Stihirile   Triodului,   Samoglasnica   (de   doua   ori)   si   Mucenicina,   Slava...   Si   acum Inaintepraznuirii. Apoi Acum slobozeste... Sfinte Dumnezeule... si   dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Inaintepraznuirii apoi Ecteniile si Otpustul.

La Pavecernita dupa Rugaciunea: Cuvine-se sa te fericim... si dupa Sfinte Dumnezeule... si Tatal nostru... punem Condacul Inaintepraznuirii.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Inaintepraznuirii, (de doua ori), Slava... al Sfantului, Si acum...al Inaintepraznuirii. Dupa prima Catisma punem Ectenia cea mica si Sedealna Inaintepraznuirii (de doua ori). Dupa Catisma a doua punem Sedealna Triodului, fara de Ectenie, apoi Psalmul 50, iar dupa aceea punem Canonul Inaintepraznuirii cu Irmosul   pe opt si al Sfantului pe patru. Unde este Tricantare cantam Canonul Inaintepraznuirii cu Irmosul pe patru si al Sfantului, punem trei Tropare pe doi si al Triodului pe opt.  Se  pune  Catavasia  Triodului.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Condacul  si  Icosul,  apoi  Sedealna  Sfantului, Slava... Si  acum...  a  Inaintepraznuirii.  Dupa  Cantarea  a sasea punem Condacul  si Icosul  Inaintepraznuirii.  Dupa Cantarea  a  noua  punem  Luminanda  Sfantului,  Slava... Si  acum...  a  Inaintepraznuirii,  Stihoavna  Triodului, Samoglasnica  (de  doua  ori)  si  Mucenicina,  Slava...  Si  acum...a  Inaintepraznuirii.  Apoi  dupa:  Bine  este  a  ne marturisi  Domnului...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfantului,  Slava...  Si  acum...  al Inaintepraznuirii, apoi Ecteniile si Otpustul. La Ceasuri se pune Troparul Inaintepraznuirii, Slava... al Sfantului, Si acum... al Nascatoarei Ceasurilor, iar dupa Sfinte Dumnezeule... se pune Condacul Inaintepraznuirii.

La Liturghie punem Fericirile din Canonul Inaintepraznuirii, de la Cantarea a treia, si ale Sfantului,  daca are,  de la Cantarea  a sasea, iar  daca nu are,  se pun Fericirile tot  din Canonul  Praznicului. Dupa Vohod urmeaza Troparul Inaintepraznuirii si al Sfantului   al caruia este Hramul si al Sfantului de rand. Apoi Condacul Hramului, Slava... al Sfantului de rand, Si   acum... al Inaintepraznuirii. Prochimenul, Apostolul,   Evanghelia si Priceasna le punem ale zilei si ale Sfantului.

Se cuvine sa  stim ca  de se  va  intampla  Inaintepraznuirea  Intampinarii  Domnului  Miercuri  sau Vineri  in Saptamana Branzei, atunci:

Marti seara la Vecernie, dupa Psalmul cel obisnuit si dupa Catisma cea de rand, la: Doamne strigat-am... punem   trei Stihiri ale Inaintepraznuirii  si trei ale Sfantului, Slava... a Sfantului, daca are, Si acum... a Inaintepraznuirii. Apoi punem  Stihoavna  Triodului,  Samoglasnica  (de  doua  ori)  si  Mucenicina,  cu  Stihurile  cele  obisnuite,  Slava...  Si acum...  a  Inaintepraznuirii.  Iar  dupa  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul  Sfantului,  Slava...  Si acum...  a Inaintepraznuirii,  dupa  care  urmeaza  Ectenia  la  care se  fac  trei  metanii mari si Otpustul. Incepem Pavecernita  cea  mare  ,  cantam incepand  de la  cuvintele:  Cand  am strigat  eu...,  la  care  cantam Tricantarea Triodului, cea dintai. Dupa Sfinte Dumnezeule... cel final punem Condacul Inaintepraznuirii si facem trei metanii mari si punem rugaciunile si obisnuitul Otpust.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Inaintepraznuirii, (de doua ori), Slava... al Sfantului, Si acum... a Inaintepraznuirii. Dupa prima Catisma punem Ectenia cea mica si Sedealna Inaintepraznuirii  (de doua  ori).  Dupa a  doua  Catisma  punem Sedealna Triodului  ,  fara  de Ectenie  (de  doua  ori), Slava... Si acum... a Nascatoarei Crucii.  Apoi Psalmul 50 si dupa aceea Canonul Inaintepraznuirii cu Irmosul pe sase si al Sfantului  cu Irmosul pe patru, apoi al Triodului tot pe patru. Iar cand avem Tricantare , atunci  cantam Canonul Inaintepraznuirii cu Irmosul pe patru, apoi al Sfantului punem trei Tropare, pe doi si al Triodului, pe opt. Se pune  apoi  Cantarea  cea  de  rand  a  Canonului  zilei,  pe  patru si  al  Tricantarii  celui  de  al  doilea,  pe  patru.  Iar  
Tricantarea  cea  dintai  se  canta  la  Pavecernita.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem   Condacul  si  Sedealna  Sfantului, Slava...  Si  acum...  a  Inaintepraznuirii.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  si  Icosul    Praznicului.  Dupa Cantarea  a  noua  punem  Luminanda  Sfantului,  Slava...  Si  acum...  a  Inaintepraznuirii.  Apoi  punem  Stihoavna Triodului,   Samoglasnica   (de   doua   ori)   si   Mucenicina,   cu   Stihurile   cele   obisnuite,   Slava...   Si   acum...   a Inaintepraznuirii. Apoi Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule..., Tatal nostru... punem Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Inaintepraznuirii, apoi Ecteniile si trei metanii mari, dupa care se face Ceasul 1, la care  punem  Troparul  Inaintepraznuirii,  Slava...  al    Sfantului,  Si  acum...al  Nascatoarei  Ceasurilor.  Dupa  Sfinte Dumnezeule...  se  pune   Condacul  Inaintepraznuirii.  Dupa  Ceea  ce  esti  mai  cinstita...  facem  trei  metanii  mari  si Rugaciunea, apoi Otpustul, dupa care se face Litie. La fel zicem si la celelalte Ceasuri, Troparul Inaintepraznuirii si
al  Sfantului,  iar  dupa  Sfinte Dumnezeule...  punem  Condacul  Inaintepraznuirii.  La  al  Ceasul  6  punem  obisnuitul Tropar si Citirea, dupa Sfinte Dumnezeule... punem Condacul Inaintepraznuirii. Dupa fiecare Ceas facem cate trei metanii mari si punem Rugaciunea Ceasului si Otpustul cel final. Iar Vecernia Praznicului se face la vremea sa.

Asa cantam Slujba Inainte Praznuirii, daca se va intampla in ziua de Vineri, atat seara, cat si dimineata la Utrenie in mod neschimbat.

La Pavecernita cantam Tricantarea Utreniei, cea dintai pe glas 6, Irmosul: Cu Dumnezeiasca stralucirea ta, Bunule...  Iar  daca  se  va  intampla  Inaintepraznuirea  Intampinarii  Domnului  in  Sambata  Lasatului  sec  de  branza, atunci seara dupa obisnuitul Psalm si dupa Catisma cea de rand, la: Doamne strigat-am... punem Stihirile pe sase, trei  ale Inaintepraznuirii si trei ale Parintilor din Triod, Slava... a Parintilor, Si acum...  a Nascatoarei  glasului. Se face Vohod si Prochimenul zilei, apoi Citirea Triodului si Prochimenul: Sa nadajduiasca Israel spre Domnul... La Stihoavna punem Stihirile Triodului, Samoglasnica (de doua ori) si Mucenicina Sfantului, Slava... a Parintilor, Si acum...  a  Inaintepraznuirii.  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  Troparul  Parintilor, Slava... Si acum... al Inaintepraznuirii, apoi Ecteniile si Otpustul.

La  Pavecernita  dupa:  Cuvine-se  sa  te  fericim...  si  dupa:  Sfinte  Dumnezeule...  si  Tatal  nostru...  punem Condacul Parintilor, Slava... Si acum... al Inaintepraznuirii.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Inaintepraznuirii, (de doua ori),  Slava...  al  Parintilor,  Si  acum...  al  Inaintepraznuirii.   Apoi  bisnuitele  Catisme  si  amandoua  Sedelnele Parintilor,   Slava...   Si   acum...   a   Inaintepraznuirii,   dupa   fiecare   Sedealna.   Se   pune   Psalmul   50,   Canonul Inaintepraznuirii  cu Irmosul pe sase, Irmosul  punandu-se (de doua  ori) si Canonul Parintilor pe opt. Catavasii se pun Irmoasele Triodului: Cantare sa cantam popoare..., iar Irmosul cantarii a doua a Triodului il punem o data, si pe   urma   la   final   mai   spunem   o   data   acelasi   Irmos.   Dupa   Cantarea   a   treia   punem   Condacul   si   Icosul Inaintepraznuirii,   Sedealna  Parintilor,  Slava...  Si  acum...   a  Inaintepraznuirii.Dupa  Cantarea  a  sasea,   punem Condacul   si   Icosul   Parintilor.   Dupa   Cantarea   a   noua   punem   Luminanda   Parintilor,   Slava...   Si   acum...   a Inaintepraznuirii. La Laude punem Stihirile Parintilor, pe patru, Slava... a Parintilor, Si acum ... a Inaintepraznuirii. Doxologia   cea   mare,   iar   dupa   Sfinte   Dumnezeule...   punem   Troparul   Parintilor,   Slava...   Si   acum...   a Inaintepraznuirii, Ecteniile si Otpustul. La Ceasuri se pune Troparul Inaintepraznuirii, Slava...  al Parintilor,  Si acum...  al  Nascatoarei Ceasurilor, apoi Condacele, al Inaintepraznuirii si al Parintilor, pe care le zicem schimbandu-le.
 
La  Liturghie  punem  Fericirile  Inaintepraznuirii,  de  la  Cantarea  a  treia,  pe  patru  si  ale  Parintilor,  de  la Cantarea  a  sasea,  pe  patru.  Dupa  Vohod  punem  Troparul  Inaintepraznuirii  si  al  Parintilor,  Slava...  Condacul Parintilor,  Si  acum...  al  Inaintepraznuirii,  Prochimenul  glas  7:  Lauda-se-vor  Cuviosi  intru  Slava...,  cu  Stihul: Inaltarile lui Dumnezeu in gura lor.. Apostolul zilei din Cartea cea catre Romani: Fratilor, pacea sa o alungam... si a Parintilor  din Cartea  cea  catre Galateni: Fratilor,   roada  Duhului  este  dragostea... Aliluia  glas 2: Rasadit  fiind in casa Domnului...,  cu Stihul: Bucurati-va  dreptiilor intru Domnul... Evanghelia  zilei  de la  Matei:  Zis-a Domnul: Luati aminte la milostenia voastra... ; si a Cuviosilor tot de la Matei: Zis-a Domnul: Toate imi sunt date Mie de la Tatal Meu..., Priceasna: Intru pomenire vesnica... iar slujba Sfantului Mucenic Trifon se canta la Pavecernita sau daca nu, se canta cand va socoti cel mai mare.


2) IN ZIUA A DOUA INTAMPINAREA DOMNULUI DUMNEZEULUI SI MANTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

Seara  la  Vecernia  cea  mica  punem Stihirile  Praznicului,  pe patru,  glas  1,  Podobia:  Ceea  ce  esti  bucuria cetelor ceresti..., Slava... Si acum...: Astazi Sfintita Maica...La Stihoavna punem Stihirile glas 2: Casa Efratului..., cu  Stihurile  ei:  primul  Stih:  Acum  slobozeste  Stapane...  si  al  doilea:  Lumina  spre  descoperirea  neamurilor..., Slava... Si acum... acelasi glas si aceeasi Podobie. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Praznicului, Ectenia cea mica si Otpustul.

La Vecernia cea mare dupa Psalmul cel de inceput cantam Fericit este barbatul care se teme de Domnul..., prima  Slava...  La:  Doamne  strigat-am...  cantam   Stihirile  Praznicului  pe  opt,  cele  Samoglasnice  glas  1:  Spune Simioane  pe  cine  ai  purtat  in brate...,  Slava...  Si  acum  glas  6:  Sa  se  deschida  usa  cerului  astazi...  Vohodul  si Prochimenul zilei si trei citiri prima de la Iesire: Grait-a Domnul catre Moise in ziua aceea..., a doua: in Proorocia Isaiei:  Fost-a  in anul  in care  a  murit  Ozia   imparatul...  si  a  treia  din Proorocia  Isaiei:  Iata  Domnul  sade pe nor usor...  La  Litie  punem  Stihirile  Samoglasnice  glas  1:  Cel  vechi  de  zile...,  si  celelalte  Slava....  glas  5:  Fericiti Scripturile,  precum  a  zis  Hristos...,  Si  acum...  acelasi  glas:  Cel  vechi  de  zile  prunc  facandu-se  cu  trupul...  La Stihoavna punem Stihirile glas 7: Impodobeste-ti camara ta, Sioane..., cu Stihurile ei, Slava... Si acum...glas 8: Cel ce se poarta pe Heruvimi si este laudat de Serafimi... Urmeaza Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si   dupa Tatal nostru... punem Troparul Praznicului glas 1: Bucura-te cea cu dar daruita Nascatoare de Dumnezeu Fecioara ... (de doua ori), dupa care urmeaza Binecuvantarea painilor, apoi: Fie numele Domnului binecuvantat de acum si pana-n veac... (de trei ori), Psalmul 33 si Stihira Praznicului. Iar daca nu este Priveghere dupa Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si Tatal nostru... punem Troparul Praznicului si Otpustul.

La Pavecernita dupa Cuvine-se sa te fericim.. si Sfinte Dumnezeule... zicem Condacul Praznicului. Miezonoptica o cantam din Octoih, cu Catisma cea obisnuita. Dupa primul Sfinte Dumnezeule... zicem in locul   Troparului:   Iata   Mirele   vine...,   Troparul   Praznicului;   dupa   al   doilea   Sfinte  Dumnezeule...   in   locul Condacului: Pomeneste Doamne ca un bun... zicem Condacul Praznicului. Apoi Doamne miluieste... (de 12 ori) si Otpustul. Iar Rugaciunea: Pomeneste Doamne pe cei ce intru nadejdea Invierii... nu o zicem.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi,  la:  Dumnezeu  este Domnul...  punem Troparul  Praznicului  (de trei  ori) si  obisnuitele Catisme,  apoi Sedelnele Praznicului, tot (de doua  ori) si Citire din Talcuirea Evangheliei,  dupa  care se dau lumanari  fratilor si cantam  Polieleul,  Psalmii  cei  alesi  cu  Stihirile  Marimurilor  Praznicului.  Urmeaza  Sedealna  Praznicului  glas  4, Podobia:  Spaimantatu-s-a  Iosif...,  Slava... Si  acum...  tot  aceasta  si  Citirea  Praznicului.  Antifonul  intai,  glas  4 si Prochimenul  glas  4:  Pomeni-voi  numele Tau in tot  neamul si  neamul...,  cu Stihul: Raspuns-a  inima  mea  cuvant bun... Apoi Toata suflarea... si Evanghelia de la Luca: In vremea aceea era in Ierusalim..., Psalmul 50, Slava.... Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu..., Si acum... tot aceasta,  apoi Miluieste-ma Dumnezeule... Stihira glas  6:  Sa  se  deschida  usa  cerului  astazi...  Se  pune  Canonul  Praznicului  glas  3,  alcatuit  de  Cozma,  Irmoasele punandu-se  cate  doua  ori,  iar  Troparele  punandu-se  pe  doi.  Catavasiile  Praznicului,  la  care  se  canta  Irmosul  in amandoua stranele. Dupa Cantarea a treia, punem Sedealna Praznicului glas 4, Podobia: Spaimantatu-s-a Iosif..., Slava...  Si  acum...  tot  aceasta.  Dupa  Cantarea  a  sasea,  punem  Condacul  Praznicului  glas  1:  Cela  ce  ai  sfintit pantecele Fecioarei cu nasterea Ta..., Icosul si citim Sinaxarul. Dupa Cantarea a noua nu cantam: Ceea ce esti mai cinstita... ci punem Stihirile Marimurilor Praznicului si iarasi fratii isi aprind lumanarile, dupa care cantam Irmosul: In lege in umbra si in Scriptura... care se canta in amandoua stranele. Luminanda Praznicului (de trei  ori), iar la Laude punem Stihirile Praznicului pe patru, glas 4, Podobia: Dat-ai semn..., Slava... Si acum... glas 6: Cela ce in mainile cele batranesti in ziua de astazi..., dupa care urmeaza Doxologia cea mare. Iar dupa Sfinte Dumnezeule... punem  Troparul  Praznicului,  Ecteniile  si  Otpustul.  Urmeaza  Ceasul  1,  la  care  zicem Troparul  Praznicului  dupa Tatal nostru... punem Condacul Praznicului celelalte si Otpustul cel desavarsit. La ceasul al doilea din zi iesim cu Litia  afara  din  manastire  cantand  Stihirile  Praznicului  si Canonul,  apoi  intorcandu-ne  cantam  Ceasurile  si Liturghia.

La Liturghie punem Fericirile din Canonul Praznicului, de la Cantarea a treia, si de la Cantarea a sasea, pe opt.  Vohodul  si  Prochimenul  glas  1:  Cunoscut  a  facut  Domnul  mantuirea  Sa,  inaintea  neamurilor  a  descoperit dreptatea  Sa...,  apoi  Troparul  Praznicului,  Slava...  Si  acum...  Condacul  Praznicului  si  Prochimenul  glas  3. Urmeaza  Cantarea  Nascatoarei  de  Dumnezeu:  Mareste  suflete  al  meu  pe  Domnul...,  cu  Stihul:  Ca  a  cautat  spre smerenia roabei sale... Apostolul din Cartea cea catre Evrei: Fratilor fara de toata impotrivirea cel mai mic de la cel mai  mare se  binecuvinteaza...,  Aliluia  glas  8:  Acum  slobozeste Stapane pe robul  tau...,  cu Stihul:  Lumina  spre descoperirea neamurilor... Evanghelia de la Luca: In vremea aceea au adus parintii, pe Iisus pruncul... Priceasna: Paharul mantuirii...

Se cuvine sa stim: ca de se va intampla Praznicul Intampinarii Domnului inainte de Duminica Vamesului si a Fariseului, atunci:

Sambata seara  la Vecernia  cea  mica  dupa Psalmul  cel  de seara  la: Doamne strigat-am... punem Stihira Invierii a glasului de rand, pe patru, Slava... Si acum... a Praznicului. La Stihoavna punem Stihira Invierii (o data), apoi Stihoavna Praznicului a Vecerniei celei mari, cu Stihurile Praznicului, Slava... Si acum... a Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Invierii Slava... Si acum... a Praznicului, Ectenia cea mica si Otpustul.

La Vecernia cea  mare dupa Psalmul  cel de seara  cantam:  Fericit  este barbatul care se teme  de Domnul... toata  Catisma, la: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Invierii, una  a lui  Anatolie si  sase ale Praznicului, Slava...  Si  acum...  al  Praznicului.  Prochimenul  zilei  si  trei  Citiri  ale  Praznicului.  La  Litie  punem  Stihirile Praznicului,  Slava....  glas  5:  Cercetati  Scripturile...,  Si  acum...  acelasi  glas:  Cel  vechi  de  zile...  La  Stihoavna punem Stihirile Invierii, Slava... Si acum... al Praznicului.  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si  dupa Tatal nostru...  punem Troparul  Praznicului  (de trei  ori),  apoi  Binecuvantarea  painilor,  dupa  care  urmeaza:  Fie  numele Domnului binecuvantat..., (de trei ori), Psalmul 33 si Citirea Praznicului. Iar unde nu este Priveghere dupa Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si Tatal nostru... punem Troparul Invierii, Slava... Si acum... al Praznicului si Otpustul.

La Pavecernita dupa: Cuvine-se sa te fericim.. si Sfinte Dumnezeule... punem Condacul Invierii, Slava... Si acum... al Praznicului. Iar Mizonoptica o cantam din Octoih, cu Canonul Treimic.

La  Utrenie  dupa  cei  sase  Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem  Troparul  Invierii  (de  doua  ori), Slava... Si acum... al Praznicului. Dupa obisnuitele Catisme, Sedelnele Invierii cu Stihira Nascatoarei lor si Citirea din  Talcuirea  Evangheliei.  Urmeaza  Polieleul,  Psalmii  cei  alesi,  cu  Stihirile  Marimurilor  Praznicului.  Punem Troparele Invierii: Soborul ingeresc... si amandoua Sedelnele Praznicului punandu-se cate (o data). Apoi Slava... Si acum..., Sedealna cea  dupa Polieleu si  Citirea Praznicului. Punem Antifoanele si Evanghelia Praznicului, apoi Invierea lui Hristos vazand..., Psalmul 50 si se saruta Evanghelia, dupa obicei, cantandu-se Stihira Praznicului. Se pune  Canonul  Invierii,  cu  Irmosul,  pe  patru,  si  al  Nascatoarei  de  Dumnezeu  pe  doi  si  al  Praznicului  pe  opt. Catavasiile  Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  treia,  punem  Condacul  si  Icosul  Invierii,  apoi  Sedealna  Praznicului, Slava... Si acum... tot aceasta. Dupa Cantarea a sasea, punem Condacul  si Icosul Praznicului si citim Sinaxarul. La Cantarea a noua cantam: Ceea ce esti mai cinstita... iar dupa Cantarea a noua punem Luminanda Invierii, Slava... Si acum...  a  Praznicului.  La  Laude  punem  Stihirile  Invierii,  pe  patru,  si  ale  Praznicului,  pe  patru,  cu  Stihurile Praznicului, Slava.... a Praznicului Si acum: Prea binecuvantata esti... Urmeaza Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule...  Troparul  Invierii,  Ecteniile  si  Otpustul,  dupa  care punem  Stihira  Invierii,  cu  invatatura  Sfantului Teodor Studitul si ce face obisnuita iesire in pridvor, pentru Ceasul 1. La Ceasuri punem Troparul Invierii, Slava.... al Praznicului, Si acum... al Nascatoarei Ceasurilor. La toate Ceasurile zicem Condacul  Invierii  si  al Praznicului, unul dupa altul, schimbandu-le.

La Liturghie punem Fericirile Invierii glasului de rand, pe sase si ale Praznicului, de la Cantarea a treia, pe patru. Dupa Vohod punem Troparul Invierii si al Praznicului, Slava.... Condacul Invierii, Si acum... al Praznicului. Prochimenul, Apostolul, Aliluiasi Evanghelia le citim mai intai ale Duminicii celei  de rand, apoi ale Praznicului. Priceasna: Laudati-L pe Domnul din ceruri..., Si acum... al Praznicului: Paharul mantuirii...

Se  cuvine  sa  stim  ca  de  se  va  intampla  Praznicul  Intampinarii  Domnului  in  Duminica  Vamesului  si  a Fariseului sau in Duminica Fiului Risipitor sau a Lasatului sec de carne sau a Lasatului sec de branza, atunci:

Sambata seara la Vecernia cea mica punem Stihirile Invierii glasului de rand, pe patru, Slava... Si acum... a Praznicului. La Stihoavna punem Stihira Invierii si apoi Stihirile Praznicului de la Stihoavna Vecerniei celei mari, cu Stihurile lor, Slava... Si acum... a Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal  nostru... punem Troparul Invierii, Slava... Si acum... al Praznicului, apoi Ectenia cea mica si Otpustul.

La Vecernia cea  mare  dupa Psalmul  cel  de seara incepator  cantam: Fericit  este barbatul  care se teme  de Domnul...  toata  Catisma.  La:  Doamne  strigat-am...  punem  trei  Stihiri  ale  Invierii,  trei  ale  Triodului  si  patru  ale Praznicului. Iar daca este Duminica Lasatului sec de carne punem trei Stihiri ale Invierii, patru ale Triodului si trei ale Praznicului, Slava.... a Triodului, Si acum... a Praznicului. Urmeaza Vohodul si trei Citiri ale Praznicului, apoi Ecteniile. La Litie punem Stihirile Praznicului glas 1: Cel vechi de zile... si celelalte, apoi Stihirile Triodului cele de  la  Laude,  punand  doua  Tropare.  Iar  daca  este Duminica  Vamesului  si  a  Fariseului  punem  un  Tropar  glas  3: Glasul Fariseului  cel  mult laudator..., si  al  doilea Tropar  glas 8: Pe fariseul  cel  ce  cu laudele  cele  din lucruri se indrepta pe sine... Iar de se va intampla in Duminica Fiului Risipitor, dupa Stihirile Praznicului cantam la Litie trei Tropare, din Triod, cele de la Laude, primul Tropar glas 2: Glasul Fiului celui risipitor aduc tie Doamne... al doilea glas 2: Curveste cheltuindu-ti bogatia avutiei celei parintesti... si al treilea glas 6: Parinte Bunule departatu-m-am de  la  Tine...  Daca  se  va  intampla  in  Duminica  Lasatului  sec  de  carne  dupa  Stihurile  Praznicului  cantam  doua Tropare, ale Laudelor, primul glas 6: Gandesc de ziua aceea..., al doilea:O, ce ceas va fi atuncea... Iar daca se va intampla in Duminica Lasatului sec de branza cantam la Litie doua Tropare, din Triod, de La Laude, primul Tropar glas  5:  Vai  mie,  Adam  cu  plangere  a  strigat...  si  al  doilea  acelasi  glas:  Ogorul  faptelor  bune  s-a  deschis...  Iar Slava... o cantam a Triodului, in toate aceste Duminici, care este scrisa la Litie, Si acum... a Praznicului (ca pentru aceasta s-a randuit a se canta Troparele laudelor Triodului la Litie, la Vecernie, ca sa nu ramana nici un Tropar al Triodului  sa  nu se  cante).  La  Stihoavna  punem Stihirile Invierii,  Slava....  a Triodului,  Si  acum...  al  Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Praznicului (de trei ori). Urmeaza Binecuvantarea painilor, apoi Fie numele Domnului binecuvantat... (de trei ori), Psalmul 33 si Citirea Praznicului sau Citire  din Talcuirile  Faptelor  Apostolilor.  Iar  unde  nu  se  face  Priveghere,  dupa   Acum  slobozeste...,  Sfinte Dumnezeule... si Troparul Invierii punem  Slava... Si acum... al Praznicului si Otpustul.

La Pavecernita dupa Sfinte Dumnezeule... punem Condacul Triodului, Slava... Si acum... al Praznicului. Iar Miezonoptica o cantam din Octoih, cu Canonul Treimic.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... Troparul Invierii (de doua ori), Slava... Si acum... al Praznicului. Dupa Obisnuitele Catisme punem Sedelnele Invierii, cu Stihira Nascatoarei lor si Citire din Talcuirea Evangheliei. Apoi Polieleul, Psalmii cei alesi, cu Stihirile Marimurilor Praznicului si Troparele: Soborul ingeresc...  Iar  daca  este  Duminica  Fiului  celui  risipitor,  a Lasatului  sec  de  carne sau a  Lasatului  sec  de branza, atunci cantam si Psalmul al treilea: La raul Babilonului..., Psalmii cei alesi, cu Stihirile Marimurilor Praznicului si Sedelnele  Praznicului  toate  cate  o  data,  Slava...  Si  acum...  Sedealna  cea  dupa  Polieleu  si  Citirea  Praznicului. Punem Antifoanele glasului si Prochimenul Praznicului, apoi Toata suflarea..., Evanghelia Praznicului, Invierea lui Hristos  vazand...,  Psalmul  50  si  Stihira  Praznicului.  Se  pune  Canonul  Invierii  cu  Irmosul,  pe  patru,  apoi  al Triodului pe patru si al Praznicului pe sase. Catavasiile Praznicului, pe care le canta impreuna amandoua stranele.

In  Duminica  Lasatului  sec  de  carne  punem  Canonul  Invierii  cu  Irmosul,  pe  patru,  al  Triodului  pe  sase  si  al Praznicului  pe patru.  Dupa Cantarea a treia, punem Condacul,  Icosul si Sedealna Triodului, Slava... Si acum... a Praznicului. Dupa Cantarea a sasea, punem Condacul si Icosul Praznicului si citim Sinaxarul. La Cantarea a noua cantam: Ceea ce esti mai cinstita..., iar dupa Cantarea a noua punem Luminanda Invierii, Slava.... a Triodului, Si acum... a Praznicului. La Laude punem patru Stihiri ale Invierii si patru ale Praznicului,  cu Stihurile Praznicului, Slava.... a Praznicului, Si acum... Prea binecuvantata esti...Iar daca este Duminica Lasatului sec de carne, la Laude punem patru Stihiri ale Invierii si patru ale Praznicului, cu cea de la Slava.... Iar dupa sfarsitul Stihurile Praznicului zicem  Stihul:  Scoala-Te  Doamne,  Dumnezeul  meu..  si  cantam  Stihira  Samoglasnica  a  Triodului,  glas  8:  Daniil  
Proorocul, barbat al doririlor fiind...,  Slava.... glas 1: Mai inainte sa ne curatim pe noi insine fratilor..., Si acum..., Prea binecuvantata esti... Iar daca este Duminica Lasatului sec de branza, la Laude punem Stihirile ca si Duminica Lasatului sec de carne si zicem acelasi Stih: Scoala-Te Doamne Dumnezeul meu.. si cantam Stihira Samoglasnica din Triod, glas 6:  Adam din rai s-a izgonit..., Slava.... acelasi glas: Sosit-a vremea..., Si acum... Prea binecuvantata esti... Urmeaza Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule... punem Troparul Invierii, Ecteniile si Otpustul obisnuit, dupa care se face iesirea in pridvor, cantandu-se Slava... Si acum..., Stihira Evangheliei si cea a Sfantului. La Ceasul 1  ca si la celelalte Ceasuri zicem Troparul Invierii, Slava.... al Praznicului, Si acum...,  al  Nascatoarei Ceasurilor. Dupa Tatal nostru... zicem Condacul Praznicului si al Triodului schimbandu-le.

La Liturghie punem Fericirile glasului  pe patru,  apoi ale Triodului  de la Cantarea a treia,  pe patru si  ale Praznicului  de la Cantarea  a sasea,  pe patru. Punem Stihul, cel  de la Vohodul  Praznicului: Cunoscuta   a  facut Domnul  mantuirea sa, inaintea tuturor  neamurilor  a  desccoperit  dreptatea  Sa...  Urmeaza  Troparul  Invierii  si  al  Praznicului,  Slava....  Condacul Triodului, Si acum... al Praznicului. Prochimenul glasului si al Praznicului, iar daca este Duminica Lasatului sec de carne punem Prochimenul Triodului si al Praznicului. Punem Apostolul, Aliluia, Evanghelia si Priceasna mai intai ale zilei si apoi ale Praznicului.

Iar daca se va intampla Praznicul Intampinarii Domnului in Sambata Lasatului sec de carne, atunci:

Slujba  celor  adormiti,  atat  cea  de  seara,  cat  si  cea  de  dimineata  se  canta  in  Sambata  dinainte,  adica  in Sambata  dinaintea Duminicii  Fiului  celui  risipitor, sau daca  nu, in Joia Lasatului  sec de carne,  deci  cu  doua zile inainte. Iar Sambata se cata toata Slujba Praznicului singura si neschimbata.

Iar  de  se  va  intampla  Praznicul  Intampinarii  Domnului  Luni  sau  Marti  sau  Joi  in  Saptamana  Branzei,  atunci:
 
Seara la Vecernia cea mica dupa Psalmul cel de seara obisnuit, la: Doamne    strigat-am... punem Stihirile Praznicului, pe patru, Slava... Si acum... a Praznicului. La Stihoavna punem Samoglasnica zilei din Triod (de doua ori)  si  Mucenicina,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal nostru... punem Troparul Praznicului, Ectenia cea mica si Otpustul.

La Vecernia cea mare si la Utrenie se savarseste toata Slujba Praznicului neschimbata, dupa cum s-a aratat mai  inainte,  in  ziua  de  Praznic,  pentru  ca  Triodul  nu  se  canta  impreuna  cu  Praznicul,  in  orice  zi  a  Saptamanii Branzei in care se va intampla Sarbatoarea Intampinarii, in afara de Sambata si de Duminica, cand se canta numai Stihirile  Samoglasnice  ale  zilelor,  care  se  canta  la  Vecernia  cea  mica,  dupa  cum  s-a  aratat.  Iar  unde  nu  se  face Priveghere si nu se canta Vecernia cea mica, atunci cantam Stihirile, la Vecernia cea mare, dupa cum s-a spus mai inainte. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului, Slava.... Samoglasnica zilei din Triod, Si acum... a Praznicului.

La  Laude  dupa  Stihirile  Praznicului  punem  Slava....  Samoglasnica  zilei  din  Triod,  Si  acum...  a  Praznicului. Urmeaza Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule... si celelalte punem Troparul Praznicului, Ecteniile si Otpustul. La Ceasuri si la Liturghie se pune toata Slujba Praznicului, iar Apostolul si Evanghelia se pun mai intai ale zilei si apoi ale Praznicului. Priceasna o punem a Praznicului: Paharul mantuirii...

Iar  daca  se  va  intampla  Praznicul  Intampinarii  Domnului  Miercurea  sau  Vinerea  Saptamanii  Branzei, atunci:
 
La Vecernia cea mica, la Vecernia cea mare si la Utrenie se savarseste toata Slujba Praznicului, asa cum s-a aratat in ziua de Luni  a Saptamanii Branzei, in mod  neschimbat,  insa se fac la sfarsitul Vecerniei,  Utreniei  si  al fiecarui Ceas cate trei metanii mari. La Ceasuri zicem Troparul si Condacul Praznicului, iar la Ceasul 6 se zice si Troparul Proorociei si se citeste si Proorocia.

Liturghia se savarseste a Sfantului Ioan Gura  de Aur,  la vremea sa. Iar Vecernia o cantam dupa  cum s-a aratat  in  toate  zilele,  la  vremea  ei.  Dupa  Psalmul  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand,  iar  daca  a  fost Priveghere,  nu  mai  citim Catisma,  iar  dupa  Psalmul  cel  obisnuit  zicem la:  Doamne  strigat-am...,  trei  Stihiri  ale Praznicului si trei ale Sfantului Simion, Slava.... a Sfantului, Si acum... a Praznicului. Punem Prochimenul zilei si Proorocia, apoi Prochimenul: Sa  nadajduiasca Israel  spre Domnul... Se pune Stihoavna Triodului, Samoglasnica zilei  (de  doua  ori)  si  Mucenicina,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  Acum slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si dupa Tatal nostru... punem Troparul Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

Se cuvine sa  stim ca  de se va  intampla  Intampinarea  Domnului  in ziua  de Luni  din Saptamana  Branzei, atunci:
 
Tricantarea  Utreniei  o  cantam  Duminica,  la  Pavecernita,  iar  Samoglasnica  zilei  Triodului,  cea  de  La Utrenie o cantam in ziua Praznicului, la Slava... de la Laude.

Iar daca se va intampla Intampinarea Domnului in ziua de Marti din Saptamana Branzei, atunci:

Tricantarea  cea  de Marti o cantam Miercuri  in Saptamana Branzei la Pavecernita, iar Samoglasnica zilei cea  de  la  Utrenie  o  cantam  in  ziua  Praznicului  la  Slava...  de  la  Laude. 

Iar  daca  se  va  intampla  Intampinarea Domnului in ziua de Miercuri din Saptamana Branzei, atunci:

Si  Canonul  cel  de  Miercuri  si  Tricantarea  le  cantam  in  Joia  Saptamanii  Branzei  la  Pavecernita,  iar Samoglasnica Triodului cea de La Utrenie o cantam in ziua Praznicului cea de la Slava... de La Laude.

Daca se va intampla Intampinarea Domnului in ziua de Joi din Saptamana Branzei, atunci:

Tricantarea cea de Joi o cantam in ziua de Marti din Saptamana Branzei, la Pavecernita, iar Samoglasnica Triodului o cantam la Slava... de la Laude, in ziua Praznicului.

Daca se va intampla Intampinarea Domnului in ziua de Vineri din Saptamana Branzei, atunci:

Cantam  Canonul  de  Vineri  impreuna  cu  Tricantarea,  in  ziua  de  Miercuri  a  Saptamanii  Branzei,  iar Samoglasnica Triodului o cantam in ziua Praznicului, la Slava... de la Laude.

Daca se va intampla Praznicul Intampinarii Domnului in Sambata Saptamanii Branzei, atunci:

Vineri seara, la Vecernia cea mica punem Stihirile Praznicului pe patru, Slava... Si acum... a Praznicului. Se pune Prochimenul si Proorocia zilei, iar dupa aceea se pune Prochimenul: Sa nadajduiasca Israel spre Domnul... La  Stihoavna  punem  Stihirile  Triodului,  Samoglasnica  zilei  (de  doua  ori)  si  Mucenicina,  Slava...  Si  acum...  a Praznicului, Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal  nostru... punem Troparul Praznicului, Ectenia cea mica si Otpustul.

La Vecernia cea mare dupa Psalmul  cel de seara cantam: Fericit este barbatul  care se teme de Domnul..., prima  Slava...  La:  Doamne  strigat-am...  cantam  Stihirile  pe  zece,  sase  ale  Praznicului  si  patru  ale  Parintilor, Slava.... a Parintilor, Si acum... a Praznicului.  Vohodul, Prochimenul  zilei  si  Citirea Praznicului. La Litie punem Stihirile,  cu Slava... Si acum... ale Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului, Slava.... a Parintilor, Si acum... al Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Praznicului (de doua ori) si al Sfintilor (o data), urmeaza Binecuvantarea painilor (o data) si dupa aceea Fie numele Domnului binecuvantat... (de trei ori), Psalmul 33 si Citirea Praznicului. Unde nu este Priveghere de toata noaptea, cantam la Vecernia  cea  mare  toate,  asa  dupa  cum  s-au  scris  mai  inainte.  Punem  Prochimenul,  apoi  Citirile  zilei  si  iarasi Prochimenul: Sa nadajduiasca Israel spre Domnul..., dupa care urmeaza Citirea Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile  Praznicului,  cu  Stihul  Parintilor:  Scumpa  este  inaintea  Domnului  moartea  Cuviosului  Lui...,  cantam Samoglasnica  lor,  glas  8:  Multimile  monahilor...,  Slava....  Samoglasnica  Triodului,  Si  acum...  a  Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa Tatal  nostru...  punem Troparul  Parintilor Slava...  Si  acum...  al Praznicului si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... Troparul Praznicului (de doua ori), Slava.... al  Parintilor,  Si  acum...  al  Praznicului.  Dupa  Catisme  punem  Sedelnele  Praznicului  si  Citirea  Praznicului,  apoi Polieleul,  Psalmii  cei alesi  cu Stihirile Marimurilor Praznicului,  dupa  care punem Sedealna Praznicului (de doua ori).  Urmeaza  Antifonul  intai  glas 4,  Prochimenul  Praznicului,  Toata  suflarea...  si  Evanghelia  Praznicului  de  la Luca, Psalmul 50 si Stihira Praznicului. Se pune Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt si al Parintilor, pe sase. Catavasiile Praznicului . Dupa Cantarea a treia, punem Condacul si Icosul Parintilor, slava apoi Sedealna Parintilor (de  doua ori),  Slava...  Si acum... a Praznicului. Dupa  Cantarea  a sasea, punem Condacul  si  Icosul Praznicului  si citim Sinaxarul. La Cantarea a noua cantam: Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii..., iar dupa Cantarea a noua punem  Luminanda  Praznicului,  Slava....  a  Parintilor,  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Laude  punem  trei  Stihiri  ale Praznicului si trei ale Parintilor, Slava.... a Parintilor, Si acum... al Praznicului. Urmeaza Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule... punem Troparul Parintilor, Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul, dupa care  se  face  obisnuita  iesire  in  pridvor  pentru  Ceasul  1.  La  Ceasuri  punem  Troparul  Praznicului,  Slava....  al Parintilor, Si acum... al Nascatoarei Ceasurilor. Dupa Tatal nostru... punem Condacul Praznicului.

La  Liturghie  punem  Fericirile  din Canonul  Praznicului,  de  la  Cantarea  a  treia,  pe  patru  si  din  Canonul Parintilor,  de  la  Cantarea  a  sasea,  pe  patru.  Stihul  il  punem  cel  dupa  Vohod,  adica:  Cunoscut  a  facut  Domnul mantuirea  Sa,  inaintea  neamurilor  a  descoperit  dreptatea  Sa...  Se  pune  Troparul  Praznicului  si  al  Parintilor, Slava.... Condacul Parintilor, Si acum... al Praznicului. Prochimenul, Apostolul, Aliluia, Evanghelia ca si Priceasna
le punem mai intai ale Praznicului si apoi ale Parintilor.

Se cuvine sa stim ca de se va intampla Praznicul Intampinarii Domnului in ziua de Luni a Saptamanii celei dintai a Postului, atunci:

Slujba Praznicului se canta in Duminica Branzei, dupa cum s-a scris mai inainte.

Se cuvine sa stim ca de se va intampla Odovania Praznicului Intampinarii Domnului in Duminica inainte de Duminica Vamesului si a Fariseului, si Sfantuluiantul din ziua respesctiva se canta pe patru sau pe sase, atunci:

Sambata seara la Vecernia cea mica punem Stihirile Invierii pe patru, Slava... Si acum... a Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihira Invierii (o data) si Stihirile Nascatoarei  de Dumnezeu, Slava... Si acum... a Nascatoarei. Acum slobozeste...,  Sfinte Dumnezeule...  iar  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Invierii,  Slava...  Si  acum...  al Nascatoarei lui.

La Vecernia cea  mare dupa Psalmul  cel de seara  cantam:  Fericit  este barbatul care se teme  de Domnul... toata Catisma. La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Invierii, apoi una a lui Anatolie, trei ale Praznicului zilei de rand si trei ale Sfantului din Minei. Iar de se va canta Sfantul pe sase sau daca are si Polieleu, atunci cantam trei Stihiri ale Invierii, trei ale Praznicului si patru ale Sfantului, Slava.... a Sfantului, sau: Slava.... a Praznicului, Si acum...  a  Nascatoarei  cea  dintai  a  glasului.  La  Litie punem Stihirile Praznicului  ale Stihoavnei  celei  de rand ale acelei  zile  si  Stihirile  Sfantului,  daca  are,  Polieleu,  apoi  Slava....  a  Sfantului,  Si  acum...  a  Praznicului.  Iar  daca Sfantul nu are, punem Slava... Si acum... a Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile Invierii, Slava.... a Sfantului, daca are, iar daca nu are, Slava... Si acum... a Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru...  punem  Troparul:  Nascatoare  de  Dumnezeu  Fecioara...  (de  doua  ori)  si  Troparul  Praznicului,  (o  data). Urmeaza Binecuvantarea painilor, dupa care spunem: Fie numele Domnului binecuvantat... (de trei ori), Psalmul 33 si citire din Talcuirea Faptelor Apostolilor.

La  Utrenie  dupa  cei  sase  Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem  Troparul  Invierii  (de  doua  ori), Slava....  al  Sfantului,  daca  are,  iar  daca  nu  are,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  Apoi  Catismele  si  Sedelnele Invierii  cu  Stihira  Nascatoarei  lor  si  Citire  din  Talcuirea  Evangheliei.  Dupa  aceea  urmeaza:  Fericiti  cei  fara  de prihana... Ipacoiul si Citirea  Duminicii celei de rand. Iar daca Sfantul are Polieleu, dupa Catisma cantam Polieleul Sfantului,  Psalmii  cei  alesi,  cu Stihirile  Marimurilor lui  si  dupa  aceea  punem Troparele:  Soborul  ingeresc...,  iar dupa Ectenie punem Sedealna Sfantului (o data), Slava.... Sedealna cea dupa Polieleu, Si acum... a Praznicului si Citirea.  Urmeaza  Antifoanele,  Prochimenul  glasului,  apoi  Toata  suflarea...,  Evanghelia  Invierii  si  Invierea  lui Hristos  vazand...  Se  pune  Canonul  Invierii,  cu  Irmosul,  pe  patru,  al  Nascatoarei  de  Dumnezeu,  pe  doi  si  al Praznicului pe patru, si al Sfantului pe patru. (iar daca are Sfantul Polieleu sau Doxologie atunci cantam Canonul Invierii,  cu  Irmosul,  pe  patru,  apoi  al  Praznicului  pe  patru  si  al  Sfantului,  pe  sase).  Catavasiile  le  punem  ale Praznicului. Dupa Cantarea a treia, punem Condacul si Icosul Praznicului, apoi al Sfantului, daca are, si Sedealna Sfantului, Slava... Si acum... a Praznicului, apoi Citirea. Dupa Cantarea a sasea, punem Condacul si Icosul Invierii
si  citim Sinaxarul.  La  Cantarea  a  noua  cantam:  Ceea  ce  esti  mai  cinstita...,  apoi  dupa  Cantarea  a  noua  punem Luminanda  Invierii,  Slava....  a  Sfantului,  daca  are,  Si  acum...  al  Praznicului.  La  Laude  punem  patru  Stihiri  ale Invierii  si trei Podobnice ale Sfantului, daca are. Iar Samoglasnica cea de la Slava.... o cantam cu Stihul ei. Iar daca Sfantul nu are Laude, atunci cantam patru Stihiri ale Invierii si patru ale Praznicului. Stihoavna o punem a Utreniei zilei celei de rand cu Stihurile Praznicului; Slava.... a Evangheliei, Si acum... Prea binecuvantata esti... Doxologia cea  mare,  iar  dupa  Sfinte  Dumnezeule...  punem  numai  Troparul  Invierii,  Ecteniile  si  Otpustul.  Apoi  se  pune Invatatura  Sfantului  Teodor  Studitul  si  se  face  obisnuita  iesire  in  pridvor  si  Ceasul  1,  la  care  zicem  Troparul Invierii, Slava.... al Praznicului, Si acum... al Nascatoarei Ceasurilor. Dupa Tatal nostru... punem Condacul Invierii si Otpustul cel desavarsit.  La fel se face si la celelalte Ceasuri cand zicem mai intai Troparul Invierii, apoi Troparul Praznicului  si  al  Sfantului,  pe  care  le zicem  schimbandu-le.  Dupa  Tatal  nostru...  punem Condacul  Invierii  si  al Praznicului, pe care le zicem schimbandu-le. Iar daca Sfantul are Polieleu zicem si Troparul Sfantului.

La Liturghie punem Fericirile Invierii, pe sase, cu Treimica glasului si Fericirile Praznicului de la Cantarea cea de rand, pe patru (iar daca are si Sfantul Cantare, atunci punem Fericirile Invierii pe patru si ale Praznicului, de la Cantarea cea de rand pe patru, apoi ale Sfantului de la Cantarea a sasea, pe patru). Dupa Vohod punem Troparul Invierii si al Praznicului, apoi al Hramului si al Sfantului, daca are, apoi Condacul Invierii si al Hramului, Slava.... al Sfantului, daca are, Si acum... al Praznicului. Prochimenul, Apostolul, Aliluia.. si Evanghelia le punem mai intai ale Duminicii celei de rand, apoi ale Sfantului, daca are. Priceasna: Laudati-L pe Domnul din ceruri...si Priceasna Sfantului, daca are, iar daca nu are, punem Priceasna Praznicului.

Daca  se  va  intampla  Odovania  Praznicului  Intampinarii  Domnului  in Duminica  Fariseului,  in  Duminica Fiului celui risipitor sau in Duminica Lasatului sec de carne, atunci:

Seara la Vecernia cea mica dupa Psalmul cel obisnuit la: Doamne strigat-am... punem Stihirile Invierii pe patru,  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei.  La  Stihoavna  punem  Stihira  Invierii  din  Octoih,  apoi  a  Nascatoarei  de Dumnezeu, Slava... Si acum... a Nascatoarei de Dumnezeu. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Invierii, Slava... Si acum... a Nascatoarei lui, Ectenia cea mica si Otpustul.

La Vecernia cea mare dupa Psalmul  cel obisnuit  cantam: Fericit este barbatul care se teme de Domnul..., toata Catisma. La: Doamne strigat-am... punem patru Stihiri ale Invierii, trei ale Triodului si trei ale Praznicului. Iar daca  este Duminica Lasatului sec de  carne, atunci punem trei  Stihirile ale Invierii,  patru ale Triodului si  trei  ale Praznicului, Slava.... a Triodului, Si acum... a Nascatoarei Ceasului. La Litie punem Stihirile Praznicului cele de la Stihoavna zilei celei de rand si apoi ale Triodului  cele de la Laude, Slava.... a Triodului, Si acum... a Praznicului. La  Stihoavna  punem Stihirile  Invierii,  Slava....  a  Triodului,  Si  acum...  al  Praznicului.  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul:  Nascatoare  de  Dumnezeu  Fecioara...  (de  doua  ori)  si  al Praznicului (o data). Urmeaza Binecuvantarea painilor, Fie numele Domnului binecuvantat... (de trei ori), Psalmul 33 si Citirea.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... Troparul Invierii (de doua ori), Slava... Si acum... al Praznicului. Dupa Catisma  punem Sedelnele Invierii, cu Stihira Nascatoarei  lor si  Citire din Talcuirea Evangheliei.  Dupa:  Fericiti  cei  fara  de  prihana...  punem  Troparele:  Soborul  ingeresc...  Iar  daca  este  Duminica Fiului celui risipitor sau Duminica Lasatului sec de carne cantam Polieleul, la care adaugam si al treilea Psalm: La raul  Babilonului...  Apoi  Troparele:  Soborul  ingeresc...,  Ipacoiul,  Antifoanele  si  Prochimenul  glasului.  Urmeaza Toata suflarea..., Evanghelia Invierii..., Psalmul 50, cu Slava.... glas 8: Usile pocaintei..., Si acum..., acelasi glas: In  cararile mantuirii..., apoi:  Miluieste-ma  Dumnezeule...,  si Stihira: La  multimea  faptelor mele celor rele... Se pune Canonul Invierii, cu Irmosul, pe patru, apoi al Nascatoarei de Dumnezeu cu Irmosul, pe doi al Triodului, pe patru si al Praznicului pe patru Catavasiile Praznicului.

Iar  daca  este  Duminica  Lasatului  sec  de  carne  punem  Canonul  Invierii  cu  Irmosul,  pe  patru,  apoi  al Triodului  pe  sase  si  al  Praznicului  pe  patru.  Catavasia  le  punem  ale  Triodului.  Dupa  Cantarea  a  treia,  punem Condacul si Icosul Praznicului, apoi Sedealna Triodului, Slava... Si acum... a Praznicului. Dupa Cantarea a sasea punem  Condacul  si  Icosul  Triodului.  La  Cantarea  a  noua  cantam:  Ceea  ce  esti  mai  cinstita...,  apoi  punem 
Luminanda Invierii, Slava.... a Triodului, Si  acum...  al  Praznicului. La Laude punem patru Stihiri  ale Invierii   si patru Stihiri Samoglasnice ale Praznicului, cu Stihurile lor.

Iar  daca  este  Duminia  Lasatului  sec  de  carne  zicem  si  Stihul:  Scoala-Te  Doamne,  Dumnezeul  meu..  si cantam Stihira Samoglasnica a Triodului: Daniil Proorocul..., apoi Slava.... a Triodului: Mai inainte sa ne curatim pe noi insine, fratilor..., Si acum... Prea binecuvantata esti...

Iar daca este Duminica Fariseului sau a Fiului celui risipitor, nu zicem Stihira Triodului, ci dupa Stihirile Praznicului zicem Slava.... a Triodului, Si acum... Prea binecuvantata esti... Urmeaza Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte  Dumnezeule...  punem  numai  Troparul  Invierii,  Ecteniile si  Otpustul,  dupa  care se  face  obisnuita  iesire  in pridvor,  la  care  se  canta  Slava...  Si  acum...,  Stihira  Invierii  si  Ceasul  1.  La  Ceasuri  zicem  Troparul  Invierii, Slava.... al Praznicului, Si acum... al Nascatoarei Ceasurilor. Dupa Tatal nostru... punem Condacul Triodului si al Praznicului, pe care le zicem schimbandu-le.

La Liturghie punem Fericirile Invierii  pe patru,  apoi ale Triodului  de la, Cantarea  a treia, pe patru si ale Praznicului, de la Cantarea  cea de rand pe patru. Dupa Vohod punem Troparul Invierii si al Praznicului, Slava.... Condacul  Triodului,  Si acum... al  Praznicului, Prochimenul,  Apostolul, Aliluia Evanghelia si  Priceasna le punem
ale zilei.

Iar  daca  se  va  intampla  Odovania  Praznicului  Intampinarii  Domnului  Sambata  Lasatului  sec  de  carne atunci: Slujba Odovaniei se lasa si cantam toata Slujba Sambetei celor adormiti

Se cuvine sa stim ca de se va intampla Odovania Praznicului Intampinarii Domnului Luni, Marti sau Joi in Saptamana Branzei, atunci:


La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului si trei  ale Sfantului, Slava.... a Sfantului, daca are, Si acum... a Praznicului. Iar daca  nu  are,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Stihoavna  punem  Samoglasnica  Triodului  (de  doua  ori)  si Mucenicina  Slava....  a  Sfantului,  daca  are,  Si  acum...  a  Praznicului,  iar  daca  nu  are,  Slava...  Si  acum...  a Praznicului. Apoi Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului, daca are, Slava... Si acum... a Praznicului, iar daca nu are Troparul Praznicului numai el singur, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... Troparul Praznicului (de doua ori), Slava.... a Sfantului, daca  are, Si acum... al Praznicului,  iar daca  nu are, Slava... Si  acum...  al Praznicului.  Dupa Catisme punem Sedelnele Praznicului, Psalmul 50. Apoi Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt si Canonul Sfantului din Minei, pe patru. Iar unde este Tricantare cantam Canonul Praznicului cu Irmosul, pe patru, apoi al Sfantului punand trei Tropare pe doi si Canonul Triodului pe opt. Iar daca Sfantul are Condac si Icos, atunci le zicem si pe acestea. Dupa Cantarea a treia, punem Sedealna Triodului (care este scrisa dupa a doua Catisma), Slava.... a Sfantului, Si acum... a Praznicului. Dupa Cantarea a sasea, punem Condacul si Icosul Praznicului. Dupa Cantarea a noua cantam Luminanda Praznicului, Slava....  a Sfantului,  Si acum... a Praznicului, iar  daca Sfantul  nu are,  punem Slava... Si acum...  a  Praznicului.  La  Laude  punem  Stihirile  pe  patru,  cele  de  la  Stihoavna  acelei  zile,  Slava...  Si  acum...  a Praznicului. Apoi Stihoavna Triodului, Samoglasnica zilei (de doua ori) si  Mucenicina, Slava.... a Sfantului, daca are, Si acum... a Praznicului. Iar daca Sfantul nu are, punem Slava... Si acum... a Praznicului. Apoi: Bine este a ne marturisi Domnului...,, Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului,  Slava... Si acum... al Praznicului, iar daca Sfantul nu are, punem numai Troparul Praznicului, Ecteniile, Otpustul si Ceasul 1. La Ceasuri zicem  Troparul  Praznicului,  Slava....  al  Sfantului,  daca  are,  Si  acum...  al  Nascatoarei  Ceasurilor.  Dupa  Sfinte Dumnezeule... zicem Condacul Praznicului neschimbat. La Liturghie punem Fericirile Praznicului, de la Cantarea cea  de  rand,  pe  sase.  Se  pune  Prochimenul,  Apostolul,  Aliluia..  si  Evanghelia  zilei,  iar  Priceasna  o  punem  a Praznicului, apoi a Sfantului, daca are.

Se  cuvine  sa  stim  ca  de  se  va  intampla  Odovania  Praznicului  Intampinarii  Domnului  in  Miercurea  sau Vinerea Saptamanii Branzei, atunci: Nu avem metanii decat numai la sfarsitul fiecarui Ceas se fac cate trei metanii mari.

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului si trei ale Sfantului, Slava.... a Sfantului, daca are, Si acum... a Praznicului. Iar daca  Sfantul   nu  are  Slava....,  punem  Slava...  Si  acum...   a  Praznicului.   Dupa  Stihoavna  Triodului,   punem Samoglasnica zilei (de doua ori) si  Mucenicina, Slava.... a Sfantului, daca are, Si acum... a Praznicului.  Iar  daca Sfantul nu are Slava...., punem  Slava... Si acum... a Praznicului. Apoi Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului, daca are, Slava... Si acum... al Praznicului, iar daca nu are, punem numai Troparul Praznicului, Ectenia si se fac trei metanii mari si Otpustul.

Cantam Pavecernita cea mare: incepand-o de la cuvintele: Cand am strigat eu..., la care cantam Tricantarea Utreniei din Triod (o data). Dupa: Cuvine-se sa te fericim..., si dupa Sfinte Dumnezeule... cel de la sfarsit, cantam Condacul   Praznicului, iar dupa Cantarea: Ceea ce esti mai cinstita... facem trei metanii mari, iar la Otpust facem iarasi trei metanii mari. De asemnea la Miezonoptica, dupa Ceea ce esti mai cinstita... facem trei metanii mari.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava.... a Sfantului,  daca are, Si acum...  al Praznicului, iar daca  nu are,  Slava... Si acum... a Praznicului.  Dupa Catisme punem Sedelnele Praznicului, Psalmul 50. Se pune Canonul Praznicului  cu Irmosul, pe sase, al Sfantului pe patru si al Triodului pe patru. Iar cand avem Tricantare atunci cantam Canonul Praznicului cu Irmosul, pe patru si al Sfantului pe doi, punand Troparul cel dintai (de doua ori) in loc de (o data). Apoi Canonul Triodului pe opt, de la Cantarea cea de rand a Canonului celui de Miercuri, pe patru si a Tricantarii celui de al doilea Canon pe patru. Iar  Tricantarea  cea  dintai  s-a  cantat  la  Pavecernita.  Dupa  Cantarea  a  treia,  punem  Condacul  Sfantului,  apoi Sedealna Triodului, Slava.... a  Sfantului, Si acum... al Praznicului. Dupa Cantarea a sasea, punem Condacul, Icosul Praznicului si Sinaxarul. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda Sfantului, Slava... Si acum... a Praznicului., iar daca Sfantul nu are Luminanda, zicem Luminanda Praznicului (de doua ori). La Laude punem Stihirile Praznicului, cele Podobnice, pe patru, apoi Stihirile Stihoavnei zilei celei de rand, Slava... Si acum... a Praznicului. Se pune apoi Stihoavna Triodului, Samoglasnica zilei (de doua  ori) si Mucenicina, Slava.... a Sfantului,  daca are,  Si  acum...  al Praznicului. Iar daca nu are Slava.... atunci punem Slava... Si acum... a Praznicului. Apoi: Bine este a ne marturisi Domnului...,  dupa  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfantului,  daca  are  Slava...  Si acum...  al  Praznicului,  iar  daca  nu  are  zicem  numai  al  Praznicului.  Apoi  Ectenia  si  se  fac  trei  metanii  mari. Urmeaza  Ceasul  1  la  care punem  Troparul  Praznicului,  Slava....  a  Sfantului,  Si  acum...  a  Nascatoarei  Ceasului. Dupa Sfinte Dumnezeule...  punem Condacul Praznicului,  iar dupa: Ceea ce  esti  mai  cinstita... facem trei  metanii mari  si  celelalte  dupa  obicei  si  Otpustul  cel  desavarsit,  facandu-se  iarasi  trei  metanii  mari.  La  fel  facem  si  la celelalte Ceasuri, cand zicem Troparul Praznicului, cand dupa Sfinte Dumnezeule... punem Condacul Praznicului. Dupa: Ceea ce esti mai cinstita... facem cate trei metanii mari. La Ceasul 6 se zice Troparul Proorociei, apoi Citirea si Prochimenul. Dupa Ceasul 9 citim Fericirile fara sa le mai cantam si celelalte. Miercuri seara punem trei Stihiri ale  Praznicului  si  trei  Podobnice  ale Sfantului,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  Apoi  Prochimenul  si  Proorocia zilei. La Stihoavna punem Stihirile Triodului, Samoglasnica zilei (de doua ori) si Mucenicina, Slava... Si acum... a Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Praznicului. apoi Ectenia: Miluieste-ne pe noi Dumnezeule... si se fac trei metanii mari, cu Rugaciunea: Prea Sfanta Treime... Urmeaza Fie numele Domnului binecuvantat... (de trei ori), Psalmul 33, Otpustul si iarasi trei metanii mari.

Daca se va intampla Odovania Praznicului Intampinarii Domnului in Sambata Branzei, atunci:

Vineri seara dupa Otpustul Ceasurilor zicem imediat Vecernia zicand: Veniti sa ne inchinam... (de trei ori), Psalmul cel incepator si dupa obisnuita Catisma, la: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului, trei ale Parintilor, Slava.... a Parintilor, Si acum... a Praznicului. Se pune Prochimenul si Citirea zilei, apoi Invredniceste-ne Doamne...  La  Stihoavna  punem  Samoglasnica  Triodului  (de  doua  ori)  si  Mucenicina,  Slava....  a  Parintolor,  Si acum...  a  Praznicului.  Apoi  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul Sfintilor, Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul. La Pavecernita punem Condacul Praznicului.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... Troparul Praznicului (de doua ori), Slava.... al Parintilor, Si acum... al Praznicului. Dupa amandoua Catismele punem Sedelnele Parintilor (de cate doua ori), Slava...  Si  acum...  ale  Praznicului.  Apoi  Citirea  Praznicului  sau  a  Parintilor  si  Psalmul  50.  Se  pune  Canonul Praznicului,  cu  Irmosul,  pe  sase  si  al  Parintilor  pe  opt,  Catavasiile  Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  treia,  punem Condacul  si  Icosul  Praznicului,  apoi  Sedealna  Parintilor  (de  doua  ori),  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  Dupa Cantarea a sasea, punem Condacul si Icosul Parintilor. La Cantarea a noua, cantam: Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii... si apoi punem Luminanda Parintilor, Slava... Si acum... a Praznicului. La Laude punem trei Stihiri ale Praznicului, de la Stihoavna zilei celei de rand si trei ale Parintilor, Slava.... a Parintilor, Si acum... a Praznicului. Urmeaza  Doxologia  cea  mare,  iar  dupa  Sfinte  Dumnezeule...  punem  Troparul  Parintilor,  Slava...  Si  acum...  al Praznicului,  Ecteniile  si  Otpustul  si  se  face  obisnuita  iesire  in pridvor  la  Ceasul  1.  La  Ceasuri  punem  Troparul Praznicului,  Slava....  al  Parintilor,  Si  acum...  al  Nascatoarei  Ceasurilor.  Dupa  Sfinte  Dumnezeule...  punem Condacul Praznicului si al Parintilor, pe care le zicem schimbandu-le.

La  Liturghie  punem  Fericirile  Praznicului  de  la  Cantarea  cea  de  rand  pe  patru  si  ale  Parintilor,  de  la Cantarea a sasea, pe patru. Dupa Vohodul punem Troparul Praznicului, apoi al Parintilor si al Hramului, dupa care urmeaza Condacul Hramului, Slava.... a Parintilor, Si acum... al Praznicului.  Prochimenul,  Apostolul, Aliluia.. si Evanghelia zilei si ale Parintilor. Priceasna o punem intai a Praznicului si apoi a Parintilor.


3) IN   ZIUA   A   TREIA   POMENIREA   SFANTULUI   SI   DREPTULUI   SIMION   DE   DUMNEZEU PRIMITORUL SI A SFINTEI PROOROCITE ANA

Seara la Vecernie, dupa  Psalmul  cel  obisnuit  si  dupa Catisma  cea  de  rand,  la:  Doamne strigat-am...  punem trei Stihiri  ale Praznicului,  glas 1,  Podobia:  Ceea  ce  esti  bucuria  cetelor  ceresti...si  trei  ale  Sfantului  Simion glas  4, Podobia: Dat-ai semn..., Slava... Si acum... a Praznicului, glas 5: Cel vechi de zile prunc facandu-se cu trupul... La Stihoavna  punem  Stihirile  Praznicului  glas  1,  Podobia:  Ceea  ce  esti  bucuria  cetelor  ceresti...,  cu  Stihirile Praznicului, Slava... Si acum... a Praznicului, acelasi glas: Cel ce de demult a dat lui Moise Legea din Sinai... Apoi Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La  Utrenie dupa  cei  sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului  (de trei  ori), obisnuitele Catisme si Sedelnele Praznicului, apoi Citire din Octoih si Psalmul 50. Se pune Canonul Praznicului cu Irmosul, pe sase si al Sfantului pe sase, glas 4. Dupa Cantarea a treia: punem Condacul Sfantului glas 4, Podobia: Aratatu-Te-ai astazi...; Pe Ziditorul tuturor si Domnul..., apoi Sedealna Praznicului glas 2, Podobia: De frumusetea fecioriei tale...; Pe Tine cel ce Te-ai nascut din Fecioara Histoase..., Slava... Si acum... tot aceasta. Dupa Cantarea a  sasea,  punem  Condacul  si  Icosul  Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem  Luminanda  Praznicului:  Fara  de schimbare  dupa  Ipostas...,  Slava...  Si  acum...  alta  Luminanda  a  Praznicului.  La  Stihoavna  punem  Stihirile Praznicului glas 6, Podobia: A treia zi ai inviat..., cu Stihurile ei, Slava... Si acum... glas 2: Pe cel Sfintit, Sfintita Fecioara... Apoi Bine este a ne marturisi Domnului...,, Sfinte Dumnezeule... dupa Tatal nostru... punem Troparul Praznicului, Ecteniile si Otpustul. Ceasul 1 celelalte se fac dupa randuiala obisnuita.

La  Liturghie  punem  Fericirile  din  Canonul  Praznicului,  de  la  Cantarea  intai  pe  patru  si  din  Canonul Sfantului, de la Cantarea a sasea, pe patru. Prochimenul il punem al Praznicului si apoi al Sfantului glas 6: Veseli-se-va  dreptul  de  Domnul...,  cu  Stihul:  Auzi  Dumnezeule  glasul  meu...  Apostolul  din  Cartea  cea  catre  Evrei: Fratilor  Hristos  venind  Arhiereu...  Aliluia  glas  5:  Lumina  a  rasarit  dreptului...,cu  Stihul:  Strigat-au  dreptii  si Domnul  i-a  auzit  pe  dansii...,  Evanghelia  de  la  Luca:  In  vremea  aceea  era  un  om  in  Ierusalim...  Priceasna Praznicului si a Sfantului: Intru pomenire vesnica...


4)IN ZIUA A PATRA POMENIREA PREACUVIOSULUI PARINTELUI NOSTRU ISIDOR PELUSIOTUL

Daca nu este Postul cel mare, se canta Slujba Praznicului si a Sfantului.

Seara La Vecernie dupa Psalmul  cel obisnuit si Catisma cea de rand, la: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Praznicului glas 4, Podobia: Dat-ai semn.. si trei ale Sfantului acelasi glas, Podobia: Ca pe un viteaz..., Slava... Si acum... a Praznicului, glas 2: Astazi Simeon in brate primeste pe Domnul slavei... La Stihoavna punem Stihirile  Praznicului  glas  2,  Podobia:  Casa  Efratului...,  cu  Stihurile Praznicului,  Slava...  Si  acum...  acelasi  glas, apoi  Samoglasnica:  Pe  cel  sfintit  Sfintita  Fecioara...  Urmeaza  Acum slobozeste...,  Sfinte Dumnezeule...  si  dupa Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfintilor  glas  8:  Intru  tine  parinte  cu  osardie  s-a  pazit...,  Slava...  Si  acum...  al Praznicului, apoi Ecteniile si Otpustul.
 
La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... Troparul Praznicului (de doua ori), Slava....a Sfantului, Si acum... al Praznicului. Dupa Obisnuitele Catisme si Sedelnele Praznicului, Citirea si Psalmul 50. Se pune Canonul  Praznicului  cu Irmosul, pe trei  si al Sfantului  cu Irmosul, pe patru,  glas 6. Dupa Cantarea a  treia, punem  Condacul  Sfantului  glas  4,  Podobia:  Aratatu-Te-ai  astazi...;  Alt  Luceafar  pe  tine  Biserica avandu-Te preaslavite...,  apoi  Sedealna  glas  3,  Podobia:  Pentru  marturisirea  Dumnezeiestii  credinte...,  Slava...  Si  acum...  a Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  sasea,  punem  Condacul  si  Icosul  Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem Luminanda Praznicului (de doua ori). La Stihoavna punem Stihirile Praznicului glas 2, Podobia: Casa Efratului..., Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei  cum  glas  7:  Lumina  spre  descoperirea  neamurilor...  Daca  este  Post  cantam Stihirile zilei. Urmeaza Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului, Slava...  Si  acum...  al  Praznicului,  Ecteniile si  Otpustul. 

Ceasul  1  si  celelalte Ceasuri,  ca  si  Liturghia  merg  dupa randuiala obisnuita.

Tot  intr-aceasta  zi  pomenirea  Sfantului  binecredinciosului   marelui  viteaz  Gheorghe,   Soborul  lui  se savarseste unde se afla moastele lui.

Tot intr-aceasta zi pomenirea prea cuviosului parintelui nostru Chiril noul Iezeritean   facatorul de minuni, soborul lui se savarseste in manastirea lui.


5) IN ZIUA A CINCEA POMENIREA SFINTEI MUCENITE AGATA

Seara La Vecernie dupa Psalmul cel incepator citim Catisma cea de rand. La: Doamne strigat-am... punem trei  Stihiri  ale Praznicului  glas  1,  Podobia:  Ceea  ce  esti  bucuria  cetelor  ceresti...  si  trei  ale  Mucenicilor  glas  4, Podobia:  Dat-ai  semn...,  Slava....  a  Mucenicilor  glas  8,  Stihira  Samoglasnica:  Preaslavita  minune s-a  facut...,  Si acum... a Nascatoarei pe acelasi glas: Cela ce se poarta pe Heruvimi si este laudat de Serafimi... Apoi Stihoavna, cu Stihirile Praznicului glas 1, Podobia: Prealaudatilor Mucenici..., Slava... Si acum... glas 4: Astazi Sfintita Maica si cea  mai  inalta  decat  Biserica...  Apoi    Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul Sfintei  glas 4: Mieluseaua Ta Iisuse Agata..., Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... Troparul Praznicului (de doua ori), Slava....al  Sfintei,  Si  acum...  al  Praznicului.  Apoi  Obisnuitele  Catisme,  Sedelnele  Praznicului  si  Psalmul  50.  Se  pune Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt, Irmosul punandu-se (de doua ori) si Canonul Sfintei pe patru, glas 2. Dupa Cantarea a treia, punem Condacul Sfintei glas 4, Podobia: Aratatu-Te-ai astazi...; Se impodobeste astazi Biserica cu preaslavita  porfira...,  apoi  Sedealna  glas  3,  Podobia:  Pentru  Dumnezeiasca  credinta...,  Slava...  Si  acum...  a Praznicului,  Podobia:  De  frumusetea  fecioriei  tale...  si  Citirea.  Dupa  Cantarea  a  sasea,  punem Condacul,  Icosul Praznicului si Sinaxarul. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda Mucenicului, Slava... Si acum... a Praznicului. La  Stihoavna  punem  Stihirile  Praznicului  glas  2,  Podobia:  Casa  Efratului...,  Slava...  Si  acum...  acelasi  glas  si Podobie: Bucurate ceea ce pe Hristos bucuria lumii l-ai primit... Apoi Bine este a ne marturisi Domnului...,, Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfintei,  Slava...  Si  acum...  al  Praznicului,  Ecteniile  si Otpustul.

Ceasul 1 si celelalte Ceasuri ca si Liturghia merg dupa randuiala obisnuita.
 

6) IN ZIUA A SASEA POMENIREA PREACUVIOSULUI PARINTELUI NOSTRU VUCOL EPISCOPUL SMIRNEI

La  Vecernie  dupa  Psalmul  cel  obisnuit  citim Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am...  punem trei Stihiri ale Praznicului glas 1, Podobia: Ceea ce esti bucuria cetelor ceresti... si trei ale Cuviosului glas 6, Podobia: A treia zi ai inviat Hristoase..., Slava... Si acum... a Praznicului glas 5: Cercetati Scripturile... La Stihoavna punem Stihirile Praznicului  glas 2,  Podobia:  Casa  Efratului...,  Slava...  Si acum...  a  Praznicului  glas  5:  Cel  vechi  de zile facandu-Se  Prunc  cu  trupul...  Urmeaza  Acum slobozeste...,  Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul Sfantului glas 4: Indreptator al credintei..., Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava.... al Sfantului, Si acum... al Praznicului. Obisnuitele Catisme, Sedelnele Praznicului si Citirea. Apoi Psalmul 50, Canonul Praznicului cu Irmosul, pe opt si Canonul Sfantului cu Irmosul, pe patru, glas 6. Dupa Cantarea a treia, punem Sedealna Sfantului glas 4: Cel ce Te-ai inaltat pe Cruce..., Slava... Si acum... a Praznicului. Dupa Cantarea a sasea,  punem  Condacul  si  Icosul  Praznicului.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem  Luminanda  Sfantului,  Slava...  Si acum...  a  Praznicului.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Praznicului  glas  2,  Podobia:  Casa  Efratului...,  Slava...  Si acum...  acelasi  glas  si  aceeasi  Podobie;  Mare  si  infricosata  taina...  Apoi:  Bine este a  ne  marturisi  Domnului...,, Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

Ceasul 1, celelalte Ceasuri si Liturghia merg dupa randuiala obisnuita.

7) IN   ZIUA   A   SAPTEA   POMENIREA   PREACUVIOSULUI   PARINTELUI   NOSTRU   PARTENIE EPISCOPUL   LAMSACULUI   SI   AL   CUVIOSULUI   PARINTELUI   NOSTRU   LUCA   CEL   DIN   ELADA (GRECIA)

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  la:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Arhiereului glas 1, Podobia: Ceea ce esti bucuria cetelor ceresti... si trei ale Cuviosului glas 6, Podobia: Toata nadejdea    punandu-si..., Slava... Si acum... a Praznicului, acelasi glas, insusi glasul: In mainile batranului  in ziua  de astazi...  La Stihoavna  punem Stihirile Praznicului  glas  6,  Podobia:  A treia  zi...,  Slava... Si acum... acelasi glas, insusi glasul: Sa se deschida usa cerului... Urmeaza Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfintilor  glas  4:  Dumnezeul  Parintilor  nostri...,  Slava...  Si  acum...  al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava.... al Sfantului, Si acum... al Praznicului. Apoi obisnuitele Catisme, Sedelnele Praznicului, Citirea si Psalmul 50.  Se  pune  Canonul  Praznicului  cu  Irmosul,  pe  sase  si  doua  Canoane  ale  Sfintilor,  cu  Irmoasele,  pe  opt:  al Arhiereului  glas  4  si  al  Cuviosului  glas  6.  Dupa Cantarea  a treia,  punem Condacul  Arhiereului  glas  3,  Podobia: Fecioara  astazi...;  Dar  dumnezeiesc  de  minuni  ai  luat...,  apoi  Icosul  si  Sedealna glas  8:  Pe  intelepciunea  si cuvantul lui Dumnezeu..., Slava.... a Cuviosului, aceeasi Podobie, Si acum... a Praznicului. Dupa Cantarea a sasea, punem  Condacul   si  Icosul   Praznicului.   Dupa   Cantarea   a   noua  punem  Luminanda   Arhiereului,   Slava....   a Cuviosului, Si acum... al Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului glas 2, Podobia: Casa Efratului..., Slava...  Si  acum...  acelasi  glas  si  Podobie:  Bucurate  ceea  ce  pe  Hristos  datatorul  de  viata  bucuria  lumii  L-ai primit... Apoi Bine este a ne marturisi Domnului...,, Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru..., punem Troparul Sfintilor, Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul. Ceasul 1, celelalte Ceasuri si Liturghia merg dupa randuiala obisnuita.


8) IN  ZIUA  A  OPTA  POMENIREA  SFANTULUI  MARELUI  MUCENIC  TEODOR  STRATILAT  SI  A SFANTULUI PROOROC ZAHARIA DE SECERA UCIS

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Mucenicului glas 5, Podobia: Bucura-te,  camara pustnicilor..  si trei ale Proorocului  glas 8, Podobia: Ce va  vom numi..., Slava.... a Mucenicului glas 5, Podobia: Astazi a rasarit  mai  mult decat  Luceafarul cinstita  ta  pomenire...,  Si  acum...  al  Praznicului,  acelasi  glas:  Cel  vechi  de  zile...  La  Stihoavna  punem  Stihirile Praznicului  glas  5,  Podobia:  A  treia  zi  ai  umblat...,  Slava....  a  Mucenicului  glas  8:  Ca  pe  Cel  numit  cu  numele darurile  lui  Dumnezeu...,  Si  acum...  acelasi  glas:  Cel  ce  se  poarta  pe  Heruvimi  si  este  laudat  de  Serafimi... Urmeaza Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Mucenicului glas 4: Cu numirea ostirii celei adevarate..., Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava.... al Mucenicului, Si acum... al Praznicului. Apoi Obisnuitele Catisme, Sedelnele Praznicului si Psalmul 50. Se pune Canonul Praznicului  cu Irmosul,  pe sase si  doua Canoane ale Sfintilor  glas 8,  cu Irmosul, pe opt.  Dupa Cantarea a treia, punem Condacul si Icosul Praznicului, Sedealna Mucenicului glas 8, Podobia: Pe intelepciunea si cuvantul  lui  Dumnezeu...,  Slava....  a  Proorocului  glas  3,  Podobia:  De  frumusetea  fecioriei  tale...,  Si  acum...  a Praznicului  si  Citirea.  Dupa  Cantarea  a  sasea,  punem  Condacul  Mucenicului  glas  2,  Podobia:  Cele  de  sus cautand...: Cu barbatia sufletului in credinta ca intr-o platosa imbracaminte..., Icosul si Sinaxarul. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda Mucenicului, Slava... Si acum... al Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile Praznicului glas  1,  Podobia:  Prealaudatilor  mucenici...,  Slava....  a  Sfantului  glas  8:  Vitejeasca  lupta  adunat...,  Si  acum...  a Praznicului,  glas  5:  Cercetati  Scripturile...  Apoi  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul Mucenicului  ,  Slava...  Si  acum...  al  Praznicului,  Ecteniile  si  Otpustul,  apoi  Ceasul  1.  La  Ceasuri  Troparul Sfantului, Slava.... al Sfantului, Si acum... al Nascatoarei Ceasurilor. Dupa Sfinte Dumnezeule... punem Condacul Praznicului si al Sfantului.

La Liturghie punem Fericirile Praznicului de la Cantarea a opta, pe patru si ale Sfantului de la Cantarea a sasea,  pe  patru.  Prochimenul  glas  7:  Veseli-se-va  dreptul  de  Domnul...,  cu  Stihul:  Auzi  Dumnezeule,  glasul meu...Apostolul  din Cartea cea catre Timotei: Fiule Timotei  intareste-te in darul cel intru Iisus Hristos..., Aliluia glas 4:  Dreptul ca  finicul va inflori... Evanghelia  de la Matei: Zis-a Domnul  Ucenicilor Sai:  iata Eu va trimit pe voi... Priceasna: Intru pomenire vesnica...
 

9) IN ZIUA A NOUA POMENIREA SFANTULUI MUCENIC NICHIFOR

Tot intr-aceasta zi se Odovaieste si Praznicul Intampinarii Domnului. De nu se va intampla Odovania Praznicului in aceasta zi atunci, Slujba Sfantului se canta asa:

La Vecernie dupa Psalmul cel obisnuit se pune Catisma cea de rand. La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Sfantului glas 2, Podobia: Cand de pe lemn..., Slava... a Sfantului glas 6: Aratatu-te-ai tuturor luminat..., Si acum... a Nascatoarei sau a Crucii Nascatoarei. Dupa obisnuita Stihoavna se pune Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal  nostru... punem Troparul Mucenicului glas 4:  Mucenicul Tau, Doamne..., Slava... Si acum... a Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La  Utrenie  dupa  cei  sase Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem Troparul  Sfantului  (de  doua  ori), Slava... Si acum... a Nascatoarei. Apoi obisnuitele Catisme, Sedelnele Octoihului si Psalmul 50. Canonul Sfantului pe patru, glas 8. Dupa Cantarea a treia punem Condacul glas 1, Podobia: Ceata ingereasca...; Cu legatura dragostei legat  fiind Nichifore..., apoi  Sedealna  glas 1, Podobia:  Piatra fiind pecetluita..., Slava...  Si acum... a Nascatoarei. Dupa  Cantarea a  sasea  punem Condacul  Sfantului  glas  3,  Podobia:  Fecioara  astazi...;  Intr-aripandu-te  slavite  cu dragostea  Domnului...,  apoi  Icosul.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem Luminanda  Mucenicului,  Slava...  Si  acum...  a Nascatoarei si   Stihoavna. Apoi Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Nascatoarei si celelalte.

Se  cuvine  sa  stim:  ca  de  se  va  intampla  Odovania  Praznicului  Intampinarii  Domnului  mai  inainte  de Duminica Vamesului si a Fariseului in oricare zi a saptamanii, atunci:

La  Vecernie  dupa  Psalmul  cel  incepator  si  dupa  obisnuita  Catisma,  la:  Doamne  strigat-am...  punem Stihirile Praznicului pe sase, cele cantate in ziua Praznicului, Slava... Si acum... a Praznicului. Iar daca este Vineri seara punem Slava... a Praznicului, Si acum... a Nascatoarei glasului de rand. Prochimenul zilei, Vohod si Citire nu se pun.  La  Stihoavna  punem Stihirile Praznicului,  cu Stihurile lor,  Slava...  Si acum...  a  Praznicului.  Apoi  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Praznicului, Ectenia si Otpustul. La Pavecernita dupa Sfinte Dumnezeule... punem Condacul Praznicului. Miezonoptica o cantam din Octoih cu Catisma si cu Troparele cele obisnuite.

La  Utrenie dupa  cei  sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului  (de trei  ori). Dupa cele doua Catisme punem Sedelnele Praznicului si Citirea apoi Psalmul 50. Canonul Praznicului cu Irmosul pe paisprezece, Irmosul punandu-se de cate doua ori. Catavasii se canta tot acelasi Irmoase. Dupa Cantarea a treia punem  Sedealna  Praznicului  (de  doua  ori).  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  si  Icosul  Praznicului  si Sinaxarul. La Cantarea a noua nu cantam Ceea ce esti mai cinstita..., ci cantam Stihirile Marimurilor Praznicului, asa  cum  am  cantat  in  ziua  Praznicului.  Apoi  Luminanda  Praznicului  (de  doua  ori).  La  Laude  punem  Stihirile Praznicului,  pe  patru,  Slava...  Si  acum...  Samoglasnica  Praznicului.  Apoi  Doxologia  cea  mare,  iar  dupa  Sfinte  
Dumnezeule... punem Troparul Praznicului (o data), apoi Ecteniile si Otpustul si obisnuita iesire in pridvor pentru Ceasul 1. La Ceasuri punem Troparul si Condacul Praznicului.

La Liturghie punem Fericirile Praznicului, de la Cantarea a noua, cu Irmosul pe opt. Dupa Vohod punem Troparul  Praznicului,  Slava...  Si  acum...  Condacul  Praznicului.  Prochimenul,  Aliluia  si  Priceasna  le  punem  ale Praznicului  iar  Apostolul  si  Evanghelia  le  punem  ale  zilei.  Iar  Slujba  Sfantului  care  se  va  intampla  in  ziua Odovaniei o cantam la Pavecernita sau cand va voi cel mai mare.

De  se  va  intampla  Odovania  Praznicului  Intampinarii  Domnului  in  Duminica  cea  dinaintea  Duminicii Vamesului si a Fariseului atunci:

Sambata seara la Vecernia cea mica punem Stihirile Invierii din Octoih, Slava... Si acum... a Praznicului. La Stihoavna punem Stihira Invierii (o data) si apoi Stihoavna Praznicului de la Vecernia cea mare, cu Stihurile ei, Slava... Si acum... a Praznicului. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Invierii Slava... Si acum... al Praznicului, Ectenia cea mica si Otpustul.

La Vecernia cea mare dupa Psalmul cel incepator cantam: Fericit este barbatul care se teme de Domnul... toata Catisma. La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Invierii , una a lui Anatolie si sase ale Praznicului, cele cantate in ziua Praznicului, Slava... a Praznicului, Si acum...  a Nascatoarei  glasului  de rand. La Litie punem Stihirile Praznicului, Slava... Si acum... a Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile Invierii, Slava... Si acum...   a Praznicului. Apoi Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul: Nascatoare de Dumnezeu Fecioara...  (de  doua  ori)  si  apoi  Troparul  Praznicului  (o  data).  Apoi  Binecuvantarea  painilor si  dupa aceea:  Fie  numele  Domnului  binecuvantat...  (de  trei  ori)  si  Psalmul  33.  Apoi  Citire  din  Talcuirea  Faptelor Apostolilor.

La  Utrenie  dupa  cei  sase  Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem  Troparul  Invierii  (de  doua  ori), Slava... Si acum... al Praznicului. Dupa amandoua Catismele punem Sedelnele Invierii cu Stihira Nascatoarei lor si Citire din Talcuirea Evangheliei, apoi Polieleul si Troparele: Soborul ingeresc..., apoi Ipacoiul glasului si Citirea. Antifoanele si Prochimenul glasului, Toata suflarea..., Evanghelia Invierii si Invierea lui Hristos vazand... Psalmul
50 si Stihira Invierii. Se pune Canonul Invierii cu Irmosul pe patru, apoi al Nascatoarei de Dumnezeu cu Irmosul pe doi si al Praznicului cu Irmosul pe opt. Catavasiile Praznicului: Pamantul cel roditor de adancime... Dupa Cantarea a  treia  punem  Condacul  si  Icosul  Praznicului,  apoi  Sedealna  Praznicului  (de  doua  ori).  Dupa  Cantarea  a  sasea punem Condacul si Icosul Invierii si citim Sinaxarul. La Cantarea a noua cantam: Ceea ce esti mai cinstita..., apoi Luminanda  Invierii,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Laude  punem  patru  Stihiri  ale  Invierii  si  patru  ale Praznicului,   cu   cea   de   la   Slava...,   cu   Stihurile   Praznicului,   apoi   Slava...   Stihira   Evangheliei,   Si   acum... Preabinecuvantata  esti  Nascatoare  de  Dumnezeu  Fecioara...  Doxologia  cea  mare,  iar  dupa  Sfinte  Dumnezeule... punem  Troparul  Invierii,  Ecteniile  si  Otpustul.  Se  pune  apoi  Invatatura  Sfantului  Teodor  Studitul  si  se  face obisnuita iesire in pridvor pentru Ceasul 1. La Ceasuri punem Troparul Invierii, Slava... al Praznicului, Si acum... al Nascatoarei  Ceasurilor.  Dupa  Sfinte  Dumnezeule...  punem  Condacul  Praznicului  si  Otpustul  cel  desavarsit.  De asemenea se face si la celelalte Ceasuri cand zicem Troparele si Condacele.

La  Liturghie punem Fericirile Invierii,  pe sase si  ale Praznicului,  de la  Cantarea  a  noua,  pe patru.  Dupa Vohod  punem  Troparul  Invierii  si  al  Praznicului,  Slava...  Condacul  Invierii,  Si  acum...  Condacul  Praznicului. Prochimenul  glasului si  al  Praznicului.  Apostolul  si Evanghelia Duminicii  celei  de rand si Priceasna:  Laudati pe Domnul  din ceruri... si  apoi Priceasna Praznicului. Iar Slujba Sfantului celui  ce se intampla in ziua respectiva  de Duminica o cantam la Pavecernita sau cand va voi cel mai mare.

INSEMNARE pentru Praznicul Intampinarii Domnului: in ce zi va fi Intampinarea si in care zi se va canta Odovania Praznicului.

De  se  va  intampla Praznicul  Intampinarii  Domnului  in Duminica  Fiului  celui  risipitor  sau in Lunea sau Martea Saptamanii lasatului sec de carne, atunci se Odovaieste Praznicul in Vinerea aceleiasi saptamani. Iar de se va  intampla  in  ziua  de  Miercuri,  Joi,  Vineri  sau  Sambata  din  Saptamana  Lasatului  sec  de  carne,  atunci  se Odovaieste Praznicul in Martea Saptamanii Branzei. Iar de se va intampla in Duminica Lasatului sec de carne sau in Lunea Saptamanii Branzei, atunci se Odovaieste in Joia aceleiasi Saptamani a Branzei. Iar de se va intampla in Martea  sau  Miercurea  Saptamanii  Branzei,  atunci  se  Odovaieste  in  Sambata  aceleiasi  Saptamani.  Iar  de  se  va intampla  in  Joia,  Vinerea  sau Sambata  Saptamanii  Branzei,  atunci  se  Odovaieste in Duminica  Lasatului  sec  de branza.

Iar de se va intampla Intampinarea Domnului in Duminica Lasatului sec de branza, atunci se Praznuieste doar o zi De se va intampla Odovania Intampinarii Domnului  in Duminica Fariseului, in Duminica Fiului risipitor sau in Duminica Lasatului sec de branza, atunci:

Sambata seara la Vecernia cea mica punem patru Stihiri ale Invierii pe glasul Octoihului, Slava... Si acum... a Praznicului  . Se pune Stihira Invierii  (o data), apoi  Stihoavna Praznicului, de la Vecernia  cea  mare, Slava... Si acum...  a  Praznicului.  Apoi  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul Invierii, Slava... Si acum... al Praznicului. Ecteniile si Otpustul.

La Vecernia cea  mare dupa Psalmul  cel de seara  cantam:  Fericit  este barbatul care se teme  de Domnul... toata Catisma. La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Invierii, trei ale Triodului si patru ale Praznicului, cu cea de la Slava..., Slava... a Triodului, Si acum... a Nascatoarei glasului. Iar daca este Hramul Intampinarii, punem Si acum... a Praznicului. La Litie punem Stihirile Praznicului si ale Triodului, cele de la Laude, fara cea de la Slava, Slava... a Triodului, Si acum... a Praznicului. La Stihoavna punem Stihirile Invierii, Slava...  a Triodului, Si acum... a Praznicului. Apoi Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul: Nascatoare de Dumnezeu  Fecioara..  (de  doua  ori)  si  Troparul  Praznicului  (o  data).  Apoi  Binecuvantarea  painilor,dupa  care urmeaza Fie numele Domnului binecuvantat... (de trei ori),  Psalmul 33 si Citirea.

La  Utrenie  dupa  cei  sase  Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem  Troparul  Invierii  (de  doua  ori), Slava... Si acum... al Praznicului. Dupa Catisma punem Sedelnele Invierii, Slava... Si acum... a Nascatoarei  lor si Citirea. Apoi  cantam Polieleul, Psalmul:  Laudati numele Domnului... si alt Psalm:  Marturisiti-va Domnului...  Iar daca este in Duminica Fiului Risipitor sau a Lasatului sec de carne sau a Lasatului sec de branza cantam si al treilea Psalm: La raul Babilonului ...,cu Aliluia. Iar daca este in Duminica Fariseului citim: Fericiti cei fara de prihana... si apoi Troparele Invierii: Soborul ingeresc... Urmeaza Ipacoiul, Antifoanele si Prochimenul glasului, apoi Evanghelia Invierii,  Invierea  lui  Hristos  vazand...,  Psalmul  50,   Slava...  pe  glas  8:  Usile  pocaintei...,  Si  acum...  In  cararile mantuiri...,   apoi Miluieste-ma Dumnezeule..., cu Stihira: La multimea faptelor mele celor rele... Se pune Canonul Invierii cu Irmosul pe patru, apoi Canonul Triodului tot pe patru si Canonul Praznicului pe sase. Se pun Catavasiile Praznicului. Dupa Cantarea a treia punem Condacul si Sedealna Triodului, Slava... Si acum... a Praznicului. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul si Icosul Praznicului.  La Cantarea a noua cantam: Ceea ce esti mai cinstita..., iar dupa Cantarea a noua punem Luminanda Invierii, Slava... a Triodului, Si acum... a Praznicului. La Laude punem patru   Stihiri   ale  Invierii   si   patru   ale  Praznicului,   cu   cea   de  la   Slava, Slava...   a   Triodului, Si  acum: Preabinecuvantata esti... Iar daca este Duminica Lasatului sec de branza, dupa Stihurile Praznicului zicem Stihurile: Scoala-Te  Doamne  Dumnezeul  meu...  si  cantam  Stihira  Samoglasnica  a  Triodului,  Slava...  alta  Stihira  tot  a Triodului, Si acum...: Preabinecuvantata esti.... Apoi Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule... si celelalte punem numai Troparul Invierii, Ecteniile si Otpustul. Dupa aceea Slava... Si acum...  Stihira Evangheliei, pe care o cantam iesind  la  Ceasul  1  in pridvor.  La  Ceasuri  punem Troparul  Invierii,  Slava...  al  Praznicului,  Si  acum...  al Nascatoarei Ceasurilor. Dupa Tatal nostru... zicem Troparele Praznicului si al Triodului schimbandu-le.

La Liturghie punem Fericirile glasului pe patru, apoi ale Triodului, de la Cantarea a treia, tot pe patru si ale Praznicului,  de  la  Cantarea  a  noua,  pe  patru.  Dupa  Vohod  punem  Troparul  Invierii  si  al  Praznicului,  Slava... Condacul Triodului, Si acum... al Praznicului. Prochimenul zilei si al Praznicului.  Apostolul, Aliluia si Evanghelia Duminicii  celei  de rand. Priceasna o punem intai  a zilei si apoi a Praznicului. Se pune asa pentru ca in Sambata Lasatului sec de carne nu se face Odovania Intampinarii Domnului, de asemenea si in Duminica Lasatului sec de carne.

Iar daca se va intampla Odovania Intampinarii Domnului in Martea sau  Joia Saptamanii Branzei, o cantam asa:
 
Seara la Vecernie dupa Psalmul cel incepator citim Catisma cea de rand. La: Doamne strigat-am... punem Stihirile   Praznicului   pe   sase,   Slava...   Si   acum...   a   Praznicului.   La   Stihoavna   punem   Stihirile   Triodului, Samoglasnica  zilei  (de  doua  ori),   apoi  Mucenicina  cu Stihurile  cele obisnuite,  Slava...  Si  acum...  a  Praznicului. Urmeaza Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal  nostru... punem Troparul Praznicului, Ectenia si Otpustul. Iar Slujba Sfantului celui de rand o cantam la Pavecernita sau cand va voi cel mai mare.

La  Utrenie dupa  cei  sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului  (de trei  ori). Dupa Catisme punem Sedelnele Praznicului, apoi Psalmul 50. Canonul Praznicului cu Irmosul pe paisprezece, iar unde avem Tricantare cantam Canonul Praznicului cu Irmosul pe sase si Canonul Triodului pe opt. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna Triodului (cea care este scrisa dupa a doua Catisma), Slava... Si acum... a Praznicului. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul  si  Icosul Praznicului. La Cantarea  a  noua  cantam: Ceea  ce  esti  mai  cinstita..., apoi  dupa  Cantare punem Luminanda Praznicului  (de doua  ori).  La Laude punem Stihirile Praznicului  pe  patru, Slava...  Si  acum...  a  Praznicului.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Triodului,  Samoglasnica  zilei  (de  doua  ori)  si Mucenicina,  Slava... Si acum... a Praznicului. Apoi  Bine este a ne marturisi  Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Praznicului (o data),  Ecteniile si Otpustul. Urmeaza Ceasul 1,  iar la Ceasuri zicem Troparul si Condacul Praznicului.

La  Liturghie  punem Fericirile  Praznicului  de  la  Cantarea  a  noua,  pe  opt.  Dupa  Vohod  punem  Troparul Praznicului, Slava...  Si  acum...  Condacul Praznicului. Prochimenul,  Aliluia si Priceasna Praznicului. Apostolul  si Evanghelia le spunem ale zilei. Iar in Miercurea si in Vinerea Saptamanii Branzei nu se face Odovania Intampinarii Domnului.
 
De se va intampla Odovania Intampinarii Domnului in Sambata Saptamanii Branzei, atunci:

In  Vinerea  Saptamanii  Branzei,  la Vecernie,  dupa  Psalmul  de seara  cel  obisnuit  cantam Catisma  cea  de rand.  La:  Doamne  strigat-am...  punem  trei  Stihiri  ale  Praznicului   si  trei  ale  Parintilor,  Slava...  a  Parintilor,  Si acum... a Praznicului. Prochimenul si Proorocia zilei, apoi Prochimenul: Sa nadajduiasca Israel spre Domnul... La Stihoavna  punem  Stihirile  Triodului,  Samoglasnica  zilei  (de  doua  ori)  si  Mucenicina,  Slava...  a  Parintilor,  Si acum...  a  Praznicului.  Apoi  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul Parintilor, Slava... Si acum... al Praznicului, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Praznicului (de doua ori), Slava...  al  Parintilor,  Si  acum...  al  Praznicului.  Dupa  Catisme  punem  Sedelnele  Praznicului,  apoi  Psalmul  50. Canonul  Praznicului  il  punem  cu  Irmosul  pe  opt  si  al  Parintilor  cu  Irmosul  pe  sase.  Catavasiile  le  punem  ale Praznicului. Dupa Cantarea a treia punem Condacul si Icosul  Parintilor si  Sedealna  lor (de  doua  ori), Slava... Si acum... a Praznicului. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul si Icosul Praznicului. La Cantarea a noua cantam: Ceea  ce  esti  mai  cinstita... apoi  punem Luminanda  Praznicului,  Slava... a Parintilor, Si acum... a Praznicului.  La Laude punem trei Stihiri ale Praznicului   si trei ale Parintilor, Slava... a Parintilor, Si acum... a Praznicului. Apoi Doxologia  cea  mare,  iar  dupa Sfinte  Dumnezeule...  si  celelalte punem  Troparul  Parintilor,  Slava...  Si  acum...  al Praznicului  si  se  face  apoi  obisnuita  iesire  in  pridvor  pentru Ceasul  1.  La  Ceasuri  punem  Troparul  Praznicului, Slava...  al Parintilor,  Si  acum...  al  Nascatoarei  Ceasurilor.  Dupa   Tatal  nostru...   punem Condacul  Praznicului  si apoi al Parintilor.

La Liturghie punem Fericirile Praznicului de la Cantarea a noua, pe patru si ale Parintilor de la Cantarea a sasea, pe patru. Dupa Vohod punem Troparul Praznicului si al Parintilor, Slava... Condacul Parintilor, Si acum... al Praznicului.  Prochimenul  Praznicului  si  al  Parintilor.  Apoi  Apostolul  si  Evanghelia  le  punem  ale  zilei  si  ale Parintilor. Priceasna intai o punem a Praznicului si apoi a Parintilor.


10) IN ZIUA A ZECEA POMENIREA SFANTULUI MUCENIC HARALAMBIE

La  Vecernie  dupa  Psalmul  cel  obisnuit  citim Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am...  punem trei Stihiri  ale  Octoihului  si  trei  ale  Sfantului  ,  glas  6,  Podobia:  Toata  nadejdea  punandu-si...,  Slava...  Si  acum...  a Nascatoarei sau  a  Crucii  Nascatoarei.   Stihoavna  Octoihului,   Slava...   Si   acum...  a  Nascatoarei  sau  Crucii Nascatoarei.  Apoi Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule...  si dupa Tatal  nostru... punem Troparul  Mucenicului, Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Mucenicului (de doua ori), Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei.  Dupa  obisnuitele Catisme  punem Sedelnele  Octoihului  si  Psalmul  50.  Se  pun amandoua  Canoanele  Octoihului  si  Canonul  Sfantului  pe  patru,  glas  6.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Sedealna Sfantului  glas  3,  Podobia:  Pentru  marturisirea  dumnezeiestii  credinte...,  Slava...  alta  Sedealna  glas  1,  Podobia: Mormantul Tau..., Si acum... a Nascatoarei, aceeasi Podobie. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul Mucenicului glas 4, Podobia: Aratatu-Te-ai astazi...; Ca pe o comoara de mult pret..., apoi Icosul. Dupa Cantarea a noua punem  Luminanda Octoihului, Slava... a Mucenicilor, Si acum... a Nascatoarei. Stihoavna Octoihului, Slava... Si acum... a Nascatoarei  ei.  Apoi  Bine  este  a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...   punem Troparul Mucenicului, Slava... Si acum... al Nascatoarei, si celelalte dupa randuiala obisnuita .


11) IN ZIUA A UNSPREZECEA POMENIREA SFANTULUI SFINTITULUI MUCENIC VLASIE

La  Vecernie  dupa  Psalmul  cel  obisnuit  citim Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am...  punem trei Stihiri ale Octoihului si trei ale Sfantului glas 1, Podobia: Ceea ce esti bucuria cetelor ceresti..., Slava... glas 4: Ca un bun indreptator..., Si acum... a Nascatoarei sau a Crucii Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihirile Octoihului, Slava... glas  6:  Odraslind  intru  nevointa  dumnezeiestelor  fapte  bune...,  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Apoi  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului glas 4: Si partas obiceiurilor..., Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La  Utrenie  dupa  cei  sase Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem Troparul  Sfantului  (de  doua  ori), Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei.  Dupa  obisnuitele  Catisme  punem  Sedelnele  Octoihului,  Psalmul  50.  Se  pun amandoua  Canoanele  Octoihului  si  Canonul  Sfantului  pe  patru,  glas  4.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Condacul Sfantului glas 2, Podobia: Cele de sus cautand... ; Dumnezeiasca odraslire, floarea cea nevestejita..., apoi Sedealna glas  8:  Pe  intelepciunea  si  cuvantul  lui  Dumnezeu...  ,  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Dupa  Cantarea  a  sasea punem Condacul Sfantului glas 8, Podobia: Ca niste parga a firii...; Cu ungerea credintei si cu sangele muceniciei te-ai  impodobit  slavite  Vlasie...,  si  Icosul.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem  Luminanda  Octoihului,  Slava...  a Sfantului,  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Stihoavna  Octoihului,  apoi  Bine  este  a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfantului,  Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei,  Ecteniile  si Otpustul, si celelalte dupa randuiala obisnuita.

Tot  intr-aceasta  zi  pomenirea  Preacuviosului  Parintelui  nostru  Dimitrie  al  Prelutcanului  Facatorul  de minuni. Soborul lui se savarseste in Manastirea lui si la Bisericile care-i poarta Hramul.

Tot  intr-aceasta  zi  se savarseste  si  Adormirea  Sfantului  Binecredinciosului  Marelui  Viteaz Bsevolod  cel numit din Sfantul Botez Gavriil, Facatorul de minuni al Sucovanului. Soborul lui se savarseste unde sunt Moastele lui si acolo unde ii este Hramul.


12) IN   ZIUA   A   DOISPREZECEA   POMENIREA   CELUI   INTRU   SFINTI   PARINTELUI   NOSTRU MELETIE ARHIEPISCOPUL ANTIOHIEI CELEI MARI

La Vecernie dupa Psalmul de seara cel obisnuit citim Catisma cea de rand. La: Doamne strigat-am... punem trei  Stihiri  ale  Octoihului  si  trei  ale  Sfantului  Meletie  glas  4,  Podobia:  Ca  pe  un  viteaz...,  Slava...  Si  acum...  a Nascatoarei.  Stihoavna  Octoihului,  apoi   Acum slobozeste...,  Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul Sfantului glas 4: Indreptatorule al credintei..., Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.
 
La  Utrenie  dupa  cei  sase Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem Troparul  Sfantului  (de  doua  ori), Slava... Si acum... al Nascatoarei. Apoi obisnuitele Catisme, Sedelnele Octoihului si Psalmul 50. Punem amandoua Canoanele Octoihului si Canonul Sfantului pe patru, glas 8. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna Sfantului glas 8, Podobia: Pe intelepciunea si cuvantul lui Dumnezeu..., Slava... Si acum... a Nascatoarei sau a Crucii Nascatoarei. Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  Sfantului  glas  6:  De  indrazneala  ta  cea  duhovniceasca  temandu-se departatul  Macedonie  a  fugit...,  apoi  Icosul.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem  Luminanda  Octoihului,  Slava...  a Sfantului,  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Stihoavna  Octoihului,  apoi  Bine  este  a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfantului,  Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei  sau  al  Crucii Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul, si celelalte dupa randuiala obisnuita.

Tot  intr-aceasta  zi  si  pomenirea  celui  intru Sfinti  a  Parintelui  nostru  Alexie,  Mitropolitul  a  toata  Rusia, Facatorul  de  minuni.  Soborul  lui  se  savarseste  in  Patrie,  la  Mitropolia  lui,  unde  zac  Moastele  lui  si  unde  este Hramul lui.


13) IN ZIUA    A    TREISPREZECEA    POMENIREA    PREACUVIOSULUI    PARINTELUI    NOSTRU MARTINIAN

La  Vecernie dupa  Psalmul  cel  de seara  citim Catisma  cea  de rand.  La:  Doamne  strigat-am...  punem trei Stihiri ale Octoihului si  trei ale Sfantului glas 2,  Podobia: Cand de pe lemn..., Slava... acelasi glas, insusi glasul: Bucura-te cinstita si mult minunata lauda a palestinienilor..., Si acum... a Nascatoarei sau a Crucii Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihirile Octoihului, Slava... a Sfantului glas 6, insusi glasul: Impodobit fiind cu haina curatiei..., Si acum... a Nascatoarei. Apoi   Acum slobozeste...,  Sfinte Dumnezeule... si  dupa Tatal  nostru...  punem Troparul Sfantului  glas  8:  Vapaia  ispitelor  cu  curgerile  lacrimilor  tu  ai  stins  fericite..,  Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La  Utrenie  dupa  cei  sase Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem Troparul  Sfantului  (de  doua  ori), Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei.  Dupa  obisnuitele Catisme  si  Sedelnele  Octoihului  punem Psalmul  50.  Punem apoi amandoua Canoanele Octoihului si Canonul Sfantului pe patru, glas 2. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna Cuviosului glas 4, Podobia: Degrab ne intampina..., Slava... glas 1, Podobia: Piatra fiind pecetluita..., Si acum...
a  Nascatoarei,  aceeasi  Podobie.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem Condacul  glas  2,  Podobia:  Pe propovaduitorii  cei tari...;  Ca  pe  un  nevoitor  iscusit  al  buneicredinte...,  apoi  Icosul  si  Sinaxarul.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem Luminanda Octoihului, Slava... a Sfantului, Si acum... a Nascatoarei. Urmeaza Stihoavna Octoihului, apoi Bine este a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte  Dumnezeule...  si dupa  Tatal  nostru...,  daca  nu  este  post,  punem  Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul, si celelalte dupa randuiala obisnuita.


14) IN ZIUA A PAISPREZECEA POMENIREA PREACUVIOSULUI PARINTELUI NOSTRU AUXENTIE

La Vecernie dupa obisnuitul Psalm incepator si dupa Catisma cea de rand, la: Doamne strigat-am... punem trei  Stihiri  ale  Octoihului  si  trei  ale Sfantului  glas  4,  Podobia:  Dat-ai  semn...,  Slava...  glas  8:  Intelepciunea  cea curata a Duhului Sfant..., Si acum... a Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihirile Octoihului, Slava... Si acum... a Nascatoarei.  Apoi Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal  nostru... punem Troparul Sfantului glas 1: Locuitor al pustiei si inger in trup..., Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Cuviosului (de doua ori), Slava... Si acum... al Nascatoarei. Apoi obisnuitele Catisme, Sedelnele Octoihului si Psalmul 50. Punem amandoua Canoanele Octoihului si Canonul Sfantului pe patru, glas 4. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna Cuviosului glas 1,   Podobia:   Mormantul   Tau...   ,   Slava...   alta  Sedealna,   glas   8,   Podobia:   Pe  intelepciunea   si   cuvantul   lui Dumnezeu..., Si acum... a Nascatoarei aceeasi Podobie. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul Cuviosului glas 2, Podobia:   Pe   Nascatoarea   de   Dumnezeu   cea   intru   rugaciuni...;   Indulcindu-te   cu   infranare   de   Dumnezeu cugetatorule..., apoi Icosul. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda Octoihului, Slava... a Sfantului, Si acum... a Nascatoarei.  Se  pune  Stihoavna  Octoihului,  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Apoi  Bine  este  a  ne  marturisi Domnului...,  iar  dupa  Sfinte  Dumnezeule...  si  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Sfantului  Slava...  Si  acum...  al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul, si celelalte dupa randuiala obisnuita.


15) IN ZIUA A CINCISPREZECEA POMENIREA SFANTULUI APOSTOL ONISIM

La  Vecernie  dupa  Psalmul  incepator  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am...  punem  trei Stihiri  ale  Octoihului  si  trei  ale  Apostolului  glas  1,  Podobia:  Ceea  ce  esti  bucuria  cetelor  ceresti...,  Slava...  Si acum...  a  Nascatoarei.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Octoihului,  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Apoi  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Apostolului glas 3, Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Apostolului (de doua ori), Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei.  Dupa  obisnuitele Catisme  punem Sedelnele  Octoihului  si  Psalmul  50.  Se  pun amanoua  Canoanele  Octoihului  si  Canonul  Sfantului  pe  patru,  glas  6.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Sedealna Apostolului  glas  4,  Podobia:  Degrab  ne intampina..., Slava...  alta  Sedealna,  glas  8,  Podobia:  Pe intelepciunea  si cuvantul  lui  Dumnezeu...,  Si  acum...  a  Nascatoarei  aceeasi  Podobie.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul Apostolului glas 4, Podobia: Aratatu-Te-ai astazi...; Ca o raza ai stralucit lumii cu razele stralucindu-te fericite..., apoi  Icosul.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem Luminanda  Octoihului,  Slava...  a  Sfantului,  Si  acum...  a  Nascatoarei. Stihoavna Octoihului,  apoi   Bine este a  ne marturisi Domnului... , Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal  nostru..., daca nu este Post, punem Troparul Apostolului, Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.


16) IN   ZIUA   A   SAISPREZECEA   POMENIREA   SFANTULUI   MUCENIC   PAMFIL   SI   A   CELOR IMPREUNA CU DANSUL

La Vecernie dupa Psalmul cel de seara punem Catisma cea de rand. La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri  ale  Octoihului  si  trei  ale  Mucenicilor  glas  1,  Podobia:  Ceea  ce  esti  bucuria  cetelor  ceresti...,  Slava...  Si acum... a Nascatoarei. Urmeaza Stihoavna Octoihului, apoi  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfintilor glas 4: Mucenicii Tai, Doamne..., Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, daca nu este Postul Mare, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Sfintilor (de doua ori), Slava... Si acum... al Nascatoarei. Dupa obisnuitele Catisme punem Sedelnele Octoihului si Psalmul 50. Se pun amandoua Canoanele Octoihului  si Canonul  Sfintilor pe patru,  glas 4. Dupa Cantarea a  treia punem Sedealna Mucenicului glas 4, Podobia: Spaimantatu-s-a Iosif..., Slava... alta Podobie acelasi glas, Podobia: Cel  ce  Te-ai  inaltat  pe  cruce...,  Si  acum...  a  Nascatoarei,  asemenea.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul Sfintilor  glas  4,  Podobia:  Cel  ce Te-ai  inaltat  pe  cruce...  ;  Dungi  infricosate zacandu-va inainte patimitorilor  cei viteji ai Duhului..., apoi Icosul. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda Octoihului si Stihoavna Octoihului, apoi Bine  este  a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul  Mucenicilor, Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.


17) IN ZIUA A SAPTESPREZECEA POMENIREA SFANTULUI MARELUI MUCENIC TEODOR TIRON

La  Vecernie  dupa  Psalmul  cel  de  seara  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am...  punem Stihirile Sfantului pe sase glas 2, Podobia: Cand de pe lemn..., apoi  alte Stihiri glas 4, Podobia: Ca pe un viteaz..., Slava...  glas  4, insusi  glasul:  Pe tine  cel  numit  cu  numele  dumnezeiestilor  daruri...,  Si  acum...  a  Nascatoarei.  La Stihoavna  punem Stihirile Octoihului,  Slava...  a  Sfantului  glas  2:  Darul  cel  de  la  Dumnezeu  daruit  al  minunilor tale...,  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Apoi  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul  Sfantului  glas  2:  Mari  sunt  ispravile  credintei  in  izvorul  vapaii...,  Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La  Utrenie  dupa  cei  sase Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem Troparul  Sfantului  (de  doua  ori), Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei.  Dupa  obisnuitele  Catisme  punem  Sedelnele  Octoihului  si  Psalmul  50  Se  pun amandoua Canoanele Octoihului, fara de Mucenicine si  Canonul Sfantului pe sase,  glas 8. Dupa Cantarea a  treia punem Sedealna  Sfantului  glas  8,  Podobia:  Pe intelepciunea  si  cuvantul  lui  Dumnezeu...,  Slava...  alta  Sedealna, glas 4: Cel ce Te-ai inaltat pe cruce... Dupa Cantarea a sasea punem Condacul Sfantului glas 8: Credinta lui Hristos ca o pavaza inlauntru in inima ta primind-o..., apoi Icosul. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda Octoihului, Slava... a Sfantului, Si acum... a Nascatoarei. La Laude punem Stihirile Sfantului pe patru, glas 1, Podobia: Ceea ce esti  bucuria  cetelor  ceresti...,  Slava...  glas  6:  Dar  de  sfintenie  si  bogatie  de  dumnezeiasca  viata...,  Si  acum...  a Nascatoarei sau a Crucii Nascatoarei. La Stihoavna punem Stihirile Octoihului, Slava... a Sfantului glas 8: Barbatie muceniceasca   crestineste  intrarmandu-te  mucenice   al   lui   Hristos...,   Si   acum...   a  Nascatoarei   sau  a   Crucii Nascatoarei.  Apoi  Bine  este  a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul  Sfantului,  Slava...  Si acum...  al  Nascatoarei,  Ecteniile si  Otpustul.  Urmeaza   Ceasul  1  si  celelalte  dupa randuiala obisnuita.

La  Liturghie  punem  Fericirile  Octoihului  pe  patru  si  ale  Sfantului,  de  la  Cantarea  a  treia,  pe  patru. Prochimenul  Sfantului  glas  7:  Veseli-se-va  dreptul  de  Domnul...,  cu  Stihul:  Auzi  Dumnezeule,  glasul  meu... Apostolul  din  Cartea  cea  catre  Timotei:  Fiule  Timotei  intareste-te  in  darul  care  este  intru  Iisus  Hristos...,  apoi Aliluia  glas 4: Dreptul  ca finicul  va inflori..., cu Stihul: Rasadit fiind in casa Domnului... Evanghelia  de la  Ioan: Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Acestea poruncesc voua ca sa va iubiti unul pe altul..., apoi Priceasna: Intru pomenire vesnica...


18) IN  ZIUA  A  OPTSPREZECEA  POMENIREA  CELUI  INTRU  SFINTI  PARINTELUI  NOSTRU  LEON PAPA AL ROMEI

La Vecernie dupa Psalmul cel de seara punem Catisma cea de rand. La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Octoihului si trei ale Sfantului glas 8, Podobia: Ce va vom numi pe voi Sfintilor..., Slava... Si acum... a Nascatoarei. Stihoavna o punem a Octoihului, apoi Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului glas 8: Al dreptei credinte indreptatorule..., Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ectenia si Otpustul.

La  Utrenie  dupa  cei  sase Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem Troparul  Sfantului  (de  doua  ori), Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei  lui.  Dupa  obisnuitele  Catisme,  Sedelnele  Octoihului  si  Psalmul  50.  Punem amandoua Canoanele Octoihului si Canonul Sfantului pe patru, glas 8. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna glas 3, Podobia: Pentru marturisirea dumnezeiestii credinte..., Slava... Si acum... a Nascatoarei. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul Sfantului glas 3, Podobia: Fecioara astazi...; Pe scaunul arhieriei stand, Preaslavite..., apoi Icosul. Dupa  Cantarea  a  noua  punem  Luminanda  Octoihului,  Slava...  a  Sfantului,  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Punem Stihoavna  Octoihului,  apoi  Bine  este  a  ne  marturisi  Domnului...,    Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru... punem Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.


19) IN ZIUA A NOUASPREZECEA POMENIREA SFANTULUI APOSTOL ARHIP

La Vecernie dupa Psalmul cel de seara punem Catisma cea de rand. La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri  ale  Octoihului  si  trei  ale  Apostolului  glas  8,  Podobia:  Mucenicii  Tai,  Doamne...,Slava...  Si  acum...  a Nascatoarei,   aceeasi   Podobie.   Apoi   Stihoavna   Octoihului,   Slava...   Si   acum...   a   Nascatoarei.   Apoi   Acum slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Apostolului    glas  3:  Apostole  sfinte Arhipe..., Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Apostolului  (de doua ori), Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei.  Urmeaza  obisnuitele  Catisme,  Sedelnele  Octoihului  si  Psalmul  50.  Punem amandoua  Canoanele  Octoihului  si  Canonul  Sfantului  pe  patru,  glas  4.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Sedealna Apostolului   glas 1, Podobia:  Mormantul Tau...,  Slava... Si acum... a Nascatoarei.  Dupa Cantarea a sasea punem Condacul  Apostolului   glas 4, Podobia:: Aratatu-Te-ai astazi...; Ca pe o stea prea mare biserica avandu-te pe tine Arhipe..., apoi Icosul. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda si Stihoavna Octoihului. Urmeaza Bine este a ne marturisi  Domnului...,    Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Apostolului,    Slava...  Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.
 

20) IN   ZIUA   A   DOUAZECEA   POMENIREA   PREACUVIOSULUI   PARINTELUI   NOSTRU   LEON EPISCOPUL CATANIEI

La Vecernie dupa Psalmul cel obisnuit punem Catisma cea de rand. La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Octoihului si trei ale Sfantului   glas 8: Doamne de ai si statut inaintea divanului..., Slava... Si acum... a Nascatoarei, aceeasi Podobie. Apoi Stihoavna Octoihului, Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa  Tatal nostru... punem Troparul Sfantului glas 4: Indreptatorule al credintei..., Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile
si Otpustul.

La  Utrenie  dupa  cei  sase Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem Troparul  Sfantului  (de  doua  ori), Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei.  Obisnuitele  Catisme,  Sedelnele  Octoihului  si  Psalmul  50.  Punem  amandoua Canoanele Octoihului si Canonul Sfantului pe patru, glas 8. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna Sfantului glas 3, Podobia:  Pentru  marturisirea  dumnezeiestii  credinte...,  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Dupa  Cantarea  a  sasea punem Condacul Sfantului    glas 8, Podobia:: Ca niste parga a firii...; Ca pe un luminator prea mare biserica te are pe tine, preafericite...,  apoi Icosul. Dupa Cantarea  a  noua punem Luminanda   Octoihului, Slava...  a Sfantului, Si acum... a Nascatoarei. Apoi Stihoavna Octoihului,  Bine este a  ne marturisi  Domnului...,   Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.


21) IN   ZIUA   A   DOUAZECI   SI   UNA   POMENIREA   PREACUVIOSULUI   PARINTELUI   NOSTRU TIMOTEI   CELUI   DIN   SIMVOLI   SI   A   CELUI   INTRU   SFINTI   PARINTELUI   NOSTRU   EUSTATIE ARHIEPISCOPUL ANTIOHIEI

La Vecernie dupa Psalmul cel obisnuit punem Catisma cea de rand. La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Cuviosului glas 8, Podobia: O, preaslavita minune... si trei ale Arhiereului acelasi glas, Podobia: Ce va vom  numi  pe  voi  Sfintilor...,  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Apoi  Stihoavna  Octoihului,  Slava...  Si  acum...  a Nascatoarei  aceeasi  Stihoavna.  Urmeaza  Acum slobozeste...,  Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul Sfintilor glas 4: Dumnezeul Parintilor nostri..., Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La  Utrenie  dupa  cei  sase  Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem Troparul  Sfintilor  (de  doua  ori), Slava... Si  acum...  al  Nascatoarei.  Obisnuitele Catisme,  Sedelnele Octoihului  si  Psalmul  50. Punem un Canon al Octoihului  cu  Irmosul  pe  sase  si  doua  Canoane  ale  Sfintilor  cu  Irmoasele  pe  opt,  al  Cuviosului  glas  8  si  al Arhiereului glas 7.  Dupa Cantarea a treia punem Sedealna Cuviosului glas 8, Podobia: Pe intelepciunea si cuvantul lui  Dumnezeu...,  Slava... a  Arhiereului  glas  3,  Podobia:  De  frumusetea  fecioriei  tale..., Si  acum...  a Nascatoarei, aceeasi  Podobie.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  glas  3,  Podobia:  Fecioara  astazi...;  Ca  o  stea  mult luminoasa de la rasarit stralucind..., apoi alta a Arhiereului, glas 3: Pe Cuvantul Cel deofiinta cu Tatal si cu Duhul l-ai  propovaduit parinte Eustatie...  Dupa  Cantarea a  noua  punem Luminanda  si  Stihoavna Octoihului. Apoi  Bine este a ne marturisi Domnului...,   Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfintilor, Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul si celelalte dupa randuiala obisnuita.22) IN ZIUA A DOUZECI SI DOUA AFLAREA CINSTITELOR MOASTE ALE SFINTILOR MUCENICI CELOR DIN EVGHENIA

La Vecernie dupa Psalmul cel obisnuit punem Catisma cea de rand. La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri  ale  Octoihului  si  trei  ale Mucenicilor   glas 4,  Podobia:  Cel  ce  de sus  esti  chemat...,  Slava... Si  acum...  a Nascatoarei.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Octoihului,  Slava...  Si  acum...  asemenea.  Apoi    Acum  slobozeste..., Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Mucenicilor  glas  4:  Mucenicii  Tai,  Doamne..., Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Mucenicilor (de doua ori), Slava... Si acum... al Nascatoarei. Apoi obisnuitele Catisme, Sedelnele Octoihului si Psalmul 50. Se pun amandoua Canoanele Octoihului si Canonul Sfintilor pe patru, glas 8. Dupa Cantarea a treia punem Condacul glas 8, Podobia:
Ca niste parga a firii...; Stalp tare al credintei mucenici buni biruitori..., apoi Sedealna glas 1, Podobia: Mormantul Tau...,  Slava... Si  acum...  a Nascatoarei.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem Condacul  Mucenicilor  glas   4,  Podobia: Aratatu-Te-ai astazi...; Din pamant stralucind ca niste luminatori ai dreptatii..., apoi Icosul. Dupa Cantarea a noua punem  Luminanda   si  Stihoavna  Octoihului,  apoi  Bine  este  a  ne  marturisi  Domnului...,  Sfinte Dumnezeule...  si dupa Tatal nostru... punem Troparul Mucenicilor,  Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.


23) IN ZIUA A DOUAZECI SI TREIA POMENIREA SFANTULUI SFINTITULUI MUCENIC POLICARP EPISCOPUL SMIRNEI

La  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem trei Stihiri ale Octoihului si trei ale Sfantului glas 1, Podobia: Ceea ce esti bucuria cetelor ceresti..., Slava... Si  acum...  a  Nascatoarei  aceeasi  Podobie.  Apoi  Stihoavna Octoihului,  urmeaza Acum  slobozeste...,  Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului glas 4: Si partas obiceiurilor..., Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La  Utrenie  dupa  cei  sase Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem Troparul  Sfantului  (de  doua  ori), Slava... Si acum... al Nascatoarei. Apoi obisnuitele Catisme, Sedelnele Octoihului si Psalmul 50. Punem amandoua Canoanele Octoihului si Canonul Sfantului pe patru, glas 2. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna glas 8, Podobia:
Pe  intelepciunea  si  cuvantul  lui  Dumnezeu...,  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem Condacul  Sfantului  glas  1,  Podobia:  Ceata  ingereasca...;  Roduri cuvantatoare  adunand  Domnului  Policarpe intelepte...,  apoi  Icosul.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem Luminanda   Octoihului,  Slava...  a  Sfantului,  Si  acum...  a Nascatoarei.  Urmeaza  Stihoavna  Octoihului,  apoi  Bine  este a  ne  marturisi  Domnului...,   Sfinte Dumnezeule...  si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului, Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.
 

24) IN  ZIUA  A  DOUAZECI  SI  PATRA  PRIMA  SI  A  DOUA  AFLARE  A  CINSTITULUI  CAP  AL MERGATORULUI INAINTE

Seara la Vecernie, daca nu este Post, dupa  Psalmul de seara cel obisnuit cantam: Fericit este barbatul care se teme de Domnul..., Slava... cea dintai.  La: Doamne strigat-am... punem Stihirile pe sase glas 5, Podobia: Bucura-te, camara pustnicilor..., Slava... glas   6: Comoara dumnezeiestelor daruri..., Si acum... a Nascatoarei: Cine nu te va ferici pe tine...  Urmeaza  Vohodul  apoi  Prochimenul  zilei  si  trei  Citiri,  prima  din  Proorocia  Isaiei:  Asa  graieste  Domnul, mangaiati  pe  poporul  meu...,  a  doua  din  Proorocia  lui  Maleahi:  Asa  graieste  Domnul  Atottiitorul...,  a  treia  din Proorocia lui Solomon: Dreptul de va ajunge sa se savarseasca..., apoi Ecteniile. La Stihoavna punem Stihirile glas 2, Podobia:  Cand  de pe lemn...,  cu Stihurile  ei,  Slava...  glas  2:  Preacinstitul  ceas  al  dumnezeiestilor randuri...,Si acum...  a  Nascatoarei  Invierii.  Apoi  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem Troparul  Sfantului  glas  4:  Din pamant  rasarind  capul  Mergatorului  Inainte...,  Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei: Taina cea din veac ascunsa..., Ecteniile si Otpustul.

La  Utrenie  dupa  cei  sase Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem Troparul  Sfantului  (de  doua  ori), Slava... Si acum... al Nascatoarei Invierii: Taina cea din veac ascunsa...   Apoi obisnuitele Catisme, iar dupa prima Catisma punem Sedealna glas 4, Podobia: Degrab ne intampina... (de doua ori), Slava... Si acum... a Nascatoarei  si Citire. Dupa a doua Catisma punem Sedealna glas 4, Podobia: Cel ce Te-ai inaltat pe cruce... (de doua ori), Slava... Si  acum...  a  Nascatoarei  si  Citire  a  Mergatorului  Inainte.  Urmeaza  Polieleul,  cu  Psalmii  cei  alesi  si  cu  Stihirile Marimurilor  Sfantului,  apoi   Sedealna   glas  8 (de  doua  ori),  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei  si  Citire.  Se  pune Antifonul  intai   glas  4,  apoi  Prochimenul  glas  4:  Acolo  voi  rasari  fruntea lui  David...,  cu Stihul:  Adu-ti  aminte, Doamne de David... Urmeaza Toata suflarea..., Evanghelia de la Luca: In vremea aceea iesit-a vestea lui Iisus in toata  Iudeea...  si  Psalmul  50,  cu Stihira  glas  6:  Cinstitul  cap  al  Botezatorului  Tau  Doamne...  Se pune  Canonul Nascatoarei de Dumnezeu cu Irmosul pe sase si al Mergatorului inainte cu Irmosul pe opt. Catavasiile: Deschide- voi gura mea... Dupa Cantarea a treia punem Sedealna Sfantului glas 8, Podobia: Porunca cea cu taina... (de doua ori),  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul  glas  2,  Podobia:  Cele  de  sus cautand...; Proorocule al lui Dumnezeu si Mergatorule Inainte al darului..., apoi Icosul si Sinaxarul. Dupa Cantarea a  noua  punem  Luminanda  Sfantului  (de  doua  ori),  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei.  La  Laude  punem  Stihirile Sfantului pe patru, glas 4, Podobia: Dat-ai semn..., Slava... glas 6: Prea cinstitul cap al Botezatorului Tau Doamne care  s-a  aratat  astazi  din  pamant...,  Si  acum...  a  Nascatoarei:  Iubitorule  de  bine  Dumnezeule  si  Mantuitorule... Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule... punem Troparul Sfantului,   Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si  Otpustul,  si  se  miruiesc  fratii  cu  untdelemn din  candela  Sfantului  Urmeaza  Ceasul  1,  la  care  punem Troparul  Sfantului,  iar  dupa  Sfinte  Dumnezeule...  punem  Condacul  Sfantului.  Asemenea  facem  si  al  celelalte Ceasuri.

La  Liturghie punem Fericirile din Canonul  Sfantului  de la  Cantarea  a  treia,  pe patru si  de la  Cantarea  a sasea,  tot  pe  patru.  Prochimenul  glas  7:  Veseli-se-va  dreptul  de Domnul...,  cu  Stihul:  Auzi  Dumnezeule,  glasul meu...  Apostolul  din  Cartea  cea  catre  Corinteni:  Fratilor  Dumnezeu  care  a  zis  sa  straluceasca  lumina  intru intuneric..., Aliluia glas 4: Dreptul ca finicul va inflori..., cu Stihul: Rasadit fiind in casa Domnului... Evanghelia de
la  Matei:  In  vremea  aceea  auzind  Ioan  din  inchisoare  lucrurile  lui  Hristos...  Apoi  Priceasna:  Intru  pomenire vesnica...
 
Se cuvine sa stim: ca daca se va intampla Aflarea Cinstitului Cap al Mergatorului Inainte Ioan in Duminica Lasatului  sec  de  carne  sau  in  a  Lasatului  sec  de  branza,  deoarece  ea  poate  cadea  incepand  din  Miercurea Saptamanii Lasatului sec de carne si poate sa mearga  pana in ziua de Marti a Saptamanii a patra a  Marelui Post, atunci:

Sambata  seara  la  Vecernia  cea  mica  punem  patru  Stihiri  ale  Invierii,  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei glasului. La Stihoavna punem Stihira Invierii (o data), apoi Stihoavna Mergatorului Inainte, Slava... a Sfantului, Si acum... a Nascatoarei. Urmeaza Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal  nostru...  punem Troparul Invierii, Slava... al Mergatorului Inainte, Si acum... al Nascatoarei Invierii, Ectenia cea mica si Otpustul.

La Vecernia cea mare dupa Psalmul  cel de seara cantam: Fericit este barbatul  care se teme de Domnul..., toata  Catisma.    La:  Doamne  strigat-am...  punem    trei  Stihiri  ale  Invierii,  apoi  patru  ale  Triodului  si  trei  ale Mergatorului Inainte, Slava... a Triodului, Si acum... a Nascatoarei glasului.

Iar  daca  este in Duminica  Lasatului  sec  de  branza,  atunci  cantam trei  Stihiri  ale Invierii,  apoi  una  a  lui Anatolie,  trei  ale  Triodului  si  trei  ale  Sfantului,  Slava...  a  Triodului,  Si  acum...  a  Nascatoarei  glasului.  La  Litie punem Stihira Hramului si apoi punem Stihirile Triodului  cele de la  Laude si doua Tropare.

Iar  daca  este  in  Duminica  Lasatului  sec  de  carne  atunci  punem  un  Tropar  pe  glas  6:  Gandesc  de  ziua aceea... si al doilea Tropar acelasi glas: O, ce ceas si ce zi va fi atuncea...

Iar daca este Duminica Lasatului sec de branza zicem de asemenea doua Tropare, la Litie, cele de la Laude. Primul  Tropar  glas  5:  Vai  mie  Adam  cu  plangere  a  strigat...  si  al  doilea,  acelasi  glas:  Noian  de  fapte bune  s-a deschis...,  Slava...  a  Mergatorului  Inainte  glas  6:  Comoara  dumnezeiestelor  daruri...  Si  acum...  a   Triodului  cea scrisa  la  Slava...  de  la  Litie.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Invierii,  Slava...  a  Mergatorului  Inainte  glas  2: Preacinstitul   ceas   al   dumnezeiestelor   randuri...,   Si   acum...   a   Triodului.   Apoi   Acum   slobozeste...,   Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul: Nascatoare de Dumnezeu Fecioara... (de trei ori). Urmeaza Binecuvantarea painilor, apoi: Fie numele Domnului binecuvantat... (de trei ori), Psalmul 33 si Citire din Talcuirea Faptelor Apostolilor.

La Utrenie  dupa  cei  sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Invierii (de doua  ori), Slava... al Sfantului, Si acum... al Nascatoarei, pe acelasi glas.  Dupa Catisme punem Sedelnele Invierii, cu Stihira Nascatoarei lor si Citire din Talcuirea Evangheliei,   Apoi Polieleul: Laudati numele Domnului..., al doilea Psalm: Marturisiti-va Domnului ca  este bun... si zicem si al treilea Psalm: La raul babilonului... cu Aliluia. Apoi  cantam Psalmii cei alesi cu Stihirile Marimurilor Mergatorului Inainte si Troparele: Soborul ingeresc... Urmeaza Sedelnele Sfantului,  amandoua  punandu-se  cate  o  data,  Slava...cea  dupa  Polieleu,  Si  acum...  a  Nascatoarei    si  Citire    a Mergatorului  Inainte.  Punem  Antifoanele    si  Prochimenul  glasului.  Apoi  Toata  suflarea...,  Evanghelia  Invierii, Invierea lui Hristos vazand...,  si Psalmul 50, cu Slava... glas 8: Usile pocaintei..., Si acum... acelasi glas: In cararile mantuirii...,  apoi:  Miluieste-ma  Dumnezeule  si  Stihira  glas  6:  La  multimea  faptelor  mele  celor  rele...  Urmeaza Canonul Invierii cu Irmosul pe patru, apoi Canonul Triodului cu Irmosul pe sase si Canonul Mergatorului Inainte cu Irmosul pe patru. Catavasiile le punem ale Triodului.
 
Daca  este  in  Duminica  Lasatului  sec  de  branza  zicem  Canonul  Invierii  cu  Irmosul  pe  patru,  apoi  al Nascatoarei de Dumnezeu cu Irmosul pe doi, Canonul Triodului cu Irmosul  pe 4 si al Mergatorului cu Irmosul pe patru. Catavasiile le punem tot ale Triodului. Dupa Cantarea a treia punem Condacul si Icosul Mergatorului Inainte si Sedealna lui (de doua ori), Slava... Si acum... a Triodului si Citirea Mergatorului Inainte. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul  si  Icosul  Triodului  si  Sinaxarul.  Dupa  Cantarea a  noua  punem:  Ceea  ce esti  mai  cinstita...   iar dupa Cantarea a noua punem Luminanda Invierii, Slava... a Mergatorului Inainte, Si acum... a Triodului. La Laude punem  patru  Stihiri  ale  Invierii  si  patru  ale  Sfantului,  cu  cele  de  la  Slava...,  cu Stihurile  lor.  Iar  dupa  Stihurile Sfantului zicem si Stihul: Scoala-Te Doamne Dumnezeul meu... si cantam Stihira Samoglasnica a Triodului glas 8: Daniil  Proorocul  barbat  al  doririlor  fiind...,  Slava...  glas  1:  Mai  inainte sa  ne  curatim pe  noi  insine  fratilor...,  Si acum... Preabinecuvantata esti Nascatoare de Dumnezeu Fecioara...

Iar  de  se  va  intampla  in  Duminica  Lasatului  sec  de  branza,  atunci  zicem  Stihul:  Scoala-Te  Doamne Dumnezeul  meu...  si cantam Stihira Samoglasnica a Triodului  glas 6:  Adam din rai  s-a izgonit..., Slava... acelasi glas:  Sosit-a  vremea,  incepatura  nevouinteor  celor  duhovnicesti...,  Si  acum:  Preabinecuvantata  esti...  Urmeaza Doxologia cea mare iar dupa Sfinte Dumnezeule... punem numai Troparul Invierii, apoi Ecteniile si Otpustul, si se face  obisnuita  iesire in pridvor,  la  care  se  canta  Slava...  Si  acum...  Stihira  Evangheliei  si  Ceasul  1.  La  Ceasuri punem Troparul Invierii, Slava... al Mergatorului Inainte, Si acum... al Nascatoarei Ceasului. Dupa Tatal nostru... zicem Condacul Triodului si al Mergatorului Inainte, schimbandu-le.

La  Liturghie  punem Fericirile glasului  pe  patru,  apoi  ale  Triodului,  de la  Cantarea  a  treia,  pe patru si  a Mergatorului  Inainte,  de  la  Cantarea  a  sasea,  pe patru.  Dupa  Vohod punem  Troparul  Invierii  si  al  Mergatorului Inainte,  Slava...  Condacul  Mergatorului  Inainte,  Si  acum...  al  Triodului.  Prochimenul,  Apostolul,  Evanghelia  si Priceasna intai le punem ale zilei si apoi ale Mergatorului Inainte.

Daca  se  va  intampla  Aflarea  Cinstitului  Cap  al  lui  Ioan  Mergatorul  Inainte in Sambata  Lasatului  sec  de carne atunci Slujba Mergatorului Inainte se canta toata neschimbata mai inainte in ziua de Vineri a Lasatului sec de carne.

Daca se va intampla Aflarea Cinstitului Cap al Mergatorului Inainte Ioan in Lunea sau Martea Saptamanii Branzei atunci:

Duminica seara la Vecernie, dupa Psalmul de seara cel obisnuit cantam: Fericit este barbatul care se teme de Domnul... prima Slava... (iar in celelalte zile ale Saptamanii Branzei se citeste Catisma cea de rand). La: Doamne strigat-am... punem Stihirile Mergatorului Inainte pe sase, Slava... a Mergatorului Inainte, Si acum... a Nascatoarei Invierii pe acelasi  glas.  Prochimenul  zilei  si  Citirile Mergatorului  Inainte.  La Stihoavna punem Samoglasnica  Triodului  (de doua ori), si Mucenicina, Slava... a Mergatorului Inainte, Si acum... a Nascatoarei. Apoi  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Mergatorului  Inainte,  Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei Invierii, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa  cei  sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Mergatorului Inainte (de doua ori), Slava... Si acum... al Nascatoarei Invierii. Urmeaza obisnuitele Catisme, iar dupa prima Catisma punem Sedealna  Triodului  (de  doua  ori),  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei  ei.  Dupa  Catisma  a  doua  punem  amandoua Sedelnele  Mergatorului  Inainte,  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei  si  Citire  a  Mergatorului  Inainte  Urmeaza Polieleul,  Psalmii  cei alesi  cu Stihirile Marimurilor Mergatorului  Inainte.  Apoi Sedealna Sfantului (de  doua ori), Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei  si  Citirea  Mergatorului  Inainte.  Primul  Antifon  il  punem  pe  glas  4,  apoi Prochimenul  Mergatorului  Inainte;  Toata  suflarea...  Evanghelia  Mergatorului  Inainte  si  Psalmul  50,  dupa  care urmeaza  Stihira Mergatorului Inainte. Punem Canonul intai al Nascatoarei de Dumnezeu cu Irmosul pe sase si apoi al Mergatorului Inainte cu Irmosul pe opt. Catavasiile: Deschide-voi gura mea..., iar unde avem Tricantare, atunci Canonul Nascatoarei de Dumnezeu se lasa si in locul lui cantam Canonul Mergatorului Inainte cu Irmosul pe sase si  al  Triodului  cu  Irmosul  pe  opt.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Sedealna  Mergatorului  Inainte  (de  doua  ori), Slava... Si acum... a Nascatoarei si Citire a Mergatorului Inainte. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul si Icosul Mergatorului  Inainte si  Sinaxarul.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem Luminanda  Mergatorului  Inainte (de  doua  ori), Slava... Si acum... a Nascatoarei. La Laude punem Stihirile Mergatorului Inainte pe patru, Slava... a Mergatorului Inainte, Si acum... a Nascatoarei. La Stihoavna punem Samoglasnica zilei (de doua ori) si Mucenicina, apoi Slava... a Mergatorului  Inainte glas 6:  Cinstitul cap al Botezatorului  Tau Doamne...; Si acum... a Nascatoarei. Apoi Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Mergatorului Inainte, Slava... Si  acum...  al  Nascatoarei,  Ecteniile si  Otpustul.  Urmeaza Ceasul  1,  la  care zicem Troparul  Mergatorului Inainte si dupa Sfinte Dumnezeule... Condacul lui. La fel facem si la celelalte Ceasuri.

La Liturghie punem Fericirile Mergatorului Inainte de la Cantarea a treia si a sasea, pe opt. Prochimenul, Apostolul, Aliluia, Evanghelia si Priceasna zilei si apoi ale Mergatorului Inainte .

De se va intampla Aflarea Cinstitului Cap al lui Ioan Mergatorul Inainte in Miercurea Saptamanii Branzei, atunci  cantam Slujba  lui  cea  de  seara  si  cea  de  dimineata  in  Martea  Saptamanii  Branzei.  Iar  de  se  va  intampla Vineri in Saptamana Branzei, atunci cantam Slujba lui in ziua de Joi a aceleiasi Saptamani, aidca cu apoi zi inainte.

De se va intampla Aflarea Cinstitului Cap in Joia Saptamanii Branzei atunci:

Miercuri la Ceasuri dupa Rugaciunea: Slabeste lasa iarta.. si dupa obisnuitele metanii cele cu Rugaciunea Sfantului Efrem, paracliserul toaca dupa obicei si bate toate clopotele si noi indata zicem: Veniti sa ne inchinam... (de trei ori) si Psalmul cel de seara obisnuit. Apoi dupa Ectenia cea mare citim Catisma cea de rand. La: Doamne strigat-am... punem Stihirile Mergatorului Inainte pe sase, dupa cum s-a scris mai inainte, Slava... a Mergatorului Inainte,  Si  acum...  a  Nascatoarei  Invierii.  Dupa Vohod punem Prochimenul  si  Proorociile zilei,  iar dupa  acestea punem  Prochimenul:   Sa   nadajduiasca  Israel  spre  Domnul...  Apoi  trei   Citiri  ale  Sfantului,   si  Rugaciunea: Invredniceste-ne   Doamne...   La   Stihoavna   punem   Stihirile   Triodului,   Samoglasnica   zilei   (de   doua   ori)   si Mucenicina,  Slava...  a  Mergatorului  Inainte,  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Dupa  Acum  slobozeste...,  si  dupa  Sfinte Dumnezeule...  si  Tatal  nostru...  punem Troparul  Mergatorului  Inainte,  Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei  Invierii. Urmeaza   Ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule... si se fac trei metanii mari. Dupa aceea punem Rugaciunea: Preasfanta  Treime,  stapanie  deofiinta...,  apoi  Fie  numele  Domnului  binecuvantat...(de  trei  ori),  cu  trei  metanii, Psalmul 33 si Rugaciunea: Cuvine-se sa te fericim... si Otpustul. Iar dupa aceea se intra la masa si se face dezlegare la branza si oua.

Daca  se  va  intampla  Aflarea  Cinstitului  Cap  al  Mergatorului  Inainte  Ioan  in  Sambata  Lasatului  sec  de branza atunci:
 
Vineri seara la Vecernie, dupa Psalmul  de seara  cel  obisnuit  cantam:  Fericit  este barbatul  care se teme  de Domnul..., prima Slava... La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri Podobnice ale Mergatorului Inainte  si trei ale Parintilor, Slava...  a  Mergatorului  Inainte,  Si  acum...  a  Nascatoarei  glasului  de  rand.  Vohodul  si  Prochimenul  zilei,  apoi Proorocia si  dupa aceea iarasi  Prochimenul  glas 6: Sa nadajduiasca Israel spre Domnul...  si Citirile Mergatorului Inainte.  Apoi Rugaciunea   Invredniceste-ne Doamne in seara  aceasta... si Ectenia:  Sa plinim Rugaciunea  noastra cea de seara... La Stihoavna punem Samoglasnica Triodului (de doua ori) si Mucenicina, dupa care zicem Stihul: Veseli-se-va dreptul de Domnul... si cantam Stihira Samoglasnica a  Mergatorului Inainte glas 6: Cinstitul Cap al Botezatorului Tau Doamne..., Slava... a Parintilor glas 8: Multimile monahilor..., Si acum... a Nascatoarei   acelasi glas. Apoi  Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Mergatorului Inainte, Slava... al Parintilor, Si acum... al Nascatoarei Invierii: Taina cea din veac ascunsa...  Dupa aceasta punem Ectenia: Miluieste-ne Dumnezeule... si facem trei metanii mari. Apoi Rugaciunea: Preasfanta Treime stapanie deofiinta..., si urmeaza:  Fie numele Domnului  binecuvantat... (de trei  ori)  si  Psalmul  33:  Bine voi  cuvanta  pe Domnul  in toata vremea.... Apoi Cuvine-se sa te fericim... si Otpustul. La masa dezlegam la branza si la oua.

La  Pavecernita  cantam  Canonul  celor  adormiti  al  glasului  de  rand  al  Octoihului  sau  al  Nascatoarei  de Dumnezeu. Dupa Cuvine-se sa te fericim..., Sfinte Dumnezeule... si Tatal nostru... punem Condacul Mergatorului Inainte, Slava... Si acum... al Parintilor din Triod.

La Utrenie dupa  cei  sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Mergatorului Inainte (de doua  ori),  Slava...  al  Parintilor,  Si  acum...  al  Nascatoarei  Invierii.  Dupa  Catisme punem Sedelnele Parintilor,  cu Stihira Nascatoarei lor si Citirea Parintilor. Apoi Polieleul, Psalmii cei alesi cu Stihirile Marimurilor Mergatorului Inainte  si  Sedelnele  Mergatorului  Inainte,  toate  cantandu-se  cate  o  data,  Slava...  Sedealna  cea  dupa  Polieleu,  Si acum...  a  Nascatoarei  ei  si  Citirea  Mergatorului  Inainte.  Antifonul  intai  glas  4,  Prochimenul  glas  4,  apoi  Toata suflarea...  si  Evanghelia  Mergatorului  Inainte,  Psalmul  50  si  Stihira  Mergatorului  Inainte.  Se  pune  Canonul Mergatorului Inainte cu Irmosul pe sase si al Parintilor, pe opt. Catavasiile sunt de fapt Irmoasele Triodului. Citim
si a doua Cantare a Triodului, iar Cantarea a doua a Psaltirii nu o mai citim. Dupa Cantarea a treia punem Condacul si Icosul Mergatorului Inainte si Sedealna lui, Slava... a Parintilor, Si acum... a Nascatoarei si Citirea Mergatorului Inainte.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem  Condacul,  Icosul  Pairntilor  si  Sinaxarul.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem Luminanda Mergatorului Inainte, Slava... a Parintilor, Si acum... a Nascatoarei. La Laude punem Stihirile pe sase, trei  ale  Mergatorului  Inainte si  trei  ale  Parintilor, Slava...  a  Parintilor,  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Urmeaza Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule... punem Troparul Mergatorului Inainte, Slava... al Parintilor, Si acum...  al  Nascatoarei,  si  obisnuita  iesire  in  pridvor  pentru  Ceasul  1.  La  Ceasuri  punem  Troparul  Mergatorului Inainte,   Slava...   al   Parintilor,   Si   acum...   al   Nascatoarei   Ceasurilor.   Dupa   Tatal   nostru...   zicem   Condacul Mergatorului Inainte si al Parintilor schimbandu-le.

La Liturghie punem Fericirile Mergatorului Inainte de  la Cantarea a treia,  pe patru si  ale Parintilor de la Cantarea  a  sasea,  pe patru.  Dupa  Vohod  punem  Troparul  Hramului  (daca  este  Hramul  Domnului  Hristos  sau  al Nascatoarei  de  Dumnezeu),   apoi  al  Mergatorului  Inainte si  al  Parintilor.  Punem apoi  Condacul   Hramului  si  al Mergatorului  Inainte,  Slava...  al  Parintilor,  Si  acum...  al  Hramului  Nascatoarei  de  Dumnezeu  sau:  Ceea  ce  esti folositoare a  crestinilor...  Apoi  Prochimenul,  Apostolul,  Aliluia,  Evanghelia  si  Priceasna  mai  intai  le punem  ale Mergatorului Inainte si dupa aceea ale Parintilor. Iar Apostolul si Evanghelia cea de rand le citim la urma.
 
Daca  se  va  intampla  Aflarea  Cinstitului  Cap al  Mergatorului  Inainte  in  Lunea  primei  Saptamanii  a Sfantului si Marelui Post, atunci toata Slujba Mergatorului Inainte se canta in Duminica Branzei.

Daca se va intampla Aflarea Cinstitului Cap al Mergatorului Inainte in oricare zi a Saptamanii celei dintai aSfantului Post, Slujba Lui se canta ori in Duminica Lasatului sec de branza, ori in prima Sambata a Sfantului Post.

Daca  se  va  intampla  Aflarea  Cinstitului  Cap  al  Mergatorului  Inainte  in  Sambata  intaia  a  Sfantului  Post  atunci:
 
Vineri  seara  la  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne strigat-am...  punem  Stihirile  pe  zece.  Punem  Samoglasnica  zilei  din  Triod  (de  doua  ori),  apoi  patru  Stihiri  ale Mergatorului Inainte, patru ale Sfantului Teodor, Slava... a Sfantului Teodor, Si acum... a Nascatoarei glasului de rand. Vohodul, Prochimenul si Citirile le punem ale zilei si apoi punem trei Citiri ale Mergatorului Inainte. Dupa: Sa se indrepteze rugaciunea mea..., se fac trei metanii mari si punem celelalte ale Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite. Dupa Rugaciunea  Amvonului  cantam Canonul Sfantului Teodor cel pentru coliva, precum se va arata in Sambata  cea  dintai  a  Sfantului  Post,  si  Otpustul.  Si  unde  nu  este  Liturghia  Darurilor,  la:  Doamne  strigat-am... punem trei  Stihiri  ale  Mergatorului  Inainte si  trei  ale  Sfantului  Teodor,  Slava...  a  Sfantului  Teodor,  Si  acum...  a Nascatoarei  glasului  celui  care  a trecut.  Nu se  mai  face  Vohod.  Punem Prochimenul  si  Citirile   zilei  si  apoi  ale Mergatorului Inainte. La Stihoavna punem Stihirile Triodului, Samoglasnica zilei (de doua ori) si Mucenicina, apoi Stihul:  Veseli-se-va  dreptul  de  Domnul...  si  cantam  Stihira  Mucenicului  glas  2:  Pe  tine  cel  numit  cu  numele dumnezeiestelor  daruri...  (este  scrisa  la  Stihirile  Vecerniei),  Slava...  a  Mergatorului  Inainte  glas  6:  Comoara dumnezeiestelor  daruri...,  Si  acum...  a  Nascatoarei:  Nascatoare  de  Dumnezeu  tu  esti  vita  cea  adevarata...  Apoi Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul  Mergatorului Inainte,  Slava...  al Mucenicului, Si acum... al Nascatoarei: Toate tainele Tale sunt mai presus de minte..., apoi Ectenia, la care se fac trei metanii mari si apoi cantam Canonul Sfantului Teodor cel pentru coliva si Otpustul.

Se  canta  Pavecernita  cea  mare,  la  care  cantam  Canonul  celor  adormiti  si  apoi  Canonul  Mineiului,  al Sfantului  de  rand.  Iar  Troparele,  dupa  primul  Sfinte  Dumnezeule...  le  zicem  ale  ambilor  Sfinti.  Iar  la  Sfinte Dumnezeule... cel de pe urma zicem numai Condacul Mergatorului Inainte .

La Utrenie dupa  cei  sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Mergatorului Inainte (de doua  ori),  Slava...  al  Sfantului  Teodor,  Si  acum...  al  Nascatoarei:  Toate  tainele Tale sunt  mai  presus  de  minte... Dupa  prima  Catisma  punem amandoua  Sedelnele Octoihului,  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei,  una  din Sedelne, apoi  Citirea  Mergatorului  Inainte.  Dupa  a  doua  Catisma  punem Sedealna  Sfantului  Teodor,  Slava... Si  acum...  a Nascatoarei  si  Stihira  Sfantului  Teodor.  Apoi  Polieleul,  Psalmii  cei  alesi,  cu  Stihirile  Marimurilor  Mergatorului Inainte.  Punem  apoi  Sedealna  (de  doua  ori),  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei  si  Citirea  Mergatorului  Inainte. Antifonul glas 4 si Prochimenul glas 4, apoi Toata suflarea... si Evanghelia Mergatorului Inainte, Psalmul 50 si Stihira Mergatorului Inainte. Se pune apoi Canonul Mergatorului Inainte cu Irmosul pe sase si  doua Canoane ale Sfantului  Teodor  cu  Irmoasele  pe  opt.  Catavasia:  Deschide-voi  gura  mea...  Iar  Cantarea  a  saptea  si  a  opta  din Psaltire le citim mai inainte Vineri. Dupa a treia cantare punem Condacul, Icosul si Sedealna Mergatorului Inainte, Slava...  a  Sfantului  Teodor,  Si  acum...  a  Nascatoarei,  apoi  Citire pentru Sfantul  Teodor.  Dupa  Cantarea  a  sasea punem  Condacul  si  Icosul  Sfantului  Teodor,  si  citim  Sinaxarul.  Dupa  Cantarea  a  noua  punem  Luminanda Mergatorului Inainte, Slava... a Sfantului Teodor, Si acum... a Nascatoarei. La Laude punem Stihirile pe sase, trei Podobnice  ale  Mergatorului  Inainte  si  trei  Podobnice  ale  Sfantului  Teodor,  apoi  Stihul:  Veseli-se-va  dreptul  de Domnul... si cantam Stihira Samoglasnica a Mergatorului Inainte glas 6: Prea cinstitul Cap   al Botezatorului Tau Doamne   care s-a  aratat astazi..., Slava... a Sfantului  Teodor, Si acum: Nascatoare  de Dumnezeu tu esti  vita cea adevarata... Apoi Doxologia cea mare, iar dupa Sfinte Dumnezeule... punem Troparul Mergatorului Inainte, Slava... al  Sfantului  Teodor,  Si  acum...  al  Nascatoarei,  Ecteniile si  Otpustul,  si  se  face  obisnuita  iesire in pridvor pentru Ceasul 1. La Ceasuri punem Troparul Mergatorului Inainte, Slava... al Sfantului Teodor, Si acum... al Nascatoarei Ceasurilor. Iar Condacele le zicem schimbandu-le.

La Liturghie punem Fericirile Mergatorului Inainte de la Cantarea a treia, pe patru si ale Sfantului Teodor de la Cantarea a  sasea, pe patru. Dupa Vohod punem Troparul  Mergatorului Inainte si  al Sfantului Teodor,  apoi Condacul  Mergatorului  Inainte,  Slava...  Condacul  Sfantului  Teodor,  Si  acum...  al  Hramului  Nascatoarei  de Dumnezeu sau al  Nascatoarei: Ceea  ce  esti  folositoare crestinilor... Prochimenul,  Aliluia si Evanghelia le punem intai ale Sambetei, apoi ale Mergatorului Inainte si ale Sfantului Teodor.

Daca se va intampla Aflarea Cinstitului Cap al Sfantului Ioan Botezatorul Inaintemergatorul Domnului in Duminica cea dintai a Sfantului Post atunci: Slujba lui se canta precum este aratat in Duminica a treia a Sfantului Post, in afara de inchinaciunea Sfintei Cruci. Numai la Litie se canta Slava... Mergatorului Inainte, (care este scrisa la:  Doamne  strigat-am...),  Si  acum...  a  Triodului.  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Invierii,  Slava...  a  Mergatorului Inainte,  Si  acum...  a  Triodului.  La  Dumnezeu  este Domnul...  punem  Troparul  Invierii  (de  doua  ori),  Slava...  al Mergatorului  Inainte,  Si  acum:  Preacuratului  Tau  chip  ne  inchinam,  Bunule...  Apoi  Catavasiile  se  pun  ale Triodului.

Daca se va intampla Aflarea Cinstitului Cap al Sfantului Ioan Botezatorul Mergatorul Inainte in a doua, a treia sau a patra Saptamana din Post atunci:

Duminica seara la Vecernie dupa Psalmul cel de seara obisnuit, cantam: Fericit este barbatul care se teme de Domnul..., Slava... cea dintai. La: Doamne strigat-am... punem Stihirile pe zece, trei din Triod ale zilei, pe patru, repetand  una  si  apoi  sase  ale  Mergatorului  Inainte,    Slava...  a  Mergatorului  Inainte,  Si  acum...  a  Nascatoarei Invierii.  Vohodul  si  Prochimenul  cel  mare  al  Triodului,  apoi  trei  Citiri  ale  Mergatorului  Inainte si  Rugaciunea: Invredniceste-ne  Doamne  in  seara  aceasta...,  apoi  Ectenia:  Sa  plinim  Rugaciunea  noastra  cea  de  seara...  La Stihoavna punem Stihirile Triodului si Samoglasnica zilei (de doua ori), apoi Mucenicina, Slava... a Mergatorului Inainte,  Si  acum...  a  Nascatoarei  Invierii.  Apoi  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru... punem Troparul Mergatorului Inainte, Slava... Si acum... al Nascatoarei Invierii. Urmeaza Ectenia: Miluieste-ne pe noi  Dumnezeule...  si  se  fac  trei  metanii  mari.  Iar  Miezonoptica  o  cantam  dupa  obicei  impreuna  cu  Catisma  si Troparele cele obisnuite. Dupa: Ceea ce esti mai cinstita... se fac iarasi trei metanii mari.

La Utrenie dupa  cei  sase Psalmi, la: Dumnezeu este Domnul... punem Troparul Mergatorului Inainte (de doua ori), Slava... Si acum... a Nascatoarei Invierii. Dupa prima si a doua Catisma zicem Sedelnele Triodului, iar Ecteniile nu se mai spun, dupa care urmeaza Citirea Sfantului Efrem. Dupa a treia Catisma preotul zice Ectenia cea mica si amandoua Sedelnele Mergatorului Inainte, punandu-se cate o data, Slava... Si acum... a Nascatoarei, apoi Citirea Mergatorului Inainte. Urmeaza Polieleul, Psalmii cei alesi si cu Stihirile Marimurilor Mergatorului Inainte, si Sedealna Mergatorului Inainte (de doua ori), Slava... Si acum... a Nascatoarei, apoi Citirea Mergatorului Inainte. Antifonul  intai  glas  4,  Prochimenul  glas  4,  apoi  Evanghelia  Mergatorului  Inainte  si  Psalmul  50,  cu  Stihira Mergatorului  Inainte.  Se pune  Canonul  Mergatorului  Inainte  cu  Irmosul  pe  opt  si  Catavasia:  Deschide-voi  gura mea...  Iar unde este Tricantare cantam Canonul Mergatorului Inainte cu Irmosul pe sase si Tricantarea cu Irmosul pe opt. Catavasiile Triodului. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna Mergatorului Inainte (de doua ori), Slava... Si acum...   a   Nascatoarei   si  Citirea   Mergatorului   Inainte.   Dupa  Cantarea   a  sasea  punem  Condacul   si  Icosul Mergatorului Inainte, apoi Sinaxarul. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda Mergatorului Inainte (de doua ori), Slava... Si acum... a Nascatoarei. La Laude punem Stihirile Mergatorului Inainte pe patru, Slava... a Mergatorului Inainte, Si  acum...  a Nascatoarei  lui. Dupa aceea,  cel  mai  mare sau diaconul  zice:  Slava Tie celui  ce ne-ai aratat noua lumina... si citetul citeste: Slava intru cei de sus lui Dumnezeu..., apoi: Doamne scapare te-ai facut noua... si Rugaciunea:  Invredniceste-ne Doamne in ziua aceasta...,  iar preotul spune Ectenia:  Sa plinim rugaciunea  noastra cea de dimineata... Cantam apoi Stihoavna Samoglasnica a zilei din Triod (de doua ori) si  Mucenicina, Slava... a Mergatorului Inainte, Si acum... a Nascatoarei. Apoi Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Mergatorului Inainte, Slava... Si acum... al Nascatoarei Invierii. Apoi Ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule..., la care facem trei  metanii mari si  nu se mai  face Otpust, ci se trece direct  la Ceasul 1. La Ceasuri zicem Troparul Mergatorului Inainte si dupa Sfinte Dumnezeule... punem Condacul lui si apoi la sfarsit se fac trei  metanii mari. Si dupa metanii nu mai spunem Sfinte Dumnezeule... ci zicem: Hristos, lumina cea adevarata... si Otpustul. Iar Ceasul 3, 6, 9  le citim cu Catismele si cu Citirile in vremea cea obisnuita a lor. La Ceasul  6  se  citeste  Proorocia  zilei  dupa  randuiala  ei,  iar  Rugaciunile  Marelui  Vasile  le  citim neschimbat,  dupa fiecare ceas , asa cum sunt: Stapane Dumnezeule...; Dumnezeule si Doamne al puterilor... si: Stapane Doamne si Hristoase... Si cand cantam Polieleul la Ceasuri, nu batem clopotele si toaca. Dupa Catisme punem Aliluia (de trei ori),  apoi  Doamne  miluieste...  (de  trei  ori)  si  citetul  zice  Slava...  Troparul  Mergatorului  Inainte,  Si  acum...  al Nascatoarei  Ceasurilor.  Dupa  Tatal  nostru...  punem  Condacul  Mergatorului  Inainte.  Dupa  Ceea  ce  esti  mai cinstita... facem trei metanii, iar dupa Ceasul 9   spunem Fericirile fara sa le cantam. Dupa Rugaciunea:  Slabeste, lasa,  iarta...  si  dupa  Tatal  nostru...  zicem  Condacul  Hramului,  Slava...  al  Mergatorului  Inainte,  Si  acum...  al Nascatoarei  de  Dumnezeu,  daca  este Hramul  ei,  iar  daca  nu  este  Hramul  Nascatoarei  de  Dumnezeu  punem   Si acum: Ceea ce esti ce esti partinitoare crestinilor... Urmeaza Doamne miluieste... (de 40 de ori), Slava... Si acum... Ceea ce esti mai cinstita..., apoi facem trei metanii mari si Rugaciunea: Preasfanta Treime stapanie de o fiinta... si Rugaciunea:  Cuvine-se  sa  te  fericim...  si  Otpustul.  Dupa  Otpust  preotul  cel  de  rand  da  Binecuvantarea  pentru inceputul Vecerniei, iar noi incepem Vecernia dupa obicei. Cel mai mare sau citetul zice: Veniti sa ne inchinam... (de  trei  ori)  si  cantam  Vecernia  cu  obisnuitele  metanii,  dupa  randuiala  Apostolului.  Dupa  Psalmul  cel  de  seara obisnuit citim Catisma cea de rand. La: Doamne strigat-am... punem Stihirile pe zece din Triod,  Samoglasnica zilei (de  doua  ori),  apoi  Mucenicina,  trei  Podobnice  ale Triodului  si  patru Stihiri  ale  Mergatorului  Inainte,  Slava...  a Mergatorului  Inainte,  Si  acum...  a  Nascatoarei  pe  glasul  de  rand.  Iar  daca  este Miercuri  sau  Vineri  seara  zicem Stihira Nascatoarei Crucii pe glasul Slavei... Urmeaza Vohodul cu Evanghelia, Lumina lina, Prochimenul si Citirea zilei. Urmeaza Sa se indrepteze rugaciunea mea... si se fac trei metanii mari. Ectenia cea mica n-o mai spunem ci indata se spune Prochimenul zilei, apoi Apostolul, Aliluia si Evanghelia Mergatorului Inainte si punem Priceasna: Gustati si  vedeti..., apoi Priceasna Mergatorului Inainte si pe rand se pune Liturghia Darurilor. La Otpust preotul pomeneste mai intai pe Sfantul cel mai inainte praznuit, adica pe Sfantul Ioan, iar dupa aceea pe Sfantul cel ce este de rand. Iar Canonul Sfantului celui ce se intampla sa fie de rand il cantam la Utrenie dupa randuiala. Iar Stihurile lui cele scrise la Vecernie, la: Doamne strigat-am... le zicem la Laude. Iar daca pentru oarecare mare trebuinta, la vreo pomenire a unor Sfinti mari, care au Polieleu s-ar intamplat sa nu se faca Liturghia darurilor, atunci Ceasurile
le citim dupa cum s-a scris mai sus. Dupa Ceasul 9  si dupa Rugaciunea: Stapane Doamne Iisuse hristoase... zicem si  Psalmul:  Binecuvanteaza  suflete  al  meu  pe  Domnul...,  Slava...:  Lauda  suflete  al  meu  pe  domnul...,  Si  acum: Unule  Nascut  Fiule...,  apoi  Fericirile:  Intru  imparatia  Ta  pomeneste-ne  pe  noi  Doamne...  le  spunem  fara  sa  le cantam.  Zicem  si  Fericirile  Mergatorului  Inainte  de  la  Cantarea  a  treia  si  a  sasea,  pe  opt.  Apoi  Apostolul  si Evanghelia  Mergatorului  Inainte.  Dupa  aceea  spunem  Rugaciunea:  Pomeneste-ne pe noi  Doamne...  (de  trei  ori), apoi:  Ceata  cereasca...,  iar  dupa  aceea  Crezul:  Cred  intr-unul  Dumnezeu...  Iar  dupa  Rugaciunea:  Slabeste,  lasa, iarta... si dupa Tatal  nostru... punem Condacul Hramului, Slava... al Mergatorului Inainte, Si acum... al Hramului Nascatoarei de Dumnezeu. Iar daca nu este Hramul ei  atunci punem: Ceea ce esti ce esti partinitoare a crestinilor nerusinata... Apoi Doamne miluieste... (de 40 de ori) si se fac trei metanii mari si in vremea aceea paracliserul toaca si trage doua clopote. Iar noi dupa ce facem trei metanii mari zicem: Veniti sa ne inchinam... (de trei ori) si Psalmul cel de seara obisnuit si  cantam Vecernia cu metanii si cu obisnuita Catisma. La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri Podobnice ale Triodului si trei ale Sfantului Tarasie, Slava... Si acum... a Nascatoarei. Iar cand este Miercuri sau Vineri zicem: Slava... Si acum... a Nascatoarei Crucii. Apoi Rugaciunea: Lumina lina..., Prochimenul si Citire din Triod a zilei de rand. La Stihoavna punem Stihirile Triodului, Samoglasnica zilei (de doua ori) si Mucenicina, Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Dupa  Acum  slobozeste...  si  Tatal  nostru...  punem  Troparele:  Nascatoare  de Dumnezeu bucura-te... si celelalte cu metaniile lor dupa randuiala Postului. Apoi dupa: Ceea ce esti mai cinstita... si dupa  metanii  zicem:  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  urmeaza  Doamne  miluieste...  (de  12  ori)  si Rugaciunea: Prea Sfanta Treime... Apoi:  Fie numele Domnului binecuvantat... (de trei ori) si se fac trei metanii si apoi  Rugaciunea:  Bine  voi  cuvanta  pe  Domnul....  si:  Cuvine-se  sa  te  fericim...,  si  Otpustul.  La  Otpust  preotul pomeneste pe Sfantul cel de rand, iar dupa Otpust intram la masa si mancam doua fierturi cu untdelemn si cu vin.

Iar Miercuri si Vineri mancam doua fierturi fara untdelemn, dar bem in schimb putin vin.

Daca  se  va  intampla  Aflarea  Cinstitului  Cap  al  Mergatorului  Inainte in oricare  din zilele Postului  atunci Slujba lui se canta asa:

La Ceasuri  dupa Rugaciunea: Slabeste, lasa, iarta... si dupa  Tatal  nostru... punem Condacele dupa Tipic, apoi  Doamne  miluieste...  (de  12  ori),  Slava...  Si  acum...  Ceea  ce  esti  mai  cinstita...  Iar  dupa  metaniile  cele  cu Rugaciunea Sfantului Efrem zicem: Sfinte Dumnezeule..., iar dupa Tatal nostru... spunem: Doamne miluieste... (de 12 ori) si  Rugaciunea: Prea Sfanta Treime... si indata  incepem:  Veniti sa  ne inchinam...  (de trei  ori), Psalmul  de seara cel obisnuit si Catisma cea de rand, la care se zice Ectenia mica dupa fiecare Slava... a Catismei. La: Doamne strigat-am...  punem Stihirile pe zece,  punem Samoglasnica  zilei  din Triod (de  doua  ori),  apoi  Mucenicina  si  trei Podobnice ale Triodului  si  apoi  patru Stihiri  ale Mergatorului  Inainte,   Slava...  a Mergatorului  Inainte,  Si acum: Cine nu te va ferici pe tine... Urmeaza Vohodul, apoi Prochimenul si Citirile zilei, dupa care punem  trei Citiri ale Mergatorului  Inainte.  Apoi  cantam:  Sa se indrepteze  rugaciunea  mea...  si se  fac trei  metanii  mari  si  urmeaza  pe rand  Liturghia  Darurilor.  Iar  unde  nu  este  Liturghia  Darurilor,  dupa  Rugaciunea:  Slabeste,  lasa,  iarta...,  Tatal nostru... si dupa Condacele cele din tipic si metaniile cele mari cu Rugaciunea Sfantului Efrem, citetul zice: Veniti sa ne inchinam... (de trei  ori) si se fac trei  metanii, apoi Psalmul  cel  de seara:  Binecuvanteaza suflete al  meu pe Domnul... si cantam Vecernia, fara de metanii. Dupa obisnuita Catisma punem Stihirile pe sase, trei Podobnice ale Triodului si trei ale Mergatorului Inainte,   Slava... a Mergatorului Inainte, Si acum... a Nascatoarei: Cine nu te va ferici  pe tine...  Urmeaza  Vohodul  si  Rugaciunea  Lumina  lina...,  Prochimenul  si  Citirile zilei  si  ale  Mergatorului Inainte.   Apoi  indata  Rugaciunea:  Invredniceste-ne  Doamne...,  si  Ectenia:  Sa  plinim rugaciunea  noastra  cea  de seara...  La  Stihoavna  punem  Stihirile  Triodului,  Samoglasnica  zilei  (de  doua  ori)  si  Mucenicina,  Slava...  a Mergatorului   Inainte,   Si   acum...   a   Nascatoarei,   pe   glasul   de   la   Slava...,   apoi   Acum   slobozeste...,   Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Mergatorului  Inainte,  Slava...  Si  acum...  al  Nascatoarei Invierii: Taina cea din veac ascunsa... Urmeaza  Ectenia:  Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule..., dupa care se fac trei metanii mari si se spune Rugaciunea: Prea Sfanta Treime... apoi Fie numele Domnului binecuvantat..., Slava... Si acum...:  Bine voi cuvanta pe Domnul... si Rugaciunea: Cuvine-se sa te fericim... si apoi Otpustul.

Cantam  Pavecernita   cea  mare  fara  de  metanii.  Dupa  primul  Sfinte  Dumnezeule...  punem  Troparul Mergatorului Inainte, Slava... Si acum... al Nascatoarei Invierii, pe glasul Troparului Mergatorului Inainte. Dupa al doilea Sfinte Dumnezeule... punem Troparele  cele obisnuite:  Miluieste-ne pe noi  Doamne,  Miluieste-ne pe  noi... Dupa Rugaciunea: Cuvine-se sa te fericim..., punem Sfinte Dumnezeule... iar dupa Tatal nostru... punem Condacul Mergatorului Inainte. Iar Doamne al puterilor fii cu noi... nu-l cantam. Dupa Ceea ce esti mai cinstita... facem trei metanii mari, iar Sfinte Dumnezeule... nu-l mai spunem si apoi se face Otpustul cel mic.

Miezonoptica  o cantam dupa  obicei, cu Catisma si  cu obisnuitele Tropare, dupa  cum s-a scris in ziua  de Luni a celei de-a doua Saptamani din Post. La fel se face si Utrenia si toata Slujba Mergatorului Inainte.

Daca  se  va  intampla  aflarea  cinstitului  Cap  al  Mergatorului  Inainte  in  Sambata  a  doua  sau  a  treia  a Sfantului Post, atunci:

Vineri  seara  la  Vecernie  dupa  Psalmul  de  seara  cel  obisnuit  punem  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne strigat-am... punem Stihirile pe zece. Samoglasnica Triodului o punem (de doua ori) si punem patru Mucenicine ale Octoihului si  patru ale Mergatorului  Inainte, Slava... a Mergatorului Inainte, Si acum... a Nascatoarei glasului de rand.  Vohodul,  Prochimenul  si  Citirile  le  punem  ale  zilei  si  apoi  punem  trei  Citiri  ale  Mergatorului  Inainte. Urmeaza:  Sa  se  indrepteze  rugaciunea  mea...  si  celelalte  ale  Liturghiei  Darurilor.  Iar  daca  nu  este  Liturghia Darurilor  mai  inainte  sfintite,  la:  Doamne  strigat-am...  punem  Stihirile  Mergatorului  Inainte  pe  sase,  Slava...  a Mergatorului  Inainte,  Si  acum...  a  Nascatoarei  glasului  de  rand.  Vohodul,  Prochimenul  si  Citirile  zilei,  apoi  ale Sfantului.  Urmeaza Invredniceste-ne Doamne...  Iar la  Stihoavna  punem Samoglasnica  Triodului  (de  doua  ori)  si apoi  Mucenicina  Octoihului,  pe  glasul  Samoglasnicei,  Slava...  a  Mergatorului  Inainte,  Si  acum...  a  Nascatoarei. Apoi  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...    si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul  Mergatorului  Inainte, Slava... Si acum... al Nascatoarei Invierii  glasului de rand. Urmeaza Ectenia la care se fac trei metanii mari si apoi Rugaciunea:  Prea  Sfanta Treime...  apoi:  Fie numele  Domnului  binecuvantat...  (de trei  ori),  Slava...  Si  acum...  si Psalmul  33:  Bine  voi  cuvanta  pe  Domnul...  Apoi  Rugaciunea:  Cuvine-se  sa  te  fericim...  si  Otpustul.  Cantam Pavecernita cea mare la care cantam Patrucantarea Sambetei.

La Utrenie si la Ceasuri cantam toata Slujba Mergatorului Inainte, dupa cum s-a aratat mai inainte.

La Liturghie se pune Slujba zilei si apoi a Mergatorului Inainte.
 
Daca se va intampla Aflarea Cinstitului Cap al Mergatorului Inainte Ioan in Duminica a doua    a Sfantului Post, atunci:

Sambata seara la Vecernia cea mica punem Stihirile Invierii si ale Nascatoarei  de Dumnezeu din Octoih.

La Vecernia cea  mare dupa Psalmul de seara  cel obisnuit cantam Fericit este barbatul care se teme de Domnul... toata Catisma. La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Invierii, una a lui Anatolie si sase ale Mergatorului Inainte, Slava... a Mergatorului Inainte, Si acum... a Nascatoarei glasului. Vohodul si Citirile Mergatorului Inainte.
La  Litie  punem Stihira  Hramului  si  Stihirile  Mergatorului  Inainte,  cele  de  la  Stihoavna,  Slava...  a  Mergatorului Inainte, Si acum... a Nascatoarei Invierii pe glasul Slavei... Sfantului. La Stihoavna punem Stihirile Invierii, dupa Alfavita,   Slava...   a   Mergatorului   Inainte,   Si   acum...   a   Nascatoarei   Invierii.   Acum   slobozeste...,   Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul:  Nascatoare  de  Dumnezeu  Fecioara  (de  trei  ori),  apoi urmeaza  Binecuvantarea  painilor  si  dupa  aceea:  Fie  numele  Domnului  binecuvantat...  (de  trei  ori),  Slava...  Si acum... Psalmul 33 si Citire din Talcuirile Faptelor Apostolilor.

La  Utrenie  dupa  cei  sase  Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem  Troparul  Invierii  (de  doua  ori), Slava...  al  Mergatorului  Inainte,  Si  acum...  al  Nascatoarei  Invierii  pe  glasul  Troparului  Sfantului.  Dupa  Catisme punem Sedelnele Invierii, cu Stihira Nascatoarei lor si Citire din Talcuirea Evangheliei. Apoi Polieleul, Psalmii cei alesi cu Stihirile Marimurilor Mergatorului Inainte. Dupa aceea punem amandoua Sedelnele Mergatorului Inainte, cate  o  data,  Slava...  Sedealna  cea  dupa  Polieleu,  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Apoi  Citire  a  Mergatorului  Inainte, Antifoanele si Prochimenul  glasului. Apoi  Toata suflarea...  si  Evanghelia,  Invierea lui Hristos  vazand..., Psalmul 50, apoi  Slava... glas 8: Usile pocaintei... si celelalte. Urmeaza Canonul Invierii cu Irmosul pe patru, apoi Canonul Triodului  cu  Irmosul  tot  pe  patru  si  al  Mergatorului  Inainte  cu  Irmosul  pe  sase.  Catavasiile:  Deschide-voi  gura mea...  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Condacul  Triodului,  apoi  Condacul  si  Icosul  Mergatorului  Inainte,  apoi Sedealna Mergatorului Inainte (de doua ori), Slava... Si acum... a Nascatoarei si Citirea Mergatorului Inainte. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul  si Icosul Invierii. Dupa Cantarea a noua punem Luminanda Invierii, Slava...  a Mergatorului  Inainte,   Si  acum...   a  Nascatoarei  Invierii.   La  Laude  punem  Stihirile  Invierii  pe  patru  si  ale Mergatorului  Inainte  tot  patru,  cu  cea  de  la  Slava...  cu  Stihurile  lui.  Apoi  zicem  Stihul:  Scoala-Te  Doamne Dumnezeul  meu...  si cantam Stihira Samoglasnica a Triodului, Slava... tot aceasta, Si  acum...:  Preabinecuvantata esti...  Apoi  Doxologia  cea  mare,  iar  dupa  Sfinte  Dumnezeule...  punem  numai  Troparul  Invierii,  Ecteniile  si Otpustul si se face iesirea in pridvor, cand se canta Slava... Si acum... Stihira Evangheliei pentru Ceasul 1, la care zicem  Troparul   Invierii,   Slava...  al   Mergatorului   Inainte,   Si   acum...   al  Nascatoarei   Ceasului.   Dupa  Sfinte Dumnezeule... si Tatal nostru... punem Condacul Triodului si apoi facem Otpustul cel desavarsit.

La celelalte Ceasuri zicem, Condacul Triodului si a Mergatorului Inainte schimbandu-le.

La Liturghie punem Fericirile Invierii  pe sase si ale Mergatorului Inainte de la Cantarea a treia pe patru. Apoi se face pe rand cealalta Slujba a Duminicii si a Mergatorului Inainte. Iar Slujba Sfantului Grigorie o cantam cand va socoti cel mai mare, ori in Duminica a patra sau in a cincea dupa cum se arata in alte Tipice.

Daca  se  va  intampla  Aflarea  Cinstitului  Cap  al  Mergatorului  Inainte  Duminica  a  treia  din  post  a Inchinaciunii Crucii atunci:
 
Sambata seara la Vecernia cea mica punem Stihirile de la: Doamne strigat-am... si de la Stihoavna toate ale Triodului dupa obicei.

La Vecernia cea mare dupa Psalmul de seara, cel incepator cantam: Fericit este barbatul care se teme de Domnul..., toata Catisma. La: Doamne strigat-am... punem trei Stihiri ale Invierii, apoi patru ale Crucii si  trei  ale Mergatorului  Inainte,  Slava...  a  Crucii,  Si  acum...  a  Nascatoarei  glasului  de rand.  Prochimenul  zilei  si Citirile  Mergatorului  Inainte.  La  Litie  punem  Stihira  Hramului  si  Stihirile  Mergatorului  Inainte,  care  sunt  la Stihoavna  si  cele de la Laude, Slava...  a Mergatorului  Inainte, Si  acum...  a Crucii. La Stihoavna punem Stihirile Invierii, Slava... a Mergatorului Inainte, Si acum... a Crucii. Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul: Nascatoare de Dumnezeu Fecioara... (de doua ori) si Troparul Crucii (o data): Mantuieste Doamne, poporul tau... Apoi Binecuvantarea painilor si: Fie numele Domnului binecuvantat... (de trei ori), Slava... Si acum... Psalmul 33:  Bine voi cuvanta pe Domnul... si Citirea Crucii.

La  Utrenie  dupa  cei  sase  Psalmi,  la:  Dumnezeu  este  Domnul...  punem  Troparul  Invierii  (de  doua  ori), Slava...  al  Mergatorului  Inainte,   Si   acum...   al  Crucii.  Dupa  Catisme  punem  Sedelnele  Invierii,  cu  Stihira Nascatoarei   lor   si  Citirile  din  Talcuirea  Evangheliei.   Polieleul,   Psalmii   cei   alesi   cu  Stihirile  Marimurilor Mergatorului  Inainte.  Punem  apoi  amandoua  Sedelnele  Mergatorului  Inainte,  cate  o  data,  Slava...  Sedealna  cea dupa Polieleu, Si acum... a Nascatoarei si Citirea Mergatorului Inainte. Antifoanele si Prochimenul  glasului, apoi Toata  suflarea...,  Evangheliei  Invierii  si  Invierea  lui  Hristos  vazand...,  Psalmul  50,  cu  Slava...  glas  8:  Usile pocaintei...  si  celelalte  dupa  obicei.  Punem  Canonul  Invierii  cu  Irmosul,  pe  patru si  al  Mergatorului  Inainte,  pe patru si al Crucii, pe sase. Punem Catavasiile Crucii: Pre Dumnezeiescul Moise de demult mai inainte a inchipuit... (din Triod). Dupa Cantarea a treia punem Condacul, Icosul si Sedealna Mergatorului Inainte, (de doua ori), Slava... Si  acum...  a  Crucii  si  Citirea  Mergatorului  Inainte.  Dupa  Cantarea  a  sasea  punem Condacul  si  Icosul  Crucii.  La Cantarea  a  noua  cantam:  Ceea  ce  esti  mai  cinstita...  iar  dupa  Cantare  punem  Luminanda  Invierii,  Slava...  a Mergatorului  Inainte, Si acum... a Crucii. La Laude punem patru Stihiri  ale Invierii si  trei Podobnice ale Crucii, prima  punandu-se  de  doua  ori,  cu Stihurile  lor.  Primul  Stih:  Adu-ti  aminte  de  adunarea  ta...,  al  doilea  Stih:  Iar Dumnezeu imparatul  nostru  mai  inainte  de  veci...,  apoi  Stihul:  Scoala-Te  Doamne  Dumnezeul  meu...  si  cantam Stihira  Samoglasnica  a  zilei  din  Triod,  Slava...  iarasi  aceasta  Stihira,  apoi  Si  acum:  Preabinecuvantata  esti... Urmeaza  Doxologia  cea  mare,  apoi  Sfinte  Dumnezeule...   pe  care-l  cantam.   Dupa  Vohod  zicem  Troparul: Mantuieste Doamne poporul Tau... (de trei ori) si se face sarutarea Cinstitei Cruci  dupa obicei, (dupa  cum se va arata  in perioada  Postului  in  Duminica  a  treia).  Apoi  Ecteniile si  Otpustul  si  iesirea in pridvor,  la  care  se canta Slava... Si  acum...  Stihira Evangheliei  si  invatatura Sfantului  Teodor  Studitul,  apoi  se  face Ceasul  1.  La Ceasuri punem Troparul Invierii, Slava... Si acum... al Nascatoarei Ceasurilor. Dupa Sfinte Dumnezeule... si Tatal nostru... punem  Condacul  Invierii.  La  Ceasul  3   punem  Troparul  Invierii,  Slava...  al  Mergatorului  Inainte,  Si  acum...  al Nascatoarei Ceasurilor. Dupa Tatal nostru... zicem  Condacele schimbandu-le.

La  Liturghie  punem  Fericirile  glasului  pe  patru,  apoi  ale  Crucii  de  la  Cantarea  a  treia,  pe  patru  si  ale Mergatorului  Inainte  de  la  Cantarea  a  sasea,  pe  patru.  Dupa  Vohod  punem  Troparul  Invierii,  al  Crucii  si  al Mergatorului  Inainte. Apoi Condacul  Invierii,  Slava... al  Mergatorului Inainte, Si  acum...  al Crucii. Prochimenul, Apostolul, Aliluia, Evanghelia si Priceasna mai intai le punem ale Crucii si apoi ale Mergatorului Inainte.
 


25) IN  ZIUA  A  DOUAZECI  SI  CINCEA  POMENIREA  CELUI  INTRU  SFINTI  PARINTELUI  NOSTRU
TARASIE ARHIEPISCOPUL CETATII CONSTANTINOPOL

La Vecernie dupa Psalmul de seara cel obisnuit citim Catisma cea de rand. La: Doamne strigat-am... punem trei  Stihiri  ale Triodului  sau ale  Octoihului  si  trei  ale  Sfantului  glas  2,  Podobia:  Cand  de  pe lemn...,  Slava...  Si acum...  a  Nascatoarei.  Dupa  obisnuita  Stihoavna,  punem  Acum slobozeste...,  Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal nostru... punem Troparul Sfantului glas 4: Indreptatorule al credintei..., Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La Utrenie dupa cei sase Psalmi punem Aliluia si Troparele glasului. Dupa prima Catisma punem Sedealna Octoihului,  cu  Stihira  Nascatoarei  ei,  iar  dupa  a  doua  si  a  treia  Catisma  punem  Sedelnele  Triodului,  cu  Stihira Nascatoarei lor si Psalmul 50, Urmeaza Canonul Sfantului glas 2, pe patru. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna Sfantului  glas  8,  Podobia:  Pe  intelepciunea  si  cuvantul  lui  Dumnezeu...,  Slava...  alta  Sedealna  glas  3,  Podobia: Pentru marturisirea..., Si acum... a Nascatoarei aceeasi Podobie. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul Sfantului glas  3,  Podobia:  Fecioara  astazi...;  Cu  dreptele  invataturi  luminand  biserica...  si  Icosul.  Dupa  Cantarea  a  noua punem Luminanda  si  Stihoavna  cea  de rand.  Apoi  Bine  este a ne  marturisi  Domnului..., Sfinte Dumnezeule...  si dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul:  In  Biserica  slavei  Tale  stand...,  apoi  Doamne  miluieste...  (de  40  de  ori), Slava... Si acum: Ceea ce esti mai cinstita...  Urmeaza: Imparate ceresc... si se fac trei metanii mari cu Rugaciunea Sfantului Efrem si apoi doisprezece metanii mici si iar se face o metanie mare cu Rugaciunea Sfantului Efrem in intregime.  Apoi  indata  se  incepe:  Veniti  sa  ne  inchinam...  (de  trei  ori)  si  Ceasul  1,  dupa  randuiala  Postului  si Otpustul.


26) IN  ZIUA  A  DOUAZECI  SI  SASEA  POMENIREA  CELUI  INTRU  SFINTI  PARINTELUI  NOSTRU PORFIRIE ARHIEPISCOPUL GAZEI

La  Vecernie  dupa  Psalmul  cel  de  seara  incepator  citim  Catisma  cea  de  rand.  La:  Doamne  strigat-am... punem  Stihirile  Sfantului  glas  8,  Podobia:  O,  preaslavita minune...,  Slava...  Si  acum...  a  Nascatoarei.  Dupa obisnuita  Stihoavna  punem  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  si  cealalta randuiala obisnuita a Slujbei si apoi Otpustul.

La  Utrenie  punem  Canonul  Sfantului  glas  4,  pe  patru.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Sedealna  glas  4, Podobia:  Degrab  ne  intampina...,  Slava...  alta  Sedealna  glas  3,  Podobia:  Pentru  marturisirea...,  Si  acum...  a Nascatoarei aceeasi Sedealna. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul glas 2, Podobia: Cele de sus cautand...; Cu preasfintitele tale obiceiuri fiind impodobit... si Icosul. La Cantarea a noua, cantam Ceea ce esti mai cinstita..., iar dupa Cantarea a noua punem Luminanda cea de rand. Urmeaza obisnuita Stihoavna, apoi Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... si celelalte facem Otpustul obisnuit.
 
27) IN  ZIUA  A  DOUAZECI  SI  SAPTEA  POMENIREA  PREACUVIOSULUI  PARINTELUI  NOSTRU PROCOPIE DECAPOLITUL SI MARTURISITORUL

La Vecernie punem Stihirile Sfantului glas 4, Podobia: Ca pe un viteaz..., Slava... Si acum... a Nascatoarei. Dupa obisnuita Stihoavna punem Acum slobozeste..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... punem Troparul Sfantului glas 8: Cu curgerile lacrimilor tale..., Slava... Si acum... al Nascatoarei, Ecteniile si Otpustul.

La  Utrenie  punem  Canonul  Sfantului  glas  6,  pe  patu.  Dupa  Cantarea  a  treia  punem  Sedealna  glas  4, Podobia: Aratatu-Te-ai astazi..., Slava... Si acum... a Nascatoarei. Dupa Cantarea a sasea punem Condacul glas 4, Podobia:  Aratatu-Te-ai  astazi...;  Luceafar  astazi  avandu-te  biserica...  Dupa  Cantarea  a  noua  punem  Luminanda obisnuita  si  Stihoavna  obisnuita.  Apoi:  Bine  este a  ne  marturisi  Domnului..., Sfinte Dumnezeule...  si  dupa  Tatal nostru... punem cele dupa randuiala si Otpustul.


28) IN  ZIUA  A  DOUAZECI  SI  OPTA  POMENIREA  PREACUVIOSULUI  PARINTELUI  NOSTRU  SI MARTURISITORUL VASILIE IMPREUNA PUSTNICUL CU SFANTUL PROCOPIE

La  Vecernie punem Stihirile Sfantului  glas 4,  Podobia:  Dat-ai  semn..., Slava... Si  acum...  a Nascatoarei. Stihoavna  cea  de  rand,  apoi  Acum  slobozeste...,  Sfinte  Dumnezeule...  si  dupa  Tatal  nostru...  punem  Troparul Sfantului glas 1: Locuitori pustiei...,  Slava... Si acum... al Nascatoarei si celelalte dupa randuiala si Otpustul.

La Utrenie punem Canonul Cuviosului   glas 4, pe patru. Dupa Cantarea a treia punem Sedealna Sfantului glas 4, Podobia: Spaimantatu-s-a Iosif..., Slava... alta Sedealna  glas 3, Podobia: De frumusetea  fecioriei tale..., Si acum... a Nascatoarei. Dupa Cantarea a sasea, punem Condacul Sfantului   glas 2, Podobia: Cele de sus cautand...; De sus primind Dumnezeiasca descoperire... Dupa Cantarea a noua punem Luminanda cea de rand, apoi Stihoavna obisnuita. Urmeaza Bine este a ne marturisi Domnului..., Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal nostru... ca si celelalte le punem dupa randuiala obisnuita si Otpustul.


29) IN   ZIUA   A   DOUAZECI   SI   NOUA  POMENIREA  PREACUVIOSULUI   PARINTELUI   NOSTRU CASIAN ROMANUL

Cand luna februarie are douazeci si opt de zile, atunci Slujba Sfantului Casian se canta la Pavecernita, iar daca este an bisect, adica luna Februarie are douazeci si noua de zile atunci:

La Vecernie punem Stihirile Sfantului glas 6, Podobia: Toata nadejdea...

La Utrenie punem Canonul glas 2, pe patru. Dupa Cantarea a treia, punem Sedealna glas 4, Podobia: Cel ce Te-ai inaltat pe Cruce..., Slava... Si acum... a Nascatoarei. Dupa Cantarea a sasea, punem Condacul Sfantului glas 4: Facandu-te cuvios te-ai dat  lui Dumnezeu... Dupa Cantarea a noua punem Luminanda  cea  de rand,  Stihoavna obisnuita, apoi Bine este a  ne marturisi Domnului...,, Sfinte Dumnezeule... si dupa Tatal  nostru... le punem si pe celelalte dupa randuiala lor si Otpustul.


Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

2. Căutare rapidă - cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.