www.resurse-ortodoxe.ro - Predici, rugăciuni, filme, cărți, conferințe ortodoxe

Te faci mucenic, marturisind credinta cea buna

Te faci mucenic, marturisind credinta cea buna

Zis-a avva Atanasie:

De multe ori zic unii dintre voi: Unde sunt acum prigoanele şi pătimirile? Acum, în loc de prigoană şi chinuri, te mustră conştiinţa să mori pentru păcate, să omori mădularele cele de pe pământ, şi iată vei fi mucenic de a ta voie. Atunci se luptau cu împăraţii şi cu dregătorii. Ai şi tu acum ca potrivnic pe diavolul, împăratul păcatului, şi dregători – pe draci. Atunci aceia le puneau înaintea mucenicilor capiştea şi jertfele şi urâta închinăciune a diavolului celui mincinos. Cunoaşte cu mintea ta că sunt şi astăzi capişti şi jertfe şi idoli mincinoşi ai cugetului în suflet: capişte, adică, nesăţioasa lăcomie şi jertfe, îndulcitoarele pofte, iar idoli, duhul poftelor. Că acela ce slujeşte desfrânărilor şi se îndeletniceşte cu desfătări, acela s-a lepădat de Hristos şi idolului se închină, că are în sine urâta şi trupeasca dulceaţă.

Și iarăşi, de se biruieşte cineva de mânie şi de iuţime, de nu-şi va tăia sălbăticia patimii acesteia, de Iisus s-a lepădat şi se închină mâniei care este semn de turbare. Iar cel ce este iubitor de arginţi şi iubitor de dulceţi, şi îşi închide îndurările sale faţă de fratele său şi nu miluieşte pe aproapele său, acela s-a lepădat de Iisus şi idolilor slujeşte, că se închină făpturii mai mult decât Făcătorului, iar iubirea de arginţi este rădăcina tuturor răutăţilor.

Deci, de te vei înfrâna de acestea şi de te vei păzi de patimile cele sălbatice, ai călcat idolii şi te-ai lepădat de credinţa cea rea şi te faci mucenic mărturisind credinţa cea bună”.

(Î.P.S. Pimen Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Din cuvintele duhovniceşti ale Sfinţilor Părinţi, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Suceava, 2003, pp. 239-240)

Categoria: Articole

Cautare:

Te faci mucenic, marturisind credinta cea buna

Vizualizari: 513

Id: 7528

Imagine:

Iisus-Hristos
Sfinții zilei
Căutare

Cuvânt:

Știri ortodoxe
Recomandări:
noutati-ortodoxe.ro - Știri și informații din viața bisericii ortodoxe, evenimente religioase, conferințe, apariții editoriale.
maicadomnului.ro - Preacinstire pentru Maica Domnului - Prea Curata Fecioara Maria.